גליון 2027

העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 2 | את מקומו של משה זנבר כנגיד בנק ישראל. המועמד התורן הקודם, דויד כוכב, שרבים ראו את בחירתו כיורשו של זנבר כמובטחת, עורר את התנגדותם של ראש־הממשלה ורבים מאנשי
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 4 | הזה היתד, מסיבה אחרת. פירטתי בפני הבר גם את ההוצאות על אותה מסיבה ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל• אביב, רחוב גורמן ,3טלפון 243386־ .03
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 5 | מו צר ש ל חבר ת קוקה-קולה מיוצר בי שראד ע״י הוזהר ההמר כזי ת לייצור משק או ת ק די ם בע־מ •יצר! מו סמרשד קו ק ה -קו ד ר. משקה חדש בטעם תיחוח של תפוזים טריים.
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 6 | רק 24.00 ׳1׳1261ט$1ו1\/10 קרם לחות מעולה לכל גיל. מכתבים עלילה ;זעגית נוכח מאמרו של מר אליהו עמיקם בידיעות אחרונות מיום שישי , 11.6.7611 ובו התקפה שלוחת־רסן
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 7 | מכתבים ובמה הוא רואה את היותו ״עוכר ישראל.״ כל מה ששומעים כולנו, הוא מסע׳ התעמולה, בקללות ובאיומים, נגדו. אין טענות נגד אי־האמת שבדבריו (אם אכן סוברים שאינו
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 8 | שחס • משנסד ״ז ה כל צוציק נהייה לי פה פץ! יום שני בערב, אני מתיישנת לי מול הטלוויזיה, ליהנות מהתשלום־של״האגרה, ששילמתי בזמן, בי הרי אמרו פעם בג׳ינגל שלהם :״שלם
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 9 | ך שינה עוקסה ובריאה י • דלתות בי טחון ד קו ר טי ביו תמפלדה, ל די רו תבר טיו ת. • בראה חיצוני זההלבלהדלתותב בו ״ן. ס ד קו ר צי ה ל פי ב חי ר ה 1( :ץ, פו ר מיי ק
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )7 לאחר זמן־מה. כשנוכח לדעת שהיא מתה או פצועה קשה. נטש אותה לצד הדרך. הקומנדקאר ״הושם״ במחנה הרביעי המרוחק כ־ 25ק״מ מהמקום שבו נמצאה גופת
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 11 | ן ןן ךד ״ למען הדמוקרטיה צריכים לא סור את הכניסה לכנסת! בדל תיי ם ך! כנסת היא מקום מרתק. מתרחשים 1 1בה מאורעות הרי־עולם, גועשות בה סערות אפוקליפטיות, נטושים בה
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 12 | נב יא ים ראש ו נ ים כומר יקר, שוב אני אצלך בתא, עם דלקת חריפה בבלוטת המצפון הלאומי, שתי אצבעות מהכבד. הפעם זה בגלל שחר. שחר שנפצע בעת מילוי תפקידו, שדבק
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 13 | קראת את השואה? לא, אבל ראיתי את הסרט כשהיא משתרעת על כחמש ׳שעות ומפוזרת בשני ימים, הוקרנו״ גם בפרו־ביגצייתנו אפופיאת המופת המכונה ״משפט דיבה״ ,ומבוססת על
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 14 | —10239 £0מסן גדול ״,20 0714 £5־ - 1מסך ״.14 - 705425 מסך ״.12 הפעלה אלקטרונית ( ^300־.)51 —10562£3מסך ״ .12 נבחר ע״י הירחון הבריטי לצרכנות ״וויטש״ ,כ״הקנית
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 15 | הפאשלה של גיריעל וקלקא באוסטרליה הפשל״ם בשתי הזדמנויות פירסם מדור זה על הטובות ההדדיות שבין מ״מ ראש״עירית תל־אביב יגאל גריפל, לבין הקבלן נחום קלקא. בראשונה,
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 16 | *11*11111 01 מזכ״ל ההסתדרות ירו חם משל נדהם, נאשר ביום הראשון בשבוע שעבר התרוקן לפתעי חדר־הישיבות שבו התכנסה הוועדה המרכזת של ההסתדרות, ונותרו בו רק חמישה
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 17 | איצ׳ה ממבו ש סוכן ל עו ד ד את הירידה ב די לגבו ת ב בו א העת שילומים עבור ם ״במישרד ראש־הממשלה איו די כוסות, ואתם צריכים להמתין עד שהשרים יסיימו לשתות.״ באותה
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 18 | מ ס ערך מוסף ב שיעור ^ 8ב ת71 ן ף מוז־־ו ביולי. מיום הפעלתה מס אנ א דאג לקבל ״ח שבונית מס״ על כל קני ה ל עי ס ק הו בכ ך תוכל לנכו תחלק ממחירי הקניה מהמס או תו
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 19 | ״א״ אור אסר ^ יש לא יכול היה לקנא במשך השבוע ביצחק רבץ. הוטלה עליו אחריות עצומה. היה עליו לקבל החלטה. אילו נכשל, היה הדבר גורם לא רק לאסון נורא באנטבה, אלא
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 20 | אנ טבהי— -״ (המשך מעמוד )19 ממשלה אחרת, ככל מיקרה אחר, כעבר ובעתיד. הדבר היה מזמין חטיפת ישראלים כארצות אחדות, ומעניק מראש הצדקה לבל ממשלה אחרת לתכוע מישראל כל
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 21 | 0יב 111111־01111 כנגד הנסיגה ממדיניות ״העמידה האיתנה״ 7 שעצם הכניעה מזמינה עוד פעולות מסוג זה ואז לא יהיה עוד גבול לסחטנות. ממשלה שנכנעה לסחטנות תמורת שיחדור
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 22 | | פנים מודאגות, צוחקות, נבובות -בני המישכחות ממתינים לפגישה הראשונה 1ז ץ\ז\ן מקרבי, החוזרים 0 0 3 0 ( 111 1 1על־ידי חיילת חיל־האוויר היה יפה ביותר. ״גברת, את
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 23 | יוסף חדאד, נשמאחריו /1י ך ]11 אשתו ליזט, שניים מחטופי המטוס, שולחים מבט של עייפות וכאב. ידי החחריס מאוגנדה מוה 9171 1 1 1 1י ! 1ןןןל נפות בשימחה בפתח מטוס ווו
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 24 | אחו החטובים מנתח את אופיים בשבי של האנשים מאת | ק. י נאי הגרמני לא מסוגל להרוג קלוד (״נתן״) רוזנקוביץ. אדריכל ירושלמי צעיר יליד צרפת הוא בעל מיב־סא צרפתי בולט.
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 25 | חטון ז נועם רוזנקוכיץ חטופים קלוד וארה רוזגקוביץ ״הגרמנית היתה מרושעת ! ׳ ,״וועוזויס־הזוטריס היו מסוכנים!״ אלה, בהתחשב באווירה המיוחדת ששורד! אז, היו הרבה יותר
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 26 | אירועי מלנת־המיס 76׳ החלו בבחירת חגיגה עס ]לחון בניצוחו של הפסנתרן אלכם ביבם, נסחפו מל־כות־המים לשירה סוערת בציבור, בעת שהתארחו בכפרו של רפי נלסון, שמדרום
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 27 | 1 1ו 11 של חברת ארקיע 11( ,־ * / 1ו י 1111 דאגה להטסת היפהפיות לאילת, מחייכות המועמדות מיכל דובי וטובה קימלמן בעת הטיסה. עבור מחצית המועמדות היה זה הביקור
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 28 | במדינה ספק אם היה טעם טוב בפירסום מודעות ענק מיסחריות, שבהם הביעו בתי־מיסחר וחברות־שיווק ברכה ללוחמים. לא היה טעם טוב יותר באירגון ״ספונטאני״ של מיבצע־שנור
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 29 | זכורים לציבור לטובה מיבצעיו הפר־טיזניים, כמו שיחרור מטוס סבנה בנמל־התעופה לוד ופשיטות צה״ל בביירות. מיבצע־רבין מעמיד בצל את כל מיבצעי- דיין. שיחדור המטוס בלוד
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 30 | ת מ רו רי ם ?9 9 6 )11 1ן. 0ן 1 4 3ום 3ו.ז לגברים בלבד! לגברים, כמו שנשים אוהבות״. נפטר. צכי צירלויו 36 מקיבוץ עין־חרוד(מאוחד) .הוא נמצא, יומיים אחרי מותו,
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 31 | 200 מישכשת שיו1זו מיויוניס לתיסחו דוות נשנוש ״!נ יהודית׳ נואשו! ,וניגזל דג נין תקביניס אין תס מקבלים את חדוות ותנסו במקום, מלבד המרכזים המיסחריים. לקראת הוצאת
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 32 | הגאלה של גאולה י (המשך מעמוד )27 קצרה אורלי חידה בת ה־ ,19 כאשר הס תבר לקהל כי היא קיבוצניקית מקיבוץ דגניה א /שרק עם גיוסה לצה״ל נטשה את מישקה. גם מוצאן של כמה
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 33 | במדינה עיתונות ד 3ר אד התרוקודיד איד התפתה אידי אמין זהעגיק ראיון לעיתונאי ישראלי מייד אחרי הפשיטה? השער, היתר. רבע לפני ארבע, בבוקר יום הראשון השבוע. במערכת
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 34 | רק 2600 מ63/י081׳6 )?/ קרם הזנה עשיר לפמך, לצוארדולאיזור עינייך. מפוארות ויקרות ומגישה לך מבחר אופנתי של מוצרי טיפוח ואיפור משלים במחיר נמוך ב כ/0-״ס5 מחברות
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 35 | ! ה הי ה שו ש( זה קרה לפני 25 שנה בדיוק. במיסגרת המדור ״במרחב״ — כתכה מקיפה על הפליטים הערכים. כן־ גוריון מבקר כניו־יורק, כמטרה לנייס 500 מיליוני דולר, גם שתי
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 36 | צנ חני ם ב־ 1><7נב של החי ר מעט 00 יבח־הצ 1ח 1יםהס די ר ה, מ ח טי ב ת ר פו ל ב ר פי ח בבל המק 1נ 11ת -ויחוו־ נובל נכ של ה אשר לה ניתנה ה הזדמננ ת הג דנ ל ה הפ
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 37 | דת: שחיל־הרגליס צריף לבצע את לחימתו הייעודית כרגל, ורק כף יגיע לשיא יעילותו. אמת עתיקה זו חינה אחת מתגליותיו היותר־מהפכניות של צח״ל ביום־הביסוריס: כאחד ה-
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 38 | סו פ ר פו ל ני מלגלגעלהח לו ם ל מ שו ררישרא לי? האמ רי ק אי צריך את הפסטיבל אריה זקם פר ס נו ב ל הישראלי טמל הפסטיבל הפסטיבילבול הישראלי ד* קושינסק• מי מריבה
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 39 | ,רק מלוכלכים מתרחצים והנקיים עומדים לראיה מאחרי ויטרינה של זכוכית! * המלחמה שהטלפונים לא ענדו בה והננטומים נשרו * גנרל המלמד לשנוא אנטי־ 3י7״וסו 3יה א. פ רו פ
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 40 | הפאשלה של הצי!חג (המע 1ך סעמוד )17 לשלב את ה״ספיישל״(ז־יזלדה הטובה פטו׳ רה מקלקולציות אלו). כישלונו של ופול ** כחיגה הטקטיקה (או חטחניקות *ו הטקטיות) של
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 41 | לבה והספיד( .לא קשה לנחש את מי מגלמת ואקל בשלישיה הזאת) .אף מילה טובה לא נכתבה עליו, חוץ מן הדו״ח השבועי של ההכנסות, שהעפיל לשבע ספרות כבר בשבוע הראשון להופעת
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 42 | בת טלה — ,הרפתקה רומנטית קצרה באופק. תחביב חדש המשותף לך ולרבים מבני חונך יעניק עניין ותובן לחייך ויוציא אותך ט חשיעמום ממנו את סובלת בבר זמן רב• השבוע יעמוד
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 43 | הכנסת אולמרט והשתועות כעת שסרחו השמועותבכנסת, כאילו ברח הח״ 3מן הארץ מסחר המאפיה — חזר אהוד אולמרנו?ארץ מיזנון הכנסת הוא בית־היוצר לסיפורי־הרכילות הפאנטאסטיים
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 44 | המלכות ביקרו בכל אגפי הייצור והשיווק ועקבו אחרי כל השלבים והתהליכים. בתמונה: המלכות עם הזרים שקיבלו מנזנכ״ל וולה עס סיום הסיור. האם את יודעת כיצד לזכו תבש ה
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 45 | במדינה ישראלים בחזיר הקיבה !הנמ ש אסור דשתף יורדים במיבצעי המגבית, אד מותר 7שתן? ?וצרים המוחרמים בארץ דף השער של ה״מדריך לשמוש נכון בתכשירי וולה״ .המדריך המלמד
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 46 | הפאשלה של הצנחנים קשקשת 2027 (המשך מעמוד )40 בלתי-ברורה. היא נעלמה תיכף משדה- הקרב, נעלמה בחולות ושבה וצפה, בחלקים, באיזור אל־עריש. פלוגה שניה, בפיקוד עין־גיל
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 47 | ומג״ד הטנקים של חטיבת רפול (אורי בראוו) נדרש גם הוא להפנות את כוחותיו ולהצטרף לחילוץ. טל עצמו נמצא אז בתנועה מתוך ישראל אל צומת־רפיח• הוא עצר במקומו, כדי
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 48 | ו 77(/7777₪ע 1מקעמס צח וגת וצדרכאו שלמה צה, פלה ואילנית עניין של פסיכולוגיה נדמה לי שכבר סיפרתי לכם, שאמר־גנים זה כזה מין עם מאורגן, שהם מאורגנים מאל״ף עד ת״ז
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 49 | זוג צע>ר! ההצעה השובו .בסתר לרכישת דירה באזור המרכז השווה בעצמך בואו לגור מחוץ לעיר -קרוב לתל־ אביב -בקרית נורדאו, נתניה, ליד רמת פולג; בשכונה מתוכננת אשר
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 50 | יצחק גי1ר -מירי ! כרוני -ר פי ! כ רוני ע 1ר כ בחיפה טקס בחירת נסיכת הכרמל במיסגרת אירועי בחירת מלכ ת המי 1976 מטע העוו! ס חו ה בחסות בירה גולדסטאר הטקס חקיים
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 51 | תיזוז שירי ת עם המשוררות היה תמיד נושא בעל ארומה מיוחדת, כי שירה זד. דבר אישי ואינטימי ביותר, ובייחוד כשמדובר במשו־דרת ושנוסף לראש המיוחד שהיא נושאת על כתפיה,
העולם הזה - גליון 2027 - 7 ביולי 1976 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד