גליון 2032

העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 1 | מ חיי : )(.5 0ל ״ י (כילל מ ע.מ | ט ״ ואבתיצל ״ ו 1 1 .8 .7 )1 , חוג מיליון לי רו
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 2 | ליד כניין האומות־המאוחדות בניו־יורק, ואף יכבלו עצמם כשרשרות לגדר הכניין, עד שיקבלו את אשרות־הכניסה למישפחותיהם, שככר מכרו את רכושן ויושבות על מיזוודותיהן
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 3 | שילוב עלית לקיץ! טובלי ע ם קפהק פו א ע ם רו לי ת קפה קפוא מ״קפה נמס עלית מפיג את החום המתי ש של הקיץ הישראלי. וב ת לוויה מ תאימ ההיא ״ חלי ת״ של עלית שהולכת
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תד־אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר 1315 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 5 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 6 | רק 2600 הו 63ק 6 0ק 03 קרם הזנה עשיר לפניך, לצוארדולאיזור עינייך מכתבים בארדאק בינלאומי דבר ה״מתגחל״ הערכי רגשות אנטי-קולוניאליסטיים מוצדקים הופכים
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 7 | מכתבים עים שוטפים (הפגנית גוש־אמוניס, מיבצע אנטבה, דורה בלון־ וכר) ,סקירות ומחקרים על החברה ובעיותיה (היחס לתייר, בעיית האמהות מחוץ לנישואיו, כרותות* השד וכר)
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 8 | שערוריית הבניה הלא־תוקית בירושלים חברת־הבנייה ״גד״ ,השייכת לקבוצת ״בנק דיסקונ ט ״ ,בנ ת ה בשלושה בתי-מגו- רים בירושלים שבע דירות ללא רישיון, מכרה אותן לקוני
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 9 | ה סוד שלי הוא ה סוד של נו-קל מ שקה אמריקאי מפור סם ב עו ל כולו. מר&זמ אוי שותה ושוחה 1 שותה ושומרת על החרה. 0 -):41א כשמו כן הוא. ללא קלוריות, ללא סוכר וללא
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 10 | היוצ^יס סן הכלל של 1שיו 1ל. כלל ידוע הוא כי בכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ולכן מציגה חברת נשיונל 3מערכות סטריאו יוצאות מן הכלל. כלל נוסף הוא, כי מערכת הסטריאו
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 11 | מן החמסין הא בגד ״ ה אד ם־ ה ש לי שי״>• עברו השבועות, החודשים והשנים החשובים, מבלי שנערכה חקירה. ד ח 3ווו הי הודי ם כתבה שניה ** דוע כל־ כך קשה לקבוע את האמת
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 12 | 1 1 1 9 1י 11111 1911111ד זוהי מכונית הפלימוט הירוקה, בעלת # / 1י 11 11י 111111 11 #1111 הגג המתקפל, שאותה קנה אברי זיידנוורג באירופה בניגוד להוראות אס״ן,
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 13 | הפרשה: מ ד רי ד שימוש למתחיל דוח־הזמנים : 4נוכמכו* : 1952 אברי זיידנוורג מגויים ליחידה 131 של אמ״ן(אגף המודיעין של צה״ל) .בישל חזותו הגרמנית הבולטת, נקבע שיאמץ
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 14 | איזה מין מדינר. יהודית יש כאן שדק מיעוט קטן מדבר בה יידיש? 9באזכרה שנערכה בשבוע שעבר לסגן־אלוף יונ תן (,יוני״) נתניה* ,שנפל באנטבה, נשא דברים לזיכרו אחד
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 15 | זכרה כי הלקוח נושא את שם אחד הרחובות בצפון תל־אביב, פנתה אליו :״מה שלומך, מר ז׳בוטינסקי ז״ 01 כאשר פנה השבוע ידיד אל שאול כיכר וביקש ממנו שיעזור לו בגביית חוב
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 16 | וכעת לרים, מזמין אתכם המארח שלכם, וולט דיס!״ ,לבקר בממלכה העליזה מכולן : הנ הלפניכםמסידרחאדוונצירלאוד - ג׳וני ־ המארוניהמנומר חנור מרמרי בוקר אחד, כשהתעורר
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 17 | ליכלוק• ק ט 1ים יש כאלה אגשים שהכיף שלהם כחיים זה כל מיני ליכלוכים קטנים, כמו לעכור ליד חכר •טמחזר, ואחרי ה״מה נשמע?״ לשאול, ״נו, ומה שלום אשתך?״ וכל מיני כאלה
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 18 | מלא ה די ר ה תדיר^ו מ קי ר ההצלחה תדירא! 400 המקרר האידיאלי לבית הישראלי. המקרר המשוכלל הסתקדס והמתאים במיוחד רזזנא• הארץ. מקרר חדיר או 400 הוא סיפור הצלחה
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 19 | ה ביו גרףהרא שי ש ד ראשהממשלה (73 ימ*ן< מ א שי םאת יועץ הסתרים לשעבר ( משמאל) בשק רי ם ־ וזה מ שי ב מי לחמהשערה עז האסיוס1וגזווו0״ן ך * אם הכריז ראש־הממשלה
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 20 | חל בון נג ד ק אסיוס גו לדשט (המשך מעמוד )19 ולא על העתונאי ישעיהו בן־פורת, כי אתר. יותר. נאמן, יותר מנוסה, ולך מדור חשוב בעיתונך — ראיון השבוע. ״למרות מעלותיו
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 21 | תל ־אל ־ זעתר הוא סמל. אבל שלמה? חידבת יחיו־ ףלי ידע עד אתמול דבר על תל־אל־זעתר?״ שואל יזהר סמילנסקי, איש־המצפון עדין־הנפש, בעל חירבת חיזעה, במאמר־זעקה שפירסם
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 22 | ״תחילה לירזת-אחר־כך לשאול!״ ז1הי. כנראה. סיסמתה החדשה של המ ישטרה שקורבנה בן ה־<1 נורה ב־ 4בבוקר בצפון תל־אביב שלמה בן־שלום היה בן יחיד להוריו, נער התפנוקים של
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 23 | המכירות של טווינה, צעיר העונה לשם אריה, לא היה מוכן לאשר כי המכשיר אותו הציגה המישטרה הוא המכשיר שניגנב מהחנות. ויבבתם של שלושת אחיותיו של שלמה פרושם אחד:
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 24 | הססשלה הולחת - יותז עמיל־ יותז חשמל! ״?יד לן פרטי מתות־גן, העובד עבור מישרד־הביטחון, בשיתוף פעולה עם מתנדבים ומתנחלים מקרום, נושאים עמוד־חשמל עבור רשת תאורת
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 25 | שלוש־אובע מכונות לעיבוד מתכות אומנם ניצבות בה, אבל הן שימשו עד כה רק לייצור קונסטרוקציות מתכת למיבני־קבע אתרים ההולכים ומוקמים בקרום. המיבנה הגדול ביותר ההולך
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 26 | האהבה הגדולה: אוכל טוב והרבה קובה זילברינג במועדו!! ״צברה־ בסב־ האהבה השניה: אשתו הצעירה ריימונד ץ ה דווקא סימדי, שקובה מת • בערב תישעה־באב. הוא לא יכול היה
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 27 | ח״ הלילה של תדאביב מתו מזמן - סשנוע מת גם מלו ח״ דל ה יתו הטבעית: מוקד התיבות עולמיות גבול. מרוב אושר הזמין אביו עבור בגו התינוק עריבה עשוייה זהב טהור. קי רקס
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 28 | הנדון ה מלך מת (המשך מעמוד )27 זזקירקס. בדרך החיזורים המייוחדת לו, שאותר, מכירות נערות ונשים רבות בתל־אביב, החל קובר, לנסות לכבוש את ר,להטו־טניח, הוא שלח ילה
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 29 | המנהל הנרד׳ שר משוד־החינורוהתוסת, האלו ו?מיד). ארעד נ רו, סי ד ו או ב ע ודלגו ת שמנות ועצ מו ועוד אחת לאש תו -יהד ב שווי של כחצי מיליון לידות, ויצא לחוץ לארץ
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 30 | במדינה פוס ענק עסקים פ אג טהמ<רג* 1ה מדוע משווקים מבקברץ ״קוקה-קולח ,,בישראל, את ״פאגטה״ בשם ״קיגלי״? דעו האסית׳ טיסה לאוה׳יב ונגישה עס פוה הגזול ו עו ד פרם•
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 31 | גמזו פוטר -ד רו ר ׳ 13ט ר - שפס מיצרו-וצ׳יצי רו כ ב וול כול !!דסנות הנ 17ז 1ת להט, שעמד בראש הוועדה, מיהר אחרי הישיבה אל אלק לרנר, יושב־ראש מועצת־המנהלים, ודרש
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 32 | $£ט0זחא[ק במדינה דני, יגאל ומני (המשך מעמוד -)30 מ״החצר הירושלמית״ \11£1151 1976 155116ג רח׳ בצלאל ,32 ירושלים ס יחד עם כל המי ומי של ירושלים 06ג ,^ 11116168
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 33 | ד,תיכון, כשקיבלתי צו-קריאה ראשון. דית־ייצבתי בלישכת־הגיוס ביפו, הצהרתי על דתיזתי וביקשתי שיחדור משירות בצבא. הוזמנתי לוועדת־פטוד• ,שדהתה את בקשתי למרות שהצגתי
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 34 | ג ת טל ה: בני וזמין ה חז ק נמשכים אלייך את לך ומקדי שים מלוא תשומת״הלב, מ ״׳״ שהסכס-אפיל שלך מ ת חז ק בי מי ם אלה במידה רבה. כא״ שר תשתחררי משיכרון הצלחה, טוב
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 35 | 1ה היה הווו( הז ר שהיה גיליון ״העולם הזה״ ,שיצא לפני 25 שנה כדיוק, הכיל 16 עמודים, ועלה 120 פרוטה ( 12 אגורות) .אד חוץ מזה יכול היה להופיע גם השבוע. המדור
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 36 | האיש אשר ירה בעוגת הקצפת במדור הסיפרות בעיתון של אביה? הט ובה 40ש נה מכס ברי ש איזידור חוזר הביתה לרצח ^ פרופסורים יעברו בגרר פרדריקו גארס יה לאה בו ר ח מנחם
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 37 | האס דן בן־אמוץ רצח גמל? ניצר נתן אורי צבי גרינברג לחיים גורי את סם היפעת העברית ואת סס הכמיהה למלכות ...אמו, זיכרונה לברכה, שד ניאריק, בחרה בנרות, ומה נעשה
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 38 | רק 2400 קיץ חפשי ומשוחדר ק1\/101${111׳126 קרם לחות מעולה לכל גיל. טמפוני או-בה 1־ 011־ ^ 001ט 0 1־ 011ז1^ 00ע 0מחתרת על אריזות מפוארות ויקרות ומגישה לך מבחר
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 39 | העדיף ללמוד מינהל־עסקים, זכה בתואר מאסטר, ועבד במשך שנים כמומחה־למינהל בשירות־המדינה. רק בלחץ המורד, שלו לדראמה, אווה לה־גאליאן, עלה סופית על קרשי הבמה.
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 40 | מיל יון לירות 1תוצאו נדי 1ושמור על טהותהמוסו 1כחוף הדו | י י 1א ו 1הדתי ־ נ 1ע צ מג [ 1מתערב ! :ים ב 1ם 1ביבשה . שוו השנה גשר שושן הלכה היהודית יש חוקים ברורים
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 41 | סולסלות העידו כאלפי עדים על דתיותה. אולם אשר, זו, כמו כל הנשים המגיעות מבני־ברק, רמת־גן ותל־אביב, יודעת כי בעוד היא מתפשטת, עומדים עשרות דתיים, צעירים
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 42 | טלוויזיה תמרורים צ ל ״ש נישאו. מריה קרדרלי והסופר הערבי, יליד לוד, פאוזי אד־־אסמר, ?׳נאז? וטידוף • לעורכת דבר חנה זמר, שהנחתה בליל התישעה־באב עימות מהפכני על
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 43 | במדינה קשקשת 2032 11 ער הו!.ל 0הי ה 1 2032 ס פו ר ט לאומי חז־עז הרחובות נסגרו לתנועה. גערות ונערים קיפצו על הסוגו, באליפות הסוגד הראשונה בישראל הפטל את דימיונך
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 44 | במדינה (המשך מעמוד )43 עיסוקיו הוא גם בדרן ומארגן מסיבות, •ממה שטוב בשביל הילדים שלו, טוב בוודאי גם בשביל ילדים של אחרים. הוא החל מביא כמויות של מכשירי פוגו ש
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 45 | אות ניסויים אלה עדיין אינן עובדות. יכול להיות שיש עובדות שאיננו תופסים את פירושן — כי אנו יותר מדי מסתקרנים.״ לגבי תוצאות הניסוי עצמו יש לד״ר שוסברגר ספיקות
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 46 | בספרוהחדש טוען לובה א לי א ב כסיסרו החדש ״סולם ישראל -חלום ושכרו״ מעמיד אריה (״לובה״) אליאב את הקורא הישראלי מול המראה של מיומו, ללא כחל ושרה. כמלוא האכזריות.
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 47 | 0 1המכשפה האדימה כי אין להם הזדמנויות שוות בחברה, וכי בשטחים רבים הם נתקלים בקיר- עופרת באשר לקידום בחברה. מכאן — הרגשות של נחיתות, של מרירות, של תיסכול ושל
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 48 | מגלה הבילויים מארשלמחפשתש רי ף כמה שחם בחוץ, יש עוד נשים שמעלות לנו את הטמפרטורה. אחת כזו היא הדוגמנית היפה, הישראלית לשעבר, ש רי ת מארשל, שהגיעה לביקור־מולדת
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 49 | תנו השתתפו בהגרלת הפרסים הענקית שג גולדסטאר * מפד׳טיח 14י ^ ללוודין וחזרה באליבי • שנ׳עשנ׳״לאכה מ,שלם״ עם מלל מיסיס מקדחח 5*/ התופש1 טיר״יר״׳ הלבב ל 31י רביעי
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 50 | יצחק גיז רי — מיריזכרוני — ר פי זכרוני, עורכים ב הי כרהתר בו ת אחטקסב חי ר ת מדכת המי <976 מטע בחסות הוווו 9ט ה בירה גולדסטאר הטקס יחק״ם ביו רביעי 118.76 ,בשעה
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 51 | קרי 1 שמתם לב, בוודאי, שלאחרונה הפכתי, בין השאר, גם מקור דיווחים על הנכנסים בשערי ארצנו. אז הרי לפניכם עוד אחת מהטובות, שהגיעה אלינו ממש באמשים אלה, ושנרשמה
העולם הזה - גליון 2032 - 11 באוגוסט 1976 - עמוד 52 | הקורבן : שלמה
חזרה לתחילת העמוד