גליון 2047

העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 2 | •משיכה אלקטוראלי, שלא זוהו עד כה עם מפ״ם בגלוי. אחד האישים שעימם מתגהלים המגעים הוא אלוף >מיד ).שראשי מפ״ם מופגים להבטיח לו את המקום השני ברשימתם, אם ייאות
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 3 | ״ *ן ינ 8 0 4 7 0 8י * 0 • 2רמקולים • 4וואט יציאה • החלטהע״י כ פ תור אחדבלבד • להאזנה לפני ה שינ ה(ו401ו״\^ 5ז ס /א ס 30110־ 1ג[)81££ ן סרסום מ מי/! 7רפ אד
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 43386צ־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרם״ .מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 5 | המוסך המדכוי 483131 9א ד 1ז \ \ בעל ״פיאט״ נכבד, אנושמחים לבשר לך על פ תי חתה מוסך המרכזי החדש לטיפול בבל דגמי ״פיאט״. במוסך המשוכלל והמרווח, תמצא ציוד מודרני
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 6 | השפעה חיונית בעג- ימים כספיים תיפסק השבוע, ווניאלץ לחט- ונדר בכוחות עצמך. צער נוסף ייגרם לך בעקבות הבטחה שהופרה, אך בסופו של דבר י י־ י>;1 21במרס ־ תצא נשכר
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 7 | גינד־־י סנה בדאש 1ן לצי 1ן 1ברח 1בות ״ *111כצנלסון ״ רובע מגורים יוקרתי מתוכנן בקו ובסגנון חדשני ביותר, הולך ו מו קם בראשון־לציון ברח׳ בצנלסון נבנה על-ידי אביב
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 8 | הטמסון שלך הוא הטמפון שבו תוכל לתת אמון מלא! נ שים בכל רחבי העולם, נותנות מז ה שני ם רבות -א מון בלתימוגבל בטמ פוני ם של ׳ טמפקס׳. זוהי הבחירה שלהן,
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 9 | הא התאכזב אש״ף מבריה״מ? בגיליונות מס׳ 2044 ומש׳ 2045 של העולם היה, הקדיש העורך הראשי, מר אורי אבנרי, סקירות נרחבות לאש״פ. לחלק ניכר מהניתוח של מר אבנרי הנני
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 ולא לתת יד לאגשי־רע וחורשי מזימות. אני בן למייסדי המושבה, ומשפחתי עני- פה במקום וכבר מסרתי 62 דונאם מאד״ מותי להרחבת המושבה. אנו ידועים
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 11 | כ חג ה שלישית בס־דרה על המסע המתנהל נגד תופש העיתונות במדינה שיאו של ׳סרט כל אנשי הנשיא משתדלים שני הכתבים, גיבורי פרשת וזטרגייט, לשכנע את העורך לפרסם כתבה,
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 12 | (המשך מעמוד )11 כארץ קיים חוק חמור כמייוחד, המרחף על ראשנו כחרבו של דא־מוקדם חמנוח. עד 1965 היה קיים׳בארץ חוק־הדיבה הבריטי, שהיה סביר ויעיל. אולם הוא יא סיפק
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 13 | * 6פני כשבועיים עלתה לדיון בכג- * סת הצעת־חוק של כמה חברי־כנסת, המבקשת לאסור על כלי־התיקשורת לפרסם את שמותיהם של חשודים, מהרגע שנעצרו על־ידי המישטרה. במקביל
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 14 | ונינוביץ.. :המזינה על 10 תהום. ובקרוב תצעד צעד גדול קדימה!״ לאנשים הנכונים 777 בהנדי בינלאומי כרמל מזרחי מיקגי ראעזון לצזון וזכרון יעקב זיגמונד פרויד היה
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 15 | השטן שנכנס לני! 1 1דפוגתה ענוו ה ואינו יכו ל לצאת גשם נ גו ר הגהה ת * כובד הואש שר השו משה בועס כיצד נכנס השט! למפא״י חצקל איש־כסית ״;,א ע! השחקן משה איש״כסית
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 16 | הוא לא הכיר א ת עירו > הנ ה מה שראיתי: הבית, כמוהו כעיר כולה׳ לא> לנ ש תנ ה כי עיקר, אותם רהיטים, אותו נייר המודבק? >על גבי הקירות. אותו,תנור עשוי לבנים
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 17 | שלום/שלום/שלום שלו ם/שלו ם/שלום שלר ם/שלר ם/שלר ם שלו ם/שלר ם/שלר ם שלום/טלום/שלום שלום/שלום/טלום שלר ם/שלר ם/שלר ם טלום/שלום/שלום שלוס/שלוס/שלום
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 18 | ע 8ע:<8$ משרד החקלאות חסיןכסף 1ספרים יד שנית — 1 אנו מופרים, קונים ומחליפים ספרי —^ם ג1 ל ה לן לו חהמ חי רי ם ה מו סכם ל־* 21.11.76־ 26/11.76 לימוד, ספרי קריאה
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 19 | מירי 1111111111111 ^ דריה ידלץ, שלום רב, * קראתי באהדה רבה את ״המיכתב הגלוי״ שלך ליועץ המישפטי לממשלה, שהתפרסם בעיתון הארץ. מבחינה אנושית, זהו מעשה יפה. הוא
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 20 | במדינה העם ק א טיו שווו 3צ 3ון _מה עדין? 7ישרא? — חד? ריק בדרום לכגון או פריסת ~צ=א ־0ירי?אייר ־הנבול ז פעמיים רעמו הדי־הנסץ לאורך. הגבול הצפוני. קטיושות פגעו
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 21 | ך * יריע! ! היתד! פצצה אמיתית. במכה אחת היא י י גרמה לתקרית בינלאומית, סיכסכה בין ישראל ל אוסטריה ואולי גם בין ישראל לרומניה, יצרה עימות בין ירושלים והמנהיגות
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 22 | הנד ון אך אין זה מחזיק מעמד בניתוח הגיוני. (המשך מעמוד )19 משתמעת, מדכרייך, טרוניה שד כת מישפחה מייוחסת, אשת העילית החברתית. אסור לעשות כך לידדין. לאהרים כן.
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 23 | ת ל ״ אביבג מיקולינסקי בע״מ — אלנבי .45 מיקולינסקי ובניו — דיזנגוף .127ירושלים פרידמן — יפו .45 קומפורט — גן־יהודה .25 פריימן את ביין — יפו .50 חיפה דן גבריאלי
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )22 אינם מסכימים בשום פנים לפגישה כזאת. מיטראן מצא את עצמו במצב מביך. נחלץ ממנו בנימוס צרפתי אופייני. הוא הישהה את שיבתו למלונו- ,שם היתד,
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 25 | פרטים המקרים להוראה מיסמכים או אחרים.״ מאחרי ניסוח יבש ומעורפל זה מס תתרת קופה של שרצים, שנוהלה במשך שנים רבות במרכז הפועל, שכונתה בשם ״קופה ב״׳ או ״קופת
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 26 | ה א היי ת מוכן ל היו ת ש בוי 1 ה חו מ אן בחריפת־עוו ובפיאה נוכרית נדמות החוטפת ז הו תפקירשאינני יכ ולה דהירה 1תעימ 1י רוצה להתגייר ביקש להתגייר למען אשתו
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 27 | נשואה לקאו״וה ויוצאת עס גברים בכל העולס מבלי להתקשר לאיש מהם באופן מייוחד. סיביל בת ה־ 29 אף אינה חולמת על נישואין קרובים, ובשלב זה גס ילדים אינם מעניינים
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 28 | עיסק׳ מישנחת עוט־ :האב, כמנכ״ל ״שיכון עובדים״ ,נתן ביטחונות ללקוחות שר בנו כסף רב מבלי להתאמץ, כבר בתחילת הקאריירה שלו כעורו־דין, בסיועה של החברה הציבורית
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 29 | א*ד ך וז* 1 0 1וווזוד0 -חיבל דו 7ת אגזץ! של חברת שיכון־עובדיס, שבראשה עמד אז אביו של דן עופר. וכך נחתם חגיגית הסכם, שבין שאד סעיפיו נאמר גם כי תמורת סכום של כ־
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 30 | במדינה עיד״ת ואשוו דצ׳ון מיעוטים הנסיקה ושלם ד שול וגס זידז 1ד ערביי הגלי? מואשמים ככניסה?אדמותיהם ;;כתאריך כ 7תי ידוע״ וראשי־מועצותיהם מוזמגיס לטכס
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 31 | סינור הצלתו של שמואל עדי, נרקומן שהיה על סו המוות י /ימי היפה׳ /הפך בארץ שם־נר־ / /י * דף לנרקומן אבוד וחסר־תיקווה. ג׳ינזי היפה הוא גם שם סרט־הטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 32 | !אין משכורת! ה סו 7 0א ׳ 714 הפ 1כ1/ בעל רגישות מגבר 0 52י \ 11י ) 1מכוון סטריאו ג בו ה ה, המצוייר ב מ חוג מואר 1^1. 1£ע ם סימון מו אר לקליטה סטריאופונית ס רשם
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 33 | ה בי או ר (המשך מעמוד )31 עותומנית שנטלה על עצמה לשקם אסירים ׳משוחררים, לסגור עבורם תיקים במי׳ש- טרה, למצוא להם מקומות־עפודה ולעזור להם עד שיש וקמו סופית. ה תי
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 34 | ה חו טפתמ אג טבה 0נ י 1ר, ט -ט 1ט ו יום ה׳ — המועד האחרון למסירת הטפסים טשהלך מנ ה ג ־קד 0 :.״ מ׳לאגווט! גכל עו בו עי הסזשצה להסץ ד**ד0>.ור> 0נססודט מה הוא?
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 35 | במדינה מישפט הקשרה מי שסחס׳ חבעד ועורד־הדין שזו שדחו את המאהב ואהיו לאנוס את האשה ולצלמח בשעת מעשה כשנכנס אלברט אלופר לדירתה של ניקול חדד, בנתניה, מצא שם את
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 36 | אם אוץ־ישואר השבעה רא באה א ר 111 כונו ת־ ה עוני, ה ן באות אריה מער בתתו שר תיאטרון בכך שהוא משתדל להביא בעיקר מחזות מקוריים של יוצרים ישראליים. במה שלוש של
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 37 | ..הם עושי לסר -ולנו ה אומרים לעשות ילדי!״ חוטפים קל״זק מהקיבוץ לשכונה הטוש והידד אחת הדוברות בדיון הפומבי היתה חניתה, חברת־קיבוץ ממוצא ספרדי, שפעלה רבות,
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 38 | וזוטביס קר־זה !00 מהגיית״ צעד חשוב במערכה למען בדיאי־ור (המשך מעמוד )37 ״אני קמה מוקדם בבוקר כמו אוטומאטי,״ מספרת פועלת במיפעל־סריגר ,.בקטע ״פועלים ופועלות״
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 39 | ילו קם המחזאי האנגלי הנודע וויליאם שקספיר מקיבת, והיה מזדמן בימים אלה אל בימת החזרות של תיאטרון באר־שבע, אין ספק שהיה מרוצה. שכן על בימה זו מתנהלות כעת החזרות
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 40 | ספורט כדורסל ה ר בי ;נול מ כ בי מבצע הקונה 1 כל * 6 אריזות או־גה של 10 טמפונים כ״א או 3אריזות של 20 טמפונים כ׳׳א מקבלת אריזה של 10 טמפונים בעל כושר ספיגה הטוב
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 41 | קולנוע שחקנים הפח דו ת שחקן ה שנ ה -מחבדה שנ ה בין כל כוכבי הייבוא למיבצע אנטבה שבגירסתו של מנחם גולן, הגיע לישראל גם קלאוס קיינסקי, השחקן שנבחר על־ידי העולם
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 42 | !רו ק אחז לכלבים ! (המשך מעמוד )13 שוטר עדות סתמית, לעיתים מוגזמת מאד, לעיתים עדות הגובלת בשקר, או אף העוברת גבול זה. אם אין לחשוד עורך־דין ממולח ויקר, ואם אין
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 43 | במדינה ההסתדרות קשקשת 2047 שבץ הוו 9ל 0ונזה תזוזו ת?1ןהתע רו כ ה לוועד־הפועל אץ שמץ מושג? איד וראן נעלמו ציורים ממיסדרוגות ביתו עוד לפני שמישהו חשד באשר ידלין
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 44 | מ קר ה בי ש. הגיע הזמן לשלם והארנק ריק ממזומנים. ע ל מקרים כאלהח שבנו כאשר פתחנו. לפני 6שנים. את הבנקומט הר א שון שלנו בדיזינגוף. אז היה זה הי שג טכנולוגי. לא
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 45 | ס 9ו ג שהיה גליון,,העולם הזה׳ /שיצא־לאור לפני 25 שנה כדיוק, התמר,ד כשביתת־הימאים — אחד המאורעות הגדולים בתולדות המדינה. ״העולם הזה״ היה אחד התומכים העיקריים של
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 46 | שרירה עמוס קינן ע ל: בנס בית־השיטה. ח״ ם נורי. אברהם שלננסק .,נתן אלתדמן. מ שה שמיר, אהרון מנד. ז־דאנוביזם. גברי אל מוקד. ומנחם פרי ־ תמצית הבווות והשיקויות
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 47 | הוכחה לדבר. בעיני הספר־המשוגע זה אולי המצבה, שהדור־הסיפרותי של הפלמ״ח העמיד לעצמו. י• בהשוואה לספרים של מוסינזון, נתן שחם שאגב, אדם הקורא עברית היום, אם יקרא
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 48 | הנוסטלגיה ניצחה אח הרומנטיקה אי שם במגדיאל, בין עצים ובין דשאים, יושב לו העיתונאי-פזמונאי (מיל ).יעד״ קל׳ה רוטכדיט. הרחק מהעיר ומזיהום־האוויר, הוא נד,נד. במשך
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 49 | 04013014 ( ללאברק ) ח שז־דטסו\ו 0ו\ו אתה •כול לשים דגל על דגל ואפילו לשבת •שיבה מזרחית הם מסרבים להתקמט! מכנסי 1*£א \€80 נס עשויים מפוליאסמר השומר על צורתו
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 50 | צו האופנה . שמפו רויאל! ונץ זגזית פרק 1ם פלד נז שהעסו מרגריס העולם הז ה
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 51 | עץה חיי ם מנץ הזית תסכימו איתי שד,ירושלמים כביר מזמן לא ד,יו אצלי בחדשות. ומי שסעלד, אותם היום לכותרות, הוא גם אחד שעומד לעזוב אותם בקרוב ועשה להם ביזם השישי
העולם הזה - גליון 2047 - 26 בנובמבר 1976 - עמוד 52 | קופות דולרים סודיות התחמקות מתשלום מס מזב״ל ״הפועל״ לשעבר יוסף
חזרה לתחילת העמוד