גליון 2062

העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 2 | בניוזוויק האמריקאי ראית, שבו מיתן את עמדותיו בשלוש נקודות עיקריות: הוא הסכים להקים מדינה פלסטינית בגדה וברצועה, הוא הסכים שמדינה זו תכרות שלום, והוא הסכים שעם
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 3 | לפל אל ה שאיפשהל11 1 1 4 1 1 1 1 1414•- מ 0י 1 בי עו ראל. בית ימופאר 1 4411111 העול ם הזה 2062 נוסום נולני ק/וכ אל עיו
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 4 | גלי בל׳>׳\וא פ ני ב ז ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אכיב, רחום גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר 136 מען מכרקי : ״עולמפרם״ .מודפס
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 5 | 0־9 ׳11י101ן] 5 0 1מול קולנוע ת״א) לרשותכם מבחר עשיר ו1וגוון של רהיט נלסעיק סוטל. עלבון 280586 בנלן־ארהל קיבוץ שער הגולן טל 067-50802 . קיבוץ בית-זרע ט 5033172
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 6 | טבוע טוב לביצוע עיסקות! .ייחוד לן, בת טלה. אבל??ף טגכנט בקלות, יוצא בקלות. עיסקה שהתחלת בשבוע שעבר, זטתיים בהצלחה. השתדל להתרכז באובייקט אחד, ואל תפזול לצדדים.
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 7 | דונו עול דנריאל גיום 9.1.1970 יצא עיתון ״הארץ״ עם מאמר גדול ומוחץ של ד״ר אמנון רובינשטיין, תחת הכותרת : ״נגד נאצר — בעד מערכה משולבת להפלתהשליטהמצרי ״ .לייד
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 8 | ״דנאיה״ מכת בי ם שנוי ת ד מי תשל אופות עו רגזרה, חגורות וקשוטים מנאפה המשולבים בעור חזיר (כיסים, פסים דמויי חגורה). עד לתקופה האחרונה הצטיירה אופנת בגדי העור
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 9 | מכתבים חברתי שנועד לשרת את העם — ולא להיפך. ההיסטוריה מלאה בסיפוריהן של אומות שכשלו באי־הבנת הרעיון. יופי גילן, ירושלים די ר י פי א נדמה לי שנפלתם בפח. תמונת
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 10 | נ שי מ ל .3 .6 .2 0 7 0 פתאום תגלח צלילים חדשים בתקליטים הישנים שלך. הקפדה בפרטים הקטנים עשתה אותנו ענקים אלביס פרסלי, ה״פלטרס״ ,קליף ריצ׳רד, פאול אנקה — זוכר
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 11 | אין 11 בדיחה בי דבד זוהי ג השקפת־עוד פלאטו לנסילטו!? ן* חילה פכרו רכים שזוהי בדיחה. 1 1עתה נעלמים החיוכים, ובאות במ. קומם השאלות המטרידות. האם נניח לשמואל
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 12 | מה שקוה רוע״ת הנשיא ב״הילטון״ הירושלמי ואת מ׳ חתנו מתוך הסרט ״מיבצע יונתן״ 1אנשים ;נכונים! £רעיית נשיא המדינה, נינה קציר, אינה מרוצה ככל הנראה מתפקידה. השבוע
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 13 | בהצלחה בלתי־רגילד״ נוסף לשגריר ישראל בפאריס, מר דכי גזית ואשתו רינה, באו לפתיחה גם שחקן־הקולנוע דניאל דלי] ,שסיפרו האוטוביוגראפי הוא רב־המכר הלוהט ביותר כיום
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 14 | סל אזרח אחד ביום אל״ף קם אזרח אחד בבוקר, רוחץ את שיניו ויורד להביא לחמניות. השבוע מתחיל. במשך היום לא עושה אזרח אחד שום דבר מייוחד שכדאי לספר עליו, והוא מחכה
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 15 | אם תשמור את כספן עד לאחר הבחירות הוא לא יהיה שווה פרוטה!. לכן מציע לך הבנק המאוחד 2תוכניות ביזבוז: תוכנית אפס צמוד מגינה עליך מפני פיחותי״הענק הצפויים לאחר
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 16 | 6א מכבר ישבה המדינה נולה רתוקה /למקלטי־הטלוויזיה, כשהיא צופה ב־סידרה בית ארחה, על־פי סיפרו של סופר אמריקאי ידוע. בין השאר תיארה הסידרה קנונייה של אילי־הון
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 17 | יפך, ראשי המישטרה ושירותי-הביטחון התקבצו בהמוניהם תחת כנפיה של הת- ,נועה החדשה כאפרוחים החוסים בצל התרנגולת. שום עונש כלכלי אינו צפוי מידי השילטון, שהרי ראשי
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 18 | תשלומים , ואתה בחול... חברת מונדוס טורס מכריזה על מבצע תיירות 1977 טיולים מאורגנים לבודדים ולקבוצות לכל העולם ב־ 10 תשלומים ללא ריבית לנרשמים עד 30.3.1977 הטבה
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 19 | חידהאוויו צוין ובעור נו* שעוצמת־האש שר חירות־הינשה שר צה״ר תספיק לצור ו נר המיבצעים הטאקטיים שרחם * ש למנוע מצב שבו ידושו מטוס׳ חידוואוויו לכומר כאוטירדיה או
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 20 | מטוס אי 1ו תו תח (המשך מעמוד )19 להמתין, ולהניח למטוסים לחסל את הארטילריה והטנקים המצריים. אומנם אפשר כי שם ואז, אכן ניתן היה לנצל במידה גדולה יותר את
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 21 | במדינה העם אדוה־ם וה^דד־ם איומים -מריבות ־ קנוניות והאשמות הדדיות 1זי(החת דיש בדו מה חשוב יותר — האדמה או הילדים ץ ״אלוהים לא אוהב ילדים !״ האשימה ענת בת השבע,
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 22 | במדינה ריעות הצבעה ערבית מהגה פרס נאחז בתירוצים כזעכיים כדי?תרץ כישלונו השבוע מינימום הפרס הואשון 500.000ל מינימום כדל הפרסים 1,000.000 יום ה׳ — המועד האחרון
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 23 | שני ו וחמו חוו שבוע אחו, במישפחה אחת, מיקדו את תשו מ ת ־הרב באח! 1חמי שפח ות המפוארות באוץ ה הג ד ה (בית ופה אברהם וחנה יפה, מן העיירה אנצ׳ה שברוסיה. 111171 1ל
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 24 | מילוזמת דייש בדי ש ההגדהלבית יופה (המשך מעמוד )23 אברהם יופה :״אני גאה בזה שהוא ממוצא עיראקי. גם בני, דן, נשא לו אשה ממוצא בוכרי. אמרתי לבתי הצעירה רונית, שאם
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 25 | במדינה התחילי להיות יפה מקצות אצבעותייך ׳חסי־חזץ הכסיר החוק לעבר ר 3ץ שימעון פרס מנסה ?טרפד את ביקור רבין בארצות־הברית ביום בו קיבל נשיא £רצות־הגרית, ג׳ימי
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 26 | \ ל 1ל 1ן | 7 ¥ל | ו | על גלגל־החזלות התיישבה 1 1 1 / 1 / 1 1 1 / 11 / 11 צעירה שלבשת כתונת מינימום 1ומגפיים גבוהים, וגנבה את ההצגה אפילו מן הרולטה. הבמאי |
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 27 | י אי ד גין ך• מאפיה כישראל חוגגת. ומי שלא 1 1מאמין, אין לו ברירה אלא לחכות עד לפורים הבא. אבל מי שהגיע בפורים השתא לביתה של דיילת אל־על היפהפייה דורית פלה שהיא
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 28 | עד־דאידל־ו גיו זטאשר, אחרון מנהיגי המאפיו היהודית הובא בחשאי לקבורה בחולו1 (המשך מעמוד )27 זאת עלתה רק 1000 לירות, התפאר שלמה, ״והחלטנו שהיא תהיה כחול־לבן. בלי
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 29 | הידידות סמליה לוי (משמאל) וידידה נוספת, שסירבה להזדהות בשמה (מימין) היו הנשים הקרובות לג׳ו סטאשר בתקופה שבה שהה בארץ, מאז הגיס בסוף שנת .1964 סמליה לוי היתה
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 30 | בוא ופגוש אח אוו׳ כוא לדבר על כוס קפה : אורי אכגרי יקיים חוגים פתוחים : נ תל־ אב־נ הוא ישים לשאלות על הכוונות, הרעיונות והתוכניות של סיעתנו ככנסת הכאה. אם אתה
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 31 | רו,ט-- <734.11מ#ד׳ד,מ ///מוי 3מ אני חייב לציבור, לפחו ת, דו״ח־ביניים על ה מאמצים ל ה קי ם חזית״שלום. השמועות, הלחי שות והידיעות הכוז״ בות על נושא זה תכפו בי מי
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 32 | הגנגסטר האחרון >0 למען ושימח מאוחדת שר כד מרכיבי השמאל ושל כל שוחרי השלום בבחירות לכנסת התשיעית ללא החרמות וללא פסילות אנו, ה ח ״מ, אזרחי מדינת ישראל. כעלי
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 33 | במדינה (המשך מעמוד )25 ראל שהנשק הזה דרוש לצה״ל, כדי לפן תור בעיות טאקטיות מסויימות. הממשלה לא אמרה אף מילה אחת על עצם המוסריות או אי־המוסריות של נשק זה. לגבי
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 34 | נוות שעבו״נ הצווארון הונו נידונים דשנות מאסר מועטות אחו שגנבו בדיוני ם, האם ״ תנו רקבו שו ת 1 0 * 111 שופ ט חיים שטיינברג ד זר ה דין שד השופט המחוזי, חיים ״׳
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 35 | החל מ• תנ 1ר בי ש 1ל ל !אפיה־תדיראן 199ל״י לחודש החל מ 275ל״י לחודש טלזיזיה תדיראן תדיראן המזגן החטכן החל מ• 3 8 0ל״ לחודש החל מ 2 2 0ל ״י החל נו- לחודש 325ל״׳
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 36 | פורום (המשך מעמוד )7 אולי, יש מי שיאמר — עלינו ל ק בל ם ולשפוט או ת ם כאן. כותב שורות אלה גורס א חר ת: אין ולא ־ כלום ! חוק״ איתם לנו השבות המאפשר להםלהת אזר ח
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 37 | לבקרים, אנשים המורים ברציחתו רוב הוא אורי (״הסרן״) לוי, צעיר בן 37 שמאחוריו חיים סוערים ורבגוניים ודמותו שנויה במחלוקת. אורי, המכונה ״הסרן״ על שום דרגתו
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 38 | מתו אתהבא? החלה ההרשמה לכפר הנופש אשקלון. הרשם עכשיו ותוכל אנו מכריזים על פתיחת לבחור את ימי הנופש עונת הנזפש והחניות 1977 הרצויים לך במשך העונה. בכפר הנופש
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 39 | בני מ ישבחתה הנדסטינ״ם של המלכה שנסנתה בתאונת מסוק, משח 1ו* ם את ימי ב־ 1972 נישאה עליא׳ למלך ירדן, הו־סיין. סמוך לאותה תקופה הוא התגרש מאשתו השנייה, מונה,
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 40 | כולם היו רוצחיו (המשך מעמוד )37 באילת, גיאוגרפיה והיסטוריה ׳.לתלמידיו הוא זכור כמורה חביב ובעל ידע רב. במשך כל השנים האלה שמר אורי על הקשרים עם צה״ל, ובאמצע
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 41 | רת של הקיץ האחרון, נשמעו לא מעט רינונים וטענות על כך שאזרחים פשוטים נאלצים לקצץ במים שעה שצימאונו של בונד אינו יודע גבולות. למרבה המזל יש לאולפן מעיינות
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 42 | במדינה מדלית הניצחון מכבי תל-אביב (המשך מעמוד )33 השומרים על המחסום של ממ״ן לחצו על כפתור. יצאתי את איזור ממ״ן, אחרי שראיית בסך־הכל 23 עובדים ב־כמעט אפם״מעשה.
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 43 | זה היה בליון ״העולם דזזדד׳ שיצא לאור לפני 25 עונים בדיוק, הביא כתבה מאת אהרון דולב, תחת הכותרת ״סעדיה ומרים חיילי ,1948 חלמו על שיכון ועודם חולטים היום.״ בעזרת
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 44 | במדינה !; הימים הגרועים :: ::׳ והטובים, שלר ׳ ן !; 4מחקרים מדעיים ברחבי ;י : 1העולם גילו שגוף האדם. פועל ;5 לפי ״!ביוריתמוס״ — מחזוריות >! ;; קבועה של הכושר
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 45 | ובו הצהיר כי יחזיר לצבא את חודשי השירות במידה •שלא ייבחר לכנסת. ״לא לחצתי על אף אחד לחתום על טופס־הצטרפות לד״ש. לא שילמתי בעד אף אחד את דמי ההצטרפות,״ טוען
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 46 | במדינה (המשך מעמוד )45 סימון, וזו נטלה אותה לביתה. אצל עליזד, התגוררה באותה עת נערה צעירה אחרת, רחל צארום. האידיליה ההדוקה נמשכה כארבע שנים. ואז, יום אחד, הגיע
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 47 | אדפנה חד שה: בן םיקילז ום יאחד שמו צרי! מיו ח די םומ חי ריו מרקיעישחקים שחאטעס בעלת״הבית הגרפיקאית אביבה פיפי קו, שבביתה התקיימה המכירה, חובשת טורבן, עונדת
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 48 | יהודית אוו־יץ ־ בן־הרצל.. :נסיבות מקיל 1ת לב 1ר 1תי ז 1מצ 1י 1ת במסורת יהודית בימעט ׳לאומית אהוד בן־עזר :״הוויית אירוטית. תנאסית וקולקטיבית ברונובסקי..
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 49 | וכמו בדו־שיח של אילמים עיוורים, זורק בן־עזר לקורא, שאבד יסבך הסופרים ובליל המילים, והתוהה לחומו מי המבוקר — שטיפטר, עגנון, קורצווייל או ברונובסקי — את הפיתרון
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 50 | פרסים א סל יוסף מלך השטיחים נותן ,שואב אבק חינם על כל קניה מבצע ״כל אחד זוכה״ :עבור כל רכישה של שטיח־ לא חשוב מה מחירויאת מקבלת מתנה שואב אבק מיכני מעולה
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 51 | שמירה אישית לוחצת הכל נישאר בקולנוע אוהדי קבוצת הכדורסל של הפועי תל- אביב, שלא שבעו בשנה האחרונה נחת מקבוצתם, יכלו להתנחם לפחות בעובדה אחת. והעובדה הזאת לא
העולם הזה - גליון 2062 - 9 במרץ 1977 - עמוד 52 | ג׳ו ססאשו בן ה־ 72 נפטר בזוועות אהובתו הישראלית הצעירה במלון במינכן
חזרה לתחילת העמוד