גליון 2040

העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 1 | שר העוד ה
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 2 | בוועדת הבנייה המחוזית ושלחו לייצור ולחרכבה טרומית. אחר-כך בא מנוף גדול, פרק מן המשאית את חלקי המשפחה עם האוטו והכלב וקבע אותם במקומם, בין הקירות וחמשקופים.
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 3 | בפרוס השנה החדשה בעצם הימים הנוראים ביום השנה למלחמת יום הכיפורים לקראת יום חיל השירית לרגל יום העצמאות לכבוד יום השואה לחג יציאת מצרים לאחר אלפיים שנות גלות
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 4 | נראה כי ראשי הסיעות המתנגדות לרפאל גמרו אומר לעשות הבל כדי לסלקו מהמיפלגח, אפילו אם צעד מעין זח יגרום לפילוג כמפד״ל, ערב הבחירות. על רקע זה יש לצפות למסע
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 5 | טו
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 6 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תר־, אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס ב״הדפוס החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 7 | לגברים בלבד לגברים כמו שנשים או ה בו ת דיאודורנט לגבר בלק טבק חדש ד זי ת די או דו רנ ט פדלזוט פלד.נזשה׳>לור.נ 1רנו גן ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 8 | מכתבים המבחר המובחר עול איזה איש 1איזו שנח? מגבר מול הפתעתם אותי בכן שבוור׳תם ברב משת לווינגר כאיש-השנה. הרב לווינגר הוא בסן־הכל דמות שולית ובלתי-מאוזגת, ש
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 9 | 81)163 ז*$זגן3חזו1מ{ 0*<:5ממ*£38 כחשב רוח רענן ביום קיץ חם... בר תחושי את והסובבים אותר באשר תשתמשי באחד מארבעת הריחות ה מפתים בסידרת ״ קוי קפרש ״ מתוצרת חברת
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 10 | ..צוותא״ המכון לאקדמאים היכרויות באמצעות הכרים המנסה מצליח טלפון 242591־03 בכד בית ה1יח״ הערב בהגרלת בדור ה1הב של מפעל הפי פרס ראשון 500,000 (£ך 7ןכדןךהןהב
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 11 | גיליון ״העולם הזה״ ,שיצא לאור לפני 25 שכה בדיוק, חיה הראשון לשכת תשי״ב. עיקר הגיליון ( 5עמודים) הוקדש לכתבת- תיאור ״מצרים — כית־העכדים המתעורר״ .כין דיכרי
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 12 | מכתבים הו1₪ה ער תרופת פלא — למי? הננסות־המוינרו הד״ר רובין, זה שכתב את הספר כל מה שרצית לדעת על המין ולא העזת לשאול, פירסם לאחרונה את הסובין, כתרופה היאה
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 13 | בעוד שלמעשה מגיע לו רק פחות ממחצית הסכום -שהוא מקבל. התקיימה ישיבה מייוחדת של צמרת מינהל־הכנסות־המדינה, בהשתתפות משה נוידרפר, והוחלט על פשיטה על מישרדי להב,
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 14 | הצעת מישרד־הביטחון: ל סדר לשמעון פרס מיטה באולפני הטלוויזיה יהושע רכינוכיץ׳ ,״יה נרגז עוד יותר ואמר לצוותים :״נו, נו, מתי גם אתם כבר שובתים?״ ׳ 9איש־ד,ביטוח
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 15 | א111 וים הישראלי שתפס את המקום החמישי בעולם במיקצועו באולימפיאדת מונטריאול, כשהוא משוטט בחוף בת־ים ואוסף בקבוקים ריקים. כשנשאל ל פשר מעשיו, השיב וייץ, שהוא
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 16 | כונניו תסס רי ם חדשות,להרכבה עצמית־ח סוך ד מי הובלה הרבבה ! דגם היצוא החדי לארה ״ ב ־ מעתה 4גבא חו רי מ חוז קבב רגי ם, ליי צוב הבוננית. 4מ חזי קי מ ד פי ם ח די
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 17 | לשעה קלה פעל המטב יל הלבן -והצליח הינ צענא צר ף* רצוני לחזור לסיפור שסופר לפני שבועיים־שלושה, אחד הסיפורים המרתקים ביותר שסופרו בארץ השנה. כוונתי לדברים שאמר
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 18 | במדינה העם דד מופרע בשכונה האומללות שר חממשלדו, הפרובוקציה ש? הקנאים וחפחדגות שר הקצינים מובילים?אסון רבתי ליד מחסן גדול של חומר־נפץ משחק ילד מופרע בגפרורים.
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 19 | הסורים ביצעו מיתקפה מוגבלת והשתלטו על הר הלבנון -מה הלאה? ספטמ בו ? הו הסוף!״ עלץ פקיד בכיר בירושלים, כאשר שמע ברדיו כי כוחות סוריה / /י והימין הנוצרי בלבנון
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 20 | ספטמברה שחור הספור שיוקרן מעל מסכי הטלוויזיה ״ והקולנוע1 הספר שתורגם ל 13-שפות. רב המכר בארה״ב ובאירופה (המשך מעמוד )19 הפלסטיניים. תהליך דומה עבר על אותם
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 21 | האם שילם! ראשי המס את מס־הנסיעות החוק יל פקידי כרטילירות, הפרש רשימה של קברניטי ״אל־על״ ,שהוכנה באחרונה, מוסרת את שמות הממשלה שטסו לחו״ל בחברת ״אל־על״ ,במחלקה
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 22 | חקיות הווו^ם דוה מגלה נ׳ קופת־חולים וכשה ננס במחיו כפול מעונו, ובהבוש התחלקו מנהלי המשא־ומתן ץ* ד ; כו לתד ־ א כי כ ורמת־השרון, על ע שטח של 20 דונמים,
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 23 | פרשה והארליכמן בג ד ך* מותה שד אשד! אלמונית הפכה השבוע אחת מדמו( יות־המפתח בפרשת אשר ידלץ. זמן קצר אחרי שנודע כי חווה (אוולין) ארלינמן, מי שהיתר. בעבר ידידתו
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 24 | ראה ונין, וע״ת ואש־הממשלה, מצטיינת בפעילות על מיגדש־הטניס, היכולה לזכותה נשאו דיי ד פ יש לישראל, לראשונה בתול־דותיה, ראש־מטשלה שמתמצא קצת בספורט ואפילו עוסק
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 25 | גישה מכת־נתיחה(מימין) חונטת בטרהנד ובבק־הנד וגונשת אחו׳ המאמץ כמו לאה רביו עצמה, כאחת הנשים היפות בתל־אביב; רות קידר הג׳ינג׳ית, אם לארבעה ילדים, שבעלה הוא פול
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 26 | 1 0 0אלף דול ר (המשך מעמוד )23 ברטו אהרון באמצעית בנו חיים ושותפם צבי טמיר, כדאי להזכיר למישטרה ולציבור מי הם -שני אלה. מי נ הנ ה מן ההפר שי ם! *ך כי טמיר
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 27 | דוה׳ הכתבה שהופיעה לפני אונע שנים נ העולס היה וש ו ק עתה חוקותהמישטוה את העובדותהנוודות בה טיס\ן\ 1הטיגד &הס זוהי הכתכה שהתפרסמה 7.2.1973-3 (״העולם הזה״ ,)1849
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 28 | ב מדי ש מי שפ ט ה ה בדל הקטן מזכיר האיגוד הואשם כ״סחיכת״ פריטים משמש חנויות — וזוכה קצין־הביטחון גמליאל קטן עקב אחר הגבר השחרחר, שהסתובב במחלקת ההל־בשה לילדים
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 29 | האותיות המדברות בית־הספר התיכון נורת־איסט בבווקלין, בעיר ניו־יורק. התב הוול־סטריט; בבניין העירייה באטלנטה ועתה הוא עובד עם אשתו האמנית,נירה, על אחת מההזמנות
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 30 | ספורט כ דו רג ל באר השיכרון הדקה ה־ : 89 אלפי אוהדים באר־שבעיים — מאוכזבים עד עומק נישמתם מאלילי״ הם — יורדים ממרומי היציעים לעבר הגדרות המפרידות בין
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 31 | בית־מלאכה ללא-רשיון בשכונת התיקווה, או נגד הערבים שהקימו מוסך ללא־רשיון ביפו. משום כך, תמהו במיקצת שכניו לבניין של פרופסור בן־שחר, כאשר ראו את ערימות
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 32 | עדיזה רשם, אשתו שד שגויר ישראל ר שענו בדנמרק, שעמדה ב מונז סעדה ציבורית, נתחה מנון קוסמטי ניוושרים ומשיבה בנעם הראשונה ר התק בו ת ער יה וער נערה שנרדה היא גס
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 33 | גוריון בלוד. תוך ימים אחדים הפך ביתם הישן של בני מישפחת לשם, ברחוב טשר־ניחובסקי בירושלים, אחד הבתים הגאים והמסודרים ביותר. הבנים, מתי ומירון, החלו לומדים
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 34 | ..השילטון יצו קשר־גומלין כספי בינו לבין יצרני החובות. קשו ששיחרו את התרבות מהעוצמה הטמונה :1ה[1 .ופרים זוניס 1במענקי־יציזיה ושוחריו[ לכתת ה שילמו:1 11 קבל
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 35 | ראשית, המועצה היא על תקן של רשות, עם פירוט- תקציבי פתוח לכל. לא יושבים בה פקידים. בראשה עומדת אישיות ציבורית המקובלת על הרוב. מענקי־היצירה מוגבלים ליוצרים עד
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 36 | קן ה קו קי ה (ארצות־הברית) סרטמ תו ק (צרפת — קנ ד ה) הסרט הטוב תשל״ ו * הסו ** מה צריך להתחיל אדם, בבואו לערוך חשבון־נפש י עצמי של שנה שלמה, אם לא מן הדברים
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 37 | ז הו ת גנובה ( אי ט לי ה — אר צו ת־ הברי ת) ל א קי לוצ׳אני ( אי טלי ה) ט הטוב תשר״ ו * הסרט ה פיש וסוסים להשכרה אינם דורשים השקעה גדולה) ,אלא ישאף יש לו סיכוי
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 38 | מריה שניידר נציגת הדור החדש — שרלוט ראמפלינג פלורינדה סילקן המיסתורית שהפילה בפח את זיקני־ציון — בטיבעיות מהממת (המשך מעמוד )37 ספור, בכל מעי צורות ועל כל
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 39 | בג׳ צ חסד תקדים אילץ את ה צנז ורה הישר אייתלאשו את ״ שועד הלילה־אחרי שאסר ה אותו להצ 1ה בלי הצדקה לדתו, פולין, לפני חשיבותה של אהבה, שייך לאותה אסכולת
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 40 | שגרירה היא גם אשרי! קשקשת 2040 (המשך מעמוד )33 על הצד המעולה. בין השאר התיידדתי אישית עם נשים רבות, מן המפורסמות בדנמרק. אחת מהן, מומחית־יופי ידועה בקופנהגן
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 41 | המישטדה עצרה את הננטומימא׳ ג?וקי <ווקיו וותר׳ שאמוגגו, דני פרץ1 ,וחרונו ני הוא הינה אות! כמות המהלומות ואיכותן. בעוד פלץ טוען כי ארקין החטיף לו סטירה קטנה
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 42 | 10111111111111מ 0111111 הכיוון ־ הוליווד, אמריקה חובבי ד,בוזוקי שמו בוודאי לב לעובדו! שקצת שקט אצלנו בשטח היווני בזמן האחרון. ואין פלא. ארים סאן באמריקה,
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 43 | ״קל׳׳ מז מינ האתכם לבלו ת חופ שה נפל א ה — עכשיו! כי מזג ה אוויר נוח יותר; ה שרות אישי ו ה עי קר ה מ חי רי ם נו חי ם יותר. ה כנ סו ל ״קלי־ וי חד נבחר אתה מלון
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 44 | בסוכה מנתת עו ף פו פו ל א רי תמאד בארוחהישרא לי תטיפוסיתבזכות ב ש רו ה ע דין למאכלומ חי ר ו הזו ל. וכשמ דו ברב תנו שו ףשלתנובה אפשרלמנות עו דתכונות: נ קי, ד ל
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 45 | 111011111101111 אני יודעת שכאב־שנייים זה עסק יקר וכואב, ואני לא מכירה מישהו שלא נזקק לרופא־שיגיים לפחות פעם בחייו. אבל יש אנשים מאושרים, שיכולים ל הרשות לעצמם
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 46 | קיץ חפשי ומשוחרד טמפוני או-בה ט מפוני או־ב ה נותנים לך הרג שת בטחון וחופש, תוכלי ל שחות בים בביקיני, להתקלח, לרקוד ולרכב על אפניים ח ד שי 1111111 לנערות
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 47 | אי 1ה מולי• נערת הטרמפים ( )1/40 בטוחה שהפרס השבוע מגיע דווקא לה. למה? ״זה מפני שאינני מנסה להכיר בחור דרך העיתון. בבר עשיתי זאת פעמים רבות. זה למעלה מ־ 12
העולם הזה - גליון 2040 - 6 באוקטובר 1976 - עמוד 48 | $388 * י
חזרה לתחילת העמוד