גליון 2055

העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 2 | תו וגוו נ!י1ף מ פ יי תי שארב בני בחוגי מיפלגת־העכודה בטוחים שמפ״ם תישאר, כסופו של דבר, כתוך המערך, למרות בל התכונות ההפובות. הדבר יתאפשר תודות לניסוחי־פשרה,
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 4 | בלי 1יני 11 ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל* אביב, רחוב כורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרם״ מודפס כ״הדפוס
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 5 | 1ח 6וחחז ׳5 § 076ח 1נ 001<66 831ז 1503001315 *113411376 סח 1*16 50101016 0חס ־ז־(־ 1* 15101 וסוז* 110118, 10.180 6361166 1351 (636, .1660531001 )06 056 *5116
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 6 | נזטו מילהמת־חשיפה כקורא קבוע •של העולם הזה, הנני מביע התפעלות על האובייקטיביות שלכם בכל פרשת עופר. ההוכחה: קיבלתם והמשכתם לקבל מודעות שמנות משיכון עובדים
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 7 | ס רזזו ס ד ־ ר עקבסין למרות ההעלאות הגבוהות במחירי הקפה עדיין מחירה של כוס קפה נמס עלית זול יותר אפילו מכוס סודה ... בדאי לעשות חשבון כדאי לשתות קפה נמס עלית!
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 8 | ״ד*עוזנ0ד״זק*^ מיהו נאצי? העיתונות הישראלית מלאה בפאשיזם. 33 שנים אחרי שרוב אומות־חעולס עיכלו את זוועת המישטר המטורף, והגיעו למסקנות סוציולוגיות — שלא תמיד
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 9 | מבצע בחנויות המובחרות ע תחילת שנת 77פ1 שיווק ישיר לצרכן הפיקח א.ב.ש גל ה־120 באר־שבע תל־אביב רמת־גן פתח־תקוה בן־יהודה ו(בנין מגדלור) המאספים 4 ביאליק 58 ההגנה
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 10 | (המשך מעמוד )6 עושים צחוק מהחוק יש בעיות יותר חמורות במדינד. מהבעיה שאני רוצה לעורר במכתבי זה, ויש דברים הרבה יותר חמורים ד,מתרחשים לעינינו, אך כאזרח המדינה
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 11 | כמ 1אדם טובע. נאחז גאל אלון בבל קש... ך* נשיא־ לשעבר ריצ׳ארד ניכסדן מגיע 1 1לוושינגטון. כמה מאות מוחאי־כפיים ׳שכירים, שהובאו במשאיות, ממתינים לו לייד הבית
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 12 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי עזהוא בינלאומי. גיוקי ארקין חמישה מיליון לירות 3בעת הדיון שהתקיים בכנסת על הפדאי הפלסטיני אכו־דאוד, נשא את דברו שר־החוץ יגאל
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 13 | אנ שי ם ימרות הערב הסגור, נפתחה הדלת ולמקום נכנסו שחקני קבוצת הכדורסל מובילג׳ירג׳י וארזה, שניצחו באותו ערב את מכבי תל־אביב. לכבוד האורחים האיטלקיים עבר שר, יחד
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 14 | עצה מיניסטריאלית דיבייזי נכון שיש שרים פצועים ושריש בהסגר ויש כמה שרים שעפו החוצה בגלל כרטיסים אדומים מהיועץ המישפטי — אבל זה סתם תירוצים בשביל העיתון, וגם
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 15 | 2ראיונות ס פו רי ם ו שו ע ר , לפניכם 2ראיונות עיתונאיים עם שני אזרחים ישראליים המבוקשים על־ידי מישטרות זרות. מימין — ראיון שפורסם, מתפרסם ויתפרסם עם שמואל
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 16 | והגידול רבינוביץ לא ימשיך שר״האוצר יהושע רבמוביץ הודיע לידידיו הקרובים, כי לא ימשיך לכחן בתפקיד שר־האוצר בממשלה אחרי הבחירות. לדבריו אין הדבר קשור במה שקורה
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 17 | פרסום א. טר פתאום השתנו תנאי ההצמדה של אג״ח והצמדה של /0ג 100 הופכת ל מו שב ת עוד יותר. כספן יהיה צמוד למדדבמאה אחוז אם יופקד בתבנית החד ש ה של בנק לאומי : 3ח
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 18 | צבי קרמון העולם הזה
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 19 | המחלקה לתפקידים מיוחדים במישטות־ישראל עורכת 11ק וו עו א -ת השופט תמה שופט־השלום התל־אביבי אריה אבן־ארי, שהוציא בראשית חודש זה את פקודת־החיפוש חסרת־התקדים נגד
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 20 | כל חייו הפוליטיים של שמואל תמיר הם מערכת תמוהה של זיג־זאגים הש־מפיסט הניצחי : 1956 תמיר (בעניבה) כפרקליט במישפט נגד עמוס בן־גוריון זיג — ***ימואל תמיר לא ניראה
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 21 | כל זה השתנה בן־לילה — ב־ 5ביוני .1967 צה״ל כבש את הגדה, הרצועה, סיני והגולן. מבלי לחשוב פעמיים, זינק תמיר על המציאה. הוא הבין שזוהי לו הזדמנות בלתי״ חוזרת.
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 22 | ולוויו ו נ הוד בד: בנסת! ף ש לי הודעה למסור לציבור הרחב איני מתכוון להרכיב את הממשלה הבאה. אני יודע שזוהי הודעה חריגה בשנת .1977 כי הפעם, הכל מרכיבים ממשלות.
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 23 | במדינה העם סערה בכוס מיס רק שניים חדיווחו : יגא? אידן ושמואל פזאכזו שום דבר אינו מאחד את עם ישראל מאחרי הממשלה, כמו ההרגשה ש״העולם כולו בגדנו.״ השבוע ניצלה זאת
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 24 | צריך לדעתל -- כ ד אי מה קורה כ שקורה מ שהו? הרבה פ ע מי ם ה א שה אינה מצויה ב סו דהעס קי ם ופרטי רכוש ה מ שפ ח ה ובמקרי חי רו ם היא נו תר ת ללא ידיעה מהו תי ת
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 25 | ת יו 111הדיי 1 ס חו דעי ] י נ ד בעת יו:ן ות בדת י ־חוק י 1ת בש טחים המוחנקים וביש ו אד עצמה עתה הנ ךהעי 10ק בעתיקות 1מיק צוע וי 11ח י 1ניו תו לקבוצת 1פ ות ויט
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 26 | ויקי חלבון פותחת את ביתיהסנ:ר ה יש1־אלי 1זואשון לוקדניות־בטן ר ק דני ת המשלהבת האקזוטית, היא למעשה בת־תערובת, לאב ממוצא פולני ולאם תימניה. לריקוד־הבטן הגיעה
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 27 | פיעה ריקי כמעט ערב־ערב והקהל, כך מסתבר, עוד לא שבע ממנה ודורש לראותה עוד ועוד .״בארץ אין רקדניות- בטן של ממש,׳׳ מסבירה ריקי את סוד הצלחתה .״רוב הרקדניות הן
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 28 | 1שוד העתיקות הגדנל (המשך מעמוד )25 ברחבי הארץ 4000 אתרים שבהם עתיקות, ולאגף רק כחמישה מפקחים בפועל להשגיח עליהם ! אולם הצרה היא שהמפקחים על העתיקות, וכן
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 29 | ^ היהודי בירושלים העתיקה ווין שימרון ׳,והמנכ״ל תני גלוסקיבוס הושעו, לאחר שנמתחה עליהם ביקורת על אי־סדרים, העדפות ומתן דירות על־פ־ייחוס ומעמד). אישי המשלחת
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 30 | במדינה אנשי ה-ש״ב מחדירים לתוכם את סוכניהם כך טירפה עידן, בכמה מילים חלקות (המשך מעמוד )23 וציניות, את הניסיון להציל את יהודי אי כדי לפקח עליהם, ולעיתים קרובות
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 31 | אזנ בו ר ועס הארץ עם אשת הנשיא נינה קציר, רעיית נשיא המדינה, משוחחת עם שארל אזנבור בהופעת־הבכורה של אבי טולי־צילם: פטר פן דאנו בשירי אזנבור, שנערכה במוזיאון
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 32 | שיחר סטלה , ששה דר שביי צל״ש אוי, איוו אפתעה ! #לדן רכיב, כתב הטלוויזיה לענייני מיפלגות, על קטע שנראה כאילו נלקח מסרט של במאי־גאון. עם חתימת ההסכם על הצטרפותו
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 33 | הישראליים, או לסחות מתיימר להיות כזה, היה שם. אלא שבמיקרה זה לא היחה סיבת האירוע חברתית, אלא יצירתית. המיס־גש, שאליו הגיעו בין השאר חברי ההנהלה האמנותית של
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 34 | הסוד שמאחרי כישלונה של בא״רן־מיננן״ בישראל שיכנע את מנהל הקבוצה, רוברט שוון, לבוא לישראל. למרבית הפלא סירבה הנהלת העיתון להצעה הקוסמת, מסיבות שונות. מכאן
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 35 | יחסים רומנטיים אינטימיים עשויים להאפיל השבוע על כל התרחשות אחרת בחייך. אם אתה חושב שהגיע הזמן להתייחס ברצינות רבה יותר לעתידך, ולקשור את עצמך ל־סוס חיי־מישפחה,
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 36 | היו אשמים לא פחות מהם בתבוסה הצורבת ( )102:79 שנחלו. באווירה הלוהטת ששררה בהיכל הספורט ביום החמישי האחרון חסר משהו — הצופר מחריש־ד־,אוזניים של גדי ורקשטל.
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 37 | האוהדים הקנאי אוהדי מכבי תל־אביב מריעים לקבוצתם ננס עלות כדורסלני מכבי תל־אביב למיגרש. לא פעם מחו אוהדיה של מכבי תל־אביב נגד השופטים, כשהם משליכים למיגרש
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 38 | קו7נוע שחקנים האיש שמח על סף התהילה פירט פינץ׳ מגלם אמנם את יצחק רבין בגירסת הפשיטה מל אנטבה (רבים טענו שחיו מעדיפים אותו כראש־ממשלה) בימים אלה בישראל (זו
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 39 | הספיק לעשות סרט אחד באוסטרליה, שם עסק גם, ביו השאר, ברעיית־צאן, במכירת פרחים מלאכותיים, במלצרות וב־עיתונאות. זאת, לאחר ילדות מלאה זעזועים שהחלה בלונדון, נמשכה
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 40 | נערה בת 22 הבנה תוך שירוש שנים מלכת האופנה הצעיר ה הו נעחה האחרונה שד דודיו צעיר !מטורד כזהו סגנונה של דורין פרנקפורט, כפי שמדגימה אותו חלי גולדנברג.
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 41 | הם הבינו אותנו יותר טוב מאשר החברים שלנו. מעולם לא דיברו על חתונה, היינו צעירים שהתגוררו יחד ללא חופה וקידושין, וזה היה בסדר בשביל הורי בדיוק כמו בשבילנו.״ התס
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 42 | זממקה־הזלזזי בפעם השישית ברציפות זו השנה השישית ברציפות גובר טבק אוריגינל על יריביו וזוכה באליפות ״המוצר הנבחר״ בין מוצרי הטיפוח לגבר. כי טבק אוריגינל מיוצר
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 43 | במדינה צ ה ״ ל י האמאזונורו עול צה״ל מ״מ־כ״פיות בכות?גכרי3 חידוש בגוף כסיס• הטירונים ש? 3ה״ד ״דגל שק !״ מהדהד קול־הסופרן הדק של עירית ,׳מ״מ״כ״פית במחנה־אימונים
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 44 | ׳**יי׳ עמודה 1־ י, לליייי* ...אינני רוצה לגור בירושלים ...הייתי שם פעמיים. ואני מקווה שיקברו אווני שם. שיו: ושיוז ע [1האנשים שייבישון ב:יצות, נ!:דחו במלאריה.
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 45 | מסתבר שהחוברת האמורה היא באידיש ,״א פאלק אין חימעל״ (אומה שבשמיים) ,ריבעון שהזקן מפרסם זה למעלה מ־ 25 שנה, במטרה :״להוכיח את יתרונם של חיחורים על־פני אומות
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 46 | קשקשת 2055 הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת׳ ,ת. ד ,136 .תל־אביב.
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 47 | אחרי הסאטירה החברתית של ״ 200 הארץ״ עיקוי ראש׳ מגיע תורו של האנטי־גיבור הסאטירי ״האביר זיק -ספד מדליק שראה אור השבוע חנוך מרמרי ודודו גבע, מיוצרי
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 48 | 1*11 - 1רו 1ר״ ! 11־־תרר^רריז 1־ כליון ״העולם הזה׳׳ ,שיצא־לאור לבני 25 שנה בדיור! ,בולט עדיין כרושם הציבורי שאותו יצרה הפגנת־הענל! נגד השילומים מגרמניה, שנערכה
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 49 | לנעלי סבוכותרואן ^ א 0 £אזו 0 אוו לע 11 ות!03 במסגרת ההיערכות הארגונית שלנו לקראת יבוא ושיווק מכוניות סיטרואן. הכשרנו אנשי מקצוע מעולים כתחום השרות. במשך החדש
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 50 | צו האופנה . שמפו חיאל! פרסום פלד משה עמר נורברס העולם הזה
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 51 | ן אוטוביוגרפיה ג במעגל סגור לפי כמות סיפרי האוטוביוגרפיה הנופלים עלינו בזמן האחרון, אפשר היה לחשוב שכל מי שהוא פחות או יותר משהו, רואה חובה לעצמו לכתוב ספר
העולם הזה - גליון 2055 - 19 בינואר 1977 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד