גליון 2067

העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 2 | הקיבוצים עצמם ממיסגרת הקיבוץ הארצי, המאחדת את קיכוצי השומר־הצעיר. היתה אחת הסיבות לכך שמנהיג מפ״ם, יעקב חזן, נטה תחילה לתמוך בפרישה מהמערך. בחוגי מפ״ם מעריכים
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 3 | מקלט-מגברים מגברים 70 88 1630 1150 2650 5650 4ד 8וו א ט 81715 1114 וו א ט 8 )1/13 11 23 14א ט 85/13 4ז 35 וו א ט 8545 45 74 וו א ט 8545 115 0 14א ט 8 )1/15
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 4 | זה היה 05111:1וחה שחית גליון ״העולם הזה׳׳ שיצא לאור לפגי 25 שנים בדיור״ הציג לקוראיו מישאל־אישים תהת הכותרת ״אתה והסערה כמרחב,״ •מכו השתתפו אבא אכן נימר אל
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 5 | 1*111111 הלנה רובעויוט״ן/מדעהיוס, מגישה ה מר אה החיוור חלף עבר• ה מר אה הזוהר ה חד ש הוא חי וקורן. קל וקורן לשעות היום, זוהר וקורן לשעות הערב. העיניים מודגשות
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 6 | ״ 8ר 0ותסיר עו ל מערבות 1ןיר להתעמר . בגדלים לבל דירה . 8#רכות 0מ<ה לאדה ״ ב רבה 0 -1 1 1 0 ! ! גאות ומובצות בהצלחה אמצעות ז מ 0י=ז\/1וו _ו\>ז^^£רדו* 0ב< רהיטי
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 7 | בינתיים מוצתה החקירה עד תום. לא נותר עוד ספק לגבי הנסיבות שבהן מצאה אילנה פינחס את מותה. כדי להסיר ספקות ולהפריד -שמועות, במידה שאלה עדיין קיימות סביב פרשה זו,
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 8 | אד ם קרוב ואהוד, ש עד לה גילה עניין מועט מאוד בבעיותין האישיות, יגלה לפתע נכונות בלתי צפוייה ל ה טו ת אוזן, להבין, ולעזור לך בעצה ובדידן לגבי מעשה. הי ה זו
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 9 | ה־ 11$ 548 של נשיונל אינו יודע חוכמות. אם לא תכוון את כפתור העוצמה שלו לדרגה מתקבלת על הדעת, הוא ירעיש את אוזניך בעוצמה אדירה של 3.5וה (!)11^[8 -וזה עלול להיות
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 במתרחש מאחרי״הקלעים של חוגי האוצר, ומבהיר שהבעייה היא לא בכוח־אדם אלא פשוט באי־רצון ללחום בתופעה ובאי־מתן כלים הולמים בידי שילטונות המס.
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 11 | אני מתביי שת, אחי ג׳ לאל סל ח לי אחי, ג׳לאל. סל ח לי על כל או תן ה שיחות והפגישות, ה חלו מו ת, ו ה תוכניו ת שטווינו ביחד ואשר תרמו אולי לטעות העצובה שחיית בה,
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 12 | דרוש ,טיולי ה שניי ם רק ב טי סו ת אי סתא כל הנו ס עי ם ס טו ד נ טי ם וכל ה ס טו דנ טיו ת צעירו ת ס טו דנ ט, דעאת זכויו תי ך! רק ב אי סתאי טו סו גםאשתך וילדי ך
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 13 | שחססח שנ ס חז ח מכתב גלו ל שו פטת של שר ה הר כבוד ה שופטת הדסה בן״עיתו, שלום רב. אני, ס טודנ טי ת שנה ב׳ לעבודה סו ציאלי ת באוני בר סי ט ת תל־אביב — ה מנ ס ה
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 14 | מכתבים (המשך מעמוד )10 שגילה פיתאום סכנה ביטחונית לקיום ישראל, שרק חזרתו לליכוד תמנע אותה. האיש שקרא למיפלגתו שלומציון, מתוך מחשבה שיוכל לרכב על סיסמת השלום
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 15 | כף בחי״ש. ידעתי שנחשב כמוח האיסטרא־טגי של צה״ל, שקידומו נבלם על-ידי בן- גזריון ביגלל סיבות פוליטיות, ושהיה ה טוב ברמטכ״לי צה״ל. פעם אחת נתקלנו זה בזה בנסיבות
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 16 | לים :״לרבץ היה מזל — הרבה מזל. עכ שיו עליו להוכיח שיקול ותנופה.״ במאמר הזהרתי את רבין, שאם לא ייטול את ה יוזמה לידיו ויחדש את פני המערכת, ״החידוש יישחק, התנופה
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 17 | עבור צעירים 1 מייצרים סנדלים ״,נולדיסלהגזעייס״של״גלי״ את ״הגזעיים•׳ של ״גלי־׳ תמצאו בכל מקום בו תדרוך כף רגלכם! אם אתם ״גזעיים•׳ הסנדלים של ״גלי״הם עבורכם! אתם
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 18 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. אי ך כי מעטשהחמיצהמכביתל א בי באת ניצחונהביגללעניבתושלאלבס גי דעד 1עם התפוצץ פרשת חש־בונזת־הבנק האמריקאיים של
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 19 | אננסים הוא קיבל מהח״ב ׳תשובה נלהבת :״ירק תגיד מתי ואיפה, אני אגיע לכל מקום ובכל שעה.״ אך העיתונאי לא הת רשם, כנראה, מהתלהבותו של בן־מאיר, העדיף לראיין את חנן
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 20 | 4הצעות מסר/יוגות עול היוו בחבבךב בי תךב 10 -נו נס*ון חי נ ם ! עתה בהי שג ידך: זבנג וגמרנו! מערכת ״זבנג וגמרנו כוללת א ת הפריטים הב אי ם : 1טיל ביניבשתי מנירוס
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 21 | 1977 • 1984 היא 1977 • 1984 היא 11 • 1984 היא00331 מלחמה חירות היא עבדותן1 בערות היא כרח 1 מחבל הוא פועל לפי חשבוני, עדיין נותרו שבע שנים עד לשנה הסימלית ,1984
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 22 | 4יי 4 ^ 4 4 0 ?4 4 ׳4י יעקב חודוחב במשחק איסליה־ישראל 4.11.61 הזמן עובר חביב ״אתה צעיר והעתיד לפניך. אבל, העתיד מגיע מהר. מהר מאוד. והאמן לי, מוסב שהע תיד ימצא
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 23 | כידי רעייתו. השאלה אינה, איסוא, מה אידע ליצחק רבץ, אלא מה עשתה לאה. (המשך מעמוד ) 16 כלי מיפלגה אי-אפשר לשלוט כמישטר דמוקרטי. כל מנהיג דמוקרטי גדול הוא גם
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 24 | שתי התמונות המבטאות יותר מכל הסבו את התהליך הדרמתי של חילופי רביו ־ יותר, אחראי יותר מקודמיו. ככן, יש שימעון פרס ״אחר״ ,שימעון | פרס ״חדש״ ,שי,מעון שאין צורך
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 25 | רס ־ יצחק רביו מקשיב להודעת מאיר זרמי ומברו את כרס, מבלי להביט בו הוא פדירטט ;ים אנשי א׳׳י השלמה. אפשר לטעון, כמובן, שכל אלה היו טכסיסים. שפרס יצר לעצמו תדמית
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 26 | סנווגסוו בוק בעד ב ח רנ ה בט־שוו ובין ־ האם נהג באונן שונה לחלוטין בפרשת ידיו? מי צריו לעמוד בראש ממשלת ישראל? אזרח הגון וישר דרר אדם שהצליח בכל מה שעשה איש
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 27 | האמור ומסרו לאזרח ישראלי ששמו אברהם לוי. הודאתו זו של ידין פורסמה בכל כלי-התיקשודת, ואין ספק שהגיעה לידיעת אנשי־האוצר ומישרד־המישפטים. והנה, למרות שידין הודה
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 28 | _ למהדא דין י (המשך מעמוד )27 תאגיד ציבורי אחר, את רשימת מורשי ה חתימה שלח. הפירסום האחרון, המתייחס לתקופה בה חתם ייגאל ידין על צ׳ק שנשלח לפקודת האוניברסיטה
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 29 | מודד עם רבין על תפקיד המועמד לרא- שות־הממשלה מטעם מיפלגת העבודה, החל לארגן את מחנהו ולכרות בריתות עם ירי בים לשעבר. אותה שעה נרקמה והתהדקה הברית בין פרס לבין
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 30 | ה 1ן ׳ 1י 1 1ןךך ך דלף קליין, מאמן קבוצת הכדורסל של מכבי תל־אביב, האיש שהביא אותה אל כתר אלופת אירופה בכדורסל, | 11111י # קופץ ומורם באוויר בידי אוהד שפרץ
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 31 | אביב מיד אחו־ הכתות מכבי כאלופה וברודי שופו מהגביע שמפאניה על ראשו :רקוביץ׳ ,שנייס מכדורסלני מכבי תל־אביב, :ריע בניצחון על אלופת איטליה, נושאים את ב למיגלש
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 32 | ־ מול דגל ישראל מונף על היציע של איצטדיון הכדורסל בבלגראד, שם התמודדה מכבי תל־אביב, בידי קבוצה של פלסטינים, חלקם חבושי כאפיות, שבאו למישחק כדי לעודד את הקבוצה
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 33 | במדינה (המשך מעמוד )28 התבטאה בכך -שלא הקימו מוסדות. הכל נעשה בצורה של מינויים. ההנחה היתד. שתהיה ועידה וייבחרו מוסדות ונציגים ב הליכים דמוקרטיים,״ אומר האיש
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 34 | צה־זל הכניס את עצמ 1לח 1ך סחרחרת מידרדרת והפך. בתזצאה מכך. לחבית־ ללא ־תחתית הבולעת קצינים בכל כמות. וגורמת ׳לירידה מתמדת ברמתה המיקצועית של הקצונה ובאיכות
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 35 | כלומר, חילופי 10 אלופים, מתוך 15 שנמצאו אז בצה״ל (לפי הפירסומים. כולל מתאם־השטחים, הרב הראשי, ״מפקד הכוחות המשוריינים בסיני״ והנספח בארה״ב), בתקופת 24 חודש —
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 36 | סחרחרת החידום (המשך מעמוד )35 פי סוסו של מינכאוזן, רק כדי למלא את המחסור המתמיד שיוצרת ההיפלטות המתמדת מאחוריו. ץ* כר הסכרנו, שהצעדים הראשוניים חייבים ^
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 37 | במדינה (המשך מעמוד )33 יום בעיתונות. ״לפחות 60 אחוזים מהצגות בימות היו מחוץ לעיר, בעיירות־פיתוח, וביישובי־ספר.״ חמתו של אגמון יצאה גם על סי לופים ואי־דיוקים
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 38 | בחירות 7 7 1 ״המנצח על התזמורת״ ,כפי שהוגדר לובה אליאב, מדברמער המשאית, נשמאחוריומאאסה, אבנר׳,פעיל ומחייאנו ״גוש-אמונים צעד בגדה המערבית, למען ה ה תנ חלו ת,
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 39 | לאחר מכן, תהיה זכ אילכלש רותי ש.מ.ג.ר תמורתת שלו של — 50 .ל״י בל ב ד חינ ם, ללא הג בלה, עד תו ם שנת ה מנוי. (לרכב מסחרי 75 .--ל״י) תהיה מנוי בש.מ.ג.ר א לא
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 40 | פייר קארדן בראיון מיוחד ל באופנה העולמית, פייר | ן| י 1וךי11 קארדן, צרפתי יליד אי/ 1\ 11 טליה, בן ,55 עובד בפאריס וחי בשש יבשות. בתמונה משמאל: עס כתב העולם הזה
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 41 | ״מה אני יכול לעשות, שכל מוצר חדש שלי מועתק מייד בכר העולם?״ עד עיר שלימד!,״ אומר קארדן .״זו לא שאלה של עשיית כסף — זה פשוט האתגר ליצור דברים יותר טוב מאותם
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 42 | העיתונות קובעת (המשך מעמוד )41 הראשונה. זמן קצר לאחר־מכן, 1922 נולד פייר. דיור שלח שו שנים שו אלי ם או תנו שוב: מהי הי ה? רבין הלך פ ת או ם. פרס י בי א ב חז
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 43 | מיכרז נו ס ף בית־המשפט: מנ ד ל מועצת הלוו מסו עדות־שקו שופט בית־המישפט המחוזי בתל-אביב, דב למין, קבע בי מנכ״ל מועצת-הלול, יעקב דורון /העיד עדות״שקר לפניו,
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 44 | משרד ה ח ״ק ל או ת £זזז1זז.׳£ להלן לוח המחירים המוסכם ל־ד <0.4.7־ 15.4.77 פ 14ל ז ביי ח ז1רו•• במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של הסופרסל והסופרמרקט וחנויות
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 45 | קולנוע ס ר טי ם האנש* הנחמדים שלא מדברי ע נשים ועם נערי קט1ים וממזשקפים.,, איש ששיכלו בראשו לא היה מארגן מופע של קריאת שירה באיצטדיון בלום־ פילה או מביא את
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 46 | קולנוע (המשך מעמוד )45 ילדים רועשים העושים חזרות להצגה בהדרכת המדריך הרגיש, ובילדים צוהלים הצועדים לאורך הדרכים ומזמרים (אחד משיריהם הוא מקור שם הסרט) בהדרכת
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 47 | אין רבין. אין ידלין. אין רבינוביץ. אין אינפלציה. אין שוק שחור. אין מתעשרים. אין ״שיטה*: אין שחיתות. אין קשרים. אין פשיטת רגל. אין בידוד. אין משבר. באמת?! כך זה
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 48 | למלצריות בג׳ינס ובתו לצו ת־טויקו חתימת על מגש 1י יוויו ו״,ויו 11ו> 1י^1י^ 1י .1.11(<(1ייי*<^י>1!*!1* 8ו!1 - 111 הסטודנטית ומתמטיקה ^ 2 ??2׳בשב1עלכד׳ לעבוד
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 49 | צות־הברית דרך־קבע, לא ביקרה בישראל מזה 13 שנים. כעת באה לבקר אצל אביה, ואת שהייתה כאן היא מממנת משכר עבו דתה במועדון. באמריקה היא סטודנטית למוסיקה ולשירה.
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 50 | חתיכות על מגש תן לנו לעזור לך, למצוא את הקונה למכוניתך ו/או לבחור א ת המכונית ״שלך, מתיד מבחר מגוון, שעליו אתה יודע הכל. 0יור (המשך מעמוד )49 רמת אב>ב. רח
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 51 | במדינה מי פ רגו ת חרא סו ח מ דו ^ דו ח האם עוזרה מישטרת ישראל ?הפקת מישדרי־התעמולה ש? המערך? המכונית האמריקאית החדישה סבבה בחריקה צורמת סביב עצמה. הנהג, צעיר
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 52 | ^ צ * י גמוי.ז, מ ! ע מו ^ היינריך בל על :״יחסי גומלין בין מקהלה וגזע...מקהלה של ליגיונרים שעליה השתייכו בני שלוש־עשרה אומות שונות ואשר היטיבה לשיר קטע מקהלת׳
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 53 | אביגדור ד,מאירי, בהמשיזז הלבן, מביא את פושעי־המילחמה למישפט של צדק, אחרי סיומה של זו. ובמיש־פט הוא מעביר גלריה של סוצגי המוזיאון־הלבן שעודם נושמים וחיים. כמו:
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 54 | במדינה קשקשת 2067 הפעל את דימיונך ונסה ד נו צוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : .קשקשת״ ,ת. ד , 136
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 55 | הצעה מפתה טיולי צעירים לאירופה \ 4 0 0לי \ מענק ׳לנרשמים עד 13.5.77- בוא ל ח סו ך עם ׳־בוא ניסע״. חברת ׳־בוא ניסע־־ .החברה הגדולה ביותר בארע לסיולים מאורגנים
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 56 | ס שרד ה שיכון דע זכויותך לסיוע בשיכון תוכנית סיוע לזוגות צעירים ביום 1.7.77 יכנסו ל תו קפ ם עדכונים בתוכני ת הסיוע לזוגות צעירים של משרד הסיכון. החל מתאריך זה
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 57 | משרד השיכון — תנאי ה ה חזר של ה הלו או ת י היו נו חי ם יותר לעובדים נדרשים מאשר לכאל ה שאינם עובדים נדרשים. פירוט גובה הסיוע ותנאי ההחזר החודשי (בל״י) ! ^ 511
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 58 | עבדנו קשה, כד להגיע אד המקום הראשון כאכנה! ...נמשיך ד עכוד קשה, כדי דהשאר בוי! אפנת ניבה זכתה גם השנה,ב3 מקומות ראשונים במשאלי דעת קהל. * ״המוצר הנבחר 77׳ -ב א
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 59 | והוחווו₪ם ו תוהשום אס אין אני לי ־ מולי? אומנם, מאז שאייכי נתן בשטח לא- כל־כך שומעים את גלי־צת״ל, אבל למדות זאת אני מוכרחה לספר לכם, שאחרון הרווקים הוותיקים של
העולם הזה - גליון 2067 - 13 באפריל 1977 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד