גליון 2019

העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 1 | יועץ נשיא ארה״ב
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 2 | רפ״י ונמנה עם אנשי ארץ־ישראל השלמה. רביוובי ץ הו רי ד ת ט 11ת ס פי ר שר־האוצר, יהושע רבינוביץ, הוציא מלישכתו את תמונתו של שר־האוצר המנוח, פינחס ספיר. תמונתו של
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 3 | טייס קסטות דק 1013650 : 70 13230 : 10-129 4 30-117 ס0-1385ז;ס7$לו 0 -ז 0-20450:ז 10-20950 : נ!א לששע מוסיקה ת״א.ח3דל של1ם. אחד-העס 9 טל 52431 פרסום נ77 ן
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 4 | י ג לי 6161 ס גי גו ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות תישראלי. המערכת והמינהלה: תל* $ביכ, רחוב גורמן 3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרם״ .מודפס
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 6 | מכתבים לאתקרא בעתו! אחר: לחחלין? אתההנהגה 100 עמודים של חו מר מרתק ובלעדי! בפעם הרא שונה הו תר לפר סו ם: ,.הסנדק״ מחולון נפלבמל כו ד ת מצוד א חרי הרוצח האכזרי
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 7 | ״אינני יכול לתווך. מפני שאיני מקובל על שני הצדדים השלמתי מזמן עם זה ש ל עו לםלא אזכה בי שראל באהדה שבה זכיתי בעולם הערבי מאמינים. כנראה. שהבל ^ אין ל׳ אש ליות
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 8 | יודעים מ כדמק ) מהו מראה העולם. הברתי במה משרים אלה, שהיו יבולים להיות שרים. ככל מקום אחר לא פחות מאשר כארצם. 1 הדבר -המזעזע ביותר, לדעתי, הוא שהאנשים באיזור
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 9 | על כך גאוותי. ומדוע שלא אהיה גאה? הרי זהו דבר שאפשר להתגאות בו. אני רוצה שתהיה לי הזכות לשייך את עצמי, מבחינה אנושית, לאותם שבחברתם קרו לי כ׳ל־כך הרבה דברים
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 10 | מכת בי ם הטמפון שלן הוא הטמפון שבו תוכל לתת אמון מלא! נשים בכל רחבי העולם, נותנות מזה שנים רבות -אמון בלתימוגבל בטמפונים של ׳ טמפקס׳. זוהי הבחירה שלהן, בהאי
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 11 | ההצעה האחרונה לסני תחילת חוק מס ערן מוסף דגמי אלגרו 4 •1500,1300,1100:דלתות וגם אוטומטיות בחשבון פשוט תגיעלמסקנה מסחר• 72.950,1300 ליי׳ מיני 1000 רגיל 55.607
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 12 | חדש בסידרת העורך והמייסד חראסון: ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון סטלאו. קרית 4 פשרהבממשלה בנוגע קדום: ה״תי כלבתו של
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 13 | ממיסנתו סל מייסדו — החיים חם כמו מלפפון — פעם בפח ופעם בעכוז. ד ״ר זוארץ (בסוף עונת המלפפונים) השבוע המדזר הספרותי שיץ ויפרוץ בצחוק גדול כי עימו אלוהים. וישלך
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 14 | ה״וצא״ס וון ה 3ל ל של1ש״ו 1ל. כלל ידו ע הוא כי בכל כלל יש יו צ אי ם מן הכלל, ולכן מציגה חברת נשיונל 3מערכות סטריאו יו צ או ת מן הכלל. כלל נוסף הוא, כי מערכת
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 15 | יו ם־ ה 1י כ רון ל עו בדים מה היא ההישג היחידי שגי מתגאה ראש־הממשלה יצחק רביו, הישג אשר, לדגריו, לא הישג על-ידי שים ממשלה קודם־לכן ז הישג אשר אפילי דויד בן־
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 16 | 1ו 4וו *ון יוי ייי ומילחמת הכלבים של קירשנבאום !בר־שביט לאנשים הנכונים 777 בהנדי בינלאומי 9את מסיבת יום־העצ־מאות המסורתית שהוא עורך מדי-שנה, ערך הפעם מנכ״ל
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 17 | שאבי־ ׳ 0את העובדה הפצועים של צה״ל, הולצכרג, זכה השנה בפרס־ישראל על תרומתו המיוחדת :תחום החברה הישראלית, קיבלו בשימחה לא רק הנכים. בחוגים רבים הרימו כוסית עם
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 18 | ביוב הזיכרון ?הרוגי ״יום האדמה״ תקוס ועדת חקירה אשר שמעתי /לא אשכח. הניחו לי עם אזיקי, הכובלים מעופי והמעיקים על רוחי /לא לשווא עליתי עד כלות לפסגות השעבוד
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 19 | ביקור בשכם הנצורה ך) תל־אכים הרחוקה, כל־כך רחוקה עד כי יכלה ^ לשכון על כוכב אחר, לא היו מאמינים למראה הזה. ישבתי בלב הגטו החדש, הקסבה של שכם, שכל המבואות אליה,
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 20 | במדינה תתפים בני כת שכנה, השנואה עליה. מישחקים מאוסים. כך דאגו אנשי מפ״ם השבוע שלא לשתף בהפגנתה את מוקד, המתחרה בה בקיבוצים. לעומת זאת שיתפו את לובה אליאב.
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 21 | אי־ מ מ של ה קי בלה אי־ החלטה הח שק שקיס * •1שמעות ההחלטה שנתקבלה ביום הראשון השבוע /4בירושלים, בפרשת קדום, פשוטה עד להחריד : ממשלת ישראל חדלה להתקיים. למוסד
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 22 | (המשך מעמוד )19 עה ימים ודילות. בבד פעם שהוסר לשעה קדה, התחדשו ההפגנות. בוהות הביטחון פתחו כאש. פמיר אהמד עארף סמחאן, סטודנט לרפואה, כנו שד פועל כתחנת־יכנ־זין,
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 23 | ״רן טינת במרפסת שלך. רהיט 1רן ומרפסת של טינת נוחים להפליא, בצבטים מרהיבים. מבחר דגמים לבחירתכם. טינג 21 -שנה ברציפות במקום הראשון במשאל המוצר המובחר. להשיג —
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 24 | השערורייה החדשה ^ זרהי ישראל עקבו בנשימה עצו- רה, יחד עם אזרחי מדינות רבות אחרות בעולם, אחרי מעללי עיסקות־השוחד של חברודממטוסים האמריקאית לוקהיד. הגילויים, כי
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 25 | :בדזד־בדז את וזעיסקה הזו העביר לפישר מיכאל צור, יו״ר הנהלת בתי־הזיקוק לאחר־מכן, ומנכ״ל מישרד־המיסחר-והתעשייה. צור כפה׳ על מדינת־ישראל את.גקמת תישלובת ערד לחברה
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 26 | עס הידיד מנפרד כץ, איש־העסקים הישראלי בטל רשת־הפיצריות רימיני, היושב בגרמניה, שאיתו באה דליה לביא לביקור־מולדת, א-וגן לכבודה את המסיבה באחת מדירות־הפאר של מלון
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 27 | \ 1 *1 ¥1 •1 1111ך של מלון הילטון, שהיה אחד מצוות בן שלושה מלצרים ששימשו. את 111# 1111 האורחים, בבאר המייוחד שהוקם לצורך המסיבה ושהיה עמוס מכל־טוב. המלצר,
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 28 | ביאטריס שנאבקה בנויש הצי שעה ־ נעות הנויש !מותשת ה חו ח רות שגופה גדוש 600 צלקות שנגרמו מנשיכות הכריש ולמרות שהרופאים נאלצו לכרות את אחת מזרועותיה, וקבעו לד,
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 29 | התמודדה 3שעות עם פרקליטי המדינה עם הידיד ביאטריס עם גינטר פיחט, חברה הנוצרי לספסל־הלימודים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת מינכן. גינטר שחה לצידה של ביאטריס, שעה
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 30 | ראערעיריית ירושלים זרק את מזכירתו הפרטית מלישנת 1גנני שעזבה את בעלה למען מלצר ע ת:י ־ והבעל הקנאי מאשים או< 1ושתו :1שוחד ובגניבה ץ הו היום המאושר בחיי,״ חשב /
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 31 | ״מה שנוגע לצוואה, נכון שהיא על שמי, אבל שני עורכי־דין אישרו אותה, אחרי שקלרה הצהירה בפניהם שזה רצונה.״ ואומנם, על הצוואה מופיעות חתימותיהם של שני עורכי־דין
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 32 | היא אומות: הוא אנס אותי! ציפיב יט ו ן ך*; יום־ העצמאות השנה, בשעה אחת * בצהריים, נכנסה ציפורה ביטון ()22 לתחנת־המישטרה ביפו, פנתה אל היומג־אי־התורן ולחשה לו
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 33 | 1הו א אומו: 1להד ״ ם! אותו , :מה אתה מתכוון לעשות לי ד הוא לא ענה והיה קשוח, כך שחשבתי ־שהוא יאמת מצא משהו ביד. י ״לא הגענו להדר־הניתוחים. עברנו על פניו, ירדנו
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 34 | החסינח ילו ידע ״ספר הצמרת״ איציק, כטד. תעלה לו התיספורח, ובעיקבותיה ההיכרות עם לקוחתו, אולי לא היה מתחיל בה כלל. השבוע נתבע לשלם, בבית־מישפט־השלום בתל־אביב 50
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 35 | ן• הו סיפור?{ל שיני חברים: האחד 1יזם פרטי, והשני סגך נציב מס־ר,הכנסה. ולא סתם סגן, אלא מי שכימעט מונה כנציב ! זהו סיפור על טובות — טובות שעשה נציב מס־ההכנסה
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 36 | נרנו: בסרה, ויו חד, ביי מו, מגד.. :החקלאות מייצרת תבואה, בחר :״ברחובות 1גתנתשים עם צע יר ים שעבדו מן שטת 1-0113 ,יהודיות, עבודת זויס.״־ ירקות, ללא זעזועים,
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 37 | בסיפור בתחילת קיץ 970ו, שבו מעלה א.ב. יהושע את נושא ההעלאה־למוקד של דור הבנים בידי דור ההורים, וכלה בקטע מרומן שלו העוסק במילחמת יום־הכיפורים, •שפורסם לפני המה
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 38 | שוש׳ אבן ־ זהב ע !״ מלכת המי <976 ה1ו. ר עו & ס תנו די גבר אמיתי. אחד שיודע מה טוב. שיודע גם דהשיג דב־רים טובים כוס בי רה גודדסטאר למשל. אי־אפשר לדעת בדיוק מה
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 39 | חו ה סולומון ה 1ערה שאוהבת לרוץ מוצרי אוליביה של חברת עץ הזית ילוו את המועמדות לאורך כל התחרויות. ״תכשירי האיפור והקוסמטיקה של אאוטדור גירל (1־ )0111x1001• 0
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 40 | קולנוע כוכבים הקשר ריצרפח׳ של מלתעות ע שרות טבעות פ*1וטי 1בשווי ׳־״תכשיטי אופנה עידיח 10.000 אפשר כבר להרכיב היום ניבחרת מג׳ק ניקולסון המקריח׳ ג׳ין הקמן בעל
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 41 | אביו, שהיה מנהל תחנת־דלק בניו־ ׳רזי, לא התלהב מן האלטרנטיבה של אריירה תיאטרלית שבה בחר בגו. אבל בן התעקש, רצה לשחק. האב לא הבין ;דוע אין הוא יכול לשחק ביום
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 42 | ווו 1 1 6 1 1 0 1 0 1 ^801.ץ $ 3 הכר את החס מתוצרת קנט הסיגריה החדשה באורך ע1ק של 121 ;9דקה. ארוכה ולבנה כולה מקסימה בצורתה • ע צו חהנטעחה ,מטר (המשך מעמוד )9
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 43 | הטנקומניה פשטה את הרנל ונרמה לאסון -אך הטנק עדיין מ ולך בשדה ־הקרב . ך* טנק הוא ״מערכת הנשק״ אשר, יותר מכל י 1״מערכת״ בודדת אחרת, הנחילה לצה״ל את ניצחונו הצבאי
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 44 | (המשך מעמוד )43 אבד המצרים חדרו אז מהיות ״אויב ספיר״ והתמוטטו. זהו ה־הסכר היחידי לכך ,׳טהג׳יראדי הפך זירת ניצחון לחטיפה ,7תהת שייעשה כית־קכרות שלה. מדינת ישראל
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 45 | הטנקים שד צה״ד בציר ״רבסיקץ״-״טירטור״ בי ת־ ק ב רו ת ל טנ קי ם רק בעתיד ; כבר המילחמה האחרונה סיפקה לנו, בחזית הדרום, כל הונחה הנחוצה לכך. התי נו קוהאמבטיה
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 46 | | 7111 1 קשקשת 2019 .* 4 4ן (המשך מעמוד )45 קים ואת השפעתם ואף מהווה תנאי מוקדם ראשי לכך, שהטנק׳ יוכל להמשיך לקיים, בשדה־הקרב של ימינו את מעמדו, כ״מער־כת־הנשק״
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 47 | ביהדיתת ההתקפה המצרית בגיזרתם, שבאה תיכף לאחר כישלון ההסתערות. (בהקשר יזה ראוי לומר כי מדיניות ניצול התגבורות, אשר ננקטה ביום הכיפורים, היתה נכונה — וחשוב
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 48 | הצלחה -זה קשה מי פגש מאח רי הקל עי ם כל מי שצפה ביום השישי בשבוע ש עבר בתוכנית מיפגש בטלוויזיה, לא יכול היה לדעת שאחד ממשתתפי התוכנית, האדריכל ישראל גודוכיץ,
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 49 | מ ה קרוב ללבך יותר מכל, א ם לא החזיתשאתלובשת עליך להרגי שבהנוחות מ כ סי מ לי ת, ע לי ה ל היו תמונחת היסבומותאמת לג׳זרתך, רקאזתר גי שי בלי... דגמי 7 6ה בינ לאו
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 50 | צב, בידוע, יכול לבחור את שבויו ואת סביבת מקום מגוריו. השמים אינם מוצאים חן בעיניו? הוא נוטל את ביתו ועובר למקום אחר. אתה אינך יבול לעשות כמוהו; כאשר הרעש,
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 51 | 011110 השנה חתונת השינה תהיה, ללא ספק, זו שיערכו ראש־יהממשלה יצחק רבין ואשתו לאה, לבנם הצעיר יוכל, אשר לוקח לו לאשר. את אילת !סניור, בתם של בתיה וכוריס סניור,
העולם הזה - גליון 2019 - 12 במאי 1976 - עמוד 52 | יום• וזהבה
חזרה לתחילת העמוד