גליון 2028

העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 1 | המחיר 6.50 :ל״י וכולל מ.ע.מ<. מספר 2028 6 0עחוזיס שנה 40 ט״ז תמוז ודוזל״ו14.7.76
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 2 | המיבצע. את רעיון הפקתו המהירה של הספר יזם וביצע נחמן אוריאלי, המנכ״ל החדש של הוצאת כתר שבעבר, בעת שהיה מנכ״ל עס עובד, הוציא לאור את דו״ח ועדת־אגרנט 24 שעות
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 3 | ; 131)16 ^8ימן3תז!!יגז ?***י0ססייז־׳י 411 1כחשב רוח רענן ביום קיץ חם... בר תחושי את והסובבים אותר כאשר תשתמשי באחד מארבעת הריחות ה מפתים בסיירת ״נ!ויק סרוגז ״
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 4 | מלץ! א ת הדירה ב-תז־יראן מקרר תדיר אן 400 המקררה אי די א לי לבית הי שרא לי. ה מ קרר ה מ שו כללהסחקדס והמת אי םבמ יו חדל תנ א• הארץ. מקדדח די ר או 400 הו א סי
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 5 | גיליון ״העולם הזה״ ,שיצא לפני 25 שנה בדיוק, הציג בסידרה ״עולמו של האיש הקטן״ ,כתבה מצולמת על לסלי פלטשר, תושב לונדון בתקופת הקיצוב האחר־מילחמתי. בגיליון בולטת
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 6 |
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 7 | ״העולם חזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערבת והמינהלה: תרי אביב, רחוב גורדו! ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפום החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 8 | * שוש* חשום חוח בלדה לאשת נכה נכווגתי היה להניע דעתי והתייחסותי למיכתב ״גלדה לאשה נכה״( ,מיכתנים לציפי ,״העולם הזה״ )2011 מייד עם הופעתו, הן לכותנת והן לתוכנו,
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 9 | 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי בלבוש חדש! מוקד ברנד 777 בבקבוק
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 10 | מכתבים עיגדיי עצורים צלילי קיץ שימי צדף לאוזנך והאזיני לים. רחש הקצן! ומשק הגלים מזמינים אותך להגות מן הקיץ, האם תהיי מוכנה לקיץ? האט תהיי מוכנה לקראת השמש
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 11 | מכתבים נובעת בעיקר מכך שבנידיורק יושבים שני ישראלים ששמם מוני יקים, ושניהם קשורים בתיאטרון. אני־עצמי עסקתי בישראל בתיאטרון וקולנוע, ניהלתי את תיאטרון נזרתף
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 12 | כד&ס־ס השתתף במבצע הפרסים של ״אדיסוף. בי! כל המשתתפים יוגרל בסוף המבצע פרס ענה של 30,000ל״י. במשך המבצע יוגרלוסל פרסים של 1,000ל״י־ל פרסים בכל שבוע, במשך 10
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 13 | מכתבים דגר האוצר יחמיץ בסקר שערכתי בין שכבות שונות — הסתייגו רוב המצביעים הפוטנציאליים לכנסת ממדיניותה הכלכלית של הממשלה, אף חזרו והתריעו, כי אילו נערכו
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 14 | —7323960 מסך גדול ״.20 71463 ודד-מסך ״.14 - 735423 מסך ״.12 הפעלת אלקטרונית(8ס$א.)5£ - 7356263 מסך ״ .12 נבחר ע״י הירחון הבריטי לצרכנות ״וויטש״ ,כ״הקניה הטובה
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 15 | ,כל סימני־השאלה נמחקז.״ אמר רבץ. האמנם? ט רי 3ל א111-־ 11 לי ^ וא כחור יוצא-מך הכלל. מוכשר, משכיל, יפה־תואר. 1 1אולם יש לו תקופות של שיא ותקופות של שפל, והמעבר
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 16 | חנור מרמרי כומר יקר, רק שבוע עבר, וכבר יש חטא חדש. השבוע קיבל תי ס טנ סי ל מוועד- העובדים שלי, ובו מבשרים לי ש תרמו בשמי יום־חופ שה אחד ל טוב ת כו חו ת הבי ט
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 17 | בעיקבזת ״גויבצע אנ טבה׳ ואיוו אכסקרוסיב׳ עם אלוהים קובי ניב ספורט הטבלה ניצחונה הגדול של ישראל באנטבה 0:13 הביא לשינויים וזעזועים בטבלה. ישראל, שמאז ניצחונה
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 18 | תמיד יש חדש בדיסקונט אן־ ל עו ל לא שוכחי את הישן והטוב מודעה ראשונה בסידדה שפורסמה ביוגי 1975 ה מו מ חיו ת שלנו! מרכזי יעוץ כלכלנים, משפטנים ובנקאים מייעצים
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 19 | אתה( ^ 1הג״ד1ז עצות לנוסע רבין סירב להתערב בעניין ס לחו״ל ערבות ל..חברה הימית־ ראש״הממשלה יצחק רביו סירב להתערב, לפי־שעה, לטובת בקשת ״החברה הימית להובלת פרי״
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 20 | זהו קרהתעוכה הבטוח ביותו.׳ -אמר השייך הכווייה׳ ,ועלה למטוס של ״אדעד־כדי להיות בטוחים, הציבו עורכי שטרן מטוס פרטי בכוננות, בנמל־התעופה של אתונה, למיקרה שתתבטל
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 21 | אנ שי ם הסברה במלון הולילנד בירושלים׳ סיפר חבר מעוז־חיים, אורי ברנד, מי שהיד. אחד ממפקדי ההגנה, על מיקרה של שיתוף־פעולד, בין האצ״ל להגנה, שלא פורסם עד היום.
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 22 | המשטרהבחד שו ת דו זב 1111ת * 1 1ר1 8 י ר חון המטטרהבאתןובעול ב כו ת רו ת ! 1 1הזייפן הבינלאומי נפד בחיפה 1 1 1 הלפרין רפאל * 1ב ך פוצחה כנופיית שודדי 1 1הסקי
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 23 | טי ל ח מווו הי הו די אחרי אנטבה לניצחון יש אבות רבים. הכישלון חוא יתום. פיתגס עממי ** עולם לא היו אבות כה רבים למי- 1-4שהו, כמו הטוענים לאבהות מיבצע- אנטבה.
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 24 | זהו סיפורה של דורה בדור, בת למישפחת פיינברג \1ד ד\ ד 1א\ג 1ד1ד עזרה והדרכה לקראת עלייתו לארץ־ישר- •שנה לאהר־מכן, כשהוא נושא עיניו סכום נכבד של כסף, חסכונותיו
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 25 | המפורסמת, שהעול כולו ח רד השב וע לגורלה ! לשותפו הערבי, והפך לעגלון. עבודת העג־לונות קשתה עליו, מאחר וכבר אז היה חולה־לב, והוא ביקש פרנסה קלה יותר, ידיעותיו
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 26 | מלכת המים במדינה 1976 העם תטוס לאירופה ל א־נ סון איד איבר ח״פ יצחק גבון את עולמו ברגע אחד יכול אדם לאבד את עולמו ברגע אחד. זה קרה השבוע לח״ב יצחק. נבון, יו״ר
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 27 | אור אסר, במועדון העיתונאים: ^ הכנסת רא ש־הממ שלה צריך ל היבחר אי שית בבחירות כלליו ת היא בדי ח ה עגומה #ר אם לא תקום חזית רחבה. נתייצב לב חירו ת כ כו חעצמ אי
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 28 | אירועי מולכת המים 76 במדיגה תושבי ואורחי טבריה שיטו לב! ביום השלישי ,20.7.76 ,משעה 4.00 אחרי הצהריים, ייערד על הטיילת אירוע המוני לקהל הרחב. אמניס יפהפיות
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 29 | צינור הנפט אילת—אשקלון (קצא״א) לבין עובדי מחלקת-הים שלה, נמצאת בעיצומה. לאחרונה הנחית אברהם (״צ׳יטה״) בוצר מכה נוספת על העובדים, שהתקוממו נגדו לפני שנה, ושנחלו
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 30 | ״באים הנד פקחי־העירייה ומבלבלים את המוח עם רישיונות. הסברתי להם שלא רוצים לתת לנו רישיונות ומשום כך אין לנו רישיויות. הם מאיימים בהריסה. לפעמים אפשר להרגיע
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 31 | אין כאן מקום לזוז.״ דבר המלך, המבטיח שהאבטיחים אצלו הם הגדולים והיפים ביותר. השלטים המוארים מכריזים למרחוק :״רבינוביץ שם לנו מיסים, וקדוש שם אבטיחים !״ או
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 32 | י המידוץ א ל החה׳לוה יי (המשך מעמוד )23 הזינוק בעיקבות התהילה, כאשר כל צד מנסה למשוך אליו את שמיכת התהילה הגדולה והחמה. נראה כי הפירסומים, שהירבו בחלוקת מחמאות
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 33 | מיפלגת־העבודה, סכום של 997,170ל״י — מאחר והוא מקבל עבור כל אחד מ*43 ח״כי מיפלגת העבודה 23,190ל״י לחודש. ורטמן פתח חשבון עובר־ושב בבנק, שממנו רשאים למשוך שלושה
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 34 | טלוויזיה צחק רועה • ליצחק רועה, מבקר־העיתונות בתוכנית עלי כותרת, על הצלחתו להגניב זו הפעם השנייה תוך חודש את העולם הזה לתוך תוכניתו, אחרי שהשבד עוץ הוחרם
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 35 | שלושת חבריו לתא היו טרודים בהכנות אחרונות לקראת יציאתם לחדר־האוכל, לארוחת המישמרת השנייה. שלושת האסירים רעולי־הפנים הגיעו לדלת התא מיספר .1ופתחו אותה במפתח
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 36 | קור א *קר ב תי מוות י (המשך מעמוד )7 עם העיתונות, בשל התפקיד המשפיל שהוטל עליו. לא רציתי להביכו ולהכשילו במילוי- תפקידו. סוף סוף קודמו בתפקיד נאלץ להתפוטר משום
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 37 | שהמשטרה מספרת עליו, הוא לא נכון. אני פגשתי פעם, באוניברסיטה, בחור צעיר שמצא חן בעיני. הוא סיפר לי שהוא סטודנט, והזמין אותי לדירה שלו ברחוב רופין. רק אחר־כך
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 38 | מקום סגור בו תבלה הקרובים, בשבועות יאפשר לד לחשוב ולעשות מאזן מסכם של חייך. המסקנות שתסיק ממאזן זה יעירו לך לשפר את תנאי חייד בעתיד. לן, בת טלה, מצפים קשיים ו
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 39 | 3נשים מגרות כיצד השפיעה עליהן נו ויו 111ה ש זו -אי ו מ \ יבי וי ם ־ מ:ה קורו 1ל מי שנ ח ה ך* אמזונות (ביוונית: כרותות־שד) י 1היוו מאז־ומתמיד דוגמה אופיינית של
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 40 | המישטוה סענה שזה בית־בושת, הבעלים טענו שזה מכון לעיסוי ־ ודשמו אותו כאגודה עותומנית נ״ מועדון רתובות הגור״ ך בר בגי־ העמידה, מטופח ולבוש ו* הדר, יצא את שער
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 41 | הדין התל־אביבי אברהם ברקת. בשותפות, שנחתמה בין שלמה לבקוביץ ושלמה קניג לבין אלפרד בדדה נאמר, בין השאר: ״בדעת הצדדים לייסד ולהקים ביניהם שו תפות כללית לניהול
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 42 | של׳ודד > *ל!יי^י׳ייי! הדרה לזד ע מד! שני עיטים על הכרכוב. אתה זובר? ] 1מושי מאוד באור 11 מדוו מוטי אברה...״ ^ אריקה גונג.. :הרשי לי לזיין אתדימוייריפתי.
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 43 | האינטלקטואליות, ואריקה ג׳ונג כותבת מעודי לא פגשתי ישבן היכול להתחרות בשלד, הוא אומר. והערה זו גורמת לי לעונג רב יותר מאשר אילו זכיתי עתה ב,פרם הספר הלאומי׳
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 44 | קיץ חפשי ומשוחרר טמפוני או־ ב ה קולנוע סרטים ס א טי רהמ טו רפת על מ טנרפים סרטים, כך טוענים, סובלים מן הגיל יותר מכל אמצעי־ניטוי אמגותי אחר. אודך השמלות משתנה,
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 45 | המפריעה למרגל נאצי להעביר מימצאיו לידי הגסטאפו. זאת, תוך בדי בך שאנשי הלהקה מתחזים בנאצים חיים׳ ומשחקים במציאות תפקידים שנאסר עליהם לגלם על הבמה. למן הרגע
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 46 | 7/77 חגיגות הגולני וה1ידברגים נראה, שכאשר מתרחשת יריבות מיקצו־עית בשו־ביזנס, אז זה הולך עד הסוף, הרבה מעבר לתחום המיקצועי גרידא. זה גם מה שקורה, למשל, בזמן
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 47 |
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 48 | *1.ד*״ו1רזזו1 1 —1 1111111.111111111111111111
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 49 | לנעילת המקלט, אזניות אינדיבידואליות ויוניזציה לשפור איכות האויר 7 .שנות בחירה כמוצר הנבחר ו־ 20,000ו מקלטי ־אמקור׳• בכל רחבי הארץ הם עדות נאמנה לאיכותו של
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 50 | האיש !?החווה הסינית מה שאני אוהבת במיוחד זה לשמוע חבר ׳ה צעירים זורקים מישפטי־מפתח כמו: ״החיים זה לא הכל. חיים רק פעם אחת. החיים קצרים והסינים קרובים, אז צריך
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 51 | $£ט 0אז א[ ק יהשד אתו מר א כליון מיוחד, יולי 1976 116ז 103 ¥ 5 . 7116 11681 0£־)¥0161 6־ 0 0 1 116ז §מ03881 ¥ 1 )131 ? 1683 ¥1111¥ ז\\\16־10461 8166ן1^ 611 \ ¥
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 52 | לראות את אשתו ולגעת בוו או *״יפן*, כמו המיקרה של אשד! מסויימת שעד לניתוח הסתפקה בבעלה, אך לאחריו החלה מחפשת את המין דווקא מחוץ לבית. המין הפך אצלה הדבר הראשון
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 53 | קצין מודיעין מצוי פירסם בקאהיו ספו המתיימר לגלות את מחדדי המודיעין הישראלי וחושד תוך נוי נו פושות עלומות בשני הצדדי] מ*ג7ומת ה ד* ג /ד 0 ׳7 ׳1 1 3 1ג ^/ 71׳ 7
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 54 | אולם שושנה קלודהדעת היתר׳ זקוקה למאהב יותר מלפקיד. היא היתר׳ ילידת אוקראינה, וכדרך הרוסים החליטה לקצר את הדרך, והזמינה את משה להתגורר בביתה. והנה הופיעה בחיי
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 55 | מי לחמחה ריגו ל (המשך מעמוד )53 מכל מקום, הקשר נוצר. קודם לכן, בקצ־ ׳ רים, שוחרר ממאסרו הממושך לאחר ש הסכים לעבוד בשירות המודיעין המצרי. בדו״ח מעקב שנשלח מרומא
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 56 | שיחנם כה יפה,כה יקר,כה מיוחד רק אגפא יכולה לתת. בחודש יולי בלבד -שי חינם לכל הרוכש מצלמת ״אגפא אוטוסטאר״ במחיר—מבצע: 149*50 פרסום: א .גלבל פוטובורד ־ מסגרת
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 57 | יצחק גיזרי — מירי זכרוני — רפי זכרוני, עורכים האירועים ה פר ברי ם באפון הארץ במיסגרת אירוע ב חיר ת מלכ ת המים <976 מטעם העוו! ס די ה בירה גולדסטאר בחסות חי פה
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 58 | טוב, עכשיו אפשר כבר לגלות. אני לא הייתי כאן איתכס בחודש האחרון. גם לי מגיע קצת חופש, לא? את המדורים שקראתם בעת העדרי הכנתי מראש, וזאת הסיבה לכך שבעלי־המיכתביס
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 59 | מוצר שלחברת קוקה-קולה מימנר ניעו־אי ק־• ר,תגרה הסר כי ת ד ״ טרמעק אי ת?לים נקימ ״ ג ו ! מו ק מו ע ד 1,7ק ה ־ז 11 יוז משקה חד ש בטעם ולח ש של תפוזים טריים.
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 60 | על גרי ההתרגשות העולמית בעיקסת מינצע אוגנדה, זנתה מלנתיהיועי של ישראל בפעם הראשונה בנהו העולמי ך י• אשר הו די ע בובי פארקר, מנחה ^ תחרות וויס־חבל שנערכה בתחילת
העולם הזה - גליון 2028 - 14 ביולי 1976 - עמוד 61 | ט״ז תמוז ת?זל״ו14.7.76 , השערוריה המאיימת לפוצץ את סיעת המערך בכנסת 111111111
חזרה לתחילת העמוד