גליון 2017

העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 2 | על מעשזדגבודד, שעשה עוד במילחמת ששת־דדמיס, בקרב על גיבעת־חתקמושת- . איחור תשע השנים כהענקת האות מוסבר בכך בי כשעתו, כאשר הוחלט על מתן העיטור לאיש. נעשו מאמצים
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 3 | רדיו/טייס ק ס טו ת־ זס בואו לדאות.לחוש ולשמוט מוסיקה באולמי התצוגה שלסוני,ול״א.מגדל שלום, אחד־הטם . 9טל 52431 . !1רק1ם מלניק/רפאל טיראן 170־303 08־415 08-320
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 4 | להתקפת הנגר של דן עומר על יגאל לגיב. היא מוגשת לכם בזה, באותו המחיר. להלן תגוכתו שד דן עומר : ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהרה: תל* אכיב,
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 5 | לוידזש? י , ׳*ממזישימאממ לסדד חזדדמיר־:- יימוצרהנגי 11 נ1וי<> 0כלויזע\ ה עבז
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 6 | מכתבים את חשובה לנו יותר מקנייתד. תני לנו לפנק אותך במרחק שני צעדים מ נו >יו חוו 7ו(פסג׳הוד)/ מעבר לכביש, בחצר, מחכים לזעם חיוך לבבי, עם שטיח מקיר לקיר, מ ספל
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 7 | מכתבים חלחלה או סלידה. אינני מכין כיצד אפשר להצדיק מעשי־־אלימות כלשהם, ואפילו הם חלק ממאבק צודק. אינני מכין כיצד ניתן לכתוב מאמר ברוח אוהדת על ה- ״כוכב״ תופיק
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 8 | • 1117121 חעונס חזה תנאי־קיו בישראל 76׳ שיטחה ושיעור של המדינות במיעוט כמויות היא גם קיבוץ מדינת־ישראל מתבלטת בקטנות אוכלוסייתה, ביחש לתכונות הדומות הגובלות
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 9 | שואב האבק הטוב בעולם גנרל אלקטריק ארה״ב 13€16 111 1 1 .8 .א ־ 0כוח שאיבה חזק ביותר ־ *0ווסת לשאיבה עדינה ־ $כושר תימרוו סיבובי ותנועה קלה ־ <5ארבע מברשות
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 10 | מכת בי ם (המשך מעמוד )7 נית הכלכלית, הוא נשא הצהרה נלהבת גופות הבארוני השודדים של ארצות- הברית .״יכול להיות,״ אמר ,״שבדרכם זרעו גוויות, אבל הם, עשר את אמריקה.״
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 11 | ך יוסי שישב מדלי החווה בידו תנועה של ביטול. י • ״סאדאת?״ הוא אמר ,״הוא ייפול. זה לא יקח הרבה זמן.״ הדבר היה לפני שנה. נפגשנו בבירה אירופית, והחלפנו דיעות על
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 12 | .מיסיונר יוסף העזרן והמייסד חראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חגיך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון עמיצח מספד כיצד הציל קהילה שלמה מזג האקלים חיה
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 13 | ממישנתו של מייסדו — חחיים חם במו מלפפון — עיתים טעימים ועיתים לאו. 111 ד״ר זואדץ (בעונת המלפפונים) ע דייו מ מ תיו לגיובח ״ ו בתחילה לא נטי הילידים לוזתסזם
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 14 | :אמ>י 0א> 1ז^אאנמ^ז ה ״ וצא ״ סווןהבללעול 1ע* 1ו 1ל . כלל ידוע הוא כי בכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ולכן מציגה חברת נשיונל 3מערכות סטריאו יוצאות מן הכלל. כלל נוסף
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 15 | ו ה גי ד ה הכרעה בוו שינגטון אפשר לחדול ממיבצעי-החתנדבוו* הראוותניים של תנועת הוויתורים על ח מענק האמריקאי. יש כבר הסכמה על פך שההקצבה תגדל בסכום חמייועד
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 16 | הנציג המצרי הציע לישראל, לפרסם סירטי־פירסום בטלוויזיה המצרית לסען הצופים בישראל לאנשים הנכונים כרמל מז ר חי תיקני ואעזון לציין וזנרון יעקב ׳ 8היחידה שהתנגדד.
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 17 | >1ו ו 101ן!11 אנ שינו מי, מיכה שגריר, ירד לתל- אביב, ובילה כשעתיים בקפה אכסודוס. אחרי שבלע בעיניו את העוברוודושבות אמר : ״עכשיו אני יודע מה ההבדל בין ירושלים
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 18 | להטדה שלך! זו קופה חכמה ומתנחכמת. ניחנת לתיכנות מראש לפי דרישות ספציפיות של כל לקנח. מבצעת את כל הפעולות כולל כפל +חישוב אוטומטי של מיסיס ־ הכל בפעולה אחת! היא
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 19 | תהיה חחיוה! אני מציע לך זאת משני טעמים : ראשית, כדי להחזיר כמעשה פשוט ואנושי כזה את אמון חצי מיליון האזרחים הערכיים הישראליים כמדינת-ישראל, כדמוקרטיה הישראלית
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 20 | הנתב גלוי לואש (וזנזשד מעמוד מפקד הכוח הצכאי הוריד את אנשיו ליד מיפעל-כלוקים כככיש הראשי. אנשי־המקום הצהירו כ־שכועה ששמעו ככירור את הקצין פוקד על אנשיו :״תעלו
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 21 | הקנוניה ה 1ר? מתנ>אחר ,־ ה? ל עו ם: ד ה חל״ ט עד סילו? ההחוחלוח ולהש אי ר או ת ה יץ ון״ יטים ספורים מזי להתנרו ( 1אם ממשלתו של יצחק רגין היתד. רק אפיזודה חולפת
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 22 | צב, כידוע, יכול לבחור את שכני! ואת סביבת מקום מגוריו. השמי איש סוצאים חן בעי1י? 1ה1א נוטל את ביתו ישבר לסקום אחר. אתה אינך יכול לעשות כתוהו. כאשר הרעש, הלכלוך
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 23 | במדינה עיתן נות שנאמרו בו ואת עיקר טענותיו של דדו בתזכיר, הביא בהרחבה. סערה בשעתו, לפני שיבעה חודשים, לא עורר פירסום התזכיר הדים רבים. עובדה: אפילו ידידיו
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 24 | במדינה זמ־רחת חרעוות ראש ״חמוסד״ לשעבר מאיים ״?שבור את השיניים״ לעיתונאי איש מהלך על קביים כקוריוז פירסומי משן תשומת״לב חמתית וגרם התקהלויות ברחובות תל־אביב.
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 25 | הדרך הזולה ביותר הי<ז להשתחל לתוך ושימת הבבוד -ולקבל את כל בול׳ ישראל כבקשיש גאד לביב פני חודשים אחדים רעשה הארץ כולה, כאשר התברר כי כמה אישים חשובים במדינה
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 26 | בנינו אתרים בת־־א נוצר מרב! חברתי חוש ופתטיבל בותי־שי\ותי חנו אותו כוכב עליון, אחד מעשרות הטי11111 פועים תושבי תל־אביב שמילאו ביום שישי אחר הצהרייס את הכיכר. 1
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 27 | מצב־דירוח המרומם, כל אלד. הישרו על הכל אווירה של חופש ואביביות. צ׳יצ׳ בא, הציץ ונפגע, כשמלווה אותו אמנון ברזל. המנחה שעל הבמה ניסה לסחוט מחיאות־כפיים לטובת
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 28 | המטכ׳־ל יוצא למסע־צלב לשמירת מוסר החיילות בצה״ל חמוחערעות לחן ני בעד לעודד את בין חיילים לחיילות. גין שאד התפקידים שלבן בצבא, אתן צריכות גם להיות -גורם שמייסה
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 29 | האוויר יש מגורי פישפחות ובכמה בסיסים אחרים מאפשרים לזוגות נשואים בודדים, המשרתים יחדיו באותו בסים, להתגורר באותו חדר, אסור לחיילת לצאת לבלות עם קצין נשוי. כאשר
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 30 | לנוסע לנזו״ל מועד סתימת ההרשמה לטיולי די 1-כ7זלי -ר 1976 בכל משרד הנסיעות כלאילהמתיןעדה ~ 6במאי המועד בו תוכל לקבל בכל משרדי הנסיעות את חוברות הטיולים של
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 31 | ראשומון * מנה אני עם קוראיו הוותיקים של *4העולם הזה, וצר היה לי לראות כיצד לא שמרתם הפעם על הכללים שהיו נר לרגליכם במשן־ שנים, להביא לקוראים את כל האמת ורק את
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 32 | (המשך מעמוד ז)3 שהדריך אותה, שהדרך הטובה היא למצוא גם תעודות רפואיות, והפלא ופלא — ימים ספורים לאחר תקרית כלשהי, הצליחה להמציא גם תעודות רפואיות כלשהן. נפגשתי
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 33 | אאת יפה * אאת צעירה * אאת או הבת חוויות אם אתבעלת רות ספור טיבי תאאת או הבת לטייל בי שראל * אםאת רוצה לז כו תבפר סי ם את ׳כורה להשתתף בתחרות מלכת המי 1976
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 34 | נועדים, אנשי ההתיישבות, סטוהסים 111111־ בואו בהמ פי כ ם להפגנה מאוחדת יהודית -עובית של ה־ 1במאי שבת 1.5.76 ,ב שווה 11.30 שד׳ בן־גוריון(קק״ל) ,פינת רח׳ דיזנגוף,
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 35 | בלשים פרטיים, שהוזעקו מתדאביב, צילמו בחשאי את אורחי ־קבחדחסיס שערר מזכיר מועצת־פועלי־חיפה :־בל מהם 09622301 מאח *! סי י 1א י קרות המסורתיות — גם צ׳קים
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 36 | היא באה לביקור ואתה ״ וחווה 110 יי*יייי4יייייי*יייו׳*|49 1וונח המסתורית י״״״ מישקפי־שמש .״בגלל השמש המסנוורת.״ השתנתה, למרות שהיא טוענת — ובתו קף — כי אכן
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 37 | יה התרבותית מקום כשגילי ! אין פה התנאים שאני דורשת, אין קולטורה! החיים של אירופה הם באירופה, ולא פה. כשבאתי הנה הייתי קטיני״ אבל הספיק לי לילה אחד כדי שאדע
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 38 | הסופר שעושה עסקים מן הדמעות של העם היהודי פרה יוכולה לחולל מהפכה תרבותית האם לש 1ן ג*וי נויפלד כגיבור ספרותי * כ*:צד מתחמקים מו־לי מתשלום מס־מלאי על הספרים
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 39 | ה מוו תבא כרב״־אמנים מגרמ ני ה פאול צלאן: פוגת המתי חלב בהה של שחרית אנו לוגמים במלוא הלילה אנו לוגמים אותו בצהריים בבוקר אנו לוגמים אותו בלילה• לוגמים ולוגמים
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 40 | חו ב שי העס או ב ה קולנוע סרטים וכישלון הקול 1ו*זציה הלב בזז ב עו להש לי ש׳ עשרים שנה ויותר התכונן ג׳ון יוסטון לעשות את האיש שרצה להיות מלך, עד שהוציא את
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 41 | השח קן ה ב רי טי שון קו 1רי ב,,:האיש הכתיר עצמם מלכים שם, ולשוב אל חיק התרבות עמוסים בכל המיכמגים •שימצאו שם. וכדי להבטיח שההסכם יבוצע, התחייבו שני הסמלים בכתב
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 42 | מ מולק את מולק ובהן צ׳קים, החלו העסקנים המקומיים מחפשים את שולחם של הבלשים־הצלמים. חוגים המקורבים למולק טענו, בי אין מאחרי הצילומים כל מניע פוליטי, וכי היוזמים
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 43 | קשקשת 2017 את הראדאר ישוב, בפעם השנייה. אותם לוחמים עצמם, מבוגרים קצת יותר, ארוכי שיער יותר, ובהגוד־קרב סימלי בלבד. ב־פיקודו של ממל שוקי ,־שענד לצורך המיבצע
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 44 | וידויו ו ;אישי על אחזו ממדריכי בישדא ל ־ המתריע ער !נחדל קסמו לי מאוד. היה בי יצר הקרנות. נוסף לזה אני מניח שמשהו היה חסר לי בחיים. הם לא היו שלמים לגמרי.
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 45 | המ[ויטציה הטונסצנדנטלית ־לאומי בתחום המירחמה בסמי![ לנרקומן, כמו כמה מהחברים שלי שלקחו סמים באותה תקופה ולא יצאו מזח עד היום. ^ ום אחד לקחו אותי במקרה לשמוע
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 46 | ב אוי ר ת בי דו ר ו שז ^יזזי ח! הצטרף אל האנשים היפים בכפר הנופש •הצרפתי באשקלון. בלה חופ שה מיוחדת במינה במחיר מיוחד: לבודד בחדר כפול עד 3.6.76 כ(לל: פנסיון
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 47 | שביתת רעב בעירייה. הפקחים מיהרו להרוס׳ ולפנות מן השטח את ציוד־הבנייה שהביאו שמואל ובני מישפחתו, וגירשו אותם מן המקום. בדבר נסיבות מעשה־ההריסה הסביר דו בר
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 48 | רח1ק מאד חווו ד ן כנר מתחת ו כל האמהות הטובות, שזיכו את דן כנר בתואר ״בן השנה״ ,תהיינה ודאי המומות למיקרא הידיעה שהילד־טוב־ירושלים הלאומי שלנו מתחתן. כן, כן!
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 49 | לכנה כל כך הרבה אנ שים בוחרים אמקיור שנה אחר שנה? ]מעל 800,000מ שפחותעד היום) כירלז לאמקוריש 2$שנותנסיוו...טיב מעולה...שרות״אמפא׳...וגם מבחר המלוררים הגדול
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 50 | שיכון וסיתווו לי שראל מציעה באיודו דירות בנות 3חדרים בשטח 70מ״ר, במחיר ממוצע — 168,300.ל״י. בשטח 74מ״ר, במחיר ממוצע — 178,000.ל״י. דירות בנות 4חדרים בשטח
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 51 | שני ציד׳ המקל העניין הזה שהבעל יושב ליד אשתו בזמן הלידה, מאיים כבר להפוך אצלנו אופנה חדשה. כל אב פוטנציאלי רוצה להיות נוכח בחדר הלידה. שלאגר. האחרון שעשה זאת
העולם הזה - גליון 2017 - 27 באפריל 1976 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד