גליון 2056

העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 2 | יזט 1ןיך מ־מ של קארטר חמוד 3ר !3 הולכים ומתרבים הסימנים כי נשיאה החדש של ארצות־הברית, ג׳ימי קארטר, עשוי להפעיל בעקיפין את השפעתו למען בחירתו של יצחק רבץ כמועמד
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 3 | מגבר 70 וואט הספק ק.ק פטיפון חצי אוטומטי טם ראש מגנטי טיונר 511/1/411/1/11/1/סטריאו ט״פ קסטות ־001.61/״ זוג רמקולים 40.55 1250 וואט 1250־33 ^א 8 0 ל ט בנן עו׳
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 4 | וכך נמצא, בסיוע עתונאי ישראל, הבסיס הפורמאלי להחרמת העולם הזה. הומ צאה נוסחה שעל פיה אין מכלילים שבו עון בהתארגנות ובזכויות המגיעים ל־עתונות היומית. כיוון
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 5 | אריאל וגליו לרדע לקניות, להססיק לעבודה, למהר הביתה... ויולר רגע זמן? רק רגע. אנו רוצים לספר לד כמה רגעים יקרים תוכלי לחסוך אצלנו, בבנק הפועלים. כי לנו אכפת.
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 6 | תוכל חשגוע להונות ולהתמסר לתחנינד. פיגעיות מעניינות עס אנשים חדשים יעלו את שאיפותיך על פסים מציאותיים. הוני לצאת לגלות, זוהי תקופה נהדות נש־גילך• את רעננה,
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 7 | רק לפני זמן מה העלה מפעל־הפיס את מחיר כרטיס ההגרלה *שלו משש לשמונה ל״י, אבל הוסיף להגרלה את כדור הזהב. גם הפעם׳ כשמחיר כרטיס ההגרלה עלה משמונה לעשר ל״י,
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 8 | פתרונו 4קו מו ת >* של בילוי מ הנ ה ותווית קני ה 30 שנה חכינו לרגע זה 30 .שנה של ייצור ותכנון מערכות־רהוט מעולות לאניני־טעם. מערכות־רהוט״שהיו ל שם דבר
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 9 | גליון ״העולם הזה״ שיצא־לאור לפני 25 שנה כדיו? ,הביא כתבה מצולמת שהציגה את הגנרל ( 5כוכבים) דוויים אייזג־האור, שהחל לפני 25 שנים להציג את מועמדותו לכם הנשי אות׳
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 10 | ז*1ד *1 סחדאחתש1 ע( חשסננו! ( 11׳ 8סו(!הסת(ש! ׳11110 111 והיוו הנוצת׳ שו נשעת״ס נופשון וציון הינה והחתפתחת1התחזו נהתוה הדיוו ההדשויה שו הנוהנו דיוות״מן־נינז,
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 11 | חלו בלהות ^ ש בו ע היו לי כמד. שניות חרדה. 1 1לאור היום, במישרדי, תוך כדי שיחה פרוזאית עם גבר צעיר, היד. לי חלום- בלהות־בהקיץ. הצעיר, בנו של אחד מאישי־המדינה,
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 12 | 1:אנשים זנכונים! 77: זברנדי זלאומי 2זהוא :ינילאומי ..זאת רא חוכמה שהוא ניצח במווץ!״ אמו הרץ שהגיע שני על יריבו :״הוא רץ הרבה יותר מהו!״ 0מקרה בלתי נעים אירע
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 13 | א11*1111 * שעבר, גולדה מאיר. הוא הפתיע אפילו את חבריו כאשר זעק :״אני חייב להגן על ידידתי גולדה מאיר. היא הי תד, האשד, שנטלה על עצמה את האחריות לחפש דרכים ל
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 14 | סיוד של יוסודו בירושלים שטונת־הגשס ביום חורף חורפי יצאתי לטייל ברחובות ירושלים שטופי־המטר, ונתתי את עיני בכרן ההומה. אנשים אצו־רצו עם מטריות ביד, והמכוניות
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 15 | ירידה העם ביומניו מספר שר-חתעמולה הנאצי, יוזף גבלס, כי כשחיה רוצח לדעת מה חושב חעם חיה משוחח עם אימו. כמה שרים בממשלת״ישראל משתמשים בנהגי מכוניותיהם במדדים
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 16 | ) 0311141161111: מבצע שילה תל־אביב שיווק ישיר לצרכן הפיקח בן־יהודה ( 1בנין מגדלור) המא ספי ם 4 (אבן גבירול פינת קרליבך) סבוי 77 בחע״ות ה מוב חרו תעםת חי ל ת
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 17 | ל שודד מוזיאון ׳ שואל (משמאל) שנשדדו עזה וחמות!דים כרכושו הנד ם׳ כתובת דיין הסרקופאגים של משה דיין, לאחרי שיפוץ שנמשך מזמש שנים על־ידי עובדי מוזיאון־ישראל,
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 18 | צו האופנה ? 7־ דמיי * לי ף ידזשן >3מיד8י 1מ * זמיר *דז־מ״ ע ץ דזי ת פי *זי ם >!לד משהץ מד.גיך
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 19 | אבוהם א ח רי ז מיו שמסר גיסה רהתאבו , ע דו ת ידלין זמיר עדות מלאה וכוללת נגד ידלין, שטח את כל פרשת העיסקות שנעשו בין הישגיים. כמה ימים אחרי שגמר למסור את
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )19 זו נשכרה על־ידי מחשבים הסתדרותיים, שהעבירה אותה מייד לצוות־ההקמה של המרכז הרפואי. כך מנע ידלין התקשרות ישירה בין קופת חולים לרכוש של אהו בתו,
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 21 | ך אם אתה שייד לימין או לו | שמאל זאת היתה אחת השאלות הראשונות שהוצגו לי לפני 11 שנה, כאשר התייצבתי לראשונה לבחי- רות. עניתי אז 5״אין אנחנו משייכים את עצמנו לא
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 22 | אומרים שלטון חסר בטחון עצמי במאמרה ״האח הגדול קורא ומאזין״ מתייחסת ח״ב שולמית אלוני, לתגליתו של כתב שידורי ישראל, על בדיקת מיב־תביס על־ידי הצנזורה, ודיווח
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 23 | עננות מד שנה ׳ ה \ ומני ..שטון־ עושות דרנולישראל שה באבן. הגנב המיקצועי הולך היום ל מוסך מורשה של מרצדס, או ב.נז.וו ,.קו נה שם לצרכי הסוואה חלק חילוף כל שהו׳
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 24 | בתואנה שד חקירה בטחוניח ופרצו הארונות ומגירות שודחן ה מדען... ה כשנשאלו השיבו החוקר׳ כ: עוסקים בחקירה בטחונית. האחד הודיע שהוא חוקר מצ״ח והעו 11׳ כי הוא מטע
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 25 | כשהחליט העדיף לעסוק בתחום של תיכ־נון והתקנת ׳מערכות אלקטדו-אופטיות ו מערכות ציוד מדעי־פיסיקלי. בין השנים 1963—67 השתלם בארץ, באנגליה וב־ארציות־יהברית
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 26 | העונה הבועות עד •מעלה כאש, הלד שמו של מלון ,,דכורה״ כתל־אכיכ לפניו כמלון חרדי, כשר למהדרין. זו אולי הסיכה שהיו כאלה שטענו : ״זה לא מלון — זה בית־כנסת עם
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 27 | נ עורה באש כשהוא אפוד ענ1י עשן ץ לרחוב בן־יהודה כדי להשתתן׳ בחינגה בשיש אש נה גדולה אפילו האהבה
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד )22 סיף בחיוך ,״שדווקא אני אהיה המלך.״ על בעיות חוץ־וביטחון חעדיף ידיו שלא לדבר .״על נושאים כאלה לא מדברים באסיפות הסברה המוניות,״ הסביר אחד
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 29 | ש ח״ם בסירה אחת ונעמי רחל בורן (ראשונה מימין) פיטשון משייטות ביום חורף על סירה בירקון כשהן לבושות בחולצות הטריקו שיהיו הצעקה האחרונה של הקייץ הבא. בינתיים
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 30 | אזרח העולם מחפר אחד -גוי דיי ווים, נגרר חזרה אל שטח ישראל אחו שהי ודנים [1ובו לקבלו ף לילה יהיו / /י 1הרג!״ כאן יריות! אתה תי- בקצה המערבי של גשר אלנבי מעל נהר
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 31 | ר שימה 11ל א הופי ע ה בעיתון הא־׳ו כתבה זו נכתבה עבור המדור ״שבוע של אדם אחד״ ,המופיע מדי שבוע כגליון יום ו׳ של היומון ״הארץ״. ברגע האחרון החליט ״הארץ״ לננוז
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 32 | ה עני ש ה ש בו ע מינימום הפרס הראשון 0 0 .0 0 0 1, 0ל מינזזמס פלל הפרסים 2.500.000י יום ה׳ — המועד האחרון למסירת הטפסים ; 1ש ר, ל ך מנ הגק בו ע- מלא טוטו בכל
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 33 | במדינה דרבי־אדם המזרח ר3 .דו>* בעל מועדון סנוקר נלחם בחור! ובמישטרה בטענה: החוק חייב לחול על כולם! הבלאדה על משד. חיים סלומון, המי תארת את יסוד פתח־תיקווה,
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 34 | סוס ושודד (המשך מעמוד )17 לירות. דיין יהיה חופשי למכור את שדי־דותיו שערכם עלה הודות למאמצי המו זיאון, לכל המרבה במחיר. כך, בצורה עקיפה, שילמו אזרחי יש ראל
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 35 | לירד ו הניו ד. איר אבני מעשיר את קידום? היחסים המוזרים בין מנכ״ל החברה הממשלתית למדליות ומטבעות יצחק אבני, לביו חברת קידום, וביו שתי אלה למרבית כותבי מדורי
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 36 | שיחר צל״ג פ־ספוס חסר־כי!ון • לאורי כרגש וארבע שעות עם אהובה עוזרי. על סרטו עשרים !•;ם מישהו חושב שהזמרת של שכונת כרם התימנים בתל־אביב היא תופעה חב רתית או
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 37 | אורי זוהר, מנחה תוכנית הבידור הטלוויזיונית הוחדשה ״תשע בריבוע בבעולה ב רי ס ע ^ אורות הצגעוניים של תשעת ה ו 1ריבועים רצדו לקצב המוסיקה, הזרקו רים סנוורו,
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 38 | במדינה (המשך מעמוד )33 עבורי אל הפשע. הוא התרועע עם נוער־שוליים, החל שוחה לשכרה והסתבך לא פעם עם ההוק. בגיל 17 נשפט עבורי לשנה וחצי מאסר בפועל ונישלה לכלא
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 39 | כשבועיים אמרה לידידה :״די, החלטתי ! טל היא כל עולמי, בשבילה כדאי לי להמ שיך ולחיות, כל מה שאעשה יהיה בע בור טל ולמענה, אם יקרה לה משהו חייה אינם חיים עוד.״
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 40 | ?!ולנוע סרטים 13׳ האשר. כפני תחכדוד. אנחנו באים אליך את הקולנוע הקנדי אין מכירים ב ישראל. חוץ מהפקה נוסח הוליווד, כמו המירוץ לצמרת של דודי קרביץ או סרט מהגרים
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 41 | צריך להיות משול למציץ בחדר־מיטות, כך סבר. הוא מספר שצילם פעם זוג ישישים שפתחו את שערי ליבם לפני המצלמה עד כדי כך שבשעת צפייה בחומר המצולם, * ניתקף הוא עצמו
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 42 | רעה צור אולי גלם וגאץ זט קולנוע (המשך מעמוד )41 עצמאית אבל נופלת על צווארה בכל פעם •כאינה יודעת כיצד לצאת מן הסבך. היא צריכה לספק את המאהב הדורש ממנה כי תהיה
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 43 | במדינה ( .המשך מעמוד )39 לכך עד־כדי־כך שאינו מסוגל להירדם אם אינו נכבל. משום כך הוא מתחנן לילה־לילה שיבואו להענישו. כך גם גילה האב שאלי הפך מכור־לסמים בין
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 44 | במדינה חוליית עסקים סתורה תמורת סחודה פמיפקד הכערף עתה בין דייגי הרצועה ע7ו 7ה להתכלות רשת־הוגאה שבין אגשיה פקידי מישרד־החקלאות הכף שבקסה יש מקום נפלא להפגש נו
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 45 | לפועליהם, מקשים בכך על איתור פרי גנוב. אנשי הסיירת מיסדו את עניין החלו קה, קבעו שפרי יינתן באופן חוקי לפועלים רק בימי שישי ויצורף אליו אישור שהודפס במיוחד
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 46 | שעתם הגדולה של אנשים חסרי עקרונות ועמוד שידרה. המוכנים לעשות הכל בתאוותם לשררה ולרווח אישי: למשרתים מלידה. הנכונים לכל השפלה ומוכנים בכל שעה להקריב את 1שכניהם
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 47 | של האבל, הוא: עולם של עקרות רוחנית, של דוגמאות מאלמות, של אמונות *.לקשות ולא־משתנות, המוליכות כהכרח לעריצות נטולת אמונה. זהו עולם של איסורים, הגבלות ופקודות,
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 48 | מהע\ קרה אהבת הרב הצבאי מי שלא מאמין שאי-אפשר כבר לזרוק אבן במרעה מבלי לפגוע במישהו, שישאל את דידי מנוסי. דירי, למי שאינו זוכר, הוא בין השאר וגם אביו מאמצו של
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 49 | זה לא בשמים. זה בהישג ידכם. מעכשיו יוכל כל זוג צעיר להגיע למבחר מכשירי איכות בעזרת תכנית החסכון 1977 של אמקור. ללא מאמץ כספי גדול אתם רוכשים את המוצרים לפי
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 50 | שנ ח את הרוח, הגשם, הקור. מזוג נו ס בירה לחבריה. בירה מרווה, תוססת. גולדסטאר או מנ בי. לא חשוב. אתה נבר תראה איך האווירה מתחממת. ה אנ ל נע שה טעים יותר, ה שיחה
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 51 | הבדיאזת! אפילו בעולם הציני והמתנכר הזה, יש עוד גילויים מפתיעים של רומנטיקה. קהו, למשל, את פינחס אמיתי, איש צבא- הקבע לשעבר, שהפך לאחד ממנהלי עס קיו של המסעדן
העולם הזה - גליון 2056 - 26 בינואר 1977 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד