גליון 2022

העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 2 | במיפלגח לקראת הבחירות לכנסת. בינתיים גם הופרו כל ההבטחות שניתנו למזכ״ל זרמי, שנשאר מכהן בתפקיד ריק מתוכן. וסי ש רי ד תתרה 3ח ל ־ א 3־ 3 תוגוקיף ר כיוו כי ץ
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 3 | העולם הז ה
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 4 | אורד חידה תונח וחו!1 1976 ה עוו! ס בחסות החידה ש ל דגני ה א׳ .היא רגילה כבר שכל מי ששומע את שמה יפצה מייד בשיר :״חידה את לי...״ אבל אורלי חידה בת ה* 19 וחצי,
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 5 | אורל גופר המועמדות בתחרות מלכת המים משתמשות במיגוון המוצרים הגדול של ״ א י לי ביה ״ :שמן שיזוף, דיאודוידיים, כי וקרם שבון רנט, ״עץ הזית בכל בית זסס!6זג\ 0
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 6 | פשהו חדש לאוה^נד להיות יחד. :ה ולי״ בניחוח האהוב על שניכם. זצה בסבון ״לה 1לי״ ־ תנו לגופכם חדש .״לה ולי^ישמור על רעננות ריח נעים ואחיד בכל שעות היום. את הדיא׳
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 7 | ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה תל־אביב, רחום גזרתן .3טלפון ><24338־ .03 תא־־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפוס החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 8 | מכתבים להניש בצורה הנכונה כקורא חדש, יחסית, של העולם (שנתיים) ,חשתי עד כד. הזדהות עם הכתבות של השבועון. אולם עתה רוצה להביע את אכזבתי והזדעזעותי כה הכתבה ״רצח
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 9 | תוכנית 78 דיזנגוף סנטר היום הזמן להשקיע בנכסים! הצטרף לתוכנית ההשקעה של דיזנגוף סנטר . רכוש נכס מסחר* +הכנסה צמודה. הבטח הכנסתך הצמודה בערבות בנקאית. שכר־דירה
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 התרחשויות :״זעמם של פועלי־המישמרות, העובדים בכיבשני־ההתכה, התפרץ לאחר שקיבלו את משכורת החודש האחרון, בסד 1600 לירות.״ יואילו־נא חכמי
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 11 | רש, או להפקיד ערבות עד שאחזיר אותם למערכת. צבי סכיין, צה״ל • העולם הזה אינו מוכר תמונות ו/או אינו מוסר נגטיבים, שהם מכשירי־עבודה של המערכת. הקורא סביון מתבקש
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 12 | חוד ש 11ב ד רו ם איל ת שקט שלחה וכל השאר! צלי אש בבריכה * ריקודי ם ושחייה תחת ביפת ה שמיים * ס ר טי ם ל אור הירח * הופעות בידור * הרצאות על ק רי א ה בכף היד *
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 13 | אולם. אחדים מאיתנו, בגולה, אסירי- תודה על דבר אחד, והוא הרצון העז שגילו הישראלים, מלכתחילה, להיות לא- יהודים. בתהילה זה הטריד אחדים מאיתנו, כשהיינו מבקרים
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 14 | ה״וצא״ס מן הבלל של1עו״ו 1ל. כלל י דו ע הוא כי בכלכלל יש יוצאים מן הכלל, ולכן מציגה חברת נשיונל 3מערכות סטריאו יו צ או ת מן הכלל. כל ל נוסף הוא, כי מערכת
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 15 | ול י ! ..לשתוק הרבה. לדבר מעט. ולא לריגיד בלום בית-ספו־ לגנרלים מוקדש לאיגנאציו סילונה, תוך התנצלות — ובכן, אדוני האלוף, נאתי להכניס אותך לרזי הפוליטיקה
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 16 | מדוע ניר ש א״בי נתן ארבעה אורחים ומה קילקל את שימחת הרבינים הצעירים לאנשים הנכונים §§ במצב מביך מצא את עצמו השבוע איש קול־השלוס אייבי נתן. אייבי, יליד ה־28
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 17 | עזר וייצמן עם דב (״דובי״) יפה, בנו של הטייס אברהם יפה. אולם מיכל נישאה לדובי רק ימים אחדים אחרי שפורסמה ההודעה בעיתונות. לכבוד נישואיה תיקנה מיכל את אפה,
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 18 | מנתבים הבהרות לעניין לימוד-הגחיגה תל־ אביב: יורדי ה סי ר ה ( 3פינת היר קון )317 טל 456852 . בעיות ולבטים בודי חמץ מיגוון מוצרי ״אוליביה״ של ״עץ הדיח״ חד״ר
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 19 | לירד. הבוזת־העצמאות במיליון דולר בעיתונים אחדים הנפוצים באמריקה, מתפרסמת באחרונה מודעה המציעה למ־ ז[ [ 1ז 11111)111[ 0 113611111, ת8316 8 1 1118101 *1 0 8 ,1מ
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 20 | עסקני נד המיברגות מבצעים תוגיר המוני שר הוזגנבוח־יחידים אל דלתו של ייגאל ידיו ־ ולכל אחד נדמה שהוא מייצג את דעותיו ך• פצצה הפוליטית שהטיל, בשבוע י 1שעבר,
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 21 | ראש״עירייה הודק נזצטרף מודעי, מיהר אהרליך אל ידין• אהרליך׳ שועל פוליטי מנוסה, תפס מייד את הטון של ידין, והציע לו על מגש של בסף את המיפלגה הליברלית, על כל
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 22 | פרסום אבנ ת סטודיו רם כוכב חד ש נולד! מגיעה אחת אתה דואה ושומע־בבתאחת סודות טכנולוגיה חדישה מתגלים בפניך מיד עם הלחיצה הראשונה כל המעגלים מורכבים מטרנזיסטורים
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 23 | במדינה הע זרז־ר־ם ועורבים טרור נמל־תעופה האם קשור ״הישראלי המכוער״ בעינויים באיראן וכרצה־עם באתיופיה? כצורה אפזרית ופאראדוכסלית הוכיחה הפצצה כי קרייסקי צרר!
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 24 | 1 1:4ו * 7 ¥1זזזז (חמשו מעמוד )21 אתי יכול להצטרף באופן אישי. שינוי, כתנועה, תישאר בחוץ.״ אל כל אלה הצטרף, בקול תרועה רמה, אלוף־מישנה, מי שהיה מפקד הגדנ״ע
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 25 | במדינה (המשך מעמוד )23 של סיכום, שיתקבל גם על דעת ארצות־הברית. כדי למנוע את הצורך בהצבעה, שרייתה מעמידה את ארצות־הברית במצב קשה, הוחלט שהסיכום ייקרא על־ידי
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 26 | נעוד מישטות ישראל החלה לחקור נע יס ס ׳ ״ב וא ה גשר הקפוא חושן ..הו 1ו ל 0הזה״ אח עיסקת ד>ננל שנח חברו רינלוקט(משמאל) ושוחס, והפילו ננח אח אנשי קוסטה־ריקה תוך
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 27 | הוכשלו על־ידי אנשי מישרד־המיסחר־והתעשייה, שלא רצו לשלם את המחיר הגבוה תמורת הבשר. באותה עת שחט בברזיל בקר, עבור קונים ישראליים, שוחט בשם אלעזר קליע- מן. בכל
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד )25 בהבלטה כה גדולה במדור הספורט של עיתוני,״ אמר אחד מעורכי־הספורט. בדרך זו הגיעה הידיעה גם אל עמודי העולם הזה. סיפור המתיחה שנערכה, כביכול,
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 29 | איד 1ה יכול היה לקרות? פצצה שהתפוצצה בעי! השלישי ן | בשבוע שעבר באולם־ד״נום? 5הבאים של נמל־התעופה בן־גוריון, ו/ר<5ד. לא רק את מיתקני האולם וזגוגיותי׳ו, בקוטלה
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 30 | בעלי המא ה ו בערי הזי עה ז=3 תית החדשה של חצר רבץ, המקשטת את מרבית האירועים החברתיים, הנערכים לאחרונה בקצב מסחרר. בתמונה מימין : שר־החקלאות אהרון אוזן, בחברת
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 31 | אמו ואש־הממש׳לה והמשי ו בחגיגה 0 |^ 111 71ן 11 דור חדש של נשות־חברה הדורות־לבוש נכנס למחזור במסיבות 111י י 1 1י י 1 1המימסד. כאן, למשל, ניתן לראות כמה
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 32 | כס ט׳ בל דבין (המשך מעמוד )31 במיתקפה חזיתית על העיתונות. ״העיתונות הישראלית היא בלתי אחראית׳ כותבת לא פעם דברים בלתי מדו־ייקים שאין להם שחר,״ טען רבין,
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 33 | נשאם אחת מאשימה מחזיקים אתכן על תקן של גרושות. אתן צעירות, ויש לכן סיכוי להתחתן שוב. אבל אנחנו שכלנו בן.״• אילנה תמנו ׳,ששוחחה איתו (הוא סירב להניח להניירטה
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 34 | ן* מל יופי פ. נהג בג׳יפ הצבאי ש־ ^ הועמד לרשותו. בהגיעו לצומת קסטי־נה, הוא לא נעצר ליד תמרור ״עצור״. מעבר לצומת עטה עליו שוטרת צבאית. ורשמה לו דו״ח. נוסף לדו״ח
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 35 | הנעשה בבתי־הסוהר הצבאיים שהם עתה תחת פיקודו. עד לפני חודשיים היה תת־אלוף זלמן ורדי קצין מישטרה צבאית ראשי(קמצ״ר). תת־אלוף ורדי בן ה־ ,52 כבד־גוף ומקריח הנראה
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 36 | ״!ידחם למען החוק, או רא למען ב חיו תו של למט,״ טוען מ פ קו מישס ו ת תר־אביב שגילה חונגית . 1ז, ס חזזז ד ^וטוויתלמוו אליס של וגד ! נ ־ י ! נ שמנות העוני במדינה
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 37 | וחברו דויד מזו׳ בן־גילו, כי ׳שניהם יהרגו את מיימון לוי בחצר מועדודהסנוקר באותו לילה של ד.־ 8בינואר. הפרט הטכגי הכריע. המניע לרצח, הסבירה התביעה, באמצעות י.
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 38 | ׳ ת 1שבי לונדון. פריז. שטוטגרט ונירגירסי אוהבים אח המודולרים בסלון שלהם. מעחה חובלו גם אתם ליהנות מיתרונות המודולרים בביתכם. המודולרים מעניקים לסלון סגנון חדש
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 39 | 7וומוג1 איגודים נון הגוי מסד - הרוס 1ג ד נגוד־טיזיזנייה בהוליווד הוטחו בימים אלה האשמות חמורות נגד הפלג האמריקני — הדומינאנטי — של איגוד הסופרים והתסריטאים
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 40 | עונה פיינרו מדווחת על נסם ינר הסרטים בקאן: 1טו ח 7אח חסכים דיחים אלן דלון כ״מר קליין״ זקני־ציון כל-יכוליס ^ 0לשפוט לפי מצב העניינים בפס* טיבל קאן 76׳ ,הקולנוע
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 41 | הסרט עשוי להרגיז את שני הכוחנות, הימין והשמאל. ראשית, משום שרתי מראה אותם משתפים פעולה, ביניהם, ומחלקים לעצמם את העוגה הלאומית (וזה בהחלט מזכיר׳ עניינים
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 42 | #גד? /שדייזיד׳ 5 העולם כולו סכיזופרני. וכל החברה מטורפת לאה פורח יקבעו מהי סיפרות ה. ד .לאינג החברה המטורפת יגאל אלון ,סבבים׳ מאת: ר.ד. לאינג הוצאת, כמתת 95
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 43 | ״ כ אן ש כ אן חו פ ש... מו ת ר ל כ תו ב ספר פו רנוג ר פי ולהע לי ב לכרוע או לא לכרוע בו ח • קלמן סגל נולד בגליציה ב־.1917 בשנים 1936/9ישב בכלא סובייטי. עם תום
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 44 | ״ברגע שניתלה בן־יו סו, היה בווול׳ שעלי רמלא את מקומו אל פי ם הרגי שו כמוני. הייתי בז לעצמי אילו נ הג תי אהות... בשבוע שעבר הבעתי, במאמרי ״גנרל באוקר׳ /את הדיעה
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 45 | הייתי תות! ׳אומס באיזו שהיא תיבת*זץ,אר דו ד כלל של בביות שמצאו חן בעיני, או של מבוים, הכרוזים האלה — הערות על המתרתש, ביקוות על מנהיגי היישוב, התקפה פמזצת על
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 46 | במבט ראשון נראו לך השכנים ברירה החדשה נחסרים ומנומסים. אבל לא עבר ומן רב ער שהתגלתה האמת וקשה היה לך לאהוב את שכניך. הרעש הבלתי נסבל, ההזנחה בחדר המדרגות
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 47 | נתקוף אותו מהכיוון הנכון, וזאת שתימנה לעולם לא תצטער.״ אולי אני טועה, אבל נדמה לי שהוא רוצה לעשות את המיון הראשון ולבדוק אם את באמת מתאימה לחבר הנפלא שלו. אם
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 48 | מי אתה? מי יתייחס אליר ברצינות אם אתה נכנס לחנות , ומבקש סתם ״סרט צילום״? הרי זה כאילו אמרת על עצמך , שלאחד כמוך אפשר לתת כל דבר. אבל כשאתה נכנס ומבקש בפירוש
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 49 | ..ד רו ח סו שדשהנו - ידו הייתי צריכה לעבור את הכל מהתחלה, אילו הייתי צריכה להחליט כעת אם להשאיר את הילד או להפיל, נדמה לי שהייתי בוחרת באפשרות השנייה. לא בגלל
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 50 | יאמ הו חללא ני שואין יי סליחה על הבלגן... לא השקעגו עשרות אלפי לירות באולמות תצוגה מפוארים, את 24 השעות העומדות לרשותנו אנחנו משקיעים בייצור ריהוט אשר עומד
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 51 | ובילדיהן, וכן בזוגות המועמדים לאמץ את סקרנותו של הילד לגבי זהות אביו. ובילדים לאימוץ. הבעיות מתחילות, בדרך־כלל, כשהילד אילנה ברוכשטיין בת ה־ ,25 לבורנטית הולך
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 52 | חופשה שכולהחגיגה הכל ב מחיר אחד. 350ל״י ל־ 2ימים. לעיניים. תאוה מזנונים * אוכל מפתה.אפריטיבים. ו.בינות ויין חופשי 796ל ״י ליומיים כולל טיסה. קוקטילים,
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 53 | במדינה תל־אביב (המשך מעמוד )48 גרינברג. כשנשאלה לכתובתה, מסרה את הכתובת הנכונה. דווקא באותו רגע זיהה 1עץ ה ברזל אותה אחד הקצינים. יועץ־האמכות נטש את ססינוו ״אם
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 54 | א מ הו תללא ניש1א*ן קשקשת 2022 הפמל את דימיונך ונסר! למצוא לציור שלמטה נותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות להתרות יש לשלוק לפי הכתובת: ״קשקשת ׳,ת.ד
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 55 | ליאד״ פותחת במבצע הנחות מדהימות לאביב־קיץ תשל״ו לכל הרוכעו וי לונו ת ״ ליאד ״ באחדמ סו סניפי ״ ליאד ״ ברחב• הארץבמשךה חו דשהקרוב •חועוב מ חי ר תפיר ת והרבבת
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 56 | ברכה ו ס מי וכלה כשהיא כבר נוחתת לביקור־מולדת, אי־אפשר להתעלם מהייצוא האחרון שלנו לאירופה, האכם־דוגמנית כרכה־ביאט־ריס שוורץ. ולמה אמרתי אבס־דוגמנית? מפני
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 57 | פרסום אבנת ס טודיו רם העולם הזה
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 58 | *ן זן זז 1 י״י ׳^י ^49*4 ו ה 1מ : יו 9110110111 ווו• • | 1111 • 111, ^1110011 לעולם אינן ודע איסה ת מצ אאת׳ מכבי׳בסע הבאה 6 6ג! ^ 3מ / בירה בינלאומית.
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 59 | ח תונ ת ה שבוע - אוזן אילו התפוקה בטלוויזיה חיתה בקצב הפיריון של עוזרות־ההפקה במוסד, יט להגיח שהיה לנו אולי מה לראות. כי בעת ובעונה אחת, נמצאות כרגע עשר
העולם הזה - גליון 2022 - 2 ביוני 1976 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד