גליון 2020

העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 2 | בנאום הפרו־ העורך וחמייסד הראשון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון ישר אלי ביו תר פורד: לא יהיה כירסוס בידידות
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 3 | ^ ממישגמו *ל מייסדו מלפפון ללפפון— כוחגו עפיפון ד״ר זוארץ (בטקס חלוקת פרסי לפפון מצטיין) סקופ ברסו המיסמכים הסודיים של ממשלת ישראל כתבנו המדיני הצליח להשיג א ת
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 4 | מטרה נוספת היא יצירת אליבי להפסדי קריית־הפלדה הנובעים מן הניהול הכושל. עתה יוכל עמית לתלות אח ההפסדים בפועלים השובתים. דסקוב ור ש טחמאח רי עי סקת טחפקיד הנ צי
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 6 | היא מדינה עם שני עמים, שאחד מהם השיג את עצמאותו והשני עוד לא. לכן המטרה היא הקמת מדינה ערבית בפלסטין. אחרי שנת 1967 דרש אבנרי הקמת איחוד פדרטיבי בין ישראל
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 7 | פרסום ארמון סוד הקסם הנויוי חברת ״מדילייו -השוויצרית יערה עבורך סידרה מושלמת דיאודורנט נשי אינטימי יעיל ועדין שפותח בי דקס ע״י גיניהולוגים ב-ג ריחות נפלאים :
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 8 | מכתבים לפני או אחרי המינוי לא החוג — אלא הסטודיה במדור ״אנשים״ (העולם הזה ,)2017 פורסמה ידיעה ישבה נאמר כי אני עובדת במישלחת המיסחרית של ישראל בניו־יורק.
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 9 | סי פו ראהבה עם רנוסאפארי י צ אנו לטיול. דני, אני, הכלב ו הרנו סאפא רי החדשה שלנו. העמ סנו ח צי בי ת על הסאפא רי (יש בה מקו ם בלתי מוגבל למטען) וי צ אנו לדרך.
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 .1.4.75 גובהה תואם את המערכת הכללית של ההתייקרדות שחלו בתקופה זו במשק, כולל מחירי העיתונים והפירסום בהם. דויד אשכול, יזזמי־ציבור
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 11 | השנה מציעה לך זזבדת דיזנהויז ב ת 50 שנות נ סי ת בשרות התייר והנוסע, קיולים לכל גיל, לכל כיס ולכל תקופת חופשה. אירופהפלוס * טיולים מודרכים לאירופה, סקנדינביה, ה
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 12 | למערבת שתארת ל עג סן, דברים שלא חשבת ועליהס. כשאתה חושב על מערכת הסטריאו שהיית רוצה בביתך, אתה מתאר לעצמך מערכת בעלת עיצוב מרשים המשמיעה צלילים נקיים ומופלאים.
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 13 | 9 9וויי האם אפשרלט עו ת ת מי ד? 1ע 1ד איך! חתססוניוח מקום: ביתו של דויד בן־גוריון, בשדרות הקרו י 1הקיימת בתל־אביב. הזמן: ינואר , 1948 כמה שבועות אחרי החלטת
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 14 | ההצעה האחרונה ל9נ תחילת חוק מס ע רן מוסף דגמי אלגרו 4-1500,1300,1100:דלתות וגם אוטומטיות בחשבון פשוט תגיע^סקנה ^ן*.או־ו 5ט 4 מיני 1000 רגיל 55.607 ליי׳ מסחרי
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 15 | העובדות שמא חרי ה ס אטיר ה בנימין עמידרור החליט ללמדני לקח (״פורום״, ״העולם הזה״ .)2018 הוא אינו שלם עם העובדות שהבאתי בעניין טבח דיר־יאטין, טבח שיירת־הדטה
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 16 | מצפצפי ם !עול ר שו ת* צ׳יצ׳ והריסת הבתים כאשר יצאו שוטרי ופקחי עיריית תל- אביב בתרועה גדולה להרוס כמה מיב־נים של ערביים ביפו, טרח ראש העירייה שלמה (״צ׳יצ׳״)
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 17 | מכתבים השפיגה תהיה שפנה הפתעה משמחת גרמה לי קריאת בי קורתו של דן עומר (״נמר של גייר״, העולם הזה ,)2017 על סיפרו של יורם קניוק אדם בן כלב. במייוחד נהניתי מן
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 18 | ! ג ו 1ו 1111 111 1 .1 -1 1 1 1 .1ע גן סיג א רי ם מסוג הוואנה. וידלין הוא ילד אינטליגנ טי 0הבדיחה האחרונה יו״ר הכנסת מספרת, כי לקראת ביקורה של הנסיכה ההולנדית
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 19 | הראשונד. והאחרונד, לפני שנ תיים. לפני שנסעו לתחרות חאירוויזיון, ערכו חברות מרי קוונט וניבה לירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופ־טיץ, בנות שלישיית שוקולד, מנטה,
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 20 | רקע אור חופ ש ה שכו ר ה חגיגה ה עו ל ס הז ה
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 21 | הח״ד רז! בוס קו בתדמיוה נת ה־17 שברחה לקומה ה־ 3בחדרהמזרגות 6*11 בחייס (ימין) למס חסן ואחר נבולסי מותה ב שגנח * 6ינה עדתה כמרוצה במדרגות, • ושמעה כיצד החייל,
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 22 | האם שכם בועות? צמיגים ופחי־נפט בוערים בכב יש הראשי בשכם (המשך מעמוד )21 התיק שפתחו כוחות־הביטחון נגד לינה נאבולסי נסגר. אביה יקבל חזרה את 2000 הלירות, דמי
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 23 | ״זוהי רק ההתחלה,״ מכריזים תושבי שכם ורמאללה .״האם הישראלים יצאו מדעתם? מדוע הם מתגרים בנו? איך אנחנו יכולים לשתוק כשהם הורגים כל יום ערבים בגדה?״ כל יו ם הרוג
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 24 | מי אתה? מי יתייחס אליך־ ברצעות אם אתה נכנס לחנות , ומבקש סתם ״סרט צילום״? הרי זה כאילו אמרת על ע צ מו , שלאחד כמוך אפשר לתת כל דבר. במדינה (המשך נזטנזוד )23
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 25 | היחסים המסוכנים בין ראערהממשלה ושו־הביטחון דוחבים אותם להכשיר זה את!ה על חשבון המדינה ך*ליד־שבת שלאחרי יום־העצמאות 2כיבדו גם ראש־הממשלה, יצחק רבץ, וגם
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 26 | (המשך מעמוד )25 פרץ בצמרת והיראה משום מה לרבים חסר פשר והיגיון. במילים ספורות: רבין סבור כי שמעון פרם בתפקיד שר־הביטחון הוא כישלון מונומנטאלי. והוא חרד להשלכות
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 27 | שפשטו ברחוב הפוליטי, לא יצרף ידין את אריק שרון לרשימתו, ואפילו לא את עזר וייצמן. שרון פרוע ונץ מדי לטעמו האישי והפוליטי של ידין, ואילו עזר חזר לחרות. גם האלוף
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 28 | במשך נו 11ש ת ח ודש י כה ו נת ו נמנהר אמנות׳ כים ד יוסי ידרננאד (משמאל) 18 שהנ!ניס, הטווננית שהוא הוווס את התיאטרון הלאומי אבנים בביבר הו ן ץ עודם כולו גמה,
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 29 | ואני תלוי בחסדיו. לכן, כשאמר לי, בשיחה אחת ויחידה שהיתה לי איתו: ,אתה ירושה של פינקל, וכל מה שקשור בפינקל אני לא רוצה בתיאטרון,׳ הבנ תי שמצבי קשה. וכך, אחרי
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 30 | ום לאחו שהמישטוה הקדה את עמי אבטיח׳ ,ממנהלי ״אוטוקהד נמצאה גופת 1מהסקת 1 .ו קיוו 1מיוחדת 11 ול ..העור 1הזה׳ מגל ! 1 1ני ה 11אנדצ1ז על רקע נ: ושתהונאה וג ניבות
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 31 | כי בעלה לא התאבד אלא מת מהתקף־לב, וני יש לה אישור רפואי על כך. היא הכחישה מכל-וכל כאילו נפל או הופל מבניין, ואמרה שאינה יודעת דבר על גלוייה כלשהי. עמי סיפר לה
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 32 | שומרייהשק שר ו חונו ת עסוקים להם נתן לעס וק גם במילחמה הנוחות ה 1זוו ״1ים ו חו בו ת הומות דאת 3או ניסתה להתאבד ביגור אהבתה הנכזב תוסמי ה נש וימרחובותוהתלוננה
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 33 | באהבה, אוש ולחנות 1!/שנאים דית ,״תפס״ סטר טרמפ במכונית סובאוו אדומד״ שבד, נסעד! חבורת־צעירים. במדד רה איתר את הסמל שרון כשהוא מסתתר בחצרו של בית, מאחרי גיגית
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 34 | אבני בביברהז כו כי ת ״הצעות שקשה לסרב להן״.. מנגו מחיר רגיל תקליטי השבוע 48 אירוויזיוו 76 39.90 39.90 תקליטה הסקסי של דונה סמר 39.90 כוורת צפוף באוזן 48 האבנים
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 35 | האמת מאחרי מותו ש ל האיש הח 1ק בווברת־הוננק הממשלתית ל סיין ..שיכון ופיתוח״ שתלה את עצמו על העץ ה מפור סםב קי ס רי ה ני חברי קיבוץ שדות״ים, שהיו בדרכם מהמשק ע
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 36 | הסחותהמ1ויי 1י ם ו!ט1וו\ מ ח0,וך: מינ^ע פוסיס ענ/ן! הפרס הגדול: ע שרות טבעות פלאטי 4בשווי ־-תכשיט 1אופנה עידיר (המשך מעמוד )33 במדרגות, וצעק אל אשתו, פינות׳
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 37 | קולנוע סרטים מירוץ נגד ולזמן את כל המיליונים שגרף מן הסנדק ה ראשון והשני — משקיע המפיק־במאי־תסריטאי פרנסיס־פורד קופולה ( )35ב״ סרט־ענקים חדש, שהחל מביים באיי ה
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 38 | טנק מתפוצץ בעת התקפה במילחטת־העולם הראשונה מ אז יומו הראשון הטנק הכריזו עליו שוב 1ש 1ב כעלמת -אךבבל מי לחמה חזר ותפסמקוםדומיננטי וי* ד הופעת הטנק וזיתה המילחמה
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 39 | הטנק — טוב או לא טוב — לפעול בשדה הקרב של ימינו: בלומר, להשתתף; כלחימה ולהשפיע על תוצאותיה במו עד עתה, כלא שהמחיר יהיה כה גבוה עד שבל י תרונות הטנק, המוחלטים
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 40 | ״מלון לחם אילת, 1אוהב רכשנו מוניטין של פינוק זוגות בירח דבש. הצטרפו לנאהבי המלון, לירח דבש שלא יישכח מחודש יוגי 4לילות -פנסיון מלא- מארוחת ערב ביום ההגעה. עם
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 41 | שמתם־לב שיום־העצימאות האחרון היה שונה מכל ימי־העצמאות שקדמו לו? ואתם בטח לא יודעים למה. פטישי־הפלמטיק, היו אותם הפטישים. הפזמונים בחגייגת־הזמו היו במו
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 42 | ה 1א הגי עלארץ באוניית־מעפילי ם. שי ר ת בצה־־ל ב מי לחמת־ העצמא חז. ח׳ בקיבוץ. ירד מן יעקב לינד נולד בלוינה ב־ .1927 ערב מילחמת־העולם הוא נשלח להולנד, מקום שם
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 43 | סית. רציתי ללמוד דרמה. כך יצאתי לווינה, שם למדתי אצל מקם ריינהארדט. ואחר־־כד ץ ב־ 1954 הגעתי ללונדון, וניתקתי בהדרגה את קשרי עם התרבות הגרמנית. משך כמה שנים
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 44 | שיווניס ״ברגע הראשון נדהמתי. אני? שידוכים? מה פתאום? אבל עכשיו אני יודעת: פנייה למכון להיכרויות היא דרר מודרנית ונבונה חנן בר־נוי, מנהל ״רעים״ :״הפונים אלינו
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 45 | במדינה סישטרה ק שק ש ת 2020 ¥ 1 1 1 /1 1הווו כ ס הי ה 2020 חק,דה 3עוח 1ר*ד 3ן הנער בן ה* 17 הוגה ונעצר — ושוחרר רק כ שהתברר שאינו ערפי הפעל את דיסיונך ונסה
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 46 | ׳8711x1111 ״אני ביישניתמאד דבר ־־ דדיה לביא תמידאמרו: מדליהלאייצאש 1ם ת מיד ה״ת צ רי ב ה להיו ת חזקה. נם כשלא היי תי בגי לארבע־ עשרההלבת׳ ל ע בו ד כ די ל פ רנ
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 47 | ״דוגמנית לא צריכה שכל ...לא קיבלתי השכלה ...אבא מת כשהייתי בת ...14 במשק שבי־ציון קראו לה ״הגורו.״ כולם באו אליה. חיא שמעד. את כל חסודות במשק. אף פעם לא מתחו.
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 48 | (המשך מעמוד )47 אני לא נולדתי אדם חזק. נולדתי אדם רגיל. להיות לקדנית־באלט, כי הייתי מתעלפת בזמן הפירואטים, כשמסתובבים. אז ויתרתי על הקאריירה כרקדנית. כשאבא
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 49 | במדינה (המשך מעמוד )45 ביץ לי בלי לשאול אותי מילה. אני חושב שהוא היה בטוח •שאני פועל ערבי, בגלל צבע־חעור השחום שלי. אחדי שהוא הודיע לי שאגי עצור, החזיק אותי
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 50 | מב צע ה חו ד ש [יונה לקיץ חפשי ונזשווזררו מלאי ושלהי התלוש הרצ״ב ותקבלי בדואר חוזר אריזת שי חינם של טמפוני 0.6. בצרוף עלון הסברה. במדינה (המשך מעמוד )49 מצא
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 51 | 4 4 0 2 *1 4100 3 x 7ה האס׳?/סס/ ? ^ 40037א ס ^ א 76 / 0ע ד א 1 6 - 0ר ס $ 2״
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 52 | יותרת! 11111 במאלט. המשקה הטב! מאלט הוא משקרי והוא א חב >
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 53 | מני הי ה א* 5ה מאחר של אה ר ביו לא מצאה לנבון לעיין מסיבה לכתב רשת־הטלוויזיה אי־בי־סי, ביל סימונס, שקיבל פרס עבור תוכנית־הטלוויזיה שהבין על יצחק רביו, עשתה זאת
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 54 | מרינה כץ מ(נת רז7טזן 1976 מטע 091111הזה בחסות תיכוניסטית בגיל 15 וחצי נראית מרינה כץ גדולה על עצמה בכמה מיספרים. כשהיא עוברת ברחוב, או חובטת במחבט על שפת־הים,
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 55 | או ר ל׳ א 1ש ר 1ב ה חיי ם ה 0ג שוגוני מלכות המים משתמשות במיגוון המוצרים של ״אוליביה״ :שמן שיזוף, דיאודורנט, טבון וקרם ידיים, כי ג,,כל גית — עץ הזית ! ״ ז ^
העולם הזה - גליון 2020 - 19 במאי 1976 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד