גליון 2069

העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 1 | המחיר 8.00 : ט׳ אייר תשל״ז 27.4.77 ,שנה 41 מספר 2069 (כולל
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 2 | למערכ ת לקטוב שי לו ב י באחרונה חל ניתוק בין ח״כ יחיאל לקט לבין חברי החוג ״לשילוב״ במיפלגת העבודה. לקט, שהיה אחד הבודדים מאנשי החוג שתמכו במועמדותו של יצחק
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 3 | מגבר 70 וואט הספחקק פטיפון חצי אוטומטי טם רא ש מגנטי טיונר ^\.ו/ו^ו\//ג\ו=) סטריאו ט״פ קסטות ״00187״ זוג רמקולים 40.55-1250 וואט 1250־ 3 3 למבקשי <זת הטוב
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 4 | וה חיה ) 031113 גו ה שהיח גיליון*,העולם. הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים בדיור״ פירשם כתפת-שער הוזה הכויתרת ״אצכע מובילה לפשע״• ,שדנה כשיכלול אמצעי ושיטות איתור
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 5 | לא רק אופנה; סגנון ח״ שחלת-מטפרוות הסריג שיפון דקיק עם הדפסה מקורית שעוצבה במיוחד עבוד אלד -אחד מדגמי קי^ 1977 פרסום צימ ס
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 6 | אם הג׳ינס יושבות עליך טוב, 4 , אם חזיה לגביך היא אביזר ה שיך להיסטוריה, אם הגבר שלך משום מה,אינומצליח להזכר בכתובת של הספר, אם שניכם אוהבים נורא ביחד אבל גם בל
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 7 | להדן המכתב השני, כחתימת פאוזי כן־המידה, ערכי שאין ה־עתון מגלה את ארץ מגוריו : ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי * המערבת והמינהדה : תל־אכיב, רחוב גורדון
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 8 | וקור א קרו זכית בהצלחה, ואתה עתיד לזכות בעוד כמה. זכור כי הדימיון והמ קו ריו ת חייבים לשמש נר לרגליך, הרבה יותר מן הזהירות והתיכנון הקפדני. עם זאת, אל תתעלם מ
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 9 | נוסעים לבת-יס. הקציבו לעצמכם 10 דקות נסיעה. רדו ממלון ״דן״ לעבר רחוב הרברט סמואל, דרך הטיילת על שפת הים, עיברו שני רמזורים, ואתם בבכר השעון ביפו. המשיכו ברחוב
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 10 | המצטרפים לר שימת טיול קמפינג עד ה־ 17 במאי קבלו שק שינה חיום* א1ו גאים להביע זו השגה הרביעית מבחר טיולי קמפיגג לאירופה, לדוגמא: ע ד גיל ( 26 סטודנט )58 * 32
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 11 | מכתבים (המשך מעמוד )8 ד,יתד. בתחום הכלפלה• אולם, בל נשכח שגם בתקופת דוד בן־גוריון, בצד תיקונים חברתיים מפליגים, היו ריטונים קשים בכל מד, שנוגע לשטח הכלכלי.
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 12 | סטודנט! טוס בחברה שלך טיסות איסתא לאירופה. ובתוך אירופה. ב מ חיר הנמוך ביותר ו הב ל במטבע י שר אלי אשת סטודנט! הראי מודעה?ו לבעלך: ב ל מה שאנומציעים ניתן גס לך
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 13 | 0ו ח;1 0שנס !7717 בחירות, קוסמטיקה ופלישה מן המאדיס נניח שהאמת היא בעצם בזאת : לפני כארבע שנים נחתה חללי ת בלתי־ מזו הה במידבר סיני. נחתה — ונעלמה. ה חללי ת
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 14 | מכתבים (המשך מעמוד )11 נדב להזכיר לרשות־השידור באמצעותכם כי קיימים עוד כמה נושאים השייכים ל תחום זה של המאבק לחירות. מן העבר הקרוב קיימות המילחמות לחירות של
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 15 | מאח אור׳ אבנר׳ ״ ה סי סמה אשר בראש הגיליון מ חייב ת אותנו לפתוב, בלי מורא, בלי משוא- פנים׳ .חוששני שהפעם לא אוכל להגשים אתה סי סמהב מלו א ה. ״מאמר ז ה נכתב ב
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 16 | הדתוקטטור (המשך מעמוד )15 חברים, לכונן בארץ דיקטטורה צבאית. גילוי זה אישר כמה פירסומים על כך בהעולם הזה, שנחשבו עד אז כדימיוניים. אבריאל היה, בשעתו, מנכ״ל
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 17 | הפרשה כולה יבלה להיות מגוחכת, לולא גילתה אהכה-עצמית כלתי־נסכלת, ונכונות מסוכנת להשתמש כאמצעי-דיכוי אנטי• רמוקרטיים למען אינטרסים אישיים, ואף למען שחצנות אישית.
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 18 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. מדוע בו ט ל הראיון ע האחראי לנ פי ל חו שד רב! -ומה בין נג טיב לנג ע־ טי ב , 8שר-ד,ביטחון שמעון פרס החליט ליצור
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 19 | א 1שים אלוני; שהתלוננה לפני יו״ר ועדת־הבחירות המרכזית, השופט אליהו מני; על כי אמי נים, חברי מחנה שלי, הופיעו בעצרות של המחנה. היה זה נציג מיפלגתה, ר״צ, שהעלה
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 20 | ה6/3ה אי אפשר להסביר זאת אחרת: פושטי הרגל העומדים בראש המערד — איבדו את הבושה. אם הם מסוגלים לפנות אליך, הבוחר שתתו בהם אמון, אם הם מסוגלים לדבר על שינוי אמיתי
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 21 | 1למ! אין לו בערב עליתי לאוהלו של בן־צבי, על־פי הזמנתו. כל החבורה היתר. שם — בן־צבי, בי־ג׳י, שרתוק, זלמן, ברל וגם ינאית. פנס הלוקם הפיץ אור נעים והאווירה היתה
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 22 | 1 6ו חז צ מה שעושה א 1תה ק7ה באמת־זה?...6.5. סיגריות רבות מתיימרו ת להיות קלות... אך !16 וח 5היא שונה. הי א אחרת. היא הסיגריה הרא שונה בי שראל ה מ אפ שרת לך
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 23 | ב חי רו ת 771 מבין 5 0המועבדים הדא שווים שד ה מ עי רלכנסת - 2 0הם ניצי 2 0 ,ה יונים 10 ,ה ׳ונצי אחת השאלות המכריעות העומדות לפני הבוחר בבחירות אלה היא: כשאני
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 24 | במדינה העם תיזסרח מן הנצבר גרוני קהיר הובאו ?קבורה, ביום בו גט? פרס את חשילטון ביום בו הפך שימעון פרס לראשונה לראש־סמשלה בפועל, הובאו לקבורה ממלכתית בירושלים
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 25 | מדינת ישראל מ שרד הממונים עד שמירת החול, יד לאי־מילויו. מיכתב הפרופסורים, יחד עם התביעה שהגיש ידין, יצר תחילה רושם כאילו מעשים אלה מוכיחים את צילקתו, מול
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 26 | במדינה שמואל תמיר צהי-ל האש׳ את חג ע צ 71 אוח הטדוויז״ה ניגוד איגטרסיס 73 תי ניתן ?גישור כרס?עימות חסר־־תקדים גין צה״? 7טלוויזיה מאיר /נמית הו א העביר 0 *0 0
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 27 | בכירים בצד,״ל שעמדה הטלוויזיה לשדר. טען ראש מחלקת־החדשות בטלוויזיה, דן שילון :״דין אחד לרמטכ״ל ולמנהלי מישרדים ממשלתיים אחרים. כשם שלא ייתכן שראיון עם פרופסור
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 28 | במדינה התיישבות אין נביע ה בנ בי עו ת סככת יובש מרחבת על מושב ;ביעות בכלל בעלי־הון מיבתורייב יום ח׳ — המועד האחרון למסירת הטפסים עשר. לך מנהג 7זבו 1/־ וזלאטועו
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 29 | הסיפור האמיתי שמאחורי גילוי חשבונות הדולרים של אבן באוצות־הבדית: 111111111111אבא למדי כדי לסלק את רבץ, עישר, את שלו — החוק יכול ללכת. מה קרה בעי תונים! ** מדת
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 30 | איו בתו סמי מ בעזרת מאות 0 ך• קוריה הגדול ביותר של מערכת 1 1הבחירות לכנסת התשיעית הוא המול־טי־מיליונר סמי פלאטו־שרון. תחת הסיסמה ״האיש הבודד לכנסת״ מקווה פלאטו
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 31 | אטו את מצוקה הדיור של עצמו 3ח ני פראנק־נ 1־ שר אחרים חד ו־ה ע בודה של המיליונר מצופה כולו בקטיפה כחולה, המקשטת את הקירות והתיקרה. הריצפה מכוסה שטיח לבן רך מקיר
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 32 | במדיש (המשך מעמוד )28 ואדי ואתיר שליד נביעות ידוע בסיני כנחל משופע במקורות של מים מתוקים. ״אבל. המינהל לא השקיע כאן די כסף בפיתוח,״ טוענים המושבניקים .״כל
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 33 | מציגה את ארוסה החדש לפני ידידיה | למקום הבדרן מייק בורשטיין בחברת אשתו, עדית. השניים היו, כמובן, מוזמנים. אולם יחד איתם בא זוג ששמו לא הופיע ברשימת המוזמנים.
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 34 | העולם היה חשו פרשיה מוזרה מו חו או פניי ם ך* רגע האחרון ממש הבחין נהג- המונית ברוכב־האופניים שהגיח מ־סימטה צדדית. השעה היתר. תשע בלילה, ונהג־המונית דהר במהירות
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 35 | של עובדים זרים מיוגוסלביה בישראל, בעיקבות הוריו של וולוסלב שוגיץ׳ מתבוננים בתמונות של בנם. הם ביקשו לראות כיצד מצא בנס את מותו, אולם לא הזילו אפילו דימעה למראה
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 36 | המנייה הפומב״ת זוהי חאווז רשימת מועמדי שר לונ ה אליאב, סוציולוג, תל-אגיב. 56 , מאיר פעיל, היסטוריון, תל־אביב. 51 , אורי אבנרי, עיתונאי, תל־אביב. 53 , סעדיה
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 37 | מותו שלרוכב האופניים (המשך מעמוד )35 הזדקר צריח של כנסייה. היה זה בגדז/ כפר מולדתו של וולוסלב שוגיץ /לא הבנתי איך הוא הגיע מכאן לישראל, עד שנכנסתי לבית הוריו.
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 38 | ה ד מו ק ט טו ר 1 (המשך מעמוד )17 בה״א־הידיעה. השקפותיו במרבית הנוש אים רדודות עד להחריד, ברמה של קורא המאמרים הראשיים בעיתון־ערב — אוסף בנאלי של מליצות שדופות
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 39 | במדינה מי שטרה נלסע־צדב ב ו ״ ב 1ע המישטרה גקטה שיטות פכו 7ות ברי?הרשיע ~ עורך־דין, והוא מבטיח : שיעופו ראשיס ; ״ תמונה ורודה נצטיירה לעיניו של פקד משה צור,
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 40 | עד גיל 16ה ס פי ק ה להיות ליצנית, ר ק דני ת ו שחקנית חנו ק שבע 772 י* מסך נפתח. האורות כבים. זרקור | 1כחול מטיל מעגל סביב ליצנית המ קפצת בקלילות אל: מרכז הבמה.
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 41 | התחביב, ומקווה שיום אחד יגיע אמרגן גדול, ממולח ומהודר, יצפה בה מאחד החלונות שבאחד המלונות ברחוב הירקון, יירד אליה אל החוף ויפתח לפניה את שערי התהילה. ואליבא
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 42 | במדינה ירח דבש בכל גיל בתי המלו ן : נהריה מזמינה את הצעירים והצעירים ברוחם, לכלות חופשה נפלאה במסגרת מבצע ״ירח דבש בכל גיל קרלטון, טל 922211 : . *** עדו, טל
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 43 | והגידה הא יגל ה אליסון דמי עוד שיל שוחד בי שראל? העדות שימסור מרדכי אליסון פרשת התביעה נגד אשר ידלין ושרה הרי עלולה ל הוו ת מ הלו מ ת־ מוו ת לכ מ ה ב
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 44 | ה מכלל ה לטכנולוגיה ועל או סנ הוטקס טיל 1 ע״נע וענקר 8 קולנוע כוכבים סיגד־וח בין הרגל ״ ם המכללה קיבלה היתר מהממ של הלהת קיי ם כ מו סד לה שכלה גבוהה נמשכת
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 45 | עובדה שמרי־פופינס היא חלק בלתי נפרד ממנה, וכהוכחה ניצחת לכך החלד. אפילו לכתוב סיפרי־ילדים. הראשון, מנדי יצא לאור כבר לפני שנים אחדות. השני אחרון הוואנגדודלס
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 46 | הטמפון בעל כושר הספיגה הטוב בעולם לטמפון או־^ה, העשוי צמר גפן כבוש, כושר ספיגה ענק שאיו לאף סמפון אחר, לעומת טמפונים אחרים המתארכים עם הספיגה, טמפון 0.6 .מתרחב
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 47 | ״חן האטה״ תכנית החסכון היחידה ביעוראל 5לטווח עול עונה אחת בכבד דברים שנראו רחוקים כל כך הם עתה בהישג ידך: טיול לחו״ל, ריהוט חדש, רכב קטן משלך, מלתחה שלמה
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 48 | כ שהם מ ב טי חי ם שלום - תכניותי ה ם מאיימות מלחמה| . (כ שאנחנו ה שגנו הפרדת כו חו ת ה ם היו נגדן. כ ש הם מ ב טי חי ם שגשוג כלכלי, תכניו תי ה ם מאיימות אבטלה.
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 49 | ו,דו,ו עזו שוע והט עו ר־ ג שחזו אד ב! הקורות אחרי שנה וחצי בכלא גרמני וחצי. יום אחד הוכו הישראלים בגרמניה ואוהדי הכדורגל בארץ בהלם. היה זה כאשר משטרת גרמניה
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 50 | ה כ בו דהא בו ד (המשך מעמוד )49 טרית. כבר בגיל 17 נכלל בסגל המורחב של ניבחרת ישראל. אז, כשלב לראשונה את אפודת השוער של הפועל תל־אביב, ניבאו לו עתיד מזהיר.
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 51 | טעוני־טיפוח, הרצל צמח, אשר אחרי התפוצצות פרשיית־האהבים לקה בהתקף־לב. ש ע רו ר ״ ה ב מו ס ד חינוכי בחל ־ אביב: מנהל ה מו ס ד 1ווינה אהבי ע א ם ־ הביוז. והילד־*
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 52 | פרופסור שלמה הוגו בדגם ילדים. אתם תגדל! ותבינו: מקוטרב 1סרי ם בחייכם למעשי־גבורה. אך קל להיות גיבור מתוך שינאה. היו ו,. לאהבת־העמים ...ואם ה יה באן חטא בגירו ש
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 53 | כך גיבש וטיפח ברגמן את השקפותיו על טוהר האחריות שלנו לגבי הקונפליקט היהודי־ערבי, תוך שהוא שב ומציין כי בעיות גבולות העם היהודי מעודם לא היו גבולות פיסיים, אלא:
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 54 | לא בסי גנון..דפוק ו רו עזה כמוסיקה אהבה יש לי היזם, כך אני דואה, מדור חינוכי מאד. קחו למשל את 1/69 שהוא גם רווק, גם בן ,26 גם בוגר מוסד להש כלה גבוהה בתחום
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 55 | ראיה לטחח אוזן ה שו ב ה /־מתרחש תבונות ו גוו מובידו ת לתס7־1,ה אחת: בה ח״י אלפים 1302-1977 פרסום א.טל בתכניתכחח״י א ל פי ם עגל בנקל או מי ח ס כונו תי ר החד־ פ
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 56 | עם יורם ר חו ב אני מצייר תוך מעורבות אישית ואינני טורח לבדר זהותו הפוליטית א1 הלאומית של אותו בלי־משחית ...ניכור מול תיעוד שלבלי־משחית...״ שהו־ומהו חרט-אידם
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 57 | פחות מזה — פינת דיזנגוף־גורדון. האמנות הישראלית היא עדיין שדה פרוץ. הסיכוי לסתום את הפרצות הוא קלוש וזאת, משום שהנטייה הנוכחית היא להתרכז קודם כל במתכונים
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 58 | מיזזש? /מו ל מיו8ח8־*מ$1: כל שיער יכול להיות שיער רויאל עם ״שמפו רויאל״ לבחירתך שמפו״רויאל״ב 4-סוגים שונים: צהוב-עם תוספת הלימון הנפלאה. כחול־לשיער שמנוני
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 59 | 0 1 1 אסון נורא אירע לדוגמנית קיטי ממון. היא הלכה למספרה כדי לחזק את התלתלים שבקצות שערותיה, וכשחזרה הביתה הסתבר לה כי שוד ושבר, קצות השערות שלה נשרפו בעת
העולם הזה - גליון 2069 - 27 באפריל 1977 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד