גליון 2053

העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 2 | ך פני ש בו עיי םוח צי טילפן אלי עורך־הדין אמנון זיכרוני, ושאל אותי אם אני • מוכן להיפגש באופן פרטי וסודי עם אברהם עופר. הסכמתי ברצון. הפגישה התקיימה בביתו של
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 3 | ״ ¥א80 4708 • 4גלים • 2ומנזוליט • 4וואט יציאה •הקלטה עיי׳ כפתור אחד בלבד •להאזנה לפני השינה(ו!0מ״\/0 ^ 3ו\ו 8£110 0ז*)3110 1 *1111.שכ !0״ט טח^טי• 1 •11א•
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 4 | ניתן לומר, שבתקופת •שירותו הצבאי התגבשה השקפית־עולמו כקאריקטוריסט. חוא החל מצייר עבור ביטאוני תנועתו, וב־ 1972 בא אלינו והציע לנו את עבודותיו, פירסמנו אותן
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 5 | השתתפי במבצע פפאף לחו״ל חברת פפאך מימינה שש נשים לנסיעה הינם לחי״ל — לביקור במפעליהבקרלסריהה — גרמניה רמערביח לתקיפה שלי שבוע ימים הבקור יכלול כרטיסי טיסה
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 6 | הרגע לו אתה מצפה חודשים כה ארוכים יגיע השבוע, ביום חמישי או ביום רא־שין. הוא גם יהווה עבורך סימן לפתיחת תקופת־חיים חדשה. אין צורך למחוק את העבר, אך השתדלי
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 7 | מכתבים יישר כוח. חזק ואמץ בדרככם לאיחוד הלבבות והחדרת טוהר־המידות ואהבת המולדת, כפי שנאמר :״ואהבת לרעך כמוך ולארצך כמוך.״ משה פרסקי, נתניה באנטבה״ ,אשר לא זו
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 שבזמן האחרון מקדיש העולם הזה יותר ויותר מקום בעמודיו לתחום הספורט ב מדינה. הכתבות שאתם מפרסמים בשטח זה הן יוצאות־דופן ומעניינות, ואין ספק
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 9 | גיליון ״העולם הזוז״ שיצא־לאור לפני 25 שנים בדיוק, הגיש לקוראיו פתכת־סיכום על השנה האזרחית שחלפה. כבו־תרת 1951 צעד לקנים או לאחור?״ עוסקת המערכת כתישעה המאורעות
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 אחרונות בקרב חיילי צד,״ל שהעדיפו את הליכוד על־פני המערך. ד. פ ,.גבעתיים מה לעשות בגיליונות? נא להודיע לי במדור ״מיכתבים״ מה לעשות עם 26
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 11 | הנועל המתענרר •דץ ייס הרצוג ישב מול המצלמה, וסיפר למראיין, י י בתמימות מלבבת, שהוא היה רוצה להיבחר לכנסת. היעד היה ברור. פחות ברורה היתד, הדרך שבה הוא מתכוון
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 12 | בשעה שדוברת מישרד־הבריאות טיפלה בשביתה -סירבו השובתים לטפל בבנה החולה שביתת טכנאי־הרנטגן, לנהל עימם משא־ומתן, להסדיר להם פגישות עם השר ולהעביר את עמדת
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 13 | א נ שי ם עברית מתלוננים על שהוא אינו בודק את מיבחניהם וכי הוא מחזיק בידיו מיבחנים זה יותר משנה. אבן טען, בתשובה, כי שלח את תוצאות המיבחנים במונית והן התעכבו
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 14 | הטסת הבאה - ן• את תהיה דמות הכנסת הבאה — אם תתאמתנה י הנבואות וההערכות של כמה פרשנים, מן הרציניים ביותר בארץ, שנפגשו השבוע וניסו לשלב יחד את הידע והניסיון
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 15 | קודמת של מק״י, המחזיקה במנגנון ובכסף) מודעת לבעייה זו, והיא משתדלת לתקן מה שניתן לתקן על־ידי תכסיס של הצגת שלט חדש־כביכול. ניסיון כזה ייעשה בעזרת כמה עסקנים
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 16 | משרד השיכון זו גצעיר , נצל זכותך לסיוע מיוחד וגדול בשכונות וישובים מיוחדים עיקר• תוכניו ת הסיוע לזוגותצ עי רי םבשכונות וישובים מיו חדי ם במסגרת תוכנית ״זוגות
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 17 | הצדי!! והס רו ט הוני ה תמונה.״ הלישנהזוהי יו״; ואש ראש לישכת שר־הביטחון. יחידה ונדירה של האיש, שאין למצוא צילומים שלו בשוס מקום. האדם המנהל את לישכת שר הביטחון
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 18 | הדבר היחיד שחפר לזקטים של •בגיר״. ה ז ׳ קטים של ״בגיר׳ מונ חי ם עליך להפליא. ה ם עשויים מאריגים משובחים ו את ה נראה בהם אחרת. בכל מצב. החורף ,״בגיר׳ מציעה לד:
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 19 | הצגת המיסמו: אליאב, נ רו ואבנו׳ נמסינת־העיתתאים של המועצה הצהרה היסטורית הטל סט המלא של ההצהרה שנמסרוז מטעם אשיו והמועצה הישראלית למען שלוונו ׳11 סראלי־
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )19 מדינית של אש״ף, פארוק קדומי, את נוסח הידיעה על מסיבת־העיתונאים שהכינה סוכנות רויטר׳ס. ידיעה זו היתר• כוזבת לחלוטין. ואולי אף סולפה בזדון (ראה
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 21 | בבעיות ביטחוניות. כאשר הדרכים בין ביירות ופאריס היו משובשות, וריחפה עליהם סכנה אישית מתמדת, לא רק בשל פעולות ישראליות וערביות, אלא גם מצד גופי־שוליים פלסטיניים
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 22 | במדינה מי שטרה איך יטאטא המטאטא החדש? ה מי כתבהבאנ שלח ה שבוע האם יתגלה המפכ״ד החדש כמסררך ברז — 7או כמגיפת־גוצות רכה? למריצחק רבין: 31 בדצמבר 1976 , לכבוד מר
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 23 | שבועון צרפתי מנבא: צוללת אחת יכולה שני מיליון טון של נפט יוצאים מדי יוס מן המיפרץ הפרסי, דרך המיצר הצר, לעבר השווקים הצמאים של אירופה המערבית, ארצות־הברית,
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 24 | במדינה (המשך נוענווד )22 עתה כמה אפשרויות — כפי שטוענים קצינים בכירים מאד במטה־הארצי, בעלי עמדות־מפתח, שאינם מסתירים את ה־עובדה כי לא התלהבו מבחירתו של
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 25 | חקירתו של עופר על־ידי המישטרה נפתחה לפני כמה חודשים. כאשר, בעיקבות פרשת ידלין הגיעו אלי עובדות המעידות שעופר נהנה משוחד בעיסקת רכישת קרקעות על־ידי חברת שיכון־
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 26 | נווי עשתה זאת שוב וצינות ברגע של שקט תופסת הדוגמנית מוריאל צוויג שנמנתה עם החתיכות הבולטות במסיבת הסילווסטר ההמונית של פרדריקה סגל. קדימה שולחת חוגגת זו, ¥1ך
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 27 | והשנה התחילה ב אכסטאזה חברתו של הבמאי עודד קוטלר, שהיה גם הוא בין החוגגים במסיבת הסילווסטר שערכה פרדריקה במועדון 77 בתל־אביב. ¥ 1 1י1ו1ן 71 לקראת השנה החדשה י
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 28 | שיד1ר ע ל הג ל גבה־ג לי ם במערכ דו־ החד שו ת ה ש בו עעלה מינימום ה פו ס הראשון ד 2 , 2 5 0 .0 0 0 (כולד העכרה) מינימום נול הפוסיס 4 . 0 0 0 ,0 0 0 יום ה׳ —
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 29 | ה די ברליםק ימו ועידה בפברואר תוג*1ןיך הבט חו ת סו דיו חשל פרס לוו שי> 1טון אישיות ערבית בכירה, שביקרה לא־מכבר בוושינגטון. קיבלה מחוגי מישרד־החוץ האמריקאי
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 30 | | הטירוף האופנה, האחרון ההופך כד אשה למשהו דמו סגנית מלכת המים מימונה בלונונפלד 11 1וי בחליפת פסים — גרביים, תחתונים וחזיה. ^ סים לאריה פסים לרוחב, פסים ב״
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 31 | תחת שיתאימו את הגרב לבגד, החלו הנשים מתאימות את הבגד לגרב, גזרו לשם כך מיכנסי־ג׳ינס חדשים, קנו מגפיים הולמים. בעלי חנויות־הנעליים החלו מוציאים את הסנדלים
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 32 | העול יכ 1ל להיחנק שסגן 1כנז7 עליך לדווח למס ערן מוסף עד ה> 15 בחודש זה. אם קבוצת הדיווח שלך היא: נ עוסק מורשה ^ שתקופת המאזו שלך היא בחודשים יוני או דצמבר
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 33 | אמירה נורו נת ה־ 26 הנשואה דעווו־הדיו רוני פולו הפכה ברלידה לכוכבת בזכות הופעתה בעירום בהצגת המחזה ״אקווסי־ בתיאטרון הקאמר אמירה בת ה־ ,26 הנשואה לעורו־דין, לא
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 34 | הצדי? ובדוטקציה יובטחו ז כויו ת האדם שד אסיר כלא אשקלון! 360 אסירים שפוטים בכלא אשקלון, רובם תושבי רצועת עזה, מקיימים זה השבוע השלישי שביתת־רעב במחאה על תנאי
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 35 | והלדה מדליות: התחביב שד החברה הממשלתית מומחים מעריכים את שווי המטבעות והמדליות המוחזקות כיום בידי אנשים פרטיים במיליארד לירות לערך. נתון זה מבוסס כולו על שני
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 36 | ס ר -שייב או ספר מאמר יבש הרצויה מן הרדיו ברוב שעות חיממה, ובאיכות שאינה נופלת מזו של מערכת״הקול האישית. אבל כל זה לא נאמר בכדי לתקוף בארסיות את חאמפליפיירים
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 37 | מדינת פשע מ או רגנ ת בתוך כל פרשת מעצרוישיחרזרו של פלאטו־שרוך השתרבבה גם פרשיה קטנה וצדדית. המשטרה ביקשה את הארכת מעצרו וטענה בין השאר (ציטוט מהעיתון) :״למשטרה
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 38 | ^ ,יה צוברי התעוררה משנתה בשעה י 2אחרי־הצהריים, כאשר לפתע בקע קול רעם אדיר מן החדר הסמוך, שבו ישנה בת אחותה רומא בת ארבעת החודשים• דלת החדר נטרקה בכוח, וכל
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 39 | פן אין לסמוך על קיר ישן מבלוקים בעובי של 7ס״ם כתמיכה לקיר-בטון בעובי התרשלות מצד הקבלן חד משני האחים הקבלנים, יעקב \ £גבסו, הצהיר :״קיבלתי. עבודה לבנות וילה של
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 40 | קולנוע סרטי ם השחורים, האדומים ו הוור ח״ ם מוזר שהחזית, סירטו החדש של הבמאי מרטין(המרגל שחזר מן הכפור, האד) ריט, הוא הסרט העלילתי הראשון המטפל בתקופת הרשימות
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 41 | נקראו להעיד לפני הוועדה, וסירבו להשיב על שאלותיה, בטענה כי שאלות אלה פוגעות בחופש הפרט. התוצאה : העשרה נשלחו לשנת־מאסר, על בזיון הוועדה. ביניהם שני במאים,
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 42 | קולנוע רעה צור אולי גלס 11411.ץ ז6£4 )1 י צי ר ת צי פו רניי ם ב שי טהמהפכ ני ת באמצ עו תחומרבלע די ש אינו מזיקל צי פו רניי ם ו שו מרע לי הן רחוב שרת 33ת״א, טל
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 43 | ** כונית ה״שכרולט״ הלבנה שעטה 1*1ברחובות תל־אביב, לכיוון רחוב הירקון. מאחרי ההגה ישב חיים כהן (,)20 צייר, נכה בשתי רגליו כתוצאה משיתוק־ילדים, כשהגיעה המכונית
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 44 | קנזנייח הנכים * בנוסף לטיפול הקוסמט׳ הרגיל, טיפול בקוסמטיקה טבעונית,בידע ותכשירים שוודיים . השיטה מ בו ססת על טיפול בתכשירים אשר מקורם מה טבע, וויטמינים להזנה
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 45 | יש לי את החופש ר במדינה נ ש שוחדו האחרונה. אינני רוצה להיות נודניק, אבל אני שוב חוזר ואומר לך שיותר לא אוכל לעזור לך. עבירה קטנה אחת, ואתה בכלא.״ אולם לא היה
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 46 | ב^ינת וינה ע מ?מכיש יינז \ י חי ח? . 5 מ*תיע * ארתור קסטלר. סופר. עיתונאי. הרפתקן. הונה־דיעות בפוליטיקה. חוקר פסיכולוגיה והשפעות־סמים. קסטלר. שנולד בסדאפשט
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 47 | נשלח על־ידי מעבידיו לשמש ככתב בפאריס. בפאריס הסתופף קסקלר בצילם של גדולי הדור בין מילחמזת־העולם, וגילה את חלוקת העולם, לדיברי אנדרה מאל-י :״קיימים הקומוניסטים
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 48 | (0/7 (07/7 (07מ/ל׳ע/גע ב מזל (הדיאטה של אריק אהבה בטקס נוסח שוודיה אריק שרון יפה כמו באמריקה הניצחון האמיתי באנטנה את הקטע הזח בטח לא תראו בסירטו של מנחם גולן
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 49 | כל הנסיון העשיר ועיצוב שד טוב׳ המעצבים. והתוצאה; חדרי שינה מרהיבים! נוחים! מזמינים!! ראו בעצמכם. בנושאי המחיר ותנאי התשלום נלך
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 50 |
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 51 | לגברים בלבד לגב רי ם כ מו שנשים או ה בו ת דיאודורנט לגבר בלק טבק חדש דיאוד? ך 1גז פרסום פלד.משה׳>מר.נ1רגוט העולם הזה
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 52 | אז אוני /7777/>/77 זנ 1///77מ/קע/לס מתנצלת אל תשאליו איזו שטיפה קיבלתי מהעורך שלי! זה היה כך: ביום השלישי שעבר השתתף העורך שלי בחתונה. בדרך־בלל לא רואים אותו
העולם הזה - גליון 2053 - 5 בינואר 1977 - עמוד 53 | מחיר מ&פר 2053 0 . 1*4
חזרה לתחילת העמוד