גליון 2048

העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 1 | הוא נרדף על לא עוול בכפו שסרה פ₪ה
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 2 | ו שירה מו גברת ש ל חו ק רי -מי שטרה בעוד שבעיתונות מתפרסמות ידיעות על גיוס 100 חוקרים חדשים למחלקת חקירת ההונאות שבראשות ניצב־מישנה בנימין זיגל, פורשים ממחלקתו
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 3 | ס ס סס 41־1 ׳יאג<8 בואו לראות לחוש ולשמוח מוסיקה באולמי התצוגה של סוני העולם הזה 2048 תל אביב: מגדל שלום, וחי אחד החם .9חל5 24 31 . שאל כלא
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 4 | מכתבים ן 11 וווו !׳- אביגדור. הפצה :״נד״ כע״מ. גלופות :״צינקוגרפיה כספי״ כט״ם . העורך הראשי: אורי אבנרי. המוציא לאור: העולם הזה בע״מי ולממש את העיקרון של זכות
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 5 | חסוך מעצמך טרדות. סוחר ם?5ה ואביבה בלס צרף את בנק הפועל רועד הבית שדך. ניתן גם לחמוד זמן ע״י מתן הוראת קבע לתשלום, הועד מקבל דו״ח יומי ודו״ח חדשי מסכם על תנועת
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 6 | אם כי יש בל חטי־ •וייס שתרצה לנצל את החופש החדש שלך, אל תעשה זאת : גם הנסיעות מסוכנות השגוע, לגני טלה, וגם שינויי״הפתע טומנים 11110 בחובם כל מיני סכנות
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 7 | מכתבים לוג הטוב ביותר בין כל הפוליטיקאים שלנו — ויש לנו, ברוך השם׳ ארכיאולוגים רבים ביניהם, אם לשפוט על־פי האוספים היקרים שבבתיהם. אם הוא הצליח להעלות מתחום
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 באוטובוסים. כיוון שאינם עושים זאת, אין מנוס מהמסקנה שיש להם עניין לשלם או שמקומות־העבודה שלהם משלמים להם עבור אחזקת ריכבם. אז שלא יבלבלו
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 9 | עלייתה ומותה של תנועה פוליטית ל עו ס שי 11 ^ ין צדק בחיים הפוליטיים. וגודלה של תנועת־שינוי יוכיח. הכה קם לו אדם כבוקר, מיפלכה חדשה. ומחליט שהוא במשך שלוש שנים
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 10 | מבחינה איסטרטגית הסתיים מיבצע צליחת התעלה של צה״ל בנו לחמת יום־הכיפורים בכישלון צה־־ל יכול היה להשיג הכרעה טוטאלית ן* מי היל״ ודומיהם משמשים הזדמנויות נאותות
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 11 | בר-לב ; צליחת התעלה לא התאימה למתוכנן מראש כמוכן זה, שבמציאות בוצעה בנסיכות יותר נוחות ויותר מבטיחות־ הכרעה לטובתנו, מאלו שנחזו קודם המילחמה. הנחתת ״אבירי-לב״
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 12 | החזית, הגם שבנסיבותה הן, לא היתה ״הנבחרת״, היתד ,״דרך־פעולה-אפשרית״ בהחלט סבירה, ולו רק כפי שאכן הוכיחה המציאות. לו רק הייתה תפיסה זו גם מתוכננת ומבוצעת כיאות,
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 13 | בינד־י בינה ברא שי ! ל צי ח 0 1־111:1111 ״נ 1ה כ צנ ל סו ן ״ רובע מגורים יוקרתי מתוכנן בקו ובסגנון חדשני ביותר, הולך ומוקם בראשון-לציון ברח׳ כצנלסון נבנה
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 14 | גרוע קיבל ]נדו שר ׳הורה הוגנב׳ ,ששוחרר דצה־־ל בגלל ..סעיף קוקו״ ,דירה לווגות צעיריה ! -וגדוע אתריה לא בציור החביב שלהלן ניתן לזהות זוג צעיר ותם. בני־הזוג
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 15 | המילחמה הראשונה היא הנכונה המלחמה הראשונה היתה הקלה מכולן. היתה רומנטיקה של מדורות. היו חלומות. היה הווי של אבירים. היתה הרואיקה של חובבנים. היתר. מטרה
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 16 | הילל.. :רוזאהיתהרח״נים חסינות, היו נעצרים נאשמת שוטטות״ לאנשים הנכונים כר מל מז ר חי מיקני ראעגון לזגיון וזכרון יעקב ! 8בפגישה שערך מנהיג הליכוד, מנחם בגין׳ עם
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 17 | ויון יכול עוד שר המשטרד, שלמה ! .הילל להתאפק, ואמר :״איל מלא נהנו חברי־הכנסת מחסינות, הייתי עוצר את כולם באשמת שוטטות דיאלקטית״. 1׳בעת דיון שהתקיים בכנסת, רמז
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 18 | פני כחודש וחצי, ב־ 10 באוקטובר כיוון שמישרד־השיכון הקטין את הזמנו* חשנה, חתם עורך־הדין דן עופר על תיו, וכן בגלל השפל בשוק הבנייה. אם מיסמכים, המקנים לו בעלות
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 19 | וגנר, מכחיש כאילו הקוטג׳ של קובי ביקנה קודם על-ידי אחר ועבר לידיו של קובי ממנו. מה קרה עס הדירה ז * 6מרות זאת מצוייר. בידי כתב העולם €הזה, ובידי חמישטרה, עדות
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 20 | ב מ דינ ה העם עומים קודרים סימגיס מאיימים להתפרצות אפשרית ש 7סופה חברתית השבוע מינימום הפרס הראשון *מילין ן ל״י (כולל העברה) מינימום כול הפרסים שני מיליון וחצי
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 21 | מדוע מימנה ׳1שיבה ב תד אביב טיול בחרל של ראש־העיוויה החילוני של עירייו ז גבעתי׳ ם? 71י יךר הבניינים החדשים של ישיבת תורה והוראה בתל־אביב, שבזכותה ^ • 1התגלה
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 22 | מ ש הו יו צאנ7ן־ הכלל >!2€זו!3ו 1ח)ז3ו §1וו קו רהב({1- הבית החדש של ״יאנג דניש׳׳ הוא בן 42 שנה. סגנון הבית, תקרת העץ המשופעת והאור הטבעי הנכנס מבעד לחלונות
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 23 | ..נשאמות לאוד(1״|) בסימן שאנשו להרוויח בגרמניה נצווה אלגנטית, התכוונתי לשבירת נוסחת הרולטה תא־כידוד, כלא ציגנהיים (שוולמשטט)13.11.76 , ^ ני כותב לכם, מכיוון
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )23 יום ושעת השיחה ואף מסמן בדיוק באי־זד, דקה ניהלתי השיחה. לנקודה זו יש חשיבות רבה לגבי, מכיוון שלטענת ה־מישטרה, בשיחת־הטלפון אני אומר לו שאיני
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 25 | מחול־השדים הזח. הייתי חבר מושב בחבל תענך בעמק. קשה לומר שהייתי חק לאי מצליח, אבל אהבתי את החיים הללו, אהבתי את חברי המושב, הם תמיד היו נכונים לעזור לי ואף
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 26 | עד גיל 20 הספיקה איריס דתירסקו להיות שתקנית תיאטרון־ ילדים, מרנורמיס, דוגמנית צילום, שחקנית קולנוע, ציירת - ועכשיו -שירי ך ותרתי, האיבו־ /יודע? כה //י רחקו
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 27 | שערוריות, אלף אהבות, עשרות מחזרים, תרבה בילויים, נסיעות ל- חו״ל, תצלומים במיטב •ירחוני-האופנה בעולם, מלתחה שופעת בגדים משגעים, דירת- פאר בתוכנית למ״ד• ,רומן
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 28 | *1ועכשיו ־ שירי (המשך מעמוד )27 עלי, והתחלנו לדבר. ״פיתאום,הרגשתי צורך להגיד לו ׳שאני כותבת. הוא אמר לי, :אם יש לך חומד, אשמח לשמוע ,.לא יודעת מה גרם לי לספר
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 29 | במדינה שיש לו, לגבי קהל מסויים, בהופעותיו החיות. לרשות העיתון החדש עמדו הרבה כסף, הרבה רצון טוב והתלהבות של קבוצה קט! נר, שהיתר, מסורה לעניין. ז׳ורבין עצמו
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 30 | !בירתו וער״חו מחדש שר אדי בוקס, מאמן ה כוו ו גר שר הבוער ב אוישבע שאחרי שהורחק הבו שוב לאליל הנגב .כאבי ראש ׳ ״ עד לדקה הי 60 גרמו כדורגלני הפועל באר־שבע,
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 31 | בו גם היום .״כשאמרו לי שאני יוצא לחופשה מאולצת,״ סיפר השבוע ,״קיבלתי שוק. קיבלתי את הידיעה באמצעות הרדיו. נדהמתי ממ־ש. אני לא מבין, מדוע לא קראו לי לבאר־שבע
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 32 | 0אלי. למה ע1בח1ו י במדינה (המשך מעמוד )29 ברנס על העיתונות העיברית ראה אור בשפה האנגלית, בירושלים, ב־ .1961בספר הוא מתאר את ראשית צעדיה של העיתונות בארץ, את
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 33 | לפועל וה אין משלמי משו שעמדבראש מאבק מיקצוע׳ 11**11111111 1גז צ ג אי ת בתפקיד, אחרי שקיבל פיצויים משולשים. בסך־הכל הכסף הוא ציבורי, וההנהלה מחפשת חיים נוחים
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 34 | #1 1 1 1 11/־ז (המשך מעמוד 2ו) ד,יאוחר (כלומר. בבוקר דד 17 לחודש) לפרוץ בנקל לכל כיוון, ולהשיג כל הכרעה ׳מבוקשת ממערב התעלה — מאלו שבאו בחשבון, כמו, לדוגמא,
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 35 | ו הגי ר ה צ־יצ־ מעודד בנייה ללא־רשיון כאשר היה יהושע רבינוביץ ראש- עיריית תל-אביב, יצא כעם עם חבר מועצת־העירייה כיום, נחים רז, ל- ארוחת־צהריים. רז הציע כי יגשו
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 36 | סיפזרם האישי של הטייס אפרים בר־ארז והפסדת תירצה ידידיה, ששה 20 1שעות בלב־ים. אחרי שהנחיתו את מטוסם במים 113111 מת1ווס !אמצעהויוה בניצה, כשהמטוס היה בגובה של
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 37 | הרגע הזה. זה היה רגע נהדר. אנחנו עומדים לנהות נחיתת־אונס במים, הפקח היושב במיגדל־הפיקוח על אדמה מוצקת אומר לנו באנגלית :״0 0 0 0 11101).״, ואפרים משיב לו
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 38 | קולנוע שחקנים השחקן ה צר פ תי כיו תר בדיחה הילכה בצרפת לפני מילחמת־העולם השנייה, סביב דמותו •של ז׳אן גא־בן, מי שהיה אז כוכב־ר,קולנוע מיספר אחד שם. גאבן, כך
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 39 | דה סביבי התפלשו בבוץ, והחלטתי שאד־מה היא העניין היחידי שעליו אפשר להיש ען באמת,״ אמר. והוא המשיך לרכוש קרקעות ולהגדיל את חוותו, גם כאשר עלתה שוב קרנו בקולנוע,
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 40 | שנ פ לו לי ם בוגרט זוכה בשוק בחלל משרדו של איש העסקים הצעיר 28 צביקה קליפר — עומד תמיד ניחוחם המשכר של הבשמים הטובים והנודעים בעולם. צביקה קליפר, הוא דור שני
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 41 | בתור תל-אביבית הייתי אומרת שזה אולי שיא הפארדוכסים. הזדמנות לקלוט רק דברים טובים מה אתס יבולים לרבות עוד מאחת שיחיא בת 16 יימי׳ מתולתלת, נחמדה, מחייבת וצוחקת
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 42 | קשקשת 2048 0511171ה 1ה (המשך מעמוד )30 כמובן, באטלנטיק־סיטי. במוטל ישראל. אוכל ישראלי, שירים ומחולות ישראליים, תיזמורת ישראלית וכוכבים ׳ישראליים. יוצאים ביום
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 43 | גליון ״העולם הזה״ ,שיצא לאיד לפני 25 שנה גרייה, נקט עמדה לצידם של הימאים שמרדו במימסד ההסתדרותי. עורף־השכועון נעצר, כעוון הדבקת כרוז ״?ריאת אחים לימאים״*
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 44 | מילוי להסתער בראש מורכן אל תוך החרא. מבלי לדעת מי חידבן כנגד מי. ולא באיזה צד כדאי לי להיתקע ...כל איש ואיש מתה את עכבדיו מוראן מה לח שוב על שבועתם של האירים.
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 45 | מחדריחן והוא שקרע בסחיטת תועגדג אפל ומחוספס... ובמחצית ך,לילד, יוצאים מודאן ובנו ז׳אק ל&ס־ע־ד,חיפושים אחר מולוי. מוראן מתחיל לחוש ברגלו, ושולח את בנו המטומטם
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 46 | ו 0 .לקוף האמן הוא יצוד מיסכן ותלוי. שהוכנס למיצעד־הפיזמונים הגבול המיזדחי של מדינת־ישראל שלי הוא דיזנגוף יש קונספציה יגאל תומרמין 43 צדר ופסל מן הבולטים
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 47 | 600 של יגאל תומוקין, באורו 10 מסו, באוניברסיטת בורדהאם, דיר הדינקולן־סנסו רק האנשים היפים, המדיה, הקוראטורים יי, מבקרי־האמנות — כולם חשובים יותר מאשר האמן.
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 48 | זהירות ! ק טינ ה ! לפני שלוש־עשרה שנים או משהו כזה, הסתובב אצלנו בארץ צעיר אמריקאי, תסלחו לי על הביטוי, כמו חוראני. קראו לו מורטימר שומן, והוא היה כזה •שלומפר
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 49 | למה צי תו ר מדר יו ת ר? מפני שמהנדסי ציתור תכננו מפסקים בעלי הפעלה שקקה וקלה ביותר המעוצבים בקו יוקרתי. כיוון שבציתור עושים הכל כדי להגיש לד את המפסק האמין
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 50 | חדש מאמקור: המפעיל האלקטרוני וון.. 1 1 1 .1 לטלויזיה ה מ שוכלל ת ביותר. ספקטרה־ אמקור, מסף כעת שכלול בלע די ־ המפעיל האלקטרוני: סלקטומט. אתה מכוון את השעה ־
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 51 | ביקור הגברת העליזה 1 1 0 1 1 0 1 יש לי הודעה חגיגית בשבילכם הפעם. אתם לא יודעים פי עומדת לכבד. אותבו בנוכחותה בייטים הקרובים. לא, אני לא מתכוונת לאליזכת
העולם הזה - גליון 2048 - 1 בדצמבר 1976 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד