גליון 2063

העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 1 | —לד —דדדדדז --דד—דד ה ס חי ר : 8 .0 0ל ״י (כולל מ.ע.מ). סספר >3 גשה דייו גנב ונוש צה״ל כדי לתת פירסות
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 2 | ״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדו! ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מטן מברקי : ״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפום החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 3 | לבל אל ה וטאיפנטר ! ל11 לניינ תוםבוטות 1 9 7 7 מסי ! ביוטראל. בי ת יוניפאר נוסיםממיק /ופאי טיו א! ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 4 | ואיש־הכספים של האירגון, הידוע בקשריו ההדוקים עם השילטון הסעודי. רעממרכזח רו ת תרםוסןע 13־ רץ לכנסת ת 11! 1ץ ין י חבלה סנ ל ״ ח מ פ די ח ־ ה פו ע צו ח חבלה
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 5 | הםב אי ם, הםבאיםן ־ כל הגיבורים שאתם אוהבים מיקי מאוס,פלוטו, דונאלד דאק,פיטר פאן, קפטן הוק,פינוקיו. סינדרלה וכל האחרים... השוקולדים המצוירים של עלית טוב לי עם
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 6 | התנהג בחביבות לחבר לעבודה, אחרת הוא יגרום לסילוקן ממקום העבודה. התחנף אליו ! שבוע לא״נור־מאלי לבילויים וטיולים בחיק הטבע. השבוע לא כדאי לתת את הדעת לבעיות
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 7 | גולן ננ סי עדן לםד ^ 11ת מפ עלי גולן מגי שי ם לך מיגוון רחב ש ל ריהוט פל ס ט 1 לכיבוד, לשתייה, למזון ולכל מטרה הקפידי לקבל את השי ו1ל כל קניית מוצר מרהיטי ג וי
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 8 | סודות הבורסה (המשך מעמוד )6 (דרייפוס) ידלין, יישבו בכיסאות הגבוהים במדינתו? אם ייכנסו עוד הרבה אנשים כמו ידלין לבית־הסוהר, כי־אז ייתכן ש תהיה לנו כאן סוף־סוף
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 9 | מכתבים אבנרי בכנסת השישית והשביעית — השבועון יצא יתמיד מפסיד. אנו אולי נרוויח חבר-כנסת מצויץ׳ אבל נפסיד עיתון טוב ולוחם חשוב. האם תוכלו, הפעם׳ לנחל את מאבקיכם
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 10 | נח גאים להציג סרק היוקרה הי שראלי של הבמאי יהורם גאון גילהאלמגור אס* דיין קלאוס קינסקי סיביל דנינג גבי עמדני עודד תאומי שושיק שני אורי לוי אריק לביא שייקה
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 11 | ל חלו ם, מותר, לא?- בטוחני שרבים מאזרחי ישראל״ מתנועת העבודה ומחוצה לה, שקיבלו בברכה את בחירת רביו לראשות העבודה, היו שמחים אילו עלה בידיו להרכיב, אחרי
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 12 | מכתבים על גורות ום יפרות רצינו לומר משיהו על דן עומר. נדמה שיש לנו כאן בור חסר חן. רשימתו על סיפרה של עמליה כהנא־כרמון מצוצה מאצבע לחה ודביקה. ייש,׳בו, במר
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 13 | מ׳ שממתין לכר שזרים עשו אתה שלו עבורוו, ״שא ב א חריו ת ]יראה עבור ה מיל חמההבאה יונה וגלריה * ש הרכה אנשים בארץ המאמינים כי השלום יפול מן השמיים, כמו יונה
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 14 | הרמ טכ״ל פר ץבב כי למראהח״ד צה״ ר לאנשים הנבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. ה מ שחררי םאת חטובי אנ טבה ־ בסרט רב־אלוף 1הרמטכ״ל מרדכי (״מוטה״) גור, פרץ
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 15 | ״שא ב א חריו ת נוראה עבור ה מיל חמההבאה יונה ונדריה * ש הרכה אנשים בארץ המאמינים כי השלום יפול מן השמיים, כמו יונה צלוייה. אין צורך לטרוח למענו. הכל ייעשה
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 16 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. המשחררייסח חטובי אנ טבה -בסרט רב־אלוף הרמטכ״ל מרדכי (״מוטה״) גור, פרץ בבכי. לא היו אלד. סתם דמעות אלא בכי של
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 17 | א 111ו * ם לחלק חתימות. ברקוגיץ ופרי הגיאו אייתם את שני שחקני ׳הקבוצה הבלגית, מריאן ד כדג דיל, שהתלהבו מאד מהחתיכות הישראליות. אמר ביג דיל :״רק בשביל לבלות כמו
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 18 | כותב העמוד התעמק ארוכות בהרצליה אביב רשימת מועמדי התנועה הדמוקראטית ״ליו החדשה לכנסת, אחר נטל את פינקסו השרון רבה האהוב וניסה לעשות קצת חשבונות. רבת אביב משהו
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 19 | פירוש הפירמיד״ה (ר׳ פרשננו המדיני יודע הדבר) הגכוה : ״ויתרונו לב רא ש-ממ שלת״ — ובצדק. ולמה היא גבולות בני-הגנה״ כהגדרתנו .״ויאמר ה נשיא״ — לרא שונה בהגדרתנו.
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 20 | כדאי לך להזדרז ולה שקיע ב״גדיש״,קופת הגמל של בנק הפועלים, עד . 31. 3.77 עד תאריך זה יאפ שר לך מס הכנסה ליהנות מניכויים זיכויים עבור כל שנת הכספים החולפת. הה
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 21 | בצה״ דדאק״ מתכדד הג דרת־י סו ד שד עוצמת־אווירי * עד מי דחמח ום־הכ 3 ,ור, ם ,ל פ חו ת, ל א שררו כלהסה ושיתוף הדד ,,ב !,זרועות היב ש ה והאוויר ₪ניחש,שרטה 1אווז7־
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 22 | ארנבת ואוטווה סרט ישראלי חדש -ישן : המסך עולה על ״מסע ההישגים׳., בתפקיד האחרון של חייו: המערך . הנה רואים את ראש הממשלה, מר יצחק רביו, יורד מן המטוס. מול עיני
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 23 | (המשך מעמוד )19 הזיהוי הבסיסי, המהותי וההשוואתי ל״עוצמת־הים״, לא ל״עוצמת־היבשה״ הולם ביותר: וקודם־כל מפני ש־מטוסים, בדומה לאוניות — ואף יותר מאוביות — אינם
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 24 | שטח — בקרב אנשי־דת מוסלמים ביהודה ובשומרון. הפצצה במסווה הארכיאולוגי היא מאמר ,״מדעי״ כביכול של ח״כ משה דיין, הנושא את הכותרת ״מערת המכפלה — המערה שמתחת
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 25 | משה דיין גנב רכוש צה״ל כדי לפרסם ,וחשף תוך כדי כך מעשה־חפקווח המזמין מילחמזדזת ל מ ער ת ההנעלה שותפים להפקדות משה דיין, בעת שכיהן כרמטכ״ל ידין, בסיור
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 26 | הפריצה למערתהמכפלה (המשך מעמוד )23 מרעישה. שכן, זהו הדו ״ח המדוייק הראשון כהיסטוריה שד החדר המכונה, חדר המצבות׳ הנמצא מתחת לפתח הצר שכריצפת מיס־גד המערה. בעבר
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 27 | במדינה הועם סימור שראד, זהירות: אל תגופף לעסקן עובר־אורח 1 סיפור ישראלי, מארס : 1977 ליד הסופר־מארקט של כפר־שמריהו עמד הרב שמואל הכהן־אבידור, רב המקום. הוא היה
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד )25 הג׳ואיש כרוניקל יצא מגידרו אחרי הד,ק־רנה הלונדונית, והקהל בניו־״ורק כמעט חנק אותי.״ במילים נרגשות אלה תיאר מנחם גולן, במאי הסרט מיבצע
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 29 | מיליוני לירותמתגלגלות להעשרתמשח טו ת ה עו פו ת ב מ קו םשה צי בו ר ייהנה מכך ניצחחהנ שד הששת שמואל (מיקו) אביגדור 32 החל דרכו לפני 16 שנים כפועל בשוק הכרמל,
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 30 | ״גוססים, הא?!״ ברב מ נ פחי הבאסנים חרים בפיצוץ בלונים. במשך התחרות לא יכול השר חיים בר־ לב לעמוד עוד במתח, מסר את הסיגר שלו ליועצו, בועז אפלבאוס, שפוצץ את
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 31 | | החכ ים העליזים זה את זה במסיבת סיום הננסת השמינית סת הגו ססת הכנסת שולמית אבדרביע, אני מבקש ממך שלא להיכנס לאולם־המליאה עם גמל.״ היה זה רמז שקוף למסיבת
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 32 | יום ה׳ — המועד האחרון למסירת הטפסים ט ש הלך מנ הג קבו ע- מלא טוטו בכל שבוע! המועצה להסדר ההימוויס בסס? רם משרד החקל או ת להלן לו חהמ חי רי ם ה 30191ם ל״
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 33 | ביו סיוי־הבישול נופלת ההשראה על אווה תמיר סוריאליזם!חיטטו מסרה לסיפורי־אגדות ולסיינס־פיקשן היתה אורה תמיר עוד מילדותה. היום היא יוצרת עולמות כאלה על הבד
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 34 | ספורט במדינה כדורסל עיריות תככים בחצר של אמחצ״דה ראש־עידיית רמזה המפדל״י מסרב?פגות את ביסאו, בגיגוד 7ה 8כם — מדוע תומך בו איש הליכוד מן האופוזיציה? מה מריץ אח
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 35 | ^ נשים מעטים זוכים לכך ששמו- תיהם יהפכו מושגים בינלאומיים. איש כזה היד. וירקון קוויזלינג, עסקן נורווגי ימני ,״ששמו ניתן עתה לכל פוליטיקאי המשרת את האוייב. כזה
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 36 | במדינה רבב ה״זעתכ־ (המשך מעמוד )33 טוענים, כי העירייה אינה מתפקדת כהלכה וכי ברמלה שוררת אנרכיה, בעיקר בתחום הבינוי ורישיונות־העסקים. הם ׳תולים את האשמה
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 37 | בחירות 771 חבר״הכנסת ישראל קרגמן, יו״ר ועדת- הכספים טען בליל-השבת האחרון ברדיו כי הכנסת השמינית היתה גרועה מכל קודמותיה. אפשר לערער על מומחיותו של קרגמן
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 38 | בוא ופגו ש את אור (המשך מעמוד )33 ובזים השוחרים לטדך, כך מושכת התפרקותו שד מימסד את רודפי־הקאריירה שנותרו מחוץ למעגל חלוקת־השדל של המישטר הקיים. כוא לדבר על
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 39 | הוקמה חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון יהודית־ערבית, לבחירות לכנסת ה־ ,9הוקמה ביום ב ,73.77 /ובה שותפים המפלגה הקומוניסטית הישראלית (
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 40 | שתיים מתוו ח סו ת הנעוות שסבבו את מרו המאניה היהודית שננסו רנני שבוע, מסיב ו 1ת ער קישויהן עי 171 של דוח סטאשו סיטת תל־אביב בפאקולטה למישפטים, הכירה את סטאשר
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 41 | ואת שעות הבוקר המאוחרות בילה ב־בריכת־השחייה של המלון. הוא קרא את הג׳רוסלס פוסט, והתחיל את היום בכמה בדיחות חזקות. את ארוחת־הצהריים נהג לסעוד בשעה שתים־עשרה,
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 42 | \ 1 ״1ד צוחקים הבמאי בועז דווידזון ואשתו ברוריה, שהיו מהעליזיס באורחי החגיגה הנוישפחתית יהודה ברקן לכל אנשי קהילת השחקנים והקולנוע. בחגיגה חתונתו של יהודה
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 43 | ובעצמו — יהודה ברקן, שאת חתונתו צילם שילון. ומי שלא היה בחתונת יכול היה לחיות עם יהודה מחדש את חוויות ״היום המאושר ביותר בחיי.״ דאק ״עכשיו אני מבין סוף סוף למה
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 44 | קולנוע שבעבר השתתף בקשר הפסחא, כתב דיאלוגים לאקדח האלוהים, וגם הפעם היה אחראי על עיצוב הדיאלוגים. ישראל סינמטקים מאחרי־הקל(!•711* , חדשו ,,מ*ו*1ון וגרמ1 ..וד
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 45 | פסטיבל הסרטים האחרון בקאן, כי הוא חוטא באנטישמיות. אין טעם לשוב לוויכוח הישן אם האיש אנטישמי או לאו. המחזה שהוא כתב ושהפך לסרט (לא בבימויו) ,בשם צל המלאכים,
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 46 | במדינה אי פהמפ ״ ם? יחד עם: רבץ ופרס גלילי וגולדה שריד ודיין. £י ען יוזמתשלום נועזת. שיויון חברתו ותעסוקד^לאה. טוהר מידות. התחדשות תנועתהעבודה. (המשך מעמוד )35
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 47 | צמדים של כתבים פרלמנטריים. בפעם ו ראשונה זכו בו יונה כהן, כתב הצופה, ומתי ־גולן, שהיה אז הכתב הפרלמנטרי של הארץ וכיום. הוא כתבו המדיני של עיתונו. בפעם השנייה
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 48 | האגדות מסב וו ת ער אורגיות וסמים, אנר זה רא נו א ש של תושבי וא ש־נינה העת יקה 11ן 1ן;י ך 1 !,ן הרמוניה, שיתוף ויצירתיות 11 ^ 1111 הם המאפיינים שדויד איש־שלום,
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 49 | לבושם אפשר היה לשייכם מייד לקבר צות של היפים או ביטניקים. מין; ס מי ם ודת ך* אשוני המתיישבים בשכונה העי תיקה הגיעו למקום לפני יותר מעשר שנים. הם גילו מקום
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 50 | להיות בראש־ פינ ה (המשך מעמוד )46 מטבע לשונית שחוקה ׳שכבר לא אומרת כלום. יש כאן הרגשה של חזרה הביתה, של פתיחת דף חדש ונקי בלי שיכונים ומיפלצות ארכיטקטוניות,
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 51 | ־!דר 1י 1חזו ־ז רו 1ויי 1תו ת -- גליון ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים בדיור״ פירסם כתבת־תחקיר ראשונה בפידרה ״אור על פני אסיה״ ,הכתבה פיענחה לין ורא את
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 52 | ו 10 חווו 10 01 מד 011111 אם התלבטתם עד היום במי לבחור כמלכת החשפניות של מעכן — בא עתון הערב המינסני הנפוץ אבנד צייטונג(עתון־ ערב) ועשה זאת בשבילכם. בכתבת־ענק,
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 53 | היום כבר ניתן לאחר ״אהבה נוסח שלם״,כ׳ מוצרי הקוסמטיקה המשלים של דייל אומצו בשלם כולו. ויש לכך סיבות טובות: תכשירי דייל מיוצרים ש׳י .5 >\.ט0 .,ו\וו /\1וס-ן זט
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 54 | לה ולי-הסבון לאוהבים להיות יחד. ב 3-צבעים ובניחוח מיוחד חדש מעץ הזית
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 55 | פרנקנשט״ן בלי תחפושת צלס־העיתונות שבתאי טל, שהוא נציג השבועון הגרמני שטרן בישראל, הצליח להוריד תוך שבועיים שיבער. קילו ממישקלו. הוא עשה זאת בדיאטה מייד
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 56 | סופרים אנגליים ממוצא יהודי טוענים :״היהודים הם ראוותנים. טורפנים. חמדנים. חמדנים. צבועים. גזענים. ב:עלי מנטאליות ו.טו וכולי ו בולי... (היהדות) נשלטת על־ידי
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 57 | עצמית אצל סופרים יהודיים אחדים — לא הייתי מכנה זאת אנטישמיות, שכן זהו דבר שונה לגמרי. אף כי אילו כתכה אותם לא יהודיה כמוני, היו כלי ספל, מכנים זאת כאותו כינוי
העולם הזה - גליון 2063 - 16 במרץ 1977 - עמוד 58 | כ״ו אדר תשל׳׳ז16.3.77 , שנה 41 ה מ חי ר 8.00 :ל״י (גולל מ.ע.מ). וידו״ן של שחי צעירות ישראליות שמלך המאפייה היהודית פן ה־ 72 פרש עליהן את חסותו בילי מרביץ מספ!
חזרה לתחילת העמוד