גליון 2041

העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 2 | שו־אד מ ״ צרס ח ל קי טנקי קצץ־צה״ל בדרגת רב־סרן, הועמד לדין לפני בית־דין צבאי כשהוא נאשם באחריות להריגת העסקן הקומוניסטי מחמוד שייך דיב דחלול מהכפר סלפית
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 4 | עיתונאי ״העולם הזה״ .שכועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורמן ,3טלפון 6א433צ־ .03 תא־דואר . 136 מען מכרקי : ״עולמפרם״ .מודפס ב״הדפוס החדש״
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 6 |
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 7 | מכתבים מה שידוע לידלין. 11131:114311311 לגברים בלבד! לגברים,כמו שנשים אוהבות... ראיתי בטלוויזיה את הראיון עם המייו־עד לתפקיד נגיד בנק־ישראל, אשר ידלין. אני לא
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 8 | ילד בלוזי־דווקי יפר. היד לקרוא בעגתונכם (העולם הזה )2038 בכתבה ״עשי לנו ילד״ ,על סידור מיסגרת לנשים הרות מחוץ לנישואין. לא יפה היה לקרוא שם דברים
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 9 | ״החבר׳ה הטובים״ של : 101 מומחים בפעולות מייוחדות, חוגננים במילחמה אם לא י סולק צ ל אנטבה סע ל הצנחנים. הוא ע לו ל לג רו ם מחר - המשך כישלונותיהם המסורתיים ל שו
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 10 | עים או פוגמים ביכולתו ובהתאמתו למיבצעים ״רגילים״. מייותר להוסיף, שאין בקביעות אלו אפילו שמץ מקוריות. כולן אמיתויות משופשפות, מוכרות, עתיקות ומד כחות, המיושמות
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 11 | מכתבים (המשך מעמוד )7 של היישוב, להשתלט על העם ולהובילו לטווח האבדון הבטוח?״ לשמוע דברים אלה מפי אדם שמיה בזמנו באצ״ל ולחם נגד הבריטים, בניגוד למה שיעצה
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 12 | :11/11*1111 ד ת ־ ח ק יו הנת ! ו נ חי ת! גע. מזעזע . :בית־הקברות הצבאי בהר־הרצל. ההורים 1השכולים התקבצו סביב קיברי יקיריהם. טכם־האזכרה לחללים, במלאת שלוש שנים
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 13 | ביום הגישי, ה־ 13 באוקטובר ,1979 נשעה 10:35 בבוקר, פוץ סיוון הנפט הראשון בקידוח ..חווון 17״ שגורו ס וחולון לאחר 16 ניסיונות, הבקיע לבסוף המקדח את קצהו של
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 14 | שר־הביטחון שלנו, שימעון פרס, הוא האיש הש קול והמפוכח ביותר במיזרח־התיכון ואולי בעולם כולו. קודם כל הוא אומר את זה בעצמו, ואם אדם שקול ומפוכח כמוהו אומר משהו אז
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 15 | ד״ן לא השתתף בתיכנון מיבצע אנטבה - ומשו כר המיבצע הצליח לאנשים הנכונים 777 ברנדי בינלאומי בעקבות הכתבה על מישחק־המנים של רעיית ראש־הממשלה לאה רבי׳ (השלם הזה
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 16 | ון ווו ס קו ס ׳התוכנית, וחשף את בורותו ברבים. היה זה כאשר ריאיין ירון תושבת יהודיה לשעבר של הבריז, שטענה לבעלות ׳מישפתתה על בית הדסה בעיר. לונדון, שלא ידע כי
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 17 | אתה ע 1בז קשה בשביל בסף. הא הכסף שלך עובד בשבילך? אתה יודע שכדי להתקדם ולהצליח צריך מחשבה, עבודה, זמן. עובדה זו נכונה גם כשמדובר בכספך. כדי שכספך יצמח וישא
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 18 | המיליונרים נוסעים בלי לשלם רבין, ש בי ט ותנור ה״ ק א לו רי ק״ לפני חודשיים החליטה לאה רבין כי עליה לרכוש תנור־אפייה חדש לדירת- השרד של ראש־הממשלה בירושלים.
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 19 | הלבו ש היסה ביו תר למיטה סדין עם גומי למיטה זוגית למיטת נער למיטת תינוק לכלי המיטה הנפלאים של ה1ואי ללא גיהו/י חידוש נוסף: סדין וצם גומי בשלשה גדלים
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 20 | העוצרשהוטל ואן י!ו ם ־הכי פו וים נתב וו!1 - 1ו עז ל ה 0תיוועינ החושני [1והעולם את וה שהתחולל בו עו ת־ הוכ פל ה אתרי ההתפרעות המוסלמית עוצו בית אס ערביה ושני
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 21 | בחב רון (המשך מעמוד )19 בכך שהוא מונע כל אפשרות של מגע, חיכוך ועימות מחודש ביניהם ן האמת היא שיותר מאשר לכך נועדו העוצר בחברון, ומניעת הגישה למערת־המכפלה, הן
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 22 | המוסלמי במערת-ד,מכפלה דק כשלושה ימים אחרי שני תגלה המעשה. כאשר התמרמר השבוע רבין בישיבת הממשלה כי איו מדווחים לז על הנעשה בשטחים, הוא לא התכוון רק להחלטת
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 23 | *171 סרגמו מארי>!מ ! מ ל מחלקות בליבו שלו ודרגסטור שלו לכבוד 200 ויונה לעצמאות ארצו ת הברית אירוע עליז ומלא אוירה אמריקאית טיפוסית* .ס חורות מרהיבות * דמויות
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 24 | ר תז חזז דלין ^ וס אחד, בתחילת שנת ,1974 צילצל הטלפון בדירתד. של מ *.ברחוב שקט סמוך לקפד. אכסודוס בצפון תל־אביב. בדירה ישבה מ. יחד עם חברתה הטובה שרה הרי,
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 25 | ברשתיד לין לבטל אח המ ינוי ! להשעות את המנכ״ל! השכוע כינסה מערכת ״העולם הזה״ מסיבת עיתונאים על חלקה כפרשת ידלין. כץ השאר נאמרו הדברים הבאים: ביטול מינו ידלין
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 26 | ה 1111111 דליה גולומב, בתו של מייסד ההגנה י 11111\ 1י אליהנ גנלומב, נשואה לאשר זה 25 שנה, שמתוכן הס חיים בנפרד בשנתיים האחרונות. דליה מובדת כמזכירת האקדמיה
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 27 | ועכשיו : ש ואל׳ימו כרת לאמ ר״קא חל׳ גולדנברג בג״נס בנערת סלון במערב הפרוע ען ךיך י י /יגס, ג׳י;ס, ג׳ינס! העולם צועד בג׳ינם, ללא הבדל דת גזע ולאום. אבות ובנים,
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 28 | את המערב־הפחע -כרקע לגיינס תוצרת ישראל קיטי כנערת־מיסבאה ושיא השיאים של האופנה נחשבו זד ג׳ינס המקופלים מעל לברך, בתוספת וסט תואם ומעל למגפיים אופנתיים. אולם
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 29 | במדינה העם מסזת ־ האמתוא 1ש -ה ש 3ר מדוע סירבו פקידי טישרדיהבימחון להזיע בשעת החקירה במכונה? כלב טיפש, המוסג מכות של מקל, נועץ את ניביו במקל — תחת שינעצן באיש
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 30 | צל׳׳ש ראי ון ד ד* * 1ת ה • לאהוד יערי, פרשן הטלוויזיה לעניינים ערביים, שעשה עבודה לדוגמה בשעה שריאיין את שר־הביטחון שימעון פרס על מאורעות חברון במיסגרת השבוע.
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 31 | במדינה נוסטלגיה.אווירה, מוסיקה ובידור בלהיטים שיעוררז בכם זכרונו ת וחוויות ! ! מיפלגות ח ק ־ אאוטר ענן כמיכצע־כזק כקריית־נה חיס? מזכיר המישמרת הצעירה את קיומה
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 32 | ז וג 11 אמין שו שהחג יירו נחל 1ובוסה סופית- יוייו וושבוע וום עונו את הארץ, לפ ני גירושם ד ד דא פותרים בעיות: יבוא ^ ״ יום, וישראל תצטרך להכיר ביהודים המאמינים
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 33 | בחב רון (המשך מעמוד )21 בעימות נוסף עם חיילי צה״ל, הוא יורד, לסגור את הישיבה במקום או להעבירה למקום אחר. ואז באה תקרית נוספת. תלמידי ישיבת־ההסדר, חיילי צה״ל
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 34 | ספח־ט כדורגל הגיבור עו ל ר חו ב 60 רופא־מהפנט ליסטינגרט ללדת עם חיוו מאושר את בעלה־לשעבר של בתו כפי ׳שדרשה הבת. אך אברג׳יל נעלם, כאילו בלעה אותו האדמה. ואז
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 35 | במדינה סישטרה ב 3גאז׳ העצור סירב דגפוע גתא־המיטען, השוטריט חבטו כו — ואחר־כד תעלימוהו מעיגי השופט * £פני נשכה הפתיע דן בן־אמוץ את ) כל מכריו, שהכירוהו כסופר
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 36 | חו ד ש היו לנו 100,000ח ב רי ם ו מילי א רד ל׳־יחס כון, כיו ם יש לנו 2$ו אלף ח ב רי ם ו שני מילי ארד ל״יחס כון לפני ש אל ה: ת שו ב ה: למי מיועדות קופות הגמל
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 37 | ווזות ...ולחנות? אתה ימו! שדפי שומן הם ינתר מפגם אסטטי. הם סכנה חמורה לבריאותך. אם אתה מורע לחומרה מצבך, יש לנו חדשות טובות עבורך! באפשרותך לרזות. להבריא
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 38 | נל ימיה היתה מטי אדפוין רתיכת ־ נגיר ,44 אחו׳ שננה נבר ענו ה את הבגרות, ובגיל 47 הבנה נסו ת וצ״ות ציירת המתי 0 1 ׳0 111 מטי אלפרין בבית־המלאכה המישפחתי לעבודות
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 39 | 9צצנ 1 1ו -ן כולה אש ותאווה שהדליקה את כל האוניברסיטה 0ציי ר ת המת׳ ם (המשך מעמוד )37 פחחות בתוך מיכרות־הנחושת בתימנע. חודשים ארוכים זזייתי כמו חפרפרת. לא
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 40 | 7; 3ז^וו 0ו!ש! < 0ז 1131 מו 00111^ 5שזוז •£ )! ח ג £ 1 3 0 06910031 8 — £130 £111030 8301)— 03110 1 3 0 86000110 0 9 01—03110ץ —0601131 8301) 01 £9 013006 ——
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 41 | קולנוע שחקנים חדש מקונצרן גרונדיג: מערכת הסטריאו ו רווי דיררו 0ודוד קז אנו בההב סי קלעש! כשהיה דונאלד ילד קטן, נהג לשאול מדי־פעם את אמו ״אמא, האם אני יפה י״
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 42 | תי־מבוטל של מעריצות נשיות, ואחרוכך, הדמות הקשוחה של העבריין המעמיד פני גנרל בסירטו רביד•,פעלים של רוברט אול- דריץ׳ 12 ,הנועזים. אבל אם חייב סאתרלנד את מעמדו
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 43 | גיליון ״העולם הזה״ ,שיצא־לאור לפני 25 שנה כדיוק, הקדיש חמישה עמודים, בלוויית תצלומים ומיפמכים, למאמר ככותרת :״מילחמת המחתרת על כפות המאזניים״ .הכתבה, פרי עטו
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 44 | אנטבה -טפל או עקר ק שק שת (המשך מעמוד )9 נראה גם אכזרי כיותר — נסיגה כטענת ״לא יכולתי״ ,עד שלא הגיעו האכידות לכדי 50$מן הכוח. שרון הוא שסיפק לו הסטנדרטים
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 45 | 7הד!ת בת שמי עו ש ח מוסיקה ש מי מי ת עס מלילית אנטבה ־־ 7 3 0אוע ־ קרז (המשך מעמוד )43 בל־יגונה. אבל דווקא מסיבה זו, צריך שמדי פעם נבחן ונבדוק מושגים שונים.
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 46 | תועלת באנטבה. ראוי להם שיתעלמו ממנה, ובמקומה יבחנו וילמדו היטב מה קרה אותם בכל הקרבות שניהלו עד כה במילחמות ״הרגילות״. של חפיפד, בלתי־נמנעת. אבל אין יודבר
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 47 | מגוחך לר או ת קוקיה הניצבת על כ תפך. ו ה מז מר ת ז מי רו תשלו!.־ן לה עצמית ^ סנובה הלועסת סיפרו ת לעוסה. ה ארוז ה והמתוקנת לטעמה...״ מוו ק • למסתכל עכשיו, על
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 48 | תנועת־העבודה המסורתית פנו ימינה׳ תוך התעלמות מאותן מגמות רדיקאליות שהיו במידה מסויימת בתנועת־העבודה. ואיני עושה אידיאליזציה של תנועת־העבודה. אין לי נוסטלגיה
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 49 | ך י• חכת־הריקודים הוארה באור 1עמום, וקולה הלחשני של הזמרת הכושית הפופולרית הלהיט את האווירה הדחוסה ממילא. על הרחבה נעו זוגות למיקצב הסלו. באחת מפינות החדר נע
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 50 | שאינה יודעת בדיוק מה רצונה ושסאם עתירודהניסיון הדיחה אותה, כביכול, מד- רך־הישר, טעות חמורה בידו. נטאלי בת ה־ 20 יודעת בדיוק מה היא רוצה, והיכן היא עומדת. היא
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 51 | לשכב איתה, היא לא יודעת שזה בטוח, אבל אני. יודעת. ״במישפחה שלי אף פעם לא התווכחו איתי על הנושא. מקבלים את זה בצורה טיבעית, לא מדברים איתי ולא פוגעים בי. אף פעם
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 52 | שמע י שראל לווין אץ ספק שמלך השמות הישראלי הוא המחזאי הניד לדוץ. שמות כמו שהוא מעניק לגיבורי מחזותיו, קשה למצוא אפילו בהפטרה. סולומון גריפ, שיץ, יעקובי
העולם הזה - גליון 2041 - 13 באוקטובר 1976 - עמוד 53 | גילויים חדשים ננו ש ת ׳ולין פרשת המטרת של
חזרה לתחילת העמוד