גליון 2061

העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 1 | י״ב אדר תשל״ז2.3.77 , שנה 41 המחיר : 8.00ל״י (כולל מ.ע.מ<. מספר
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 2 | 1ג7יי ג וזאסניגו ,,העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 3 | הם באים! הם באיבו, כל הגיבורים שאתם אוהבים מיקי מאוס,פלוטו, טום וג׳רי,דונאלד דאק,פיטר פאן, קפטן הוק׳פינוקיו. סינדרלה וכל האחרים השוקולדים המצוירים של עלית־
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 4 | אם יופיע ברשימה עצמאית. אז יהיה קל לו יותר לפרוש עם אנשיו ולהצטרף לתנועת ידין, שכן עתה כבר איחר את המועד להצטרף לרשימה זו. אך סמית עצמו הדגיש כמייוחד את ישראל.
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 5 | 61111 את בחרת נחשו במי יבחר העם? נחשו לפי סדר העדיפויות מי המפלגות שתזכינה בחמישח* המקומות הראשונים לכנסת התשיעית על •0מספר המנדטים . הכניסו את התלוש לקלפי
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 6 | השבוע מתחילות משאלותיך להתגשם. הדירה החדשה׳ אליה עברת תגרום לך לשיפור היחסים עם בן או בת־זוגך. לך בן- טלה, מצפה השבוע הפתעה מצד בן מזל עקרב, ממנו לא ציפית לשום
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 7 | אוירה אינטימית ומקסימה בין חו מו ת יפו העתיקה 1ש ך פורים משגע ע מיטב אמני ישראל מספר ה מ קו מו ת מצומצם. נא להזמין מקו מו ת
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 8 | אלברם ד. מגגלון ושות׳ בע״לז מציגים: 1א * 0ו ק: ז ה 7 מה היה קורה אי7ו נאסר ; 71 מיטב שחקנינו, סופרינו וזמרינו 7שחק7 ,כתוב ו7בדר 11ד י אזין בטנק הסרטים של השנה
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 9 | מנע מהכנסת ה״שמאלץ״ האופייני לו בכל מישפט שני. אהרון כן־עמי, חיפה מגילגוליו. פירוש המילה הוא צלם־אדס, וזהו גם שמם של ארונות הקבורה המצריים שנתגלו בדיר־אל־בלח,
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 10 | צה־ל מייצו קצינים בכמות גדולה, יחסית, מכל צבא אחו בעולם, אבל בגלל נוקשות ואטימות זהיעדד־ניידות נוצר מחסור בתוך שנ ע * עודד גוו שמצי ין אותו ה ביז בוז הקצינים
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 11 | שלעיל, או אף רק להתמודד עימה. המיפקדות השונות — ובראשון המטכ״ל — על אגפיהן, מחדקותיהן, מדוריהן ושאר פצידל-המישנה שכן. כולעות אנשי-קבע ככל כמות, ואינן אומרות אה
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 12 | ע11 מן בצבא (המשך מעמוד )11 מחייבת לצמצם בהתאם לה — כלומר, דראסטית — את מספר ושיעור המקוד־מים וגם מאיטה את קצב הקידום. אבל צה״ל מחונן — משמע, מוכה ולוקה —
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 13 | הסוכנות המרכזית לביון של ארצות־הברית שילמה מיליונים -למי * כמה? איר איפה הנסר? ן• ה היה מוכרח לבוא. 1אחרי שנודע בי המלך הקטן שמעבר לירדן משמש מזה עשרים שנה
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 14 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. היכן היו 150 צירי מיפרגת העבודה שלא הצביעו בבחירות בוועידת המיפלגה? -״במעשיהר 8״איפה מאיר זרמי? איפה מאיר
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 15 | לכסות בעיתון.״ £לאיש־הרדיו זאב הוצע לערוך תוכנית סא- טירית־פוליטית. הובטחה לו חופשיות רבה ב״ירידה״ על אישים. דודי סירב :״לאנשים נמאס מפוליטיקה. הם רוצים לנוח
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 16 | אקדמאי פעם היו האריסים עושים מהפכות נגד האצילים. היום עושים האצילים את המהפכות. עכשיו תורם. פעם חש בו שמדינה לא יכולה בלי אריסים ופועלים, היום חושבים שמדינה לא
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 17 | גילויים מרעישים! עוויות מרשיעות! ה ־ גיוי ס ־ כו 1ה פו ע ל בי שראד אל מערבת 3הגיעו כאחרונה עדויות של הכריס וידידים, וביניהם העורך, המורות על קיום רשת סבוכה של
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 18 | תחמושת ?מסיבות פורים: היינות התוססים של ״כרמל״ הזמן את התוססים של ״כרמל״ למסיבה שלך :״יין הנשיא״ ,״ספומנטי״, ־פניני זהב״ ,״פנינת הכרמל״ ־ הם עליזים ותוססים אחד
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 19 | ס מ שווו ח״ם גווי., :אי 1מכוח משוחד ביו זורע ,׳הרותם הקנאי, איש ננס עיו־ו ת, ובין וובינ שט״ו! ,ליבול המתון * ,גו די בו במיברגת ״העבודה״ * ח בו הכנסת א לי עז ר
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 20 | רהיטי הפלסטיק מקיבוצי העמק הגיעו לצפון ת־א ] 5מול קולנוע ת א) 0 בדה׳ לרשותבח מבחר עעויר ומנוון של רהיט פלסטיק מעולים. חלבון 280586 גו 7ואד1ן1י קיבוץ שער הגולן
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 21 | תאומים סיאמיים *י• דאי להתכונן בתמונה זו. היא צול- מה דקות אחרי בחירת יצחק רבין. יצחק רבץ ושימעון פרם לוחצים ידיים. שניהם מחייבים — חיוך מאולץ, כפוי, מעוות,
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 22 | תיאומים סיאמיים בהצבעתם מלהכריע בעד מועמד זה או אחר. בסופו של דבר נותרו 2849 קולות כשרים. על-פי המיסמך הסודי של אנשי מטה רבץ, היה ברור מראש כיצד יצביעו 2631
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 23 | במדינה העם זו דעתהר חו ב השלכות תוצאותיו שז מישפט יד?ין עדיין איגן ברורות — אך לציבור ככר יש מה לומר בעיקבות מישססו של אשר ידלץ ותוצ אותיו, יצאו כתבי העולם הזה
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 24 | ^ פשר לראות את הפרש 41 הקו־לות בהם גבר יצחק רבין על שמעון פרס, בתבוסה. ניתן לומר שאם ראש־ממשלה בפועל, שלצידו מתייצבים מרבית שרי הממשלה וחלק ניכר מהמנגנון
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 25 | יכול היה לעשות זאת עם עצמו, בחדרי חדרים. כל אחד מהם נאלץ ״לשחק אותה״ אל מול פני האומה. ובקרב הזה היתד, ידו של יצחק רבין על העליונה באופן מוחץ וברור יותר מאשר
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 26 | ימי 1ה או שמאלה -לאן הולכת ד ״ ש י .אלוה(סיושן בחרועו! ן• ה היה מוכרח לקרות. 1כרגע ש״חתנועה הדמוקרטית לשינוי״ נאלצה דגטוש את המליצות הנבוכות והכירכורים חסרי
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 27 | עם המפד״ל ואגודת־ישראל י ידיד. זד. משעשע לראות את מנחם פורוש או זבו לון המר יושבים ליד שולחן־ז־,ממשלה ל צידו של אמנת רובינשטיין. איני מתכוון להשתעשע כאן
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 28 | בקים בעזרת דבק־גיבות. ללבוש את שיפד לת־הכסף שממילא התכוונה למכור בשוק- הפישפשים — והרי היא מלכה ללילה אחד, שכולו שלה. ואילו מי •שאינה חסידה של הפרצוף האישי
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 29 | הזמן להשתמש בבל אלר .,צריך רק לאזור קצת אומץ, לנער את האבק — ללבוש, ולצאת מן הבית. יבפודיס יסזלד. כל אחת להגשים את חלומותיה הנסתרים, אלה • הקורמים עור וגידים
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 30 | ,הגיהגו שלרבץ ! (המשך מעמוד )25 שותו עמידתו מאחרי הדוכן, כפי שרק אלה שישבו מתחתיו יכלו לעקוב אחריה. הוא לא יכול היה למצוא לעצמו נקודת מישעו קבועה. אחת. במשך כל
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 31 | ה ק הל וצה עוו ניצחון בינלאומי, הכדורגל איכזבה כל הכבוד ! כדורגלני דרוס־קוריאה צוהלים בתום המישחק מול ניבחרת ישראל 0:0הקהל הישראלי, ששרק בוז לניבחרתו, הודה
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 32 | __ .אמו קצין־הביטחוו שד מיבעד ־המוח רחבו! .ואז התבוצץ המוקש הי צזו ־ דוו בשדהמהזשים קצין־הבי טחון ״מלך סדום״ ,שנהג בג׳יפ אשר עלה על המוקש. כאן, באחד מריגעי
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 33 | סד1ם שבערד, העטור גינה וגדר חיה ירוקה, רוחשים החיים, הברים וידידים באים להביע את תנחומיהם למישפחה האבלה, ומצפים למצוא אווירת ייאוש ואבל כבד. אך הם מוצאים שם את
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 34 | מיבצעח תי מ ה כמו כל רשימה, שאינה מייוצגת בכנסת היוצאת, חייגת רשימת העולם הזה הפעם להגיש את רשימת״מועמדיה בצירוף 750 חתימות של אזרחים בעלי זכות- בחירה. למען
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 35 | היות בן ה־ ,53 סב לארבעה ובדים, התאהב בבדתית בת ה־ ,23 הזניח למענה את עיסקי־ן המילין ניס שלו ועתה הוא 11 ומד לשאו 1אותה ראשה ך* צעירה היפה פיה, בעלת פני בובת !
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 36 | שו־הנסבים־רשענו שר תנועת החוות שקע בחובות, ומוסד אשראי של התנועה תובע ממנו פועון חוב של 160 ארף ד ח ׳ כ •וסף קרמרמן כנראה, שקוע בחובות מעבר למה שהבנ קים היו
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 37 | תמרורים נחוג • יום־הולדתו ה־ 40 של הפיר־סומאי ראובן וימר במסיבה יוצאת-דופן בביתו, שבו שימש אחד הקירות כמסך״ ענק שעליו הוקרנו ללא־הפסק סירטי ג׳ימס בונד. וימ היה
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 38 | 20 שנה ל״מך מעדני דגים ־ גידול מרשים במחזור ובמכירות בית״ר ״מן״ — גדול יצרני שימורי ומעדני הדגים בארץ, חוגג בימים אלה מלאת 20 שנה להקמתו. המפעל שהוקם אחרי מבצע
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 39 | בסיומו החוש קונץ גד יגי ל ממיטה !למיטה השחקן שימעון ישראלי, כתב גירסה שנייה. ואילו את הגירסה השלישית והאחרונה כתב יחד עם חנן פלד. שלמה בלפר (גדי יגיל)
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 40 | חידושים סננולוג״ס מהפננ״ס בדגמי 1977 של..סיט־זן׳ דגמי 1977 של שעוני ״סיטיזן״ הינם מסידרת 12־ 0 <51131 סז 51 ץזס החדשה. ידי סוללה שאורך חייה שנתיים. דיוק השעון
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 41 | במדיגה (המשך מעמוד )38 כמיטב יכולתו, אך הוא קובל :״החברה לא מבינה. מדביקים לו תואר, שיכור /ול גבי השתיינים זו מילה חריפה ופוגעת.״ מחלהחכרתית. יעקב טוען שהחב
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 42 | קולנוע סרטים או סטר לי המת עו ררת משהו בכל־זאת קורה למפיצי־הסרטים ב ארץ. אחרי שבים ארוכות שבהם המוצ רים היחידים שייבאו לישראל לא חרגו מן השיגרה המיסחרית
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 43 | שציבעם לבן כצבע ביגדי החניכות, עו ברת בחצר). כסרטים יומרניים רבים הנעשים בשנים האחרונות, מתקשה גם סרט זה להגיע אל סופו באותו אופן מגובש שבו החל. ול פחות
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 44 | 1ס * 9 0 אינטליגנט. וזה לשונו : לא יודעת למה, אבל יש כא 7ה המנסים לחסוך חצי לירה דווקא אצלי. למרות ההודעות המפורשות והאזהרות, הם שולחים מיכתביס המיועדים למשלוח
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 45 | 1ה היה 03111:1מזה שהיה גליון ״העולם הזה״ שיצא־לאור לפני 25 שגים בדיור״ הגיש כתבת־מפתח שעסקה במשבר שפקד את מפ״ם על מרכיביה השונים* ,ואת הסחף האידיאולוגי שאחז בה
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 46 | עול תעעוית הוסק האירופאית 8£1\18א51£ מעכ שיו הבחירה שלך נע שית ב רו ר ה ובטוחה: בי אין טוב מ ה שילוב ה מו שלם של סימנס ותדיראן יסימנס״ ־ הקונצרן הג דול ב אי רו
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 47 | בחייויי 771 בשבוע שעבר עמדנו במיבחן מוסרי. היה עלינו להחליט כיצד להתייחס לעימות רביו—פרס. היה ברור לנו שאם ייבחר פרס, הוא ידחוף המוני בוחרים לעברנו. רבבות מבין
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 48 | במדינה עסקי תרגל חוהע גו ל סגו ר חברתרהטדוויזיה הסרטית הראשונה בישראל סיפקה לתושבי גתגיה את תוכגיות הטלוויזיה הירדנית קמיל שמפו ה שמפו ה טבעי המיוחד
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 49 | הצ״ו שסודס מקיבוץ עירשמר הבו חביב החברה הווינאית 111ל 1 11ו 7 1 1 1ו | תמונה זו לא תוצג בתערוכתו של שועלי. הוא אוהב \ י 11 # 1 1 1 1 # 1 1 1 1 #אותה, לדבריו,
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 50 | 9 9 0שו 11 לי א חרי בו ק ס 1 קשקשת 2061 (המשך מעמוד )49 עדיין חי שם,״ היא אומרת לו. אך יואב אינו שוכח .״איני רוצה לגרום לאבי צרות,״ הוא אומר .״הוא סבל די.
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 51 | במדינה דרכי אדם 3חז רהד שירוח ^ה״ל ״אפילו גנים מגייסים 7צכא 1״ מוען משי להט, שהחל את שירותו הצבאי ברגל שמאל ושוחרר — אד מבקש לחזור ״רק שימנו לי את הצ׳אנם!
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 52 |
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 53 | המיליונר השורק אולי לא שמתם־לב לעובדה, אבל ב־28 בפברואר, שאך זה חלף, מלאו בדיוק 11 שנים לטיסתו ההיסטורית של ספן־זזשלום אייכי נתן לפורט־סעיד. זאת היתר. או תה
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 54 | האם סיפרה החדש של עמליה בהנה־כרמון הוא בבחינת חיקוי ישראלי ל״רומן־החדש״ הצרפתי האם מקובל שסופר יבקר את יצירתו? . שדות זרים ומגנט ״ ם א,, .נישמתו ה מ עורפל ת של
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 55 | עצמו (״מוות בוונציה כאן מתרגמת כהנא־כרמון קלישאות עייפות ומשומשות שנהגו בפי התיאורטיקנים השונים של ״הרומן החדש״ הצרפתי. לא נפקד מסלט־מילולי זה גם ה״קשר היהודי״
העולם הזה - גליון 2061 - 2 במרץ 1977 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד