גליון 2066

העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 2 | לטיפול בהחזרתה של ״נפולת הנמושות״, ״עריקים״ ו״משתמטים מצה״ל״ ,שלאור המציאות החדשה הפכו ״ישראלים חוזרים״. עיחוואים ת 11£1ן יך מעצר המחב לי ם תג ר מו׳ מ 3 0ן
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 3 | חקלט-מגברים מגברים 700 1800 2800 4800 6800 * 8 7וו א ט 8111$ * 7ו ו וו א ט 0 )^15 23 7* 1630 וו א ט 81115 1135 7* 1150א ט ׳811/15 11 45 7* 2650א ט ׳ 81113 115
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 4 | לגביו מוגשת תלונה או קובלנה, אסיר כשהמדובר הוא במנהיג התנועה, הפרו- פסור ידין. מבחינה זו לפתות, הזכירה התנהגות אנשי ידין את הימים השחורים ביותר של שילטון
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 5 | שוקולב שוקולב ־־ שוקולד לבן של עלית*,צופן בהובו המון הפתעות קודם כל, השוקולד לבן וזה נחמד והטעם־צפיחית בדבש. מי שמקבל שוקולד לבן של עלית(ולא רק ילדים) שמח
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 6 | פרשה מסויימת שאתה שומר בסוד תיוודע ה שבוע לאדם הלא נכון, ועלולה לגרום לן עוג- מת נפש גדולה. אין טעם שתכחיש את ה עובדות כאשר האדם יטיח אותן בפניך. השאוהד תדל
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 7 | מכת בי ם — בעקבות התאבדותו של השר עופר ז״ל. התאבדות זו, קובע עורך־הדין אטשטיין בפסקנות, עוררה מגמות פשיסטיות, הסתה נגד עיתון נמו העולם הזה ויוזמות פרלמנטריות,
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 8 | סיכום שלוש שוות כהונתו שד ר ב ־ אלו ף מרדכי( ,.מו ט ה גור בתפ קי ד הרמ טכ״ל מוכיח ב׳ מ אז מי לחמת יום־ כיפור ״לאלמד צה״ל כלו ם ״ ן > ום שלוש שנות כהונת רב־אלוף
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 9 | בים את הביצוע המהיר, התכליתי והנמרץ, על-ידי גרירתן לביצה של מלל ותיאוריות. ך יי כיצועיזם גרם, שקל מהרה יאבד צה״ל אותם 1 1קריטריונים ומעצורים פנימיים שנמצאו בו
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 10 | ^ כספך חוזר:א 1י * ז ך ] 1 1 -עי סופר תל־אביב אלנבי 122 טל 612850 .־03 שי ל ה שווק ישיר לצרכן הפיקח ת ל ־ א בי ב רח׳ בן־יהודה ( 1המאספים )4 בת ים ב ל פו ר 48
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 11 | § 1ק 8 2ך שיטת ־ ה ב חי רו ת האייוריות איוה הו פכתזבד לזהב ־ אבל היא נועדה ל ה פו ך מיעוט ל רו ב האיבר ח־יבו״! ^ סיפור ישן־נושן: 1 1איכר היה רגיל כל חייו לשאוב
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 12 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. מדוע חיפשו את ח״ 3ידידיה באר* שבע פעמים, ומה שחיפשה גודלה במישורי הביטוח־הלאומי 0ראש־הממשלזז לשעבר, גולדה
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 13 | אגשים כך עצובה: גם אדית, אשתו של מוסעזון, כמו אשתו של כירנבוים הצ׳לנית ז׳קלין דה־פרה, חולה במחלה קשה 11 הגברת הראשונה של תיאטרון הדרום־אפריקאי, טו פי קושליק,
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 14 | עוד בחייו של א 1רחא חד אזרח אחד רצה, כזכור, לנסוע להולנד, או למקום אחר, אבל לא נסע. נסיעה לשם תעלה לו בשש משכורות מלאות, שלא לדבר על אשתו ורד הילדים. אזרח אחד
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 15 | מחדל ש ואשוו קובי ניב שפיגלר הודח הממשלה תמנה רעדת־חקירה החלוץ מרדכי שפיגלר הועבר מתפקידו כקפטן ניבחרת ישראל, וישמש מעתה קפטן מרחב שלמה. במקומו נתמנה כקפטן
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 16 | נשיונל .3 .6 . 2070 פתאום תגלה צלילים חדשים בתקליטים הישנים שלך. אלביס פרסלי, ה״פלטרס״ ,קליף ריצ׳רד, פאול אנקה — זוכר איך התפעלת מתקליטים אלה לפני שנים? היום
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 17 | ו הגי ד ה בנקים שראל״ס גראנד־קיימאן באיים הקריביים, בין קובה לג׳מאיי־קה, מצוי אי קטן ושמו קיימאן. או, ליתר דיוק, גראנד״קיימאן, שכן ממש לידו, מצויים עוד שני
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 18 | ח ב הו הג ח הליבוד ודע לדבר ע ס הערבים? מ מסוגל לו ה ל אי מס משא ום תן? בהנהגת הליכוד אנשים שגדלו בארץ הזאת עם השממה ועם הקשיים ועם ...הערבים. עזר רייצמו מכיר
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 19 | עיתון עובי טוען: לי שו אל יש עכשיו עליונות צבאית מוחלטת ״אם לא יושג שלום ב־,1977 תפרוץ מילחמה כ־ : 1978״ חוזרים וטוענים מנהיגי מדינות ערב. האם יש ממש כאיום זה
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 20 | העס? ההס 13 1 3חשד דין: ה סי פו ר האמיתי והאדיב ה מ פו ברד! תגובתו של ייגאל ידיו עד הכתבה הראשונה בסידרה זו, שפורסמה כשבוע שעבר, היתה אופיינית דאיש. ידין יצא
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 21 | הסתירה !חשובה ביותר, נפי שיתברר בהמשך הניתוח. מה שברור הוא, כי רוואן לא הציע את העיסקה לבנק שלו כתרומה, אלא כרכישה -סל אוסף לשם הצגתו באולם הכניסה של הסניף
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 22 | לבג׳ שש שנים חבו ינים ס נדה ס מד מאבקם של יהודי ברית־המועצות לעלייה לישראל ־ ׳והשבוע עמד לרדת מהארץ חסוז1 ש ה תנ פ ץ ׳6יל־סדר עצוב נחוג השבוע בביתו /של יפים
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 23 | לעלות לישראל. הוא אמר לי, :תקבל ממני את כל הסיוע הכספי הדרוש /עניתי לו שאני גאה ושמח על הקשר בינינו. אולם איני נכה. אעבוד קשה. תוך הכרת תודה עמוקה דחיתי את
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 24 | הסמל ש ה תנ פץ (המשך מעמוד )23 לבקר אותי הסופר חיים הזז, שנפטר כעבור שנה. הוא דיבר עמי רוסית. אני זוכר שכבר אז אמרתי לו , :אני מפחד. כאן לא מבינים את מה שעומד
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 25 | במדינה העם לקראת המחדל 30א יאפר עראפאת חופשי יותר מרבין בדרך להסדר כתב ..ה עו ד הזה״ שוחח ע מנח בגין ב בי ח־ ה חו די ם - •ג חרו ת גיד ה מכל המחסומים שזזציבזן
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 26 | רק לפני שלוש שנים קרתה לריקה תאונת־דרכים קשה, שבעיקבותיה אושפזה בבית־תולים למשך , 14 חודשים רצופים. אך הפעם נראה היה, שהיא עוברת משבר שעלול היה להיות חמור
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 27 | מתוודה : מרוהט רובו־ככולו בעתיקות יקרות־ערך. ריקה עצמה ! ״111ך!!! 1 \ 1ך 1ך אינה מבשלת כלל. באן היא. גם אוהבת לקרוא את מיכתבי־ 1 1 1 1י # 111 * 1 המעריצים,
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 28 | בודדו־ .בצמרת״ (המשך מעמוד )27 הצטיידה בבירכתו של האמרגן גיורא גו* דיק, שאמר לה הגיגית :״ג-שי למנהל האולימפיה, קוקארטריס מיסרי לו דרישת־שלום חמה, ומובטח לך
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 29 | וכבר משמשים חייו נושא לתוכנית הטלוויזיה הפופולארית ששל שנאלח רצו להיות חברים שלה ״בשביל לראות סרטים חינם.״ .״פעם יצאנו להבראה מטעם הסניף, ו־הסתנן אלינו גם נער
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 30 | ספורט דורגל מי דמד בד שא השבוע מינימט הנדס הראשון 750.000י י מינימום כלל הפרסים 1.500.000י ״השתגעתם?! מי צריך את כל הממטרות ד,אלד לא מספיק שמאיר נימני שבר את
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 31 | עליו בכוח ולא הצליחו לשוברו. אולם איש אינו מוציא מכלל אפשרות שנחיתה של אחד הכדורגלנים מגובה רב עלולה בהחלט לשבור את המיכסה. בחמישה מיגרשי כדורגל בישראל — אלה
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 32 | צא מן הבית ובוא ליער בן־ שמן (דרך לוד) רהננינג שרי כאחרון לפסח, שכת ,0.4.77 ,החל כשעה 10.30 כבוקר בו אלשמזע מוסיקה, כידור, נאומים (קצרים) ,דיכרי סופרים ואמנים
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 33 | (המשך מעמוד )19 ,)15 והוא מנהל משא־ומתן על רכישת 250 מטוסי אפ־.16 יתירה מזאת, יש ברשותו מיספר מספיק של טייסים עבור כל כלי־הטייס שלו ו־ציוותי-מילואים עבור
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 34 | בנזדינוו מיעוטים נלד? .רד. בבאקה התלמידים שיצאו להפסקה גפהלו למראה החיילים שהופעתם היתה בלתי״צפוייה, וכך גפתחה הפרובוקציה 91,000 צופי ם 33 ...י צי או ת
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 35 | הונאות המירסונלא׳ הרמאי עיתון הסתגר בעיסקי• פירסוב עם נובל ממולח, שהותיר מאות מפרסמים מרומים ״גנב! אנחנו נדאג שיניחו עליך יד כבדה ! החזר את הכסף !״ אזהרה זו,
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 36 | י — מוטהו״השיטה׳׳^ (המשך מעמוד )9 להבטיח לעצמו קצונה ברמת־איכות מיר־בית. כיוון שנפתרת בעייה זו באמצעות גיבוש מערכות והקמת מנגנונים כנזכר, כבר קיים המכשיר
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 37 | שברחוב — כל דירה בת שלושה וחצי חדרים. וכיוון שכל מבוקשה ניתן לה בנקל כל־בד — הרחיקה לכת עוד יותר. המיגרש שהובטח לעיריית רמת־יגן — ל א הועבר לרשותה.
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 38 | ^/.ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו= במדינה ד ר כי אדם אסיד ב ״כאן כמו ברוסיה 1״ טוען גער חסר״בית המבקש לגסוע אל אמו, אך צה״ל מתעקש
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 39 | ב חור־י שיב ה ישראל שיצא ל א מריק ה, המציא שיטה פ לי לי ת מ תו חכמתלר מו תאח הי שראלים ־ החח רי ם ף* שוטר חמור־ הסבר פסע בהחל־ 1 1טיות במורד רחוב אסקם שבמנהטן
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 40 | קולנוע כוכבות השתיים שלא זכו כבכל שנה, גם הפעם היו חמש מועמדות לזכייה בפרס האוסקר לשחקנית הטובה ביותר של השינה. שלוש מהן ותיקות ומוכרות היטב. האחת, ליב אולמן,
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 41 | צורך באישיות קול;ועית חזקה באופן יוצא- דופן. דה־ נירו ממין נקבה .״יש בה משהו המזכיר את רוברט דה־נירו,״ אומר עליה הבמאי בריאן די־פאלמה .״ברגע שהיא באה במגע עם
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 42 | מאוזן : גיטרות * אקורדיונים אורגנים כלי־נשיפה * תופים מיתרים סיפור־מעשה לל א־ ת ק די ם של חולי ה י שראלית ח שאית נבחרת שלחמה בטרור הערבי השאלה +מכירה + תיקונים
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 43 | ענק את הפתרונות יש לשלוח עד ליום ה־ 15.4.77 לת.ד ,136 .תל־אביב ולציין עד המעטפה :״תשבץ ענק׳׳. בין הפותריס נכונה תוגרד ארוחה זוגית במסעדת ״רימיני״ .בתל־אביב
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 44 | נערה ילידתעדן, מבית דתי אדוק,כוכבת הצגה חדשה, מופיעה בה בחצי־עידום #77*17 *77*71777 ה | ״11 ״1יי! 11 טינה לווינשטיין, בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל־אביב,
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 45 | הוא יליד תל־אביב. זה שנים הוא עוסק בכתיבה ובתיאטרון, אך לא משך ידו גם ממלאכות שונות ומשונות. בין השאר היה כבר סבל בשוק, מפעיל-מחשב, ספרן, חק לאי, ובצד כל אלה
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 46 | 11ר ^ 8ר : 8ר1.11־ 1־ 1 - 1ד 11ר 1^ 1111ו! גליון ״העולם הזח״ שיצא לאור לפני 25 שכיס בדיוק, חגג שנתיים לעריכתו כידי המערבת הנוכחית, שהחליפה את?ור מתה שבראשות
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 47 | תראו מה שהם עשו לדבר הכי חשוב בשבילם; תראו מה שהם עשו •להתנחלויות. מה הדבר הכי חשוב למנחם בגין? ל״חרות״? ל״ליכוד״? כל ילד בגן יודע להשיב: התנחלויות. עוד ועוד
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 48 | ״*יי 1ו 4ן ן ״גוויות חרוכות ־ זה לא מי שפטים שאני רוצה להש מיע מפי ...המיל ח מה נתנה לסופר ה שאנן מכה מתחת לחגור!ה ...א ני ח ו״ב להיות מעורב. ואני מ ש תמ ש בעט
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 49 | מגרה אותי עד־כדי־כך שאני חושב לעצמי: מה יכולתי לעשות כסיפור הזה. לדוגמה, אוולין וו * סופר אנגלי טוב אחר. אני, למשל, מעוניין לתרגם את סקופ שלו. ובינתיים, אחרי
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 50 | פ ר סו ם פלד נו ש ה עכור !.ו ר בי ם ה קני ה הטובה ביו תר 1977 זברה זו שאנו אוהבים העו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 51 | מה שרוצה הוא ש קו ר ה פתאום קם אדם בבוקר, וכל מה שהוא רוצה נהיה לו. כזה מזל יש לזמר שלמה ארצי, שכל מה שהוא רוצה הולך לו בחיים. רצה להיות זמר — נהייה זמר.
העולם הזה - גליון 2066 - 6 באפריל 1977 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד