גליון 2043

העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 1 | 7 888״יי .ד ־ 418 ה מי ש סר ה חו קר ת עוד ידידה של <זשר •דלין 111ד ה מבופה הדצ
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 2 | היריבות בתוך המיפלגה למצוא מוצא מן חסבך שאליו נקלעו. סיעת ״למיסנה״ של השר יוסף בורג, ששיתפה עד־בה פעולה עם חוגי הצעירים של המיפלגה, עומדת ככל הנראה לכרות כרית
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 4 | האיש קורבן, על לא עוול בכפו, למעשה לינץ׳ עתונאי. • תככים פוליטיים של מיפלגה יריבה, או של סיעה יריבה במיפלגתה •של האישיות שנבחרה כקורבן, מתקנאים בתפקיד שעומ דים
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 5 | אריאל•
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 6 | מכתבים חושך בעיניים גברים אוהבים.. . בבקר הגברי ם האו הבים בבקר הם הגברי םהמשתמ שי ם ב־ 6ט ׳5 €1ו ו ^ 6 ת כ שי רי גילוח וטיפו ח לג ב ר ה מודרני, בניחוח גברי מר
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 7 | העיוורון הלאומי -אות דאסון הבא בסיפרו האחרון של ארתור קטטלר ״השבט ה״ 13״, שהופיע בחודשים האחרונים והטוען טענות המבוססות על מחקרו, גורם לתסיסה עזה בקרב חוגים
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 8 | (המשך מעמוד )6 הטמפון שיותר נשים נותנות בו אמון ! הרי לפניכם מספר שאלות ותשובות בעני! ההגנה שנותנים טמפוני ״טמפקס* .בדרך זו תבינו מדוע המלים ׳אמון׳ וטמפוני
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 9 | גיליון ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנה מדיור! ,הביא בתבת־שער מצולמת בת שלושה עמודים. הכתבה עסקה בניתוח שקיעת הוליווד כמרכז הקולנוע העולמי, ופירטה את תפקיד
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 10 | מכתבים כסדר — אכל הפלסטינים ! הביקורת שלנו על העיתון, שאותו אנו מקבלים כאן מזה שנתיים: הכל בסדר ונח מד, חוץ ממאמרים פרו־פלסטינים מרגיזים. אגב, דיגשארו עוד
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 11 | ברי אד חד מימוה היסטורי-אסד הדר לקאווסה וואלץ להיכנע -אש״ר חור למקום מרבדי בזירה הערבית אשר נתקהלה הידיעה אצל הפלסטינים ברחבי העולם, הם התחבקו, התנשקו, קפצו
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 12 | (המשך מעמוד ) 11 נשיא מצריים וראשי מדינות־חנפט, אלא גם את שנוא־נפשו, יאמר עראפאת. כריאד הוצג לו לחתימה ההסכם שהוא סירב קודם-לכן מגל וכל לקבלו. שתי אוגדות
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 13 | זהו שואב אבק ״אמקור״ .הוא ״בולע״ הכל: מ שברי זכוכית זעד לגרגירי עפר זעירים. הוא חובט. מברי ש ומנקה שטיחים ווילונות ביעילות וביסודיות. תיאבונו אינו נחלש גם לאחר
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 14 | *!ויאוה לובי! נננס־צעיוים: ״איפה היית כל השנה?״ בימים שקדמו למעצרו של אשר יו־לין היד, ידידו הטוב, שר־השיכון אברהם עופר, מתוח מאד, ועקב אחר התפתחות החקירה,
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 15 | העתונאית כשנשאלד, אשתו, מידה נדף, אם תסכים ללכת אחרי בעלה לקצרין, חשיבה מירד, שהביאה כנדונייה לבעלה דירת־&אר בשדרות בן־ציון ב־תל-אביב :״ ק צרין? מה פית־אום י !
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 16 | קטע מן הסקר הישראלי השבוע: רוב הצ יב ור צר י ו פיפי מסתמנת מ ו.מת עלייהבצרכיו הק טנים שלהציבור וזוהי הטבלה, לאחר מחזור השאלות ה־15 גישמי חסחף חסתאומיים פחי־פה,
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 17 | סיאנונות בחרטה כאן שירות־א״נטרסים, שלו כשיש בחירות בארח״ב, משתדלים חמוע- מדים לתמוך בישראל. כולם אומרים שישראל חיא נכס. ״ישראל היא נכס, כי היא משרתת את פעם,
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 18 | \והפ \ו \וו טו ם ט \ ורב פו ס ט תיפעול חל מהודרת חקור חוכר בקופסת ש׳ מרשימה סרט צבעו!• ח•! התחל לצלם בפוקט פרסום: א .גלבלום לזכור ולא לשכוח הוועד הציבורי
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 19 | במקו שימחה־לאיד -חוק חדש פסטיבל דלין * * י שלא ראה את השימחה לאידו !ז של אשר ידלין׳ לא ראה שימחה מ־ימיו. איני זוכר פסטיבל כזה של שימחה, חגיגה כזו לכבוד נפילת
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 20 | אש״ף ניצח (.המשך מעמוד ) 12 שהמשיכו לזרום מברית־המועצות. הסוב ייטים הם האוייב מס׳ 1של סעודיה. אך הסעודים קיוו שמילחמת־לבנון תעזור להם להעביר את סוריה מן המחנה
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 21 | תה באיומים טלפוניים, שבהם הוזהרה ש לא תפצה את פיה. לפני ימים אחדים ביקרה לאה במישרדו של עורך-ד,דין• אמנון זיכרוני, שהוא גם היועץ המישפטי של העולם הזה. הביקור
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 22 | טליה לבני, ידידת! הצמודה של יזליו, הי תהמזכיות תא־ הסט ודנוטיס של רפ״י, לפני שהתאהבה אהבת־אמת בגבר המב 1ג ד מת נה ב ־ 2 0שנה דל־ן נ אנדנ ה גשו צרח ני מוכנה
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 23 | אשר ידלין. אלא שאז עדיין לא ידעד. טליה על כך .״לא ממנה קיבלתי את ה כתובת,״ אמרה פעם כשניסו לרמוז לרעל צירוף מקרים מוזר זה. כשנפגשו השתיים בניו־יורק סידרה מי
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 24 | דיוקנו שי עד אדליד ״אמרו לי שלא צריכים אותי . . הגיע תורו של עד-ההמה הרא שון. המישפט הגדול של חברי ״המו עצה הישראלית למען שלום ישראלי־הספרדית העדה פלסטיני״
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 25 | פלדמן (קורא את הסעיף 10 במינשר המועצה הישראלית למען שלום ישראלי־פלסטיני, המדבר על הקשר בין ישראל ו הציונות) :האם זה משקף את די עו תי ך? אפנדי: השתתפתי בניסוח
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 26 | איו מצא הפנטומימא׳ גיוקי אוקיו אח ע הגהה ך יי שערורייה פרצו פרצה 17111 ין ג׳וקי ארקין בן ה־ ,43 הפנטומימאי והרקדן, שהקים לעצמו להקת | 1מחול, שבה הופיע בלוויית
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 27 | מו מסובך בהאשמות שד בעירת קטינות? גז קי 1ן 1 1 1 11ן בת ה־ 14 וחצי, שהשתתפה בלהקת בנות הג׳אז של ג׳וקי, התלוננה 1 11י 1י • לפני שבוע במישטרה כי עוד לפני תישנוה
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 28 | הג׳וק של ג׳וקי (המשך מעמוד )27 את התפרצותה אחרי שלא שיתף אותה בלהקה שעמדה להצטלם לסרטו של רווח, שכח ג׳וקי, עד אשר, כעבור יומיים, נעצר בידי המישטרה. נאמר לו כי
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 29 | במדינה שפיטה קברנו את מפא״י/״״ (המשך מעמוד ) 20 אימנו וצידדו האמריקאים את צבא דרום ויאט־נאם, ונגרפו בהדרגה לתוך המילחמה, עד שנאלצו לשגר אליה מאות אלפי חיי לים.
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 30 | המילחמה בין ומת־ג ן לתל־אב יב נבונוצה ומתנהלת באש חיה ריהת כדורים סביב. אנשים רצים /א •שפופים ותופסים מחסות. מפעם לפעם בוקעים צעקה צורמת, קולות נפץ ורעש יריות.
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 31 | במדינה נשעה שהממשלה ביטלה א;ת מינוי ידלין 1ניגלל החקירה נגד ו ־ ממ נה נוס את אל שיימר(מימין) כ׳ו־־ר התעשייה האווירית ל מוו ת ה חק יווזנגדו ר פו א ה הרובא שרצ ה
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 32 | עיסקה ע 0האחות חראשיח (המשך מעמוד ) 23 ולא בחלה אף באחת מן הדרכים האפשריות. תרגילי בעלים צוונגר גולדה בשנת 1924 * 6אה /בשכונת מונטיפיורי בתל-אביב, כאחת מארבע
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 33 | ומגויף חאסחן ך<* שבוע עומד הדחפור למחוק מעל ׳ 1 1מפת תל־אביב את אחד משרידיה האח רונים, ההולכים ונעלמים, של ״תל-אביב ה קטנה״ — הצריף־הסנדלריה־בית של מש פחת
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 34 | את פוגשת אותו׳ את האחד, את משתכשכת עשוייה את איתי. לאבד אותו כיום א׳ שבתחילת השבוע. זמן נהדר לצאת לטיול עם חבר או חברה טובה. זמן עוד יותר טוב להכיר את הנעלם, ז
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 35 | רשימה מסי 5 הביגוד של שרי־הממשלה אחוז הדרבים של הנהלת ״אל־על״ ל שיפור תנאי״השכר של מנהליה (לא של עובדי־התחזוקה, חס־וחליילה) היא הפ צדוק בלי בגדים טנט ששמו
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 36 | במדינה ס י פז ר ־ אימים נוסח הי צ יקו ק תתחולל בבי תו ש ל 1המלח יו הקשיש נחום זו ד, (המשך מעמוד )34 מסבירים ברצון, באמצעות בונד. תירוש, אחיינו של הדוד לפני
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 37 | המיסתורי ואת הצליח להבין את האיש מניעיו הנעלמים. תווי־פנים בעל מוזר, אותו אדם חינו, רועמת, ונימת־דיבור תקיפים בך מסתגר, מהנדס־בדימוס ומעריץ מימים ימימה של
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 38 | י שו הדוערהנינותומשהגנ 1י בן ה־ , 1 7 סגן־ארוו ־ איהנס בסקי־מ ים, וץומוחו מעליה [ ממש ״נזכור״ לסקי־המים. הוא מבלה כל סוף־שבוע, ללא ינצא־מן־הכלל בכינרת. ך* ירת
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 39 | משה גנזי מו חו מעל הצמחת, כשהוא מנתו מעיל המקפצה למוחק 45 מטו ׳מחלק ל שלוש ה: קפיצות למרחק; סלא־לום — מעבר עקלתון בין כדורים הצפים־ מונחים על המים ; החלק
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 40 | קולנוע במאים האיש שידע להפחיד י 1חד מדי התראה: כל מי שמתכונן ללכת לסירטו החדש של אלפרד היצ׳קוק, מזימות, מתוך ציפייה שדמו יקפא בעורקיו, נישמתו תפרח וברכיו
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 41 | לנוח, לזנשות סרט שי שיב כביכול לכל דד תיאורטיקנים שכתבו עליו מחקרים, יענה — מבלי להשיב אף על שאלד, אחת. שאלה רא שונ ה: מה מניע את גי בוריו של היצ׳קוקז כל
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 42 | קולנוע משרדהחקל או ת להלן לוח המחירים ל־29.10.76— 24.10.76 במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של הסופרסל והסופרמרקט וחנויות פרטיות שהצטרפו למבצע. ל צרכן ל ק״ג •ר קו
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 43 | השיננת מלכת המים ,1976 אורלי חידה, שסיימה את השירות הצבאי, פתחה בקאריירה של דוגמנית, מציגה אוברול עשוי מקורדרוי, פרי עיצובו של פייר דה-מרדיקס. לעונת החורף מכין
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 44 | ״הבע״ה המרכזית שלנו היא בראיית תפקיד האמנות במדינה כמשרתת וזנוישטר. קבוצות אידיאולוגיו1ת או 1קבוצות חברתיוו מציי ריס את בר־כוכבא כאילוסטרציה לשיעורי־ההיסטורייה
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 45 | צייר בעמדת־התמננות דברים שאני מתחרט עליהם. כל אחד עושה זבל. בלי זבל לא מגיעים לדברים האחרים. בין !• חלק ניכר מההסברים שנעשו על הקשר עבודותי לציורי־ילדים אינו
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 46 | אולם עיקר זעמם אינו על פיטוריהם. ״מצד אחד מדברים על צימצומים וקימר צים,״ טען מרצה אחר שפוטר ,״ובאותה שעה נוסע הרקטור למסע ארוך לארצות־הברית כדי לגייס •שם מרצים
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 47 | במדינה אבל בין נסיעה אחת לשניה צייר האב לבנו ציורים של אוניות ושחפים מעופפים. כאשר גדל אברהם הוא נקרע בין אהבתו לציור ואהבתו לתיאטרון. הוא השתתף בחוגים דרמתיים
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 48 | סינימה בלש שלא תספרו לי ששרינו הנכבדים עסוקים רובם ככולם בישיבות־ממשלה ובעניינים של מעלה. לא ! שלא תספרו לי, כי אני כבר לא ילדה קטנה שאוכלת כל לוקש בליינד. ואם
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 49 | אגד מפסיד 700 מהנסיעות שלו. 300 הנותרים מפריעים לו להרוויח. אומרים שמצבו הכספי של אגד ירוד. האמת היא שמדיניות הממשלה יצרה מצב בלתי נסבל בו צי אדיר של מוניות,
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 50 | הצטרפי ברטי ־ פרסראשון: טיסה 1ש ב 1עיי םבילוי (כולל הכל) ־ בארה ״ ב ! ברטי אלון, המוכרת ב דיזנגו ף כנערת הזוהר ברכה שוו ארץ, הצטרפה השבוע לר שימת המועמדות
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 51 | מלכת היופי של השוטרות זה שהיא סינית רואים• .שהיא יפהפיה אכסוטית ודקת־גיזרה גם כן רואים׳ וכמו שהיא נראית כזו עדינה ו שברירית — היא בחורה מסוכנת מאד. חוץ
העולם הזה - גליון 2043 - 27 באוקטובר 1976 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד