גליון 2057

העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 1 | ר המחיר 8.00 :ל״י(*ילל מספר 2057 שנה 41 י״ד שכם תשל״ז2.2.77
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 2 | הרפאות של המוזיאון ומאיזה תקציב נלקחו הכספים לשיפוץ הסרקופאגים של דיין. תו ב עי ם מ!־! לוו ת ר עלג 9ש 0ר תו מ ה אוני ב ר סי ט ה פרס חו ש ש מלח צי ה ב רון
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 3 | טיונר מגבר 40 וואט הספקיזק פטיפון אוטומטי סטריאו •ט״פ מפטותמטראו זוג רמקולים 630־ 55 בואו לראות לחוש ולשמוע מוסיקה באולמי התצוגה של סוני ת״א מגדל שלום, רח׳ אחד
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 4 | ״העולם הזה׳׳ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהדה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 43386צ־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס ב״חדפוס החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 5 | השתתפיבמבצעפפאףל חו ״ ל חברת פפאף מזמינה שש נשים לנסיעה חינם להו״ל — לביקור במפעליה בקרלסרוהה — גרמניה המערבית לתקופה של שנוע ימים הבקור יכלול כרטיסי טיסה
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 6 | חצרה איתך סעל-אף יכילמך הרבה, אמה משלה עצמך בשטו יות, מובן ל חלו ם במ קו ם לעשות, לוותר ב מ קו ם להתמיד. אין טעם לרצות דברים ש אין מנ סי ם להגשים. לכן — גבש לך
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 7 | חב חבים עכשיו קיראו את הפיסקה הפותחת את המודעה הזו, והתפוצצו מצחוק בדיוק כמוני. אבל יחד עם זה, אני מודה שנעלבת .,מה הם חושבים, שאני כל־כך מטומטם הרצל צדיק, צ מ
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 8 | ה 1י !3ר ובממד. המוצר הנבחר ל,97 י ק ר חנרתי שמי״׳ הקניה הטובה ביותר 1977 דירוגמקררח שמלי בענף מקרר תוצרת הארץ. __המרכז למחקרים שימושיים. המקום בדרוג שם החברה
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 9 | 1ה היה :113 091103 שהיה גליון ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים בדיור״ הגיש ככתבת־ענק את דיוקנו של יצחק דווידוביץ׳ תחת הכותרת ״דיוקנו של צעיר גז הארץ״ .יצחק
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 10 | מנתבים (המשך מעמוד ^ )7 ליוודי מקם שטיינר, שכתב לפרט פנטסיה מוסיקלית. מוסיקה זו נחשבת כיום כציון לידתה של המוסיקה הדרמאתית בסרטים של תחילת שנות השלושים. בעידן
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 11 | להיבחר ביוון העתיקה למישרה ציבורית, היה הולך אל ה״אגורה״ ,כיכר־השוק. שם היה נואם לפני הציבור ומבקש את אמונו. כך פעלה הדמוקרטיה הראשונה. השתמשתי בדוגמה זו לפני
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 12 | לאנשים הנכונים! 7 7 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. ״איסר הראל יביא המון קולות לתנועתו שד ״גאל ידיו -את כל הקולות המוקלט׳!״ 8יום אחד אחרי שידור התוכנית חיים
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 13 | אנשים סופה, כשאינה קמה ממקומה אפילו פעם אחת. כאשר העירו את תשומודליבו של ח״כ מנחם בגין לעובדה זז, אמר: ״לאט־לאט, תנו לה זמן, היא עוד תלמד שהעבודה האמיתית
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 14 | טריק די מ אגוגי: שבוע שמ ירת מיפרט ל יי׳״ *י יי ים•״׳ליס— נ רו הנה לפניכם שוס טריק דמאגוגי שפל. אוסף קיטעי־עיתונים שגזר הכותב במגמתיות מתוף עיתונות יום ו׳
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 15 | מגמה מעורבת בחוק עגלות סומי־הנשק החוש קובי ניב האמה היא שאני לא מבין בלום בבלבלה. אין לי מושג איז ה מניות כדאי ל קנו ת השבוע, ואני לא יודע מה מצב ההצמדה של
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 16 | דבררק״ ח השאלה המרכזית השמדת (11 בבחירות לכנסת ה־ 9היא: לשלום צודק ויציב או למלחמה קטלנית מקודמותיה עוד לא היו אפשרויות כה גדולות להשגת השלום, כפי שקיימות
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 17 | ו ה גי ד ה תובעי לפטר את א ס גהתקפה חריפה על מנכ״ל החברה־המשלתית״למדליות־ולמטבעות יצאו השבוע, בשיחה עם עורך מדור וה, סוחר- המטבעות הגדול בארץ יהושע עוב דיה
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 18 | אריאל• לה ולי-הסבון לאוהבים להיות יחד. ב 3-צבעים ובניחוח מיוחד חדשמעץ הזי
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 19 | ף מה אנחנו! ^ בנ חי רו ת של , 1965 כאשר פרצנו בפעם הראשונה לזירה הציבורית, בלי אירגון, בלי תקציב, זכינו ב־ 14,124 קולות, שחיוו כ״ 1.20/,אחוז. ה ם נתנו לנו
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 20 | במדינה העם מדינה #שתטה עבריין־מס היפר לגיבור-לאומי במועדון־הלילה עומאר כייאם ביפו, שר הפסנתרן יואל שר מדי־לילה שיר עיברי חדש, הנושא את השם ״בלדה לצדק הצרפתי
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 21 | למקום לא-ידוע: האחד כסך שד 700 אלף דולר, השני כסך 900 אדה דולר, ושלישי מ!־ 48 אלף דולר נוספים. לפי מימצאים ראשונים, אין לי ספק כי חלק־הארי שד סכומים אלה הניע
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 22 | אחו׳ שאושרו ה 1וד מלפנ שנתיים,׳חייבת המישטרה להיכנס לעניין ל שו ר ת התעלומות, האופפות את החברה לישראל, נוספה השבוע תעלומה נוספת: מה בדיוק אמר הברון אדמונד
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 23 | במדינה אסזנות נ7יש?דר ש ד? דדה אידי אמץ גיכא אסוגות ?משתתפי סירטי אנטבה, ואלה מתרחשים כזה אחר זה עובדי הברת יויד־המיזחז עמדו נדהמים נוכח המחזה. גגו של המיבנה
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )23 הבכורה של אחד מסיוטי אנטבה. סיבת הדליקה לא הובררה עד היום. קללה מיסתדרית. עוד לפני שמגידי־העתידות והמאמינים בכוחות עללטיבעיים החלו
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 25 | פחתו של חבר״הכנסת הצעיר אהוד אול־מרט. סעיף (9ג) בחוזה שנחתם בין אול- מרט 31 שהוא גם עורך־דין במיקצו־עו, נאמר במפורש כי ״השכרת הדירה בשלמותה או מסירת החזקה בה
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 26 | ז 5--י פשוט לא נמצא במדינה שום רב שיסכים לחתן אותם .״אתם מופיעים ברשימה השחורה,״ הסביר להם כל רב שאליו פנו בבקשה שישיאם כדת משה וישראל. אבל כל השאר היה רגיל
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 27 | אחרי שאקבל את הגט מבעלי.״ תחילה גרו בני הזוג בצריף ישן, שאותו שכרו מאחד: מוותיקי המקום. מאוחר יותר עברו לבית נאה, ששימש בעבד כבית השומרים ביקנעם. לא חלף זמן רב
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 28 | מורים מתחזים. מעשי נ ונדות ורמאות תם חלק מהמתרחש מאח ו ׳־הקלעים שר חחוג־דקודנוע בבקווטה ראמנויות באוניברסיטת ת־־א, שעלילותיה יכולות להתחרות בסרט־נשע או סיפור
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 29 | ירו תמיוחדת (בדרך־כלל לחו״ל) ,ולפנות לשלושה עד חמישה מומחים ידועים ולקבל את חוות־דעתם. התשובות, יחד עם הדו״ח, מגיש הרקטור לוועדת־מינויים אוניברסיטאית, שבה
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 30 | כדורסלן מנב ת ־א, שגבוה השבוע ער ארובת ספוד, מסבו ער הניצחון הגדור וי א! אכל ה מדיטציה לכיני המישיחק אותה נזיק,־ ברקוביץ נראה כאן בהפסקת הנזישחק בין ריאל מדריד
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 31 | תקיעה גדולה מיקי ברקוביץ נראה בתום הנזישחק נוטל חצוצרה של אחד האוהדים, בדי להשתתף במקהלה. מיקי, שב־17 בפברואר ימלאו לו 23 שנים בלבד, עשוי להינשא בחודשים
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 32 | ה ש בו עעדה מינימום הנדס הראשון ר 1250.000י מינימום נרו הפרסים 3,000.000ל (כולל העברה) יום ה׳ — המועד האחרון למסירת הטפסים עשה לן־ מנהג קבוע- מלא טוטו בכל
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 33 | שיחר זיונים בחדשות ובעתיקות פי ר סו מ ת !1תחי עוגח ה 3־רס1מת הרוצח האכזר לפת את גרונה של הנערה התמימה. אצבעותיו התהדקו סביב צווארה. ואז... מכונית, מרצדס שחורה
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 34 | ־זי! * 1*1*11 להלן לו חהמ חי רי ם ה מו סכם ל ־ 7ד. ג 4 30.1.77 במדינה משרד החקלאות ״שיצעק קצת לאנשים בעינייס,״ אומר מקס מ?כח, בע? חגות בכיכר״המדיגה, שהציב שיט
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 35 | במדינה ד ר בי ח ״ ם ו>ה קרר. לגודר ה גולדה אכלה עוף, דיברה והתרכזה בדזמגית — וקיבתה התקוממה מיזנון הכנסת היה ריין כימעט לחלוטין. השעה היתד, מאוחרת, הדיון בחוק
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 36 | האד רי כ לי ת הי שרא לי ת ה עו מדתבראש צוות־התיכנון של עי ריי ת ביו־יורק לו חמת ל ש מי ר ת צביונה ה הי ס טו רי של תדאביב ־ וצפו״ד למינוי רם מטעם מי משלקארטר ן
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 37 | הכינו הרוסה ״היתה לנו כיכר עם היסטוריה ועכשיו הופכים אותה לעורק־תחבורה,״ אומרת רמתי .״מצד אחד הופכים את דיזנגוף לחד־סיטרי, ומהצד השני מזרימים אליו יותר תנועה,
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 38 | הרמה שד רמתי ו י במדינה (המשך מעמוד )57 קים סגורים. אז למי זד. מביא תועלתו ״אם העירייה כבר סוגרת רחוב לתנועה׳ (המשך מעמוד )35 אז אפשר לעשות משהו כדי שבעלי*
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 39 | מבדונית אלמונית בל ה ק! 7צבא;׳ת תחנו ר מיקי קם לכוכבת חדשה בקולנוע הישראלי כל שחקנית מתחילה חולמת על הרגע הזה ביו יציעו לה תפקיד ראשי בסרט קולנוע עם ההזדמנות
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 40 | נמשכת הירידה בקנית מקווים מתוצרת חוץ..אמקור׳ מוציא וגם חרש להחלפת יבוא בחוצות האוץ גהציגן א ת הדגם החדש א מקור 1900 נו־פרוסט, מסרו הנ הלו ת א מקור־אמפא על
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 41 | קת עם שלושה אבירים חגורי־שיריון לפני שהיא מצליחה להביו מה בעצם רוצים ממנה! פול ביומן עורך מירוץ מטורף על עגלות־נכים ממונעות ! ג׳יימס קאן נאבק עם שק־אימונים
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 42 | במדינה (המשך מעמוד )38 הסכמה זו, של הרב הכורדי, נתקבלה רק לאחר מאמצי־שיכנוע רבים. לקהל הרב, שמילא את בית־הקברות ופסע אחר ארונו של איש־המיסתורין ב־אחר־צהריים של
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 43 | ד 31 שו0 נאנאייה הדוקטווה רח פאפאייה בילבול, כפי שהיא מכונה עליידי ערביי יריחו. למטה משמאל: מטפסת על סולם, לקטוף את פרי הערביים. הפאפאייה בעזרת פועליה מנופפת ה
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 44 | ^ דזקטורה פאפ׳־רי (המשך מעמוד )43 פאפאייה, ופך למדתי את תפעולה הרפואית של הפרי״. בסוף 1946 ביקשו הערבים מדוק־טורה רוז לעזוב את יריחו. המילחמה עמדה בפתח,
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 45 | במדינה ד ר כי אדם קשקשת 2057 וזנויובץ חווו חו ה הפעל את דינזיונך ונסה לנוצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 46 | ,חברויות ועויגויות בתוך הקלחת הסיפרותית התל־אביבית מבוססות על רעיון ן מוטעה שהסיפדות יוותר חשובה מן החיים ...אוני נזאד אוהב את הארץ הזאת, ק שוד לנוף שלה ולשפה.
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 47 | היא ז׳אנר גווע, כפי שמסעות של ממש ד,ם סוג־חווייה שגווע. אולי הקסם האישי של ׳סיפרות כזאת עבורי הוא אותו קסם שיש לסמטה. ההבדל הוא בכך, שבשעת מסע אני הופך למצלמה.
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 48 | בלב־ים ק! ח קו ק ה וכולם מחפשים, מחפשים, מחפשים ולא מוצאים. אז חיום, בפינת המחפשים ודד מחפשות שלנו, אספר לכם על הדוגמנית שרה לג, שכולם מכירים אותה בתור צעירה
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 49 | שנ ח את הרוח, הגשם, הקור. מזוג נו ס בירה לחבריה. ני ר ה מרווה, תוססת. גולדסטאר או מ נ ני. לא חשוב. אתה נבר תראה איך האווירה מתחממת. ה אנ ל נע שה טעים יותר, ה
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 50 | פתוח במוצאי שבת מ־ 7עד וו זו 11 וו1וווזווו?וון וווזזזזזו>זזזזזזזזזחוזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזחזזזזזזזזזוזזזזזזזזזזזז ראובן מציע לך: מוז אותו שלם 1 1 1 ראובן
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 51 | הז א ב ו ה קונ טסה בטח שמעתם, במוני, על הפלייבוי הברזילאי שהכריז בשידוד טלוויזיה לאומות העולם, שהנסיכה היפהפייה ממונקו, קרדדין, כבר לא־כל־כך בתולה אחרי הלילות
העולם הזה - גליון 2057 - 2 בפברואר 1977 - עמוד 52 | מססר 2057 321!218ע§5| 3^ 3 צ^ 9 |^ 9 6 9 0 8 יי ^
חזרה לתחילת העמוד