גליון 2049

העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 1 | ~ ס 7ח —31־־ ם ״ז כסלי תשד״ז> ,י.7צ8.1 חם ווייר : 8.00־ל״^>צולל מ.ע.מ<. מספר 2049 בשבוע שנו הצסוף הבו דמיפדגת ידיו - וויה גס־המסה ווו אביו ואחיו המלאות
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 2 | תנו ע ת־ ה מושב תו מכתבפרס ת טון י ף הצעת ס אד א ת ־ פתת ליוז מהחדשה ההצעה שהשמיע אנוואר אל־סאדאת, כאילו באקראי, שבוועידת ז׳נבה תופיע נציגות ערבית אחת בילבד,
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמיכהלה: תל־אביב, רחוב גורמן ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפוס החדש״ בע״מ,
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 5 | פר׳שינז פלד מע\ה ע מר גו רנ ר
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 6 | עיינות מ חגי ת תאפשר לך ל ח תגנר על כל מי ני התנגדויות צפויות רעיון ובלתי-צפויות. מבריק, א ם יבו סס על־תיכנון לעומק, ידי עשוי לעצב א ת עמ דתך הציבורית בצורה ו
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 7 | \ 5 /ס ח1\/13016 1 מוצרים אלה אינם נמכרים בשום מקום אחר אלא 61* 1* 111 .ץ | מדיח כלים | Iך 1כולו מנירוסט ה, | סי בו ל ת 15-מערכות 1 !8ץ 1שולחן. \ 113מרכך מים
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 קים סורים עומדים במרחק כמה עשרות קילומטרים מגבול ישראל, ומאיימים להרוס את הגדר־הטובה של יחסים שנבנתה בץ ישראל לנוצרי הלבנון, היא הוכחה
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 9 | כמו כוד ב־ 22 גנוב מגר 1976 נתבשרו המוני בית-ישראל, כי הי א חזו ת-הנ ח״ל גשור, ה מ מו קמת על קו־ הרפס של הגולן הדרומי, הפכה יישוב־קבע אזרחי. לכאורה, לא הי ת ה
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 10 | (המשך מעמוד )8 כל הסכרים בסביבה / ,והמים הלכו וגבהו / .אנשים נאחזו בכל מה שבא/ , למען לא יטבעו. ובמצב זה, של אין מוצא / ,התכנסו שליחי ״המעמד״ /כדי לנסות ולטכס
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 11 | הוג״דים רבי ביניהם על הפרווה - אך הדוב של מיפלגת־העבידה עדיין ח׳ ף} חלקים את עור הדוב. )4הציידים כבר מתמוגגים מנחת ב־מסיבת־הניצחון. כל אחד מהם מתפאר בחלקו
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 12 | וירש! על ארון הוא רא נבחו כואש־ממשלה, כי הוא מזי הגון־ לאנשים הנכונים כר מל מז ר חי מיקג׳ ו א עוון לציון וזנרון יעקב 61 מייד לאחר שחזר מכנס האינטרנציונאל
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 13 | ברומא אליהם, אולם מישרד החוץ ענה לי־ שעדיין אין בידיו תגובה.״ אך מסתבד שמישרד- החוץ התערב גם בפשרה זז, והקטע נחתך מן התוכנית. ! 9אחדי שהשתתף בתוב- נית־הרדיו
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 14 | מדינה מהירה, דו־מסלולית הרהורים !וגי שר ערב סתיו גל של הרהורים נוגים וקד לאחרונה את כותב העמוד. אלמלא היה מדור זה מטה־לחמו של הכותב, ייתכן והיה עליו להניח
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 15 | ועידת הלסינגפורס (עפ״י אפרים קישון) קובי ניב שיר ארץ ארץ ארץ של העם לעולם של כולנו רק שלנו ארץ ארץ ארץ ארץ ארץ כי ארץ ארץ ארץ ארץ נהדרת ארץ לתפארת ארץ משוחררת
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 16 | ..הביטחון העצמי שהפגין רב־אלוף בר־לב בניהול מיבצע .,אבירי־לב־נמיבצע צליחת התעלה) נבע מאי־הבנת המתרחש בשדה־וזקרב שי שו בהיסטוריה ך* כ־אלוף (מיל ).חיים כר־לם, עם
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 17 | תמיד בפאניקה ובהטחת ראש ככותל ; יש שהוא שורר גם תחת מעטה חיצוני שד שקט וקור־רוח). לעומת האפתעה שהולידו המצרים, היתר, אפתעת מיבצע ״אבירי־לב״ צבאית־מיבצעית
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 18 | תכנון ארכיטקטוני מרשים, קו וסגנון חדשניים המעוצבים ע״י אדריכלי צמרת. בניהמעולה מחומרים מובחרים, בפיקוח מהנדסים, מנהלי עבודה בכירים וטכנאים מהימנים. בטחון לכ
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 19 | אוו! היו תוצאות הבחירות לכנסת אידו נערכו השבוע ־ עפ״י ההצבעה בקלפי ה נ יס יונ ית ש? 91:1 0911119 110 המסים הגדול ^ ידו היו הבחירות לכנסת התשי- עית נערכות
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )19 לגות, שעיקר כוחן האלקטוראלי הוא במיג- זר הערבי. רק״ח והרשימות הערביות הקשורות במיפלגת העבודה, מקבלות בקלפי הניסיונית ייצוג שהוא קטן בהרבה מכוחן
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 21 | ה היוו חנזו הוואדוצ״ס שב רובינשטיין תגמול משילטונות מם־ההכנסה. אגב, ישראלי זה שירת את המדינה שנים רבות, והוא שוהה בשווייץ כי רק שם ניתן למצוא טיפול רפואי מתאים
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 22 | הבלשיס -מ• הז הי ר אח עלי ־ המועדוויםי קשו הקדם! ך* טלפון צידצד כמישרדו י״ל ראש י 1מחלק־המוסר במדור המרכזי (כיום היחידה המרכזית) של המישטרה בתל־אביב.
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 23 | הם של כמה מועדוני־הימורים בדיסלדורף. לא פעם שהגיע עם אנשיו למועדון־הימורים הגיעו גם טיפוסים שונים ומשונים מוזג־זד, או אחר, ומצאם ריקים מאדם — למרות שניכר
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 24 | ^ ^ קשר הקל פני ם משך מעמוד )23 ורדס־כץ הגיע. במסווה של חיפוש אחר יפנים ומהמרים סתם, הוסיף לחפש אחר זיש אשר, זאת ידע, יתן בידו את חפתו לתעלומה. מדי־פעם היה
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 25 | שר־השימן ביקש מן הת׳־כ להביא לשינוי התקנות ביחס וזוגות צעיויס ־ כדי למנוע שהוא עצמו ועשרות פרוטקציונרים יועמדו לדיו בלילי י ה1יר\ט1ן צי ה חברת שיכון־עובדיס,
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 26 | שלוש הנקות אוניברסליות מתחו !*• 1\ 11 ¥1 1ין! 71 אליזבת טיילור וקירק דגלאס בין המפגינים מול לישכת 111 11-111 1 #ראש־ממשלת ישראל, התובעים שיחדור בני־טרובה כדי
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 27 | ת ונר הנצחת הרהיט שר צורר רודוסקי מפגין בגירסה הישראלית של מנחם גולן, מגלמים שמואל רודנסקי ומיכה כגן דמויות הורים שבניהם נמצאים בין חטופי מטוס אייר־פראנם.
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 28 | 11!| 1 1 1ך 11ן הרמטכ״ל מוטה גור (מימין) ושר־הביטחון שיממון פרס (משמאל), המגולם בידי השחקן האמריקאי רוברט קגילה, בהפשיטד. על יי ייי ^ -י אנטבה, שהוא סרט־
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 29 | הסצינה כאילו אותנטית לחלוטין. אין צורך לביים את הניצבים, וכימעט שאין צורך לביים את השחקנים. האנשים מכירים את הטכסט, מכירים היטב את העלילה. קשה להבדיל בין
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 30 | ג1>11801(151ג4₪ (1]-111₪-ץ 10)£5$ז04¥41£-י-1)000₪£ בשמי איכות מבית פברג׳ה בשמי אקזוטיקה ומיסתורין מבחר ניחוחות בעלי ייחוד נפלאים לקבל כמתנת אוהב לבשם בם את כל
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 31 | מזה שישה שבועות יושב מננוו נץ בב־דוד במעצר חקירה, השריד האחרון של הר״ר השלישי מוח; ם אם מושפע הטיפול במנפרד. כץ, מלך־המיסעדות י • של האמבורג, מרגשות
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 32 | קסאוויוזו חולנוו, סמל המין שד הסולם המערבי, מתגלה בארץ כנערה יהודיה טונה ומצהירה: *.ו, וו צ ח ווסנועו ווה ! ולרה!־ יזייייי-ייייי -מ מ *— ייייייייייייי ״י
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 33 | * -יבענייני־מין בירחון המין האמריקאי הנודע פנטהאוז. תחת הכותרת קרא לי מאדאם, היא משיבה שם לבעיות המיניות והרומנטיות הנשלחות אליה על־ידי הקוראים ומרגישה סיפוק
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 34 | במדינה (המשך מעמוד )33 במייוחד לצורך זה. בראשה הועמד סגן- אלוף מאיר הופמן, יושב־ראש בתי־הדין הצבאיים בגדה, והיא התכנסה ברמאללה. רמונדה, אם לחמישה ילדים, הובאה
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 35 | חיי ב ורטמן מסייע לנוכלים בצמרת מישרד־המיסחר״והתעשייה לא מובנת העזרה, ה מ תב טאת בלחצים כבדים, של ח״כ משה ורטמן למשקיע חיפאי בשם סם אורמן, שהצליח להו נות א ת
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 36 | סטלה , עו ש ה לך עיניי ם כדיילת יופי בחברת תמרוקים ידועה, הדורשת הופעה נאה ורעננה, אני פשוט לא יכולה בלי סטילה. בכל בתי המרקחת 8.95ל״י (ללא מ.ע.מ| ). תע שיות
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 37 | — ש יעו רבהיסטוריה (המשך מעמוד )17 צפונה. בדירוג קטן, יונחת אז הכוח הגרמני העיקרי דרך איזור הארדנים (לוכסמכורג ודרום־כלגיה) ולאחר שיחצה את נהר המאז — המיכשול
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 38 | ״חומר מדליק״! • איפה הן מסתירות את ההרואין! • בלא מעשיהו: אגדת הצוארון הלבן • כל עברייני לוד • אקדח טו־טו להגנה עצמית • מי אתה שלמה חלוואה: קרבן או מפלצת •
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 39 | 64 כטים רגיס ליוו את אברהם בכר, /מאמן הפועל תל־אביב כאשר החליט, בתחילת העונה, להזרים דם צעיר לקבוצה. מבחינה מציאותית היה צעדו שיל המאמן הצעיר בלתי-נמנע. זאת,
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 40 | בחסות שר החינוך של דנמרק מר מא סיזו נילס קולנוע בהמלצת: משרדהמימן 1ה ת 1־ ב 1ת אי רועי ם ה קו לנו עהמכ סי ק אי ־ תפויוז זאומץ־לב קולנוע יכול להיות חלון־ראווה
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 41 | אחד האתגרים הניצבים בפני ־התעשייה היום. תנופה פיוטית. בעייה אחרת, שממנה אין מנוס, היא זו גאונים אין מייצרים לפי הזמנה. כלומר, סרטים רבים מעניינים מאוד, הרמה
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 42 | .,התיאטווניס סגוו ר׳ את הדלת-אבר אני חזות דוו החלון־־ ,אומו ה 1חזא וסו מונן׳ ,המציג מחוה חוש את -מיטען חוויותיו מערים שונות, תוך עירביוב תרמיות, בהן, מתמזגת
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 43 | במדינה מפלגזת קשקשת 2049 ¥ 1 1 * 1 1 1ה 11ו ל 0הז ה ביזיון ה מ׳ ש ל חוו לטרף שתי פרוצות 737 מישלהת לחו״ל — הציע ראש־המישלהת ״יש לצרף שתי פרוצות לכל מיש־לחת של
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 44 | עוסק נכבד, עליך לדווח למס ערך מוסף עד ה 15-בחודש זה אם קבוצת הדיווח שלן היא: עוסק מורשה עוסק זעיי שתקופת המאזן שלך היא בחודשים מרץ או ספטמבר שמספר העוסק שלך~
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 45 | גליון ״העולם היה״ שיצא לאור לפני 25 שנה כדיוק, המשיר לדווח על ״מרד הימאים״ ,וציטט כין השאר את נתן אלתרמן, שכתב :״כשם הציכור הרואה כחרדה כהישרף עוד גשר אחד של
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 46 | חייםגוריעל :״ח י ים גוריים ״ .עמוסקינן. פלנו ״ ח . אחדות ־ העבודה. יאיר. ארץ ־ ישראל הספר המשוגע ״ ..וזמימסד ...המימסד ...אילמלא הי יתי ׳חיים גורים׳ ביטוי
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 47 | עמדת משה שמיר אפשלות־ביחירה, הרי קביעה אכזרית זו נוגעת לא רק ל״חיים גורים״ אלא לרבבות ישראלים. #נשאר המימסד, הספר המשוגע. מה עודי הכישלון הסיפרותי. שלונסקי.
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 48 | או הבה /(07מ/77(/77ע( עקע(/ע ושימת מוזמנים סודית כשנערכת מסיבת בבית הזוג ציונה ודן קידר, אחרי כמה שנות רגיעה, צריכה להיות לה סיבה מיוחדת במינה. ואכן, ביום
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 49 | תכשיטי קשרפר סו מ א אנו מזמינים אותך לראות ־ לראשונה בארץ את מבחר דגמי 77־ שהגיעו זה עתה. המילה האחרונה בעיצוב תכשיטים. אשר כבשו בסער ה את בירות אירופה וארה״ב.
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 50 | אנו מציגים בוגרט חדש ש בו קורטוב של עדינות^ , מעורבת בשט^ של קשיחות וחיססוס גב1י. הוא רגיש מעט, אך אינ 1סגיע ובוטח בעצמו. הוא תמיד נראה כאילו נולד בעניבתו
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 51 | >הלומ>ם נו צצים בתל־אביב עוד אורח יקר, שעומד להגיע אלינו ולגרום לנו סינוורים רציניים, הוא פרז׳ פרדקון ,5יהלומן לפי המיקצוע ומיליונר לפי התחביב. ועם שני נתונים
העולם הזה - גליון 2049 - 8 בדצמבר 1976 - עמוד 52 | העולם ה!ה מגרה ו גמרת המישטרה חוקרת של מישסרת תל־אביב גיצב־מישנח אר מנד לוי מאנשי הערלם=התחתרך ק סא חיר ה הולנדר באה ל ה פי ק סר ט ד תי ה׳ןגא *
חזרה לתחילת העמוד