גליון 2037

העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 1 | כ, אלול תשל״ו15-976, * 6ל״י (כולל).0.^.0 !ומחיר 50
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 2 | שילטונות מכסיקו ,״לא יהיר, בריא״ לשלוח לשם קומיסאר־מישטרדדלשעבר, ועדיף על פניו דיפלומט מיקצועי. כו תב׳ 1אומי לח״כים צפויה מחווה בעניין יותר ויותר חברי־כנסת
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 3 | 0 0 0*0 בואו לראות לחוש ולשמוע מוסי !7ה באולמי התפוגה של סוני תל אביב: מגדל שלום, רח אחר העם 9״ טל5 24 31 . שאל כל
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 4 | איש השנה תשי״א העולה החדש איש השנה תשי״ב מבקר הסוכנות שמוראק איש השנה תשי״ג איש השנה תשי״ד יועץ מישפטי כהן עסקן שואה קסטנר איש השנה תשי״ט סופרת דיין איש השנה
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 5 | איש השנה תשט״ו איש השנה תשט״ז פרקליט תמיר נשיא מצריים עבד־אל־נאצר איש השנה תשי״ז איש השנה תשי״ח מצביא סיני דיין חתן תנ״ד חכם עולם הזה״ יסייעו כידם לחוש את
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 6 | מכתבים הטמפון שלך הוא הטמפון שבו תוכל לתת אמון מלא! נשים בכל רחבי העולם. נותנות מזה שנים רבות -אמון בלתימוגבל בטמפונים של ׳טספקס׳. זוהי הבחירה שלהן, בהא׳
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 7 | הו׳;ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 8 | מכת בי ם (המשך מעמוד )6 תרצה גם שיעבירו אותה בהצלחה מפני ״שבשעת־חירום כדאי להוריד מעט את הדרישות מהמועמדות.״ כפתרון לשעת־חירום, אפשר להציע הכנסת כוח־עזר שיבצע
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 9 | גיליון ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנה בדיו?, הקדיש כתכה מצולמת, לראשית תעשיית המכוניות הישראלית. כמינהגו התמקד ״העולם הזה״ בדמות דינאמית אחת המייצגת את
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 10 | מכתבים (המשך ממעוד )8 זו סיבה להשמיץ את רינהל׳ה. עובדה: רינה מור היא מלכת־היופי העולמית, אס תרצו בכך או לא. דורית קראום, גיבעתיים הידד למ קצוענות בסוף
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 11 | הסר! 1 הג אנ ל״ טו־י *ט רגעי ם בחייו ־של עם, כאשר יש לקרוא לדברים בשמם, גם כשהשם המפורש מעביר חלחלה בגוף. ברגע כזה, השימוש בלשון דיפלומטית אינו אלא פחדנות
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 12 | הנוסח המנן 1רי של המיסמך המזעזע את המדינה ותגובות דעוו 09 דו ד עליו מילכד ״על המישמר״ ,שפירסם את המיסמך לראשונה ובמלואו (ושמגיע לו, על כך, ציון־לשכח ממדרגה
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 13 | עידן הנצחונות של הפלשתינאים בעולם וההישגים של הלאומנים בישראל• ,מצביעים על תהליך של עימות גלוי עם הבעיה הערבית בישראל, אשר ילד ויגבר כל עוד רק״ח תישא את
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 14 | י• ההתפתחות והרווחה הכלכלית שפקדו את !גוב־לוסיית המדינה משך שנות קיומה, לא פסחו על האוכלוסיה הערבית. אדרבא, המעבר בולט בקרב אוכלוסיה זו לאור העובדה, כי בעיקר
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 15 | קיצוניים ז״יושבים על הגדר״ העשויים להיגרר למעשי מרי והפגנות. תגובת ה עול הזח: מ צ עוסקע ש ר עוסקמו ? א עוסק עצם הדרישה לאכיפת חוק היא חיובית בהחלט. אולם אין
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 16 | ה״הנא״ס וון הכלל של 1ע- 1וול. כלל ידוע הוא כי בכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ולכן מציגה חגרת נשיונל 3מערכות סנ1ריאו יוצאות מן הכלל. כלל נוסף הוא, כי מערכת הסטריאו
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 17 | והב• ד ה בגין, יהדות ארגגטינה והתרומות לחרות לפני ימים אחדים ריאיינה הטלוויזיה את מנהיג תנועת־החרות, מנחם בגין, ששב ממסע בכמה ארצות באמריקה ה דרומית בשליחות
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 18 | חתיכה שווה מי ליון... בוע 1ם כל כך מרענן,כל כך טבעי -פברגה מעניקה אותו לך. היא נהדרת.ב״ב היא החיים. רעננה וטבעית. חמימה וחושנית. היא בדיוק כתוך.אגדית.
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 19 | משוגע ושבת חי? תם עוד תשמעו ממני! אני לא אקבר כאן בכלא הגרמני!״ היה שמעון (״כושי״) רימון טוען באוזני אותם ישראלים מעטים, עתונאים, ידידים ועורכי־דין, שהצליחו
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 20 | ^ ..משוגע -ל טו ב ת מי?•״ י * (המשך מעמוד )19 ליטו של סלומון עבו היא הנותנת סיוע למחזיקים בגירסה זו. מילבד מעשי־הרצח שבביצועם כבר הודה, שומר כושי לעצמו את
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 21 | של הורי המנותחים, אלא שאלה סברו שדאוד הוא שמבצע אותם. כאשר התבקש השבוע הרב מרדכי גולדשטיין, ראש ישיבת התפוצות, להסביר את פשר ההסדר המוזר, הוא ניסה תחילה להתחמק
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 22 | במדינה מישטרה רוטקס תמיד ק תב אליך (עכשיו גם בגרביים) ברוטקס יצת עבורך גרבי גברים בצבעים ודוגמאות אופנתיות העשויות בשיטה חדשנית שמקורה בחו״ל. הגרביים של רוטקס
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 23 | בשד הא 1טי שחיות מ ש תולל ת ב ארג 1טי 1ה בית השגרירות, אלא על־פי הזמנה. פירושה של הוראה כזו חמור ביותר. במדינה זרה ורחוקה, בית השגרירות הוא אי ישראלי קטן לכל
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )22 כמי שערך את השינויים האירגוניים, ונטל לעצמו גם את תהילת כל ההצלחות בנושאי בטחון־ופנים. עם דימוי ציבורי שכזה, קשה היה לשכנע אפילו את רבין
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 25 | זה נראה בלתי מתקבל על הדעת, מעורר ספקות ואי־אימון. היו אז שהחשידו את אבי ואת מוריו בכל מיני חשדות, מהסוג שחלק מהן קיבל ביטוי בכתבת העולם הזה ״נס ישראלי
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 26 | נכדתו של ה מי נ ג ווי, המבקרת בארץ, סיפרה להעול .אוי ר 1צ ה >> ני רוצה להתגייר, לעבור לדתו !/ /י של בעלי, מפני שהוא הראה לי, בדרכו המיוחדת, את המהות האמיתית של
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 27 | אהובה ג מלו על מרגו היא תמונת פירסומת זו, אחת מסידרת תמונות הפירסומת שלה עבור הבושם בייב. כדי להבליט את התמונה מעווה מרגו את פניה. נגוויי, נכדתו של הסופר
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 28 | זז־ז—17 1־ 1 1 7711יונ ו ביית המסו׳ בישראל מי בחר יפהפיות בכל שבוע באווירה אקסקלוסיבית. שרוח מעולה, יחס אישי1 . מיזוג אוויר מלא, נקיון למופת. 1 הכונו בקרוב
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 29 | במדינה (המשך מעמוד )24 נכונה, מפני שלא תיו אתי המישקפיים שלי.״ תחת תצלומו של קניג, נתן ליעדי את זה של ישראל ליפל, סגן המנהל־הכללי של מישרד־הדתות. איך זה י
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 30 | רדעת שר־החינוך. המהנדסים צמודים למעלה לרופאים ולמטה לאחיות ! 8בוועידת השרים לענייני שנר, שדנה בתביעותיהם של המהנדסים והאחיות, אמר שר- החיגזך־והתרבות אהרון יד*
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 31 | א ! 111י ם הלא־קדוא, שניסה להיכנס לחצר. מנחם נמלט מהמקום כל עוד נפשו בו, טילפן מהחוץ אל יעל, ורק אז ניתן לו להיכנס לבית. עכשיו הוא רק מקווה, שלא ישכחו לכלוא את
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 32 | היחידה חמונ 1י ת שר מי שטות ציירים, שחקנים ואנשי בוהמה, בעלי חברות גדולות או אישי־ממשלה אינם צרכנים של סמים במדינת ישראל. היחידים שהציבור מתעניין בהם ואפשר
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 33 | מחוז תר־אביב החריטה ר ע צוו נאשמת שימו שוס חו בסמי ם אולם חווה נעצרה על־ידי רדון למחרת. המשקה קינלי, שדק באחרונה יצא לשוק. אחרי הביזיון מידי דדון, שוחררו זוהר
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 34 | ארגזט־נה ] ק ש ^ ש ח 2037 :הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת״ ,ת.ד ,
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 35 | מזו מן בלבד בב־ם םם,ם•״1 יובל זו ג ב מיו ח מו דיור לרכו ש דיר ת 3חדרים בשטח 67מ״ד הגולן1פתח ל אי ב לנ ס עיחו גמשכת ההרשמה להשתכנות במרכז העירוני תעשיתי קצרין.
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 36 | יענקלה בלום, שרה צ׳רצ׳יל ובוזגלו חנוך מרמרי יענקלה בלום הוא לא רק שפוינצק, אם גי ברור שמיקרה שפרינצק הביא לכתיבת ״הכבוד האבוד של יענקלה בלום״ בעמוד זה. יענקלה
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 37 | סקירת העיתונות היומית דויטשלאנד דויטשלאנד הברלינאי כותב, כי ההצעות המועלות ב״מיסמך גריג״ ,לפיהן יש להשמיד את היהודים כ״פיתרון סופי״ 1לבעייתם, מוטב היה אילולא
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 38 | גריה, ארץ מוצאה. תכופות, כשפונה אגי אל חניכותיה, היא מלווה את הסבריה בהצגת דוגמה :״תמר,״ פונה אגי אל אחת המצטיינות שלה ,״כש את קופצת מעל, החמור /את צריכה
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 39 | נורמלי של תעסוקה. עם חברותי אני לא מבלה באמצע השבוע, אני מקדישה המון להתעמלות.״ וחברתה, טלי, מוסיפה :״את החברים שלי אני רואה רק בימי שישי ושבת.״ תמר וטלי אינן
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 40 | לחגים! ר.קומא 1צייוו1 (המשך מעמוד )39 ליאון. זה אולם לא־אולימפי. אין לנו מזרן אולימפי 12 על 12 מטר. אץ פה בור למיז־רנים שצריך לשמש כבור־קפיצה. מתעמל יכול פה
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 41 | קולנוע הרוזן נו ק ם עווב כוכבים כובבג דו ל ביו תר אחד הפרופילים המפורסמים ביותר והמוכרים ביותר של התיאטרון והקולנוע הבריטי ב־ 30 השנים האחרונות, שייך לאדם בשם
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 42 | טלוויזיה . מגחה־עורכת פאר מהרדיו לטלוויזיה מאחרי המסך 5ס ר טי םבראש ־ ה ש 1ה הכל עובד הפוך בטלוויזיה הישראלית. בשנים •שעברו היו הנהלת הטלוויזיה, וזו של
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 43 | פרסום פלד. ץ --ז ך הדרישה למקררי תדיראן 400 מגיעה לממדים ענקיים, בכדי לעמוד בה אנו מגדילים את התפוקה לקראת החגים. במשך שנים, לא היתה לך ברירה רבה, לרכישת מקרר
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 44 | ..קשת״ עומד לחיסור #ו ספר של משתף פעולה עם הנאצים יופיע באר ץ מישגל ־הפה חודר לתוך ע יתונים זמינים פרדיוזד סליו •ד רוחצת יד בחינת־בגרות לפרופסור י 5פם פעם היד.
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 45 | השחקן הפר פלדד ד ״ רגדעוןעפרת, כן .31 מכהן כמרצה לתיאטרון־ישראלי ב״חוג לתולדות התיאטרון״ כאוניכרסיטה העיכד דית כירושלים, וכמרצה לאסתטיקה כאקדמיה לאמנות ״כצלאל״
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 46 | הישמרי מן הרחמים ״לאחר שנות אפילה וחושך בחיי — תרתי משמע — ולאחר שיחות ארוכות ביני לביני כפי שהמציאות האישית מחייבת׳ החלטתי לפנות אלייך, בחששות מסויימים. כתבתי
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 47 | ״מאחה מידותיה, ספרד. 1 X 0 7 ^ X 8 .1
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 48 | דון יוסף חן ומיצי ודיד ועוד מי לא מכיר את הסיפורים המפחידים על אמא חורגת מרשעת, וכמה דמעות הורדנו על גורל ילדים מיסכנים שנפל בחלקם אב־חורג. כל זה רק בסיפורי*
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 49 | כלהע מי ם השקעתב > ז ־ , מהש קיע בב ם? כשהילדים היו קטנים והדאגות גדולות, היה לכם פחות אכפת מה יקרה בעתיד הרחוק. מילים כמו ״פרישה״ ו״קופת גמל״ נראו אז כה
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 50 | י פרסום אבנת סטודיו רם העולם הזח
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 51 | עירום מחוונרת חוץ בשקט, בלי שתרגישו בכלל, החמצתם את אחד הדברים המוזרים והנפלאים ביותר שביקרו במדינת-ישראל בזמן האחרון. אני מתכוונת לשחקנית האמריקאית מלאני
העולם הזה - גליון 2037 - 15 בספטמבר 1976 - עמוד 52 | אלול תשל״ו15.9.76
חזרה לתחילת העמוד