גליון 2038

העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 3 | : 3.12.75 מנהיג אש״ף יאסר עראפאת מעביר איתותי״שלום לממשלת ישראל. : 4.2.76 פרשת חטיפתם של מנחם ויוגי יונדף מטעירה את המדינה. בדרך כללהולרהעיתון אל קוראיו. ה עג
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 4 |
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 5 | מכחכים שגה טובה כקורא אלמוני, שרק השנה הצטרף לקהל חסידי העולם הזה, אני רוצה לברך את כל חברי המערכת בבירכת שנה טובה, שנת עבודה פוריה ומוצלחת. יחיאל הורגשטיץ,
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 6 |
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 7 | מאת אוויאבנו׳ ** דו הארוכה של האדם נשלחה אל החלל האינסופי, ונחתה על הכוכב מאדים. מכונה קטנה, מתוחכמת להפליא, גרפה שעל עפר לתוך מעבדה ננסית, החלה בודקת אם יש
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 8 | גלריה חוראד ר חו ב ז׳ בו טינ ס קי 3 ת ל־ א בי ב 241628 מייצגת בארץ בתצוגה קבועה אתהפסלת אילנה גור שעות הביקור; 18.00—21.00 ; 11.00—13.00 : (המשך מעמוד )7
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 9 | איש השנה תטל״ו ן ך* יו לתשל״ו רגעים של צחוק ושל דמע, רגעים של י 1מתיחות עליונה, של תיסכול, של יאוש ושל ניצחון. המדינה כולה התפקעה מצחוק כאשר נודע שגנבים פרצו
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 10 | לגות הגדולות או בקרב מיפלגות-הרסיסים הקטנות. (המשך מעמוד )9 של יעקוב חלפון, יועץ־הסתריס שלא רצה להסתתר. העסקן הבאר־שבעי, שביקש להדריך את יצחק רבין, סיפר שלל
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 11 | עשתונותיו. חייל ירה והרג ילד זורק־אבן, עלי חוסיין אפנה, ביציאה מירושלים. מועמד קומוניסטי לבחירות, אחמד שייף דיב דחלול, הוכה למוות בכפר סל־ פית, בידי קצין צה״ל
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 12 | פפאדשנבבמק 1 הראש!! ט ל אריקר• ן ןדג * ת * שף דינ* ייח י * שד :־(כי,ני 5־מ 1030״ל חג־בי רף י דקי גג יך, ך,יא 3אף ב״ ד׳ 72״ ^ 2ד כ * 4דילי >196 יגז ר ף״-ית
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 13 | ££צלילי הצופרים של מכוניות־המישטרה, הלם /האלות וזעקות־השינאה של המוני קנאים, נחתם בתום תשל״ה הסכם־הביניים בין ישראל, מצריים ואר־צות־הברית. בחלל ריחפו מילים
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 14 | הערבי, את פני המרחב ואת המפה המדינית הגלובלית כולה. מינית נמשכו לתוך הקרבות. לצד המחנה השמאלי. מתי קמה הברית הסורית־אמריקאית־יש ראלית, שאיפשרה פלישה זו ץ באותם
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 15 | שנתקבלה בתשל״ו. בחשיבותה ובהשלכותיה העמידה בצל את ההחלטה לבצע את פעולת־הקומנדו החד־סעמית באנטבה. מדוע נתקבלה החלטה זו? רכין עצמו אמר, כאחת מפליטות־הפה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 16 | >י 8י>1ז<:ז 0מ זן מי־גילוחימי-קולון ידיאודורנט ססר״ אריזות-חג לכל אירוע ו הזד מנו
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 17 | איש השנה תויזל״ו באותה דרך. לאמריקה היה זה הישג כביר, ששינה את המאזן הגלובלי. מילחמת־לכנון היתה דרושה בדי להציע לסוריה את הפרם הגדול: הסיכוי להקים את סוריה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 18 | ה ב חי ר ה מ ל בו ת היוס כחשב רוח רענן ביום קיץ חם... בר תחושי את והסובבים אותר כאשר תשתמשי באחד מארבעת הריחות המפתים בסידרת ״ קוי קסרש ״ מתוצרת הברת ״מדילייך
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 19 | ץ• את היתה אתת מגקודות־השיא של תשל״ו, תמונה 1שנחרתה בזיכרונם של מאות אלפי צופי־טלוויזיה : כחצר תחנת־הרפכת התורכית הישנה של סבסטיה רץ הרב משה לווינגר, אחוז
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 20 | הלנה רובינעוטיין/מדע היופי העולם הזה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 21 | (המשך מעמוד )19 אמץ, חזר כעבור זמן־מה לבדיקות. ואז נקבע לו סוג־כריאות חדש: כושר קרבי א׳. • דמה יא זוברון? ^ משך שנתיים וחצי שירת משה לווינגר בנח״ל, *1בקיבוץ
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 22 | (המשך מעמוד )21 בקרבות מילחמת־העצמאות, בקירבת חברון. אילו עשה־כן, יתכן שלא היד. קם גוש־אמונים מעולם. אולם מרים לווינגר לא רצתה לחיות בקיבוץ. זיכרונות ישיבתה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 23 | אנחנו לא נותנים להם לשרת בצה״ל, אבל דורשים מהם שישלמו מיסים כדי לקנות נשק לצה״ל. מדוע הם צריכים לשלם מימים שבהם קונים פנטומיס? אנחנו דורשים מהם לשלם מימים כדי
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 24 | איטהסונה תטל״ו (המשך מעמוד )22 המתנחלים שערוריות ב״מערת המכפלה״״ ,שינתה הממשלה את הסדרים שם לטובתם. בשנת תשל״ו נמשכה שיטה זו. בגבור המהומות בגדה המערבית —
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 25 | ברודזיה. הוא מעמיד בפניהם, באחרית הימים, גם אפשרות שניה — שפירושה התבוללות וטמיעה בעם־ישראל הציוני. מאחר שאינו מאמין בדמוקרטיה — שהיא ההיפך מעליונות
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 26 | לגברים בלבד לגברים כמו שנשים אוהבות דיאודורנט לגבר בלק טבק חדש ד.ז״וו זי או חוננז פרסום פלד.מע\וז
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 27 | של היישוב, להשתלט על העם ולהובילו אל האבדון הבטוח ץ ף* ערב התישעה״כאב שידרה הטלוויזיה וינוח,׳ ש- היווה מעין מהפכה־זוטא בחיי־הרוח בארץ. כפעם הראשונה העז
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 28 | היא גמרה את הביטוח... ביסחת את העסק שלך ושילמת הכל. יום אחד, לא כל־כך בהיר, ודווקא בזמן שאתה זקוק לביסוח -מתברר לד כי לא נשאר ממנו הרבה. איד זה? ערך הכסף ירד
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 29 | אבדות העתיק. (המשך מעמוד )27 פעם לעם־ישדאל. הוא ׳לא היה דמות אהודה, אך הוא פעל בתוך המציאות, וניצל אותה עד תום לטובת הקהילייה היהודית, שפרחה ושיגשגה בימיו, תחת
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 30 | פרס1ם א. טל נ1בו!7עו! 150משב חו ת בבר נ הנו ת1 המע רבל הפופולרי ביותר הקיים וללא עוררין גם הטוב ביותר. י מבנהו חזק ויציב -מערבלי אמקור פועלים במטבחים ישראלים 1
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 31 | אנ שים אלה סי מ לו בשנת תשל״ואת הי שגיהם ובי שלונו תי ה ם של ישראל ו ה עול ם. ה ם נבחרו על־ידי ״ ה עול ם הז ה״ תוך ב חינ ת כל מ או ר עו ת ה שנה. ה עו ל ם קארטו
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 32 | מור: דימוי חיובי הרבה דמויות נשיות העלתה השנה — החל בלוחמות שיחרור־האשה, שפרצו לאסיפה של גינקולוגים, בהנהגתה של ח״כ מארשה פרידמן, וכלה באשת־הספורט של השנה,
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 33 | עי תונו ת ו״ן: אורח ראשי לעיתונות הישראלית לא היתד! זאת שנה מפוארת. היא נכשלה כישלון מחפיר — עיתונאי ומוסרי כאחד — בסיקור המאורעות בגדה המערבית וב״יום־האדמה״
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 34 | במדינה העם תשל ו£ 8 0 : כשחסערות הן בכוסות מים, זהו סימן דכד שהמדיגה מתגהדת עד מי מגוחות השבוע האחרון של תשל״ו ראה את מדינת־ישראל מתנהלת על מי־מנוחות. היה לכל
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 35 | שכיתה מתחילה: להפסיק לעבוד!״ הוראה זו הועברה טלפונית , ,במהירות רבה, מלישכת שר־הבריאות בירושלים לכל בתי־החולים בארץ, לקראת חצות יום השלישי ב-שבוע •שעבד. זה היה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 36 | עוזי ברעם, בנו של שר־העבודד, משה ברעם. עוזי זוכה בתמיכתו הבלתי־מסוייגת של המזכ״ל הנוכחי, מאיר זרמי, וכן בתמיכת מרבית מזכירי המחוזות האחרים של המיפלגה. הנטייה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 37 | במדינה (המשך מעמוד )34 לתקן את המעוות לדעת הכל. אולם לדברי הממשלה וההסתדרות, הדבר היה בלתי־אפשרי לחלוטין. מדוע 1 התשובה לכך היתד. נעוצה במהותה של המערכת:
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 38 | לכבוו ה שנה ה חו ש ה, מגרה נ ו 1א על ם יש משהו שהיא אוהבת ^ הפי בעולם, הרי זה לשגע גברים. זה, בעצם, גם התחביב שלה וגם העיסוק העיקרי והנעים שהיא מכירה, לדבריה.
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 39 | ;ה שוורץ את דעתה עד הגברים אבל גם רגישה ומעט שמרנית,״ מצהירה ברכה שוורץ. צילומים: פטר פן ; הראשונים לעיתונות, שמאז לא חדלה לעקוב אחר הצעירה הזוהרת, שפילסה לה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 40 | 14 >11111ע א ועע!ו (המשך מעמוד )35 ועבודות מייוחדות. כך ׳מנצלים את הזמו, למרות השביתה.״ מחלקת השיקום שעמדה להיפתח ביום הרביעי מחדש ,׳נשארת נעולה. האחיות
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 41 | ,אני מתאים לגדם ..התשובה על השאלה אם סיימתי לבנות אח ׳ותו מסמיג מתתין ר הבית שלי, היא: לא!״ מאגי. ,את יחסם של ד,ישראלים אל עמיתיו השחקנים. למן הרגע שבו דרכה כף
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 42 | העול גוג אל חלוץ מכבי ת״א, בני טבק, ב־ 90 חזקות הואשונות . ש ל פתי חת מי שחקי הליגה ה לא ומ ית ה שיי שלי ק טנ נורוה תעודת הבגרות (מימין) נראה בני טבק עת התכונן
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 43 | מאות האוהדים התל־אביבים שהגיעו למישחק בחיפה, ניגשים לחלון האוטובוס שמאחריו יושב בני טבק, ותוך הנפות ידיים חוקות שאחרי כשהוא מלווה שוטר, שנועד להגן עליו מפני
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 44 | ווול׳ש״הבדרךהטבק (המשד מעמוד )43 עדת לו, כקיצוני השמאלי של הקבוצה. אבל בני ביכר לעלות למישחק בחיפה עם החולצה מיספר .15״זה לא שאני מאמץ במזל. פשוט, החולצה מוצאת
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 45 | תעריף אקדמאי לפרוצה בעלת השכלה גבוהה או פחות מ־ ,25 או יותר ם־ .60 אשר לצעירים, יש בהם עוד הביישנות והזהירות שמעוררות אותי לפעמים מהבחינה המינית. אשר למבוגרים,
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 46 | ת בו א עליו־ ברכה אותי, אחרי הרבל, אנשים שאני מכירה, אני פחות או יותר יודעת מה שאני רוצה מהחיים שלי. ״אבי לא רוצה לרוץ לשום מקום ולא בוער לי כלום. אני לא ממהרת
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 47 | במדינה ומצבן ד,כלכלי דחוק, ד,חלד, זוכד. בפירסוס לאחר שיותר ויותר צעירות כאלד, חחלו פונות בבקשת עזרה ללשכות־חסעד ול־מישרדי קופת־חוליס. כשהועלתה הבעייד, לפני
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 48 | ניישנאל ג־אזגרפיק מגאזין פדיזנטס: 7¥,ו 0ם עו _4וט\1£ו־ר41 001.011400,084 במדינת קולוראדו, טמון למיפגש הגבולות נין יוטה, אריזונה, ניו־מכסיקו וקולוראדו, בגובה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 49 | שד־החוץ מסביר את תוכנית אלון ש או ברכה ה ח שי ם בדופק העם וס>בלותק אין באווירה של ארץ־ישראל, ואין כיהודים היוצרים בתיהם לחרושת שמועות שיש בהן להעכיר כל אווירה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 50 | למערבהשתארהלעצמך,דברים שלאהשבתעליהם. כשאתה חושב על מערכת הסטריאו שהיית רוצה בביתך, אתה מתאר לעצמך מערכת בעלת עיצוב מרשים המשמיעה צלילים נקיים ומופלאים. אתה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 51 | קולנוע את קארל ברנשטיין, ותשובתו של הופמן היתה פשוטה :״מדוע התמהמהת כל־כך?״ אכן, מסתבר שהופמן עצמו, אשר שמע על סיפרם של וודוורד וברנשטיין מפי אחיו הכלכלן, רצה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 52 | קולנוע (המשך מעמוד )51 עיתון, שאותו כתב, עימד, הדפיס והפיץ בכוחותיו הוא, כשאשתו היא העוזרת היחידה לידו ; וקארל ברנשטיין - ,למשך תקופה קצרה (כשהיה בן 19 בלבד)
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 53 | דברים יפים מתחילים ..עם מבט לתח־ העיניים ..עם חיוך על השפתיים ועם כ7*1ז אדג׳יו -הב שם שלך! מיס אדגיו. מיוצר וממילא גי שי אל מתמצית אשד הוגבה במיוחד לאקלים
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 54 | לעול אינן יודע איפה תחצא את׳חבב ׳בפעם הבאה 66נ0031ג<;;/ בירה בינלאומית ניו־יורק.מלבורן.יוהנסברג.אתונה ...וגם ביעוראד הוורד ת הדה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 55 | אני לא יודעת אם זה סימן לברכה או לא, אבל השתא דאשתקד לא הצטיינה בעלילות־אהבד. מסמרות־שיער, על בל פנים לא לגבי המיקרים שהצנזורה האישית שלי שיחררה לפירסום. כי
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 56 | פלצ״ה אזורא? /פאליירי,איטליה קצף אמבטיה• דיאודורנט• סבון• טאלק• אריזו ת ש• מהודרו ת < .היסווו. סלצ׳ה אזורא:.ע באריזות
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 57 | תאים ח״ם של טלאים משובחים המוצאים בניתוח ומוחם אמם ומימין) הם בסיס זויקת־הקסם ורמטהו של ומאתוחאליל, המת־׳מות להחז׳ד לזקנים עלומיהם ״ל חיו ת יותר שנים, מאשר
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 58 | כשהמציאו את הפניצילין, תוכיחו יעילותו מייד. ״אני חושב שאנשים הסונים לשם הם רק אנשים במצב של ייאוש, הסובלים מבעיות פסיכוגניות או פסיכוסומאטיות, ולא מבעיות
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 59 | הלבוש היסה ביותר למיטה לכלי המיטה הנפלאים של הוואי ללא גיהוץ חידוש נוסף: סדין ונם גומי בשלשה גדלים פופולאריים. כלי המיטה הוואי בשלל דוגמאות מרהיב למבוגרים,
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 60 | מלכת הסובסידיות א .״יוצר רשאי לפרש אתהת קו פ ה תוך סייגים המתקב לי ם על הדעת״ בזמן שילטובו של סטאלין בברית-המועציות הוזמן אמן לצייר דיוקנו של קומוניסט חשוב,
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 61 | בהמשך ביקורתה למחזה רגיל מתמקדת הגב׳ פורת, בהנחת אצבעה המחנכת על מישפט שאומר צ׳יצ׳ו, אחד מגיבוריו של מטמור :״אינני תצה למות קצת כל יום״. תוך שהיא קובעת ברוב
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 62 | במדינה (המשך מעמוד )47 הוא מפיק מקירבו צלילים ערבים־לאוזן ו״ מדוייקים לאין־ישיעור מאלה יעל אותו נבל קונוונציונלי ועתיק שבו משתמשים הנבלים כיום, את הנבל הראשון
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 63 | קשר פלו ס. כל״הגוזלים״ גמדים לעומתו. פעם ראיתי בקבוקי משקה׳גדולים׳ אחרים לידו, ״טפסתי על בקבוק הליטר פלוס של טמפו,״ הם נראו כגמדים. ומה הפלא, רק בליטר פלוס
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 64 | • 0 ).א 01010 לרשו תו 100,000ל״י ויו ת ר, של א לדבר על ה פר שי הצמדה. בו א ל סני ףהק רו ב של בנקל או מי ונשוחחעל ׳׳ ה ת כניו ת ״ ש ציי ר ילדך. הואמגלהכשרונותשל
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 65 | גליון ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנה כדיולן, בישר כ״דבר־העור כי פנליון ראש־השנה, שיופיע שבוע מאוחר יותר, יציג השבועון את ״איש־השנה״ ״שהשפיע — לדעת המערכת —
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 66 | אילת מפתהאותך במבחר מלונות מ־ 2עד 4כוכבים כל אדם וטעמו כל אדם ואפשרויותיו. באילת כל אחד יכול למצוא את מה שהוא מחפש. אילת מציעה לך.מבחר מלונות משני כוכבים ועד
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 67 | את הפיתרונות יש לשלוח עד יום 7.10.76 לת.ד ,136 .תד־אכיב, ולציין עד המעטפה :״תשבץ ענק״. כין הפותרים נכונה יוגרלו 25 ברטים ים זוגיים לקולנוע ״דרייב־אין״
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 68 | מה הם אמרו וה דוה וזה עד 1ה בשנה שעברה? תשרי • נשיא צרפת, ואלרי ז׳יסקאר־ד׳אסטן, כשנשאל על־ידי עיתונאי על מה הוא חושב :״בדרך־כלל אני לא חושב. אבל אם אני כבר
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 69 | ^77/7777^7/71 פני החוג לשילוב של מיפלגת־העבודה על ניהול עסקים כמיפעלים הסתדרותיים :״בד,ס־ ^ תדירות חושבים שאם ביזנס בעיריית זה עסק; הרי ביזנסימן זה עסקן.״
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 70 | זוהי הרכילות האחרונה שלעולם הבידור. ״להיסוך ו״עולם הקולנוע׳ שני שבועוני הבידור והקולנוע הנפוצים ביותר בישראל, התאחדו ויופיעו מעתה בשבועון אחד מקיף ורחב. בכל
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 71 | ח ״ םללא וי קנ ה (המשך מעמוד )58 מלודבישול. לאחר־מכן הניח את התערובת הדייסתית בתוך חתך־עור קטן מעל לחזה האשה. כעבור שעות ספורות נעלמו העוויתות, והאשה נשארה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 72 | חסלסדדקשק שי ם ! בקבוק יחק נגד קשקשים פרס1ם סי־טל רקהטוב ביותר העולם הזה
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 73 | מאחו׳ הס׳וים שר מיסערח מיזוחית ננום־הסונים צמחה זמות־״הנשמה׳ ההופכת אליליתה של ישראל השני׳ה לזמרת, שעיניה היו עצומות וכולה כאחוזת־דיבוק. אותה זמרת לא היתד, אלא
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 74 | עוזרי היא לבנטינית. רם עברון, בתוכנית־הרדיו שלו ״זה מרגיז אותי״ ,הקדיש רבע־שעה תמימה לתופעה זו. אהובה כועסת על רם עברון .״מה איכפת לו ממני? למה אני צריכה לשמוע
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 75 | קריאה נעימה מב צ ע או גנ ד ה האדם העוליעוי או רי דן אברי אלעד ההסדר ד חיי ת גזר־דין אילי ה ק אז אן ס טיו ארט או ל סו פ זו אר ץ זו רב ע ל פנו ת בו ק ר צוות ני
העולם הזה - גליון 2038 - 22 בספטמבר 1976 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד