גליון 2042

העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 2 | 8.1.6.שם! המנוע של פו שהוא £ס\>ח 0־עוו 57£¥- שומר על צנויגותו כל תקופת שרותו במנוע ...גם לאחר 5000ק׳ מי יי^׳זי
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 3 | סור לתת נשק לאוייבי ישראל נגד ישר אל,״ השיב שני. ״הייתי בטוח שהצנזורה תפסול את הידיעה!״ הצטדק שלישי. וכך, באוסף של הצטדקויות, התחסדויות ותירוצים למכביר, בגדה
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 4 | מכתבים ווזות ...ו ל חנו ת? אתה יגנו! שרפי שומן הם יותר מפגם אסטט׳ .הם סכנה חמורה לבריאותך. אם אתה מורע לחנמרח מצבך, יש לנו חדשות טובות ע בו ר ך! באפשרותך
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 5 | שחס ״חשבם ומק מחדל ושמו ישראל קניג ביחסים הערבייס״עיבריים בארץ, יש סחבת והס- תאבות. מדי יום ביומו מתגלות מופעות ניוון וחוסר- מעש, לגבי בעיית היחסים
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 6 | מכתבים ...ושוב הבנק הבינלאומי הרא שון-ראשון! (המשך מעת׳ )4 ממש, מיליוני לבנים ברודזיה ובדרום־ אפריקה משלמים בדמם על ביצוע מדיניות כמו זו שמציע לנו קניג. האם
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 7 | מכתבים 9לוג שו ממען• (קצידמישטרה־צבאית־ראשי) ,כשהיה כאן. הוא אמר לי שאוכל לקרוא אותו. קצי] :ניקח אותך למשרד ותוכל ל קרוא אותו שם. כעבור כעשרה ימים ושלוש פניות
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 8 | הזדמננת אחרונה לרכיעזת דירה! אתה תאבל א ת עצמך בעוד מספר חודשים כ שתדע ש הח מצ ת את ההזדמנות ל קנו ת י ץ במחיר ישן +הנ ח ה דירת רווחה בבל אזורי המכירה של עד
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 9 | יד רו חצת ידלין י• את יכולה להיות 1גאס תמונה אופיינית בקאזינו של 1לאס־וגאס : שולחן של רולטה. הגלגל מסתובב. כל העיניים מרו תקות אל הכדור הקטן המקפץ. מסביב
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 10 | גיליון ״העולם הזה׳׳ ,שיצא־לאור לפני 25 שנה בדיוק, התמקד כמיסגרת כתכות־התחקיר של מערבת השבועון, ב״חכלי הלידה של הרייך הרביעי׳׳ .הכתבה ניתחה את מגמותיה של מערב-
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 11 | אנו סבורים כי זמן רב. רב מרי נחשבה הבנקאות כעני! ־לגברים בלבד־ לכן הכרזנו על שנת תשל־ז כשנת האשה בריסקונט. ובמסגרתה הכנו עבורך האשה. צרור הפתעות. מיוחד לך
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 12 | זוכרים את כלבוטק, התוכנית ש ניסתה להתמחות בציד־נמרים? וב כן, היא עדיין קיימת. אבל לאור העוב דה שמי שעוסק בציד־נמרים עלול גם לחטוף נשיכות עמוקות, החליטה
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 13 | אחד הכבשים הניצולים מהתקפת פצצת ההלם האמריקאית החדישה: ״ג׳ שמתחיל עם אוה־־ב ובני בויתה סובו וע ועו״״הכל התחיל מההד, יום אחה שאני לא יודע מההה פיתאום, מישהו
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 14 | מקופח־חולים נשארו רק החודים דדיו ברח ע הקופה! השתתף, כמנחד״ מני פאר. אלא שהפעם בניגוד, לפעמים קודמות שבהן נטל חלק בנש פים מעין זה, סירב מני לנסוע לנשף, שהתקיים
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 15 | £11/1 1/1 7/1 7 עורכת דבר, חנה זמר, זקוקה באופן דחוף לגליון ה פלייבוי שבו התפרסם הראיון עם המועמד הדמוקרטי לנשי אות ארצות־הברית, נ׳ימי קארטר. בשידור-רדיו,
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 16 | אי שי־הציבור הנו ס עי ם סכנת כיליון רמינעדי ס־המרה ירידת מיפלס מי ים־המלח הביא לניתוק תחנות-השאיבה של המיפעל מן האגן הדרומי של הים, ועתה משתמש המיפעל במיים לא
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 17 | 1בן. אתה נהנה מ 102 מענק בתכנית ח י כח 18,000 של בנק לאומי. בן. גם סכום החסכון וגם המענק זוכים ב 1001 הצמדה. בן. קיים גם פטור ממס על המענק,הריבית והפרשי ההצמדה
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 18 | מה עומד מאחור מפעלי פיג־ו -מתעשיות הרכב המובילות באירופה. על כל המשתמע מכך. מעצבי רכב עטורי-ידע ווסיון. מעבדות מחקר משוכללות עם מכשור חדיש, ויסויי-דרך מקיפים,
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 19 | נ חו ת מ שנ תיי ם א חו׳ שפו ש מתפקידו כנציב מסיההכנסה, הפו יעקב תמיד נער וכוש ; ו ז זהפוו נזי דיוו ה נזמשבוות סהטרתית ן* שע שנים רצופות כיהן יעקב תמיר 4
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 20 | איר לזזמון־ מיליונר א (המשך מעמוד ) 19 ילדים וחייב לדאוג לחינוכם וכלכלתם. י מניין לקח יעקב תמיר את הסכומים שהיו דרושים לבניית וילת־הפאר שלו 7 כשהתבקש להשיב על
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 21 | אגמי מכין ספר־לבן שכותרתו תהיה : ״השחיתויות של מולק׳׳ ,אותו הוא מתכוון להפיץ כין עסקני חיפה ועסקני מפלגת העכורה. ואילו מולק נעזר עתה כשירותי חכרת־חקירות־פרטית
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 22 | אמת בפרסום הלוח האחר אומר שהוא מופיע בשמונה עתונים. הוא אינו אומר, שבששה מהעתונים, שהם עתונים לועזיים, מופיעות המודעות בעברית, שפה שרובי קוראיהם אינם קוראים...
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 23 | הבדואים נאיר זלזטניו והאל (מימין) ווהיהודים אליהו ווינ ק ה סנטו! מסלמה ג י -טוענים : זה בננו ^ גכר הקשיש שנכנס לביתו של הרב 1 1דויד יצחק גרוסמן, רבד, של
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 24 | כך מכל אליסון להסיט את החקירה מעל ידלין ורכטר לכיוונים שונים לחלוטין, לסכל ולטרפד את חקירת המישטרה. תוכנית זו עמדה גם לעיני המישטרה, כאשר דרשה מאליסון עדות
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 25 | בין החברות של עמי בליי לקופת־חולים ראה העולם הזה .)1957 , 1870 ערבליך חזר אל ידלין, והתלונן על בליי. ידלין שלא העז לפעול נגד בליי, הבטיח למצוא מוצא אחר. הוא
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 26 | בשז זו 011177 נרורסלניוח קבוצת חו המאיימות לראשונה ב לי ג ה ־ הן ב רו ב 1 ] 1 0 ¥8 71ך | רחל צארף בת ה י י ,18 1 1 1 1 1 1 1 #1נראית כשהיא קולעת לסל במהלך
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 27 | אות: יעל פיקרש, צילה ריינגלס, ישו־אלד דירקס, גילה פלג ומלכה לביא. שלוש הראשונות הן כבר אמהות. יעל פיקרש בת דד 32 היא המבוגרת בכולן. היא אם לשני ילדים, מורה
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 28 | (המשך מעמוד )23 ״אבי היה נאיף מוחמד רחאל ( )45 ואמי לוטפיה, שהיא היום בת .35 כשנולדתי, אמי היתה כבת .13 לפני הודשיים רבתי עם בן־דוד שלי, הלכנו מכות, והוא אמר
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 29 | במדינה (המשך מעמוד )20 לגת העבודה לשעבר, עדיין האמין כי יהיה בכוח קשריו, איומיו והשפעותיו ל הרחיק ממנו את הקץ. ביום מעצרו עדיין פירפר, הטיח בוץ בחושפי תעלוליו.
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 30 | תירם וחווה חסרונם של סיפרי־תורה ניכר בכל מקום. .תושב הכפר (בתמונה למעלה) מסתפק בספר־תורה ננסי ורוקד עימו במרכז אחד מעשרות המעגלים שנוצרו ברחבה ליד בית־הכנסת.
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 31 | הדח״ס ננרעו נין עשחת־ארנ׳ חיוונ״ם שנאו להצגה הגדולה בננו חני ד, בת שלטו הנדונים, קילחי־התיוס וווושתיהו החשובות של הנשים שלא הגיעו עד לעגלות־התירס מרחו זר, את
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 32 | לסל בעזרת השם תיח נשברו ממש. לשם מה לי את מכבי תל־אביב, אם באליצור מצאתי את מקומי 1״ נטע כנעני קנתה את עולמה כשהוכתרה כמלכת־הסלים האירופית, באליפות אירו פה
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 33 | הסיפור שמאחרי הקלעים ** דיין לא כדור, אלו מן ההאשמות > שהועלו באחרונה׳ נגד יו״ר מרכז קופת־חוליס, אשר ידלין, תתגלינה כמבו ססות, ואלו כמופרכות. אבל דבר אחד ברור
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 34 | במדינה (המשך מעמוד )32 אנו מוכרים נמצא למכירה הראשון בארץ־ישראל.״ ״בעצם,״ הוא מעיר ,״אני גם הדרוזי הראשון והיחידי בקריית־מלאכי.״ אולם הבתים העלובים איבדו את
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 35 | בדירה קטנה ברומא גירו כ ת בי השבועון ן ,.שטרן״ חסיד־אומות ־העול שנחשב מזמן 3במת האיש שתתגוח ך>* מיכתב שהיה מונח על שולחנו של 1 1אדולף היטלר היה יוצא־דופן
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 36 | איו ואה אביו־מוריוו שו. הסנדק־ ,את שיתוו־הנעורה נין ישראל רהוריויוו - עוז לפני שזה התנוצץ ברעש גדוד י חייל שלהם בווייט-נאם. הוא התחתן עם קטנטונת יפהפיה שתוך
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 37 | ניקח אותם בחשבון. איננו זקוקים להם אפילו. ובכן, הבה נראה היכן אנו עומדים. רווחים כרומו 50,000,000 :דולר. תשלומים : הוצאות הסרט — 10,000,000 דולר. אחתים לרדפורד
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 38 | הלנ ת סועם הראשווה ! 11( 111 יו. ווו ווו ייו ^וי>ין. ו נ !וייי 11(14וןי ה 1 ¥ך י 1ן עדנה סיאני בת ה־. 18 1 #111 #יי 1 1עד אתמול ספרית אלמונית, היום מלכת־יופי
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 39 | חה שלא אבחר. כשהודיעו לי שנבחרתי, לא האמנתי. התרגשתי קצת, והלכתי לישון. רק אחרי שאמרו את השם שלי בטלוויזיה התרגשתי באמת. אתם יודעים מה זה שכל הארץ יודעת שעדנה
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 40 | קולנוע ב מ אי ם נערת־השעשועים של הקולנ1ע האיטל?, ״אם־כי סירסה החדש של לינד. ורטמילר פועל בעיקר על החושים, אין לומר ש הוא נעדר רעיונות. אני־עצמי הצלחתי למ נות
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 41 | ג׳יאנקרלו ג׳אניני ומריאנג׳לה מלאטו ככית־־הבושת הידוע לשימצה כ״אהכה ואנארכיה״ שד לינה ורטמירר החיים הם בור־צואה — הסותמים אח האף נשארים בחיים מראית־עין, כמו
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 42 | הפליוונה ה הו ליוו די ח (המשך מעמוד )37 המגיעות לכדי מחצית מאלה המקומיות. לכן, סך־כל ההוצאות המקומיות ובחו״ל מגיע בקלות ל 9-מיליון. למעשה, חישוב זה משאיר לסרט
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 43 | במדינה קשקשת 2042 ברסיטת תל־אביב, שאיימו בהפגנות וב* ״עשיית רעש גדול,״ לא יכלו להשאיר את ראשי ההתאחדות אדישים. שוב נוצר קשר בינם לבין מרכזי־המיפ־לגות, וההוראות
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 44 | הממ שלה שולחת חיילים כדי לבל 1ם את הרב לווינגד וגזש־אמונים - ובאותה שעה היא עו רכת חינגא לאומית לאביהם הרוחני 9ולחן נביא ה שקר א .״אין יפים לשלטון כי הו די ם,,
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 45 | שהמרצה משתמש בבלי, שהם מומחים בד. בפי שמדברים על אצ׳׳ג המישורי, אפשר לדבר ׳על אצ״ג הפובליציסט ועל אצ״ג המדינאי (לא פוליטיקאי) ,ואף אחד טתהומים אלה לא יקיף
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 46 | במדיגה ה תב הר ה תו ב ע! עול גיטרות !!לסיות וחעומל״ות הציידת ״הצייד הוא כס תחביט גשי״, אומרת טרי, מגדת סלביט ומתקנת מנועים ציד גברים — נחשב כעיסוק נשי. אך מד,
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 47 | ־?יכרות על עיוור ( )1/42 מסרב בכל תוקף !מסור פרטים על עצמו, באי זו זה באמת מסקרן. מוכן !גלות רק שהוא מתקרב לגיל 31ו,,רוצה להכיר בחורה בררה עיוורת כזאת. לא איבת
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 48 | ׳וס־הולדח לכל בו ת מסיבות־השבוע המשגעות ביותר נערכו בדירות 5כוכבים, הרי זה הדירוג החדש שבא לציין את פאר הדירות ויוקרת בעלי הן. וכדי להצדיק ציון זה מתחרים בעלי
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 49 | ה חפ ש הקבר חחוחפח! בחלופה ק שתהיה אפנתית. ואתה, הגבר הישראלי, אינך צריך להרחיק עד שתהיה נוחה. אירופה כדי לרכוש שם חליפה־טובה־תוצרת־חוץ ושתהיה בה
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 50 | טרום! ט\ 55£/ט 0ח 7טרום ו ט^ 55£ט 0חז טרום! ט 55£4ט 0ח 7טרום! ט\ 55£/ט 0ח 7טרום! ט 55££ט 0ח 7טרום! ו 55££1ט 0ח 7 לכבוד ט רו סו ישראל גע״מ ת. ד ,21199 .תל־אביב
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 51 | המשי שיעשה אה שדו מדי שנד שרדה קבוצה שלימה של צעירות במתח סביב התעלומה: מי יהיה הכושי התורן -של קבוצת הכדורסל של מכבי תל־אביבז לא שהן משוגעות כל־כך על כדורסל.
העולם הזה - גליון 2042 - 20 באוקטובר 1976 - עמוד 52 | !11.1*41 1^000^0^• 4 ,1י<1יד• יז;י;״ 1 11100911^9 *50ר<53־־י 13$ נ״יה נציב ה הכנ ס ה ל שעבר יעקב ת
חזרה לתחילת העמוד