גליון 2058

העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 2 | לראשות הממשלה. אם ייבחר שמעון פרס כמועמד המיפלגח, יופיע דיין ברשימת המיפלגה לכנסת וייתן לפרס את מלוא תמיכתו. אם ייקרא פרס להרכיב ממשלה, הוא לא יצרף את דיין
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 4 | של משדר־הביטחון. יפת נפגש עם חיים ירון עצמו לפני שפירסם מילה אחת אודותיו. ירון סרב כמעט לדבר עם יפת, היפנה אותו למפקד חיל־האוויר, האלוף בני פלד. רק אחרי שכל
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 5 | אוירה אינטימית ומקסימה בין חומו ת יפו העתיקה ערב ערב מיטב אמני י שראל פיאנו שח 0 0 1 £ $ו ^ !וקץ? 6 4 1 1 0 להזמנת מקומות טל 826255 . רח׳ שבועון הבורסקי ,3׳ 10
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 6 | מצאת גגר אנהי שנו־תן לך יחם עדין וחם ! הוא עוזר לך לפתור את בעיותיך ; חינך מתגדרת בגעייה אחת ומזניחה דברים ה עשויים להסב לך אושר רב. שמחה שמצאת במקום עבודתך ו
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 7 | מכתבים רעים״ בעולם — כשם שיש ״נורווגים רעים״ ו״אסקימואים רעים״ ן כבעלת־מלאכד. אני יודעת, שקל מאד בכתיבה פיליטוניסטית לפרש עובדות בצורה הנוחה לך. ואני רוצה
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 8 | מכתבים תעיתוגיט התעלמו מן הנישול כשקראתי את הכתבה על אופן פעולתה של החברה לשיקום הרובע היהודי בעיר העתיקה (״ליהודים בלבד״ ,העולם הזה ,)2055 הפועלת בגיבוי מלא
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 9 | 177110311/111? 01770 ]וץ ו־ו^זך ןף{8ו/8ו י5י?!5 הפסיקו לרדת ונד היורדים• צפיתי בתוכנית הטלוויזיה השעה השלישית, שהוק דשה לבעיית הירידה והיורדים והיא הרתיחה את
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 10 | ה־ 11)^ 548 של נשיונל אינו יודע חוכמות. אם לא תכוון את כפתור העוצמה שלו לדרגה מתקבלת על הדעת, הוא ירעיש את אוזניך בעוצמה אדירה של 3.5וה -וזה עלול להיות לא
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 11 | באקראי גילה ראש אגו ההדרכה נצה״ל, ה א רו ו אברהם רותם (משמאל) עד החלמה מהפ כנית שהתקבלה בחשאי ־ להעביר את הדגש בצ היל מ האי נו תיו ת ל נמו תיו ת, בניגוד לתפיסה
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 12 | ״איתי רוצה לשמוע הסבריו!״ אמרה גולדה מאיר לאדו ו (מיל ).צבי זמיר, וסרקה את הסלבון בבניו 1 לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. 8ראש המוסד לשעבר
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 13 | אנשים ״תן לי אלוף, ואני אהפוך את המדינהנ״ מ אי ר 0מדוע פרש ע מי ת ממיפלגת העבודה ן טען האדריכל אלישע ג ת : ״הוא הצטרף לד״ש מפני ששם הבטיתו למנות אותו כמננ״ל
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 14 | עוד יום שקט בחייו של הגזען הביישן ומעשים־טובים עד הצהריים. ובינוניים נטלה הגזענית הביישנית את סליה והלכה לשוק, לקנות דברי-מזון טעימים ומזינים, ובזיל- הזול —
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 15 | י די ד ה לאמריקה בעד אתם רוצים בריכת-שחייה בחצר... אתה חולם על מכונית א מ רי ק אי ת... את שואפת שבעלך ירוויח דו ל רי ם... אתה חפץ בפטיפון או קטא פוני... אתם
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 16 | וברתת די ראןמפעילה ׳ ר א שונ הבישראלאת נ כני תההחדשה :יראי ל־ךתדיואן 1הי שי טתש כי רו ת -מ כי ר ה, מו באמ רי ק ה, שי ת רונו תי ה ובולטים הם: אתה בוחר לן־ אחד,
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 17 | * למשקיעים נרים ניתנו באקשישים אדירים בצורת הקלות־מס על נסו שהם לא תשקיעו * למיפלגת העבודה הועברו מיליונים עבור קומיסיונים שלא היו ולא נבראו * !שריהאוצר פינחס
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 18 | א רי אלי אתם עומד• לצידו תמיד. האס תוכלו ותנ 1ד דענווד בבר? ילדכם מאושר ואינו יודע דאגה. יש מי שדואג לו. אתם ההורים מספקים לו היום את כל צרכיו. ומחר? ״דן חסכן״
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 19 | השבוע. הופיע המיסמך שינחה את מערכת־הכחירות של רשימת העולם הזה לכנסת התשיעית: תוכנית בת 204 סעיפים, שהוכנה על־ידי אורי אבנרי בחודשים האחרונים. בהקדמתו מסביר
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 20 | במדינה העם האדם השליש 3ויג 3ה איש אש״ף 81: ?כנישה בין רבין וכשיא חדף״השנהב המידות אירגנו את פגישת־הצמרת, בין השאר בביתה של תמר גולן, כתבת מעריב שהתגוררה בבירת
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 21 | ניתן ללמוד מהפיפור הבא. לא מכבר פירסם אחד העיתונים תמונה בעמודו הראשון בה נראה יצחק רבין. בעמוד פנימי פורסמה תמונה בה הופיע שמעון פרס. אנשי פרס טילפנו אל עורך
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 22 | היום שבו וא מת השבועי בניו־יורק, כאשר ין | הציתה הסיגריה שלו את מיזרן מיטתו. הוא נחנק לפני שהספיק להגיע אל הדלת, ומת בדרך לבית־החולים. קרוב לוודאי שהיה שתוי
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 23 | רת• ,שם גר בחדר •שכור, כשהוא ומסוגר רוב •שעות היום וכותב -שירים לאחר־מכן קיבל עמדה כמורה בכפר שכן •שאליו הלך מדי בוקר כמה ברגל. בימים ההם (וגם כיום, פחות יותר)
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 24 | ןסרסמפ רו למוות ההכחשות וניסיונות־הטישטוש -התבזו שדים בסוט שמעון נוססונוסטאו (המשך מעמוד ז)2 שהיא עוברת לצידו -של פרס, מבלי שאיש טרח לציין שגם בפעם הקודמת היא
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 25 | ך* תנועה הדמוקרטית לשינוי טרם ו 1הגיעה לשילטון, אבל היא כבר החלה תורמת לשינויים מרחיקי-לכת — בעיקר בהיסטוריה של מדינת-ישראל ובביוגראם־ יות של כמה מן ה״מנהיגים״
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 26 | סיפרה השבוע ציפי 22 שהפכה בינתיים הגברת בן־פורת, עם נישואיה לשוקי. ״היינו ידידים, והוא הכיר לי זוג חברים שלו משווייץ. יום אחד ירדנו לים, ואז גם הצטלמנו. אני
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 27 | המישפט־המחוזי בתל־אביב נגד המפיצים, כי יצרנית הפוסטר, חברת ויזארד את גניוס בציריך, מפיצה אותו בעולם כולו .״בכל העולם לא מכירים אותי ולא איכפת לי, אבל בתל־אביב
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 28 | 11111111 משרד הפנ>כו הו דעהבדבראפש רו ת עיון בפנקסה בו ח רי םלכנסת ובדברהרחבתז כו תהב חי ר ה, ערר ובק שו ת משרד הפנים מודיע לציבור : א. פנקס הבוחרים לכנסת לשנת
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 29 | במדינה (המשך מעמוד )20 שבויי־מילחמה. בנוסף, קבלו על כך ש המזון המוגש להם דל מן המקובל בבתי- סוהר אחרים, על כך שהצפיפות בתאיהם בלתי־נסבלת ( 30 אסירים בתא של
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 30 | ־י י 1 (המשך מעמוד )23 תולל מזעם, העולם הזה ( )1255 ביקש למנות ועדת־חקירד, רישמית לקביעת האמת ולהרגעת הרוחות. הבקשה נדחתה, כמובן, מישטר בדגוריון־דייו־פרס עמד
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 31 | טד* קו ד? אחראי ד עי סקה שנתנה דמשה דדן כ ס פי ם ושירותים כניגוד ד חו? -והוא עצמו מחזי? בתכ שי טי םמאחר ־ ה ע חי קו ת שדיין שדדבשט חי ם ה מו חז קי ם תבשיסיס
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 32 | תכשיטיםב די ר אל־־ ברח 8 שיחר (המשך מעמוד )31 היה הי-חידי שהיתר! לו גישה ישירה ומיידית לאתר, והוא היה השודד הראשון והעיקרי. דיין הוא המקור לכל מימצאי דיר
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 33 | שנראתה להם כתעמולת־כזב ערבית. הם התייחסו לקטע בסרט, שבו הוצג כיצד נמכרות בתל־אביב בובות של ערבי תלוי, שהקונה יכול להשתעשע בהן ולתלות את הערבי שלו במדידיו. גם
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 34 | התת־ ע ר ביו צי ה של צה״ל (המשך מעמוד )11 מייד אחרי מאמרו של אלוף טמיר׳ מובאים באותה חוברת מערכות דיברי תא״ל יעקב אבן, בפרידתו מאוג-דתו, בנושא ״המנהיגות
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 35 | בימים אלה יחל בית־המישפט בז׳נבה לדון בתביעה של מאיר ( 7ל (י, לשעבר בעל חברת״הספנות שהתמוטטה ״סומר- פין״ .התביעה היא נגד כונסי־הנכסים של מישפחת ויליאם רובמסין
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 36 | חברון זהשודידים אנחם באים איי ד (המשך מעמוד )17 הגיוס נעשה מכמה מקורות. כך, למשל, שילמה החברה לישראל 2.5׳מיליון דולר למיפעלים הפטרוכימיים עבור תשלום מיקדמה על
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 37 | בעיקבות כישלונותיה והיד ורוותה עומדת קבוצת הכדורסל של הפועל תדאביב לפני המשבר החמור בתולדותיה קביים. יעקובסון, המאמן העונה את הפועל תל־אביב לראשונה, עומד לאמנה
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 38 | ^ פשר לאהוב אותה, אפתור לתעב \ | אותה, אפשר ללעוג לה ואפשר להעריץ אותה, אך אי־אפשר להתעלם מ־מלי גולד .־שכן הג׳ינג׳ית התמירה ..היא מאותן בנות־מזל הנראות תמיד
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 39 | רפאל קלצ׳קץ. בסרט סוסעץ משחקת מלי זונה שגיבור הסרט, עמינדב סוסעץ, פוגש בה כשהוא בא לדאות את. בית־החולים שבו נולד ומסתבר לו כי המקום הפך בנק ומשמש למקום עמידתה
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 40 | רו בעיקנוזו הטלוויזיה פולדו־ק חסיווה #דאו מוס מרבדי גיוס הגישי נמסו עכשיו אפשר י הי ה לדבר על פולדרק הזונ ה עול ה קו לנו ע (המשך מעמוד )39 תפלות, ועד שהתוכנית
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 41 | מחוץ למיסגרת העימות המקובלת ביניהם, ומערכת היחסים האישיים המוזרה שיכולה להתהוות בין שוטר לגנב, שהם אולי דומים יותר משהם שונים. ואומנם, התפקידים נכתבו תוך מחשבה
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 42 | ודעעזחזז וושינגטון פוסט ה פו עלמ פו ל ת (המשך מעמוד )37 המיקרה של סטיב וקסמן, למשל׳ מעורר מיספר שאלות נוקבות: מי מביא את הכדורסלן האמריקאי לישראל? מי נשלח
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 43 | 1111,1ו * ח ״ 1 1י ^ 1ר ^ 1111ר1 כליון ״העולם הזה״ שיצא־לאור לפני 25 שכה בדיור! ,הביא בתבה יוצאת־דופן בעיתונות העברית, הבתבה עסקה בחקירת הרצח הראשון שבוצע
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 44 | במדינה קשקשת 2058 הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת״ ,ת. ד ,136
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 45 | לתפירה. תמיד היתד. לי נטייה לחוט ומחט. אם צריך היה לתפור כפתור, הייתי מייד תופס איזה חוט ולא עושה מזה עניין כמו הרבה גברים שאני מכיר. בלהקה הצבאית תיכננתי את
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 46 | ב־ 1951 הוא כתב שי לו ב גורלנו כאן ע גורל הקוריאני הלוחם. הסיני המשוחרר. הבו ש׳ הנדכא ב־ 1x4הוא ש אל.. :איך קדה שנכתבים בל־כן־ הרבה דברים שהם תרגילי־בישרון
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 47 | מנימת הריאליזם הסוציאליסטי שהוא היה מנושאי דיגלה, ומן הביורוקרטיה שהוא אחד מגידוליה, והוא נעזר בדמותו של היינץ לשם התמודדות עם הביורוקרטיה שממנה ניזונה עוצמתו
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 48 | /(/ 77ז / 77(/? 7/ע( מזמ ״ג ע אני לא מאמינה שיש בנמצא איזשהו כאלה המוכנים להעיד כי לביקורה האח גבר ישראלי המסוגל לעמוד בפיתוי כל רון בארץ לפני כשבועיים, עם
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 49 | משרד החקל או ת | | 1ר ח לן דו חהמ חי רי ם ה מו סכם ל ־ 6.2.77 - 11. 2 .7 7 במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של הסופרסל והסופרמרקט וחנויות פרטיות שהצטרפו למבצע.
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 50 | ישראל מונה 3.5מיליון תושבים. בבנק לאומי בלבד יש 2.8 מיליון חשבונות. חישוב קל מראה לנו כי לכל ״ אדם ורבע״ בי שראל יש חשבון אחד בבנק לאומי*.ז 1תעודת כבוד שהענקת
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 51 | 7ז 17( 07/7 (/ע ( נו וושוס פריוה מאחרי־הקלעיס מזה שנים אני מחכה ומצפה לקבל הזמנה לטכס־הנישואץ של הצמד שוקי ואביבה, והאמינו לי שיש לי סיבה טובה לכך. כי שו קי
העולם הזה - גליון 2058 - 9 בפברואר 1977 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד