גליון 2021

העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 1 | ה מול טי־ מיליונר קיפלפ טו ר מטפס ונתן המכס 9 ₪ 8 1ט
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 2 | השבוע שחרו סקירה קונסטרוקטיבית חעורך וחמייסד חראסיון : ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנון מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון חגיגות ל״ג בעומר בגדה -ללא
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 3 | — ממ*שגוג 1ש 7ט**סד ו — ישראל — בטח בסאם. מ.ז. בפגישה עס הדוד משרדהבט חון מציע ד ר מוצר* חדשי במחירי מיוחדים אלת גומי עם טיימר לפיצוח ראשים מבלי לפגוע בעור
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 4 | ׳לעבודה, אחרי שכבר התפטר וקיבל פיצויים מוגדלים, מעל למה שהגיע לו. בהיעדר תפקיד עיתונאי נמצא לאשד, הידוע כחסיד מובהק של משה דיין, תפקיד לצידו של אלמוגי. שוי
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 5 | י ^11 מג ב ר 70 וו אטהספקקק פטיפון חזני או טו מ טי ע ם רא שמגנ טי טיונר / 1¥¥ו ו *:יסט רי או טיי פקס טו ת״ זו 018ס־זוג ר מ קו לי ם 0ג 6־ 40.55 וו א ט *
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 6 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרם״ .מודפס כ״הדפום החדש״ בע״ם,
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 7 | ת כ שי רי ה שיזו ף של ה לנ ה רו בינ ש טיין מ כי לי םתר כיזי ם מ סנני שמש הנ ר אי ם ל עין ב תו ספתל מו סי פי ־ ל חו תהמ עני קי ם ל עו רךה גנ ה מי ר בי תומאפש רי
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 8 | [ 1 /1 ^11 \ 1 1י 1 הקיץ ב א הרוח והשמש והמים מלטפים את עורך החלק, כה חל ק הודות לרעיון הנפלא ־ ליידי דיפלומט 11ח1״>ז - הסכין הכפול שנועד לעורך. ליידי דיפלומט
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 9 | מכתבים (המשך מעמוד )6 הנערכות, מבוצעות על־ידי חזית-הסירוב, הנתמכת על־ירי קוב ועיראק ומהווה מיעוט באש״ף (אגב, גם לכך יש בפי ג׳יריס תשובה). אני ער למאמציכם
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 10 | מכתבים (תמשו מעמוד )9 מיותרת המילה ״נמושות״ שייחס להם ראש־הממשלד. יצחק רביו. האחריות כולה רובצת על מישטר, המחייב אנשים לחיות בארץ דמוקרטית בתנאים מחפרים ובהווי
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 11 | צמד כרטיסים לחיים יותר נוחים. כ ר טי ס די ס קונ טו מ ט פותח בפניך 19 קופות אוטומטיות למשיכת כסף במזומן במקומות מרכזיים בכל רחבי הארק. תוכל למשוך עד 400ל יי בכל
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 12 | לרגל הנצחון ה 4-ברציפות של מכוניות פיג׳ו במרוצים האפריקניים, מאפשר מפיץ פיג׳ו בישראל ללקוחותיו לגלות את אפריקה ולהשתתף בספארי בקניה. 8טיסות באל־על לאפריקה
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 13 | — • שחם ₪חעונם ד״זק ״על המישמר״ דוהר מינה אס קיימת שכנה למישטר הדמוקרטי בארץ, הרי היא מצויה לא בימיו אלא ב״בעלי מצפון״ (המרפאות במקור) ,שמתקשטים בנוצות
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 14 | מכתבים ׳עיבור ל קו חו תינו, לאח רונ ה הו צףה שו ק בגל חי קויי ם לנ ע לי רוזי ה מיו ח דו ת. מאחר ש חי קויי םאלה מו לי כי ם שול ל ( כ גון: שי מו ש ב ש מו ת דו מי
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 15 | ו א ₪ן * 1111 ׳1111*: אם תחסוך עבורו ב״חיסן להשכלה גבוהה״ .תכנית המבטיחה את חינוכו הגבוה של ילדך כבד עכשיו. ילד־ד*יין ידז ד״ווזידיד־־ד־ ו1עדיין כשילדך ביכולתך
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 16 | למערכת שתארת לעצמן״1 ,בו של א ח שב ת עלי ה ם. כשאתה חושב על מערכת הסטריאו שהיית רוצה בביתך, אתה מתאר לעצמך מערכת בעלת עיצוב מרשים המשמיעה צלילים נקיים
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 17 | ו הגי ד ה הבימה מבקר־המדינה, בדין־וחשבון האחרון שלו (עמוד )419 כותב, כי סכום של בשני מיליון לירות רשום בסיפרי מישרד״החי- נוך, כי ניתן כתמיכה לתיאטרון הלאומי
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 18 | 1 1 1 )1 | 1-11.1 1111־ ׳ 1 1 4 - 111411 ייני בתל־אביב. לדעת מפקד מישטרת המחוז? לאנשים הנכונים כרמל מזרחי מיקבי ראשיו לזגיזן וזכרי( יעקב 8ראש־הממשלה י צ חיו
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 19 | וווו ! 11/ ^ 111 ! מה שההיסטוריה עושה לאבנים סיפר הפסל נ תן רפפורט, שנשיא המדינה אפריים קציר חנך בימים אלו ! אל נושאי התואר ״נפולת של נמושות״ ,עומד להצטרף גם
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 20 | במדינה כ מציון תצא חר 3ה הצמרת בניהם ש? קורבנות הפונרומים באוניברסיטות מחקים את פלונוודהסער מכל ידיעות השבוע, המדאיגה ביותר באה מן הקמפוס של האוניברסיטה העברית
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 21 | מרי בארחו ^ יה פעם, כארץ גאון צבאי. הוא לבש את מדי הוד־י 1מלכותה, ונשא על כתפיו את הדרגות של גנראל. שמד היה כארקר. אותו גנרל בארקר פקד על גייסות הכובש הבריטי
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 22 | אחות בבית־החורים הממ שי ת׳ ומבית בחינה שענת שקיימת בו 1שח ( מזו של סוחר 01*37177 המא שי מ ה: לאה שריק ן ךי פ הכריהו אותי להשתתף ב1 *//רשת־הסמים שלהם. משך
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 23 | ידעתי שלא כולו קיבלו מורפיום. זאת אומרת שדימורפיום, בכמויות של לפחות בקבוק ליום, ובכל בקבוק יש כ* 16 סי 0.י״ נעלם ויוצא לאיזה מקום בחוץ. ״השיא היה, כשלילה אחד
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 24 | ...בי * 1כד ו־יו־ן 1־ 1עו רינו ב גו נדר! ,ר*.א ו ־ בי דיוז במדינה (המשך מעמוד )20 לעיתונאים ישראליים ולכתבי־חוץ, במילוי תפקידם העיתונאי ללא הגבלה — בתחומי הקו
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 25 | במשך 111 בוו 1היה מוטל ע וצוו 11ר העיר ובאותם ימים נערו בו\\ פ:וגרום .־*י׳ מרסל זו ה ר *ץ רוואן איוב ישב ואכל ליד השולחן ^יו שבביתו ברמאללה, ביום הרביעי
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 26 | איחור לניתוח ;.״י״״ד״י״״ס אלה על היד הילד אמין ואליד סוסה בן ה־ 0׳/2ו על חייו, בביתו, ללא עזרה, מפני שלא הותר לאמבולנס לנסוע. (המשך מעמוד )25 כאשר שאל השבוע
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 27 | במדינה יחסים מרחביים הקשר הצרמוז הקו? היה קוזז ש? דיסקאר, אך הידיים ידי קיסינג׳ר מהתחכמות חדשה זו. בסופו של דבר תצטרך ארצות־הברית לעשות את עסקיה עם אש״ף עצמו.
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 28 | מו ה ל ־ המכםלשעבר דויד פלד (מ!) העניק פ טו ר ממיסי .ל מי ליונ ר א ״זי ק וולפ סון ( משמאל) -וזה נתן לו דירח ־ פאר ב ת אי ה מ חי ר איי ה ס 11111 פני שבועות
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 29 | דאל. אנשי סולל בונה זוכרים מיטב, כי סלד לא התבייש לפנות ישירות למנכ״ל החברה דאז, צבי רכטר, וללחוץ עליו להוריד את המחירים. למרות שווילה זו נראית משביעת־רצון
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 30 | במדינה (המשך מעמוד )27 באמנים שאינם מבינים את תפקידם בחברה׳ ושעושים סלקציה לגבי אמיים אחרים• הם יכולים, מצירי, להמשיך ולארגן האפנינג. אני לא אתן את ידי
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 31 | ן לאה ויצחק רביו מובילים את מ ם יובל למיצוות ולמעשים טובים החתונה שלאה ה תנג דהלה 1 111ן 1ן תמונה שצולמה לפני 13 שנה. יובל בן ה־ 8מקבל את פני אביו, שחזר מחדל.
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 32 | 1ה111 לה 1X11112י^11 לאל בוריס ם ניור בכפד־שמריהו, ווטומז־ת ׳ 1למכירה במחיר של שלושה מיליון לירות, הצטופפו 800 המוזמנים, שההזמנה לחתונת רביך (המשך מעמוד )31
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 33 | יהודה אלעזר /פרסי[ דג _01 ו דג ו15 דיוה-בגדי ים וחוף דיוה-חזיות וחגורות. ו*ו 0ח*א £8ז1׳ 1ו ץ 61)=1.£ דיוה-בגדי י 5ו?ו\/יז 04801^ ,שממשוח ><[ דיוה-כותנות לילה
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 34 |
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 35 | יצרנים
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 36 | י הו ד ה • א ל עז ר/ X 7^ 1 דג ׳\ 2ט5 דג ם601.410 : דג 041.11.4 דיו ה -בגדי ים וחוף. דיו ה -בגדי ים5 .ו*8ק. ואוסמ^ס דיוה-חזיות וחגורות 14,1 .או 0וז 4ואק^1£ו
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 37 | ההתפייסות התפייסות, אחרי שיום הסצינה שגנבה את ההצגה מטכס־הקידושין: שר־הביטחון שמעון פרס מושיט את ידו לעבר יצחק רבץ בחיוך של קודנדלכן נפגשו השניים לשיחת־הבהרה
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 38 | ה ח תונ השלאההח 1גדהלה (המשך מעמוד )33 יובל ואילת. אותו זמן היא שיתפה רבים ממקורביה בלבטיה. ״היא נורא נחמדה,״ אמרה לאה על הכלה המיועדת,״ אבל הוא עוד תינוק.״
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 39 | פרובוקציה באוניברסיטה יש בין הקיצוניים בסטודנטים הערבים, שמדברים על מישמרות קבועות מול בנייני- האוניברסיטה בגיבעת־רם, שיישאו כרזות בגנות השימוש באלימות לפיזור
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 40 | במדינה השמצות ה פ רו טו קולי םשל צוו־רי אנטי־צ׳ון שגי יורדים ישראליים משמיצים זח את זה בגיטאון ערבי קיצוגי לא בכל יום זוכים קוראי פרי פלסטיין .,(.פלסטין
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 41 | יוחנן סימון לוחמות על יחשה רבע־המיליון ין לי שים דבר נגד פיני, ואין ילי תביעות נגדה. אני אוהבת אותה. כל התביעה הזאת שהגש תי נגדה היתד, תוצאה של שרשרת של
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 42 | הרימוני התנוצצו ני אמאכד ואפוצץ את כל השכר־ / /י ניהנ אם השוטרים יעזו להיכנס. הם ימותו יחד אתי ועם המישפחה שלי. כוס האמא של צ׳יצ׳ והמישטרה וכל הממשלה הזאת !״
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 43 | בקבוקי מולו טוב בערו ־ אבל המי בנה לא נהרס שוטר מישמר־הגבול, שנפ־ו ^ ^ 1 / 1צע מהרימון שהוטל, מפונה על־ידי חברו. מן הרימון נפצעו שלושה שוטרים באופן קל, ו־
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 44 | העיזבון שד •מון סארח ״ ב מקד די תהא^קטויד! סו ד ג מי 2 0 -1 4 :קו ב 4צבע• :צהוב,לבן. אבוקדו,חו (המשך מעמוד )37 אך מה שהכאיב ביותר לפיני ולבטומי, ובונה־הערים
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 45 | ואש־המזלשרה לא הכחיש את חנוכו ת שאיחר בשמו החקיין למאמן ]׳נחות־הכוווגל רביו טילפן לשוייצר שחקני הנבחרת, שישארו במחנה־האמיון, עד לגמר שני משחקי הגומלין, הביעו
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 46 | האל שי צ ר את נעמי שמר לא רצה ב הרביץ מכות למוחה נעמי ש מר ^ המבקר נקם בעורך שהדיח אותו מהעיתון בונה תירוש בחברה טובה מי מריבה תוכניודהטלוויזיה עלי־כותרת
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 47 | מאשימים אותו נ״פאשיסט שמאל והוא טוען שהם,האנטישמים הא מ׳ ת ״ם״ ה כ בוד האבוד של ריינר ב סבינדר עלים, שחורים׳ ,דיכוי המעמד־הבינוני השכיר, ומעמדו של יוצר הסרטים
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 48 | במדינה חקירות דברמצ חי קקרה בדרךמ המיו בלה האזרח מצא ציוד סודי במיזבלה, ה 7ך דמישטרה למסרו וחמן? שס מכות קר ם לחות מעולה לכל גיל. 1־ 0 1־ז ^ 0 0ט גבר לבוש
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 49 | לעבוד כדי לעזור לאהובה לשלם את חובו־תיו׳ מתאהבת במעבידה, ובמשך כל הסרט כולו, חוץ מהפסקות קצרצרות, היא מתנה עימו אהבים בצורה הגלריה והנועזת ביותר שאפשר להעלות
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 50 | במדינה מודרכיס ל ^ו ״ו 20 יו ם באנגליה, בלגיה, גרמניה, אוסטריה, איטליה, שוויץ, צרפת. ה מחיר 5700.— :ל״י ועוד *3; 450 כולל מרבית הארוחות. ראה פרוט בחוברת. טיול
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 51 | קולנוע סרטים באסבי ס־יקליי מח - וו־!,א חי ס־ו־־־נרק חברת פוקס המאה העשרים ממשיכי״ בימים אלה, במלוא התנופה — בהכנות להפקת המחזמר הראוותני באסבי ברקליי. כזכור,
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 52 | קול־קדרא של הליגה לזכויות האדם והאזרח אד נר אום בישיבת הנהלת המפלגה הליברלית, הציע סגן-ראש עיריית תל־אביב—יפו, דוד שיפמן ,״לגרש את הערבים מארץ־ישראל״
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 53 | הניסיון 11011 ציאילי־ה ביטחוני שעריו הוכרז בתדועה ומה - ג 11עעתהבשקטמ אחרי הקלעיםש! :צה״ל. עתה 1מנסה צה׳יל נסיו! מסוג חדש: לגייס נעוות״שולי׳ס זיתי רות מ י והד
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 54 | מגוי ס ה שוד״ חוז רי םדרחוב (המשך מעמוד )49 הרמטכ״ל עצמו במלאכה זו, אם־כי נמצא תחת ביקורת מתמדת של מפקדי־יחידות ופסיכולוגים צבאיים, בעניין זה, ביקר פעמים רבות
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 55 | 8 1 9 7 6ץ 0 1 1 ^ 3מ [^ 1 1 8 ^ 1^ 1 חו פ שו תתר בו ת < 5 5וז גופש ,״זע מ־ס 1218 1104.- 1 2555.-1 1750., 1470, 1045 2 ״980.-י א;־׳ 1104.- 1330.- ׳11 1575.- -
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 56 | ח שבו קנו וירון רי א ד ,ליאד״ פותחת במבצע הנחות מדהימות לאביב-קיץ תשל״ו לכלחרוכו וילונות ״ ליאד ״ באחדמ 10סניפי ״ ליאד ״ בר חב• הארץבחשךה חוד שהק רו ב •חו שב מ
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 57 | במדינה ישראלים בחו״ל הנמדנר הבמ אי הפגתד־השחור הישראלי עושה בגיו־יודק מה שלא הצלהי לעשות בישראל בישראל היר. מוני יקים ״פנתר שחור״. הוא ניסה להוכיח, הלכדדלמעשח,
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 58 | בוי1וויי׳\, רק האלפים גבוה. המחיר-בכלל לא. בשחייץ של סחיסאיר המחירים נמוכים !החמורה גבוהה, כי אין מי שמכיר את שווייץ כמונו. דרוש בטלפון מסוכן הנסיעות שלך או׳ממ
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 59 | במדינה אסטרולוגיה חלוצי ומזלות באקדמיה החדשה?אסמרומניה קונים חחדוציס את תורת מדע העתיד בהולנד ובאוניברסיטאות אוהיו וקליסורניה באדה״ב. אבל רוב הפונים אלי לא היו
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 60 | במדינה קשקשת 2021 הפעל את דימיונך ונסח למצוא לציור שלמסה נותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח למי הכתובת: !?.שקשת,׳׳ ת.ד ,136
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 61 | בול!ר טוב! ״הסנה״ משלמת היום למבוטחיה למעלה מ 410.000 -צי. היום ובכל יו ם, במשך 365 ימים בשנה, משלמת חברת ״הסנה״ לעשרות אלפי מבוטחיה סכום דומה,לכסוי נזקיהם.
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 62 | וווו 7/7מ( (11/ 7מ!7/ע1/ע חופשה ב מ כוני ת ספורט המנטאליות של הבחורות הישראליות הפכה כבר שם־דבר בעולם. נכון שיש לנו חתיכות בלי-עין־הרע, אבל תודו שלפי עמים קצת
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 63 | קפה האג לפרקולטוה נטרל קפאין־עשיר בטעם. כמו מיליוני אוהבי קפה בכל העולם, ת 1כ ל גם אתה ליהנות עכשיו מקפה שחור, אמיתי, מלא טעם וניחוח, נטול קפאין וטחון במיוחד
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 64 | מימין לשמאל: חליפת סריג סנ אמה מכנסיים הוססאק ׳אוניסקס׳ חולצה מ שובצת חליפ ת ג׳ינס מאינדיגו מ שתפ שף חליפ ת ׳ספארי׳ מכנסי ג׳ינס אינדיגו וחולצה
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 65 | חגיגת נוסטאלגיה מי שלא ראה את שימחת מועדון־ התיאטרון, לא ראה שימחה מימיו. ושלא תתבלבלו ותחשבו שפתחתם בטעות את המדור של לפני 15 שנים, מפני שהשבוע היתד. שם חזרה
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 66 | לוד שר!!- לוד׳ ,לוו־׳ ,הללויה! 1976 הווו^ם דוה בחסות סר הסכין לורי שרזר האמריקאית, שעלתה רק לפני שלוש שנים לארץ, נראית היום כבר כצברית לכל דבר. היא דוברת
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 67 | אביבה שפר 0רי קודי ־ 3טן ס־זילא״ם זה התחיל באחד המסעות של בית־ד׳ספר. אביבי. שפר היתר. אז בת ,15 או משהו כזה, תלמידת המגמה לשירטוט־בניין ב־בית־הספר
העולם הזה - גליון 2021 - 26 במאי 1976 - עמוד 68 | החולי הממעודת ח שבה ר שח המאשימה: אחות ואה
חזרה לתחילת העמוד