גליון 2070

העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 1 | ט״ז אייר תשל״ז4.5.77 , המחיר : שנה 41 8.00ל ״י (כולל מ.ע.מ). מספר 2070 למרותההכחעוותוה חי קוי
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 2 | הבחירות של המערך. היה זה אחרי שפרם הסכים לקבל את תוכנית ירושלים של קולק ולבדוק את האפשרות למנות בממשלה הבאה, אם יעמוד כראשה. שר מייוחד לענייני ירושלים, ובן
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 3 | הםבאים, הםב אי ם! כל הגיבורים שאתם אוהבים מיקי מאוס,פלוטו,דונאלר דאק,פיטר פאן, קפטן הוק,פינוקיו. סינדרלה וכל האחרים... השוקולדים המצוירים של עלית במבצע פרסים
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 4 | גיליון ״העולם הזה׳׳ שיצא לאור לפני 25 שנים בדיור! ,הורן־ דש בחלקו ליום־העצמאות, תשי״ב, כאשר במרכזו כתבת־רין ע תחת הכותרת ״זה היה כך׳ .כגוף הכתבה אישים כאלוף
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 5 | הצעה מפתה טיולי צעירים לאירופה \ מ ענ ק 5לנ ר ש מי ם עד 13.5.77- כ ד אי לד ל הז ד רז 1 8י ולהרשםל טיול ״בוא ניס ע״ ל אירופ ה. יי המעגק, בסך 4 0 0ל־־י״ינתו לכל
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 6 | מכתבים הספד בטוב־טעם הגם שמבחינה פוליטית איני נוטה לאהוד את הקו של אורי אבנרי, ולא פעם אני מתייחסת בספקנות לכתבות 0נ־סציוניות שונות בעיתונו, חייבת אני להו דות
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 7 | מכתבים כל זה מזכיר מאד את תקופת נביאי- השקר בתג״ך. יש להיזהר מלחזור על שגיאות שהביאו לחורבן המדינה בימי קדם. כי אסור לשכוח שההיסטוריה תמיד חוזרת על עצמה.
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 8 | קשקשת 2 070 ה 9ע ל את דימיונד ונסה למצוא לציור שלמטה נותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח ל 9י הכתובת : .קשעטאז׳ ,ת. ד 6 .נ ,
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 9 | ה הגשמת חלו אחד. מרי ע הבאי א חריו? חלום הדירה. ריהוט חדש. וחלומות רחוקים יותר: השכלה לילד, דירה בשבילו... בסניף הקרוב של בנק הפועלים תוכלו להיעזר בייעוץ
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 10 | הבל בבל בידיד הגדול לר או ת לבלו ת -ו לי הנו ת מ או ת ת צוגו ת ואלפי מו צ רי ם ל בי תולמשפחה. ריהוט ועיצוב פני ם • שטיחים וני סוי׳ קיר • טקסטילהלבשה ו אופנ ה •
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 11 | שחס ״ח שבסחזח צורר ״ריכוז״ מפ״ם (הצמרת הבלתי-פורמלית של מיפלגה זו) החליט, כך נמסר באמצעי״התיקשורת — ״לרדת״ באורח נמרץ ביותר על מחנה שלי. פירושו של דבר הוא,
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 12 | שמעון פרס- שטר ללא כיסוי! שטר חו ב אני מ ת חיי ב לשליט י גד שערן *|| ה ת מו רההבל תי \\ מ קי טהתש לו ם . איז מ?יגג זתמשל^ע ז?רא גגגק ־>-א. לעי־יז אי??8זמ
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 13 | בואאי תינ ו התערו לעורם ה אמת חנלגח העבודה ־311״ מ מר אתמ אל חה״ על נס* מ חלי א ה ספרגוז קובי ניב הנשים גדעידן או ;ינום * לעואזל חחיים העיקר הבריאות יהדות
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 14 | הקץ לג׳וק־ם 2001 ח 01ס 1£ משחק הטלווי!יה האלקטרוני חיסול חרקי הבית עם אחריות לשנה ת ל־ א בי ב — 450264־ 03 457895־ 03 א שקלון — 23019־ 051 ירו שלי ם — 226618־
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 15 | י.ו.ן.ן.ן.ן ^ו *ן.ן.ן.ן•ן.ן.ן• ן.ן.ן.ן החוקי האב סו ר ד ״ נשאר ב תו קפם ־ מפני שהמחוקקים שגמגם מ שוחררים מה ם החש לחוק ך* אה רכין החזיקה חשבונות בבנק /אמריקאי
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 16 | מה אתה ודע עד ש טיפת־ מוח * איר הם עובדים עליך? מדרין־ לתע מו לתהב חי רו ת * כמה זה עולה להם? בוניונוד התעמווה ככל שהבחירות קרבות מושקע יותר בסף ויותר ידע
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 17 | .3״שטחים מוחזקים״ הוא ביטוי. של פסיכו- פאטים מוכים בתסביך אשמה. החזקים והיפים (ששמורה להם הבלעדיות על התואר ״בני־אדם משתמשים במונח ״שטחים משוחררים״. המודעה
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 18 | במילכוד התעמולה (המשך מעמוד ) 17 נחמד לראות שהם חשים שיתוף בנושא המכבים, אך מעניין כיצד הצליח הגרפיקאי שלהם להפוך את טל ברודי דומה כל־כך לפריד אל אטראש... חוו!
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 19 | מנקדהמדינה, דיו צחק נננצאר> —*0 חשו מחדרים נמעונת־הניטחון ובצה״ד ועורו עליו חמת הומטכ״ל !שו־הביטחון לפיס מחיילי צה״ל חטפו את ה א ! הלם הראשוני במילחמת
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 20 | מציירלהתפטר * (המשך,מעמוד )19 שתי חטיבות־הרגלים שנבדקו על־ידי מבקר־המדינה כמידגם לחטיבות צה״ל היו שתי חטיבות מילואים בעלות עבר מפואר. לגבי החטיבה בפיקוד הדרום
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 21 | סיפור אהבה התחלתי איתה לפני שבוע״... יום ד׳: יום א׳: ״היא מ שאירה טעם טוב בפה. לא חזקה מדי אך גם לא חלשה. משהו באמצע״, ׳״בעצם, תמיד חיפשתי סיגריה קלה... מענק
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 22 | לאנשים הנמנים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. מ׳ יהיה האחרון שיכ תוב עד הרב!׳ - ומדוע יתפטרג׳ימי קארטר 0במסיבת יום־העצמאות המסורתית שהתקיימה בביתו של
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 23 | אנ שי ם של הפועל תל־אביב, ריפ־עאת טורק, עומד להפוך כוכב-קולנוע. הבמאי עקיבא מי שניהל את הסיננז־טק הישראלי ומנהל כעת את הסינמטק הצרפתי, עומד ל ביים אותו בסרט
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 24 | שעו שד המדד הגדור, ששוו״! 6 50 אלו ויוות ושנתגוח נ חני חת מצדה שר ״גאל ידן, נערם באורח מיסת 1ו - ומישוד־החינוו־והתובות טוען שלא היה ולא נ בו א! * 6פני חצי־שנה,
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 25 | 10 115 ץ 001311ק 01 0 1 3 5 6 0 5 , 0$ץ3 ) 61010 13 5 ) 11£ 1011131115ה 0נ ח\י ת2 1 ץ נ 0 1 0 4 1״ 35 0 0׳ ״ 1045 60156) 0 1 השקלים, לא את פודם. 6 0 1 0 0 1
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 26 | ספן־השלוס אייבי נתן נסחף, כשהוא מת־ך 1 1 0 11111111 1 1 1 1 # 1 -1 1 1 1 1111111 יי מוגג מצחוק, אל ריקוד־הבטן של רקדנית הבטן הישראלית ריקי חלפון, שהיווה את
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 27 | במדינה מישטרה אדמ1ה במדכודת א?מ?תו ש? יפת ג 3ר שנרצח בפלא שאטה - - כץ פטיש חעורם התחתון וסדן המישטרה הנקישות החזקות על דלו! הבית שבמרכז פתח־תיקווה העירו את
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 28 | מ ס הססה מגי ש מ תנ ת יום ־ הולדתלא ״ ב י נתן: תביעה על 7,6מדיון מאות לירות, אלא שבעה מיליון ושש מאות אלף ל״י. איש אחר במקומו ודאי היה מתעלף במקום או מבטל את
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 29 | המחכה המלוכד מגיש מצע הכולל 153 פיתרונוות המדינה לבעיות מחנה שלי קם בעיצומה של מערכודהבחירות. הרכיבו אותו תנועות, יפתיע רכים, מכיוון שהוא מראה שהושגה הסכמה כין
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 30 | התשובה בחלקה השני של פואמת אטינגר : אל תספרו בגת /אל תגלו בחוצות ׳אשקלון /כי מים יש כבר בכפר של רפי נלסון / .אז תעלוזנה בנות אילת / אז תשרנה בנות העם / .מה לי
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 31 | במדינה דרבי־אדם א ק רו בטב כי סאגלגלים המתעמל־חאקרובט נפגע בעת אימוניו ושותק בכ 7כרסו — אד ׳הפועל חיפה מתבחשת 7כ 7אחריות 7וזאונה אהרון אבשלום ניתר על הקפצית׳
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 32 | * — יאהבה נמרים י* (המשך מעמוד )30 סיים זה עתה את הצגת תערוכתו בגלריה שחף ביפדהעתיקה, ושסידרה בת שש ליטוגרפיות משלו יוצאת בימים אלה ל שוק :״יום אחד, לפני
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 33 | השבוע תתקיים המכירה הפומבית! זוהי האות ע של״ צא לדרך ! במשך תישעה ימים יעמוד (או ייטע) כמרבז מערכת-הבחירות של מחנה שלי קרון מייוחד־במינו. הוא עוצב על־ידי חתן
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 34 | במדינה המשונה הראשונה במיווץ אר ההצרחה פר שו ת אין תוחלת בתוחלת אחרי עשר שדת התנבזויות מיסתוריות מצא עצמו תושב הכפר במיזכוד חסר־מוצא אנו מודים לעתונות הישראלית
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 35 | שאינד, צרפתית, קל־וחומר כשמדובר בכלי- התיקשורת הממלכתיים שלהם. היא הגיעה פאריסה שבוע לפני פתיחת התערוכה, כשצוות האירגון שלה עושה שם בהכנות כבר שבועיים
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 36 | בדיקות של המנון רוטאה סטוטיביח גירו מימצאים סנסציונ״ם חסרי״תקדים ייל מישטח הדשא התרוצצו ארב- ׳ ע עה כדורגלנים שהפגינו פושר גופני למעלה מן הממוצע. הארבעה — אלי
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 37 | זמן־בעירה משלו. קיים מכשיר נוסף שלישי, הקרוי כרומטנרפיה. במכשיר זה נבדק השתן על־ידי מריחת שיכבת־צבע. מנות־השתן ישנלקחו מן הכדורגלנים נב דקו על-ידי כל אחד
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 38 | מלאך בחוף ת ל ־א ביב אם אתה מתנוון להצביע נ עז המעדר, שים לב לקטע זה : כך מ ע הי רמשה דיין ב ג לוי עוד לפוהב חי רו ת. קר 1ע שה משה דיין אחריהב חי רו ת. קו
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 39 | הווווז האשים את ה הנהלה בהט ע״ ה ,ך* שתלמידי כית־הספר יונתן ב־ ^ נתניה שומעים את השם אורה כרמי, הם מגיבים באופן שונה במיקצת מזה ה מתבקש מילד שמזכירים באוזניו
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 40 | במדינה יש מקום נפלאלוזפגשבו ארור-הצהר״ם: סברה קופי-שופ. נעים להיות בסברה קופי-שופ, להנות מקפה טרי ומעוטת טעימות; משרות מעולה ומאוירה מקרבת-לבבות> .יר סברה
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 41 | מיעוט, שהאדמה ע בו ת היא ערך עליון. כל אדם אנושי בישראל הזדעזע מהמיקרה. ״מבחינה אמנותית,״ אומר עבד ,״הגי שה •שלי היא שאמן צריך לבטא איה הדב רים הסובבים אותו.
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 42 | קולנוע שחקנים כבור־צואה שבע יפהפיות (בריהודה, תל- אביב, איטליה) — נראה שסקג־דלים בכל־זאת עוזרים. אחרי שגאוני המועצה״לביקורת-סרטיס״ומחזות החליטו, לפני מיס־פר
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 43 | אתבגץ־אינויסל להצביע די ש מי שמצ בי עמערך -רוצהאתשמ עון פרםכראשממשלה. מי שמצ בי עליכוד -רוצהאת מנ חםב גין כראשממשלה. מי שמצ בי ע ד ״ ש -א ת מי הו א רו
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 44 | כמו ראובן רובין, אגדתי וזריצקי, ומבלים שם לילות ארוכים. גידי תכיר את כולם בילדותו, והוא מספר :״אהבתי לשמוע את הסיפורים שלהם, איך הם היו באים ו נוסעים ומה היה.
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 45 | מצעיר ב..שן הוא הפך לכוכב להקת מוות־ ועתה נחשב כתגלית קולנועית של כוורת נסגרה הקופה, ולא נפתחה עוד עד אחרי המלחמה. גידי גוב מעולם לא סיים את לימודיו, ואינו
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 46 | ביתיסכר דטקגדאל־ס י 21-1ב! תוכלו לקבוע את דמותה עול ההסתדדות בבחירות להסתדרות צריכים לקחת חלק כל חברה וחבר בהסתדרות,על מנת לקבוע את דמותה,לחזק את כוחה ולהשפיע
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 47 | והכירה למה כדאי להיות ח״כ כךמתחמקאלבס הכר. מהחזרת ב ספי םלממ של ה פסק״דין שניתן לפני כמה חודשים גרם לעיסקה מוזרה גין הזוכה למפסיד. הזוכה הוא אלכס הכהן, לשעבר
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 48 | ילדים בביתה סיפרו לי שבבית־הסוהר עוקרים את הציפורניים בצבת. וקושרים אותך בשלשלאות לכותל. ותמיד חושך, ועכברושים אוכלים אותך. ואתה מקבל רק לחם ומים ו לאכול.
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 49 | ריגול• והיו עכשיו אנשים שלא יכלו לקבל דרכונים, והיו עכשיו אנשים שלא יכלו למצוא עבודה, והיו עכשיו אנשים שנכלאו על ביזיון־בית־הדין, והיו עכשיו אנשים ימלא יכלו
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 50 | לה ולי־שמן שיזוף לאוהבים להיותיחד הקיץ יוצא אתכם ״לה ולי״ אל החוף עסשמן־שיזוף חדש לאוהבים להיות יחד. הקי ץ־ אתת מ שחי את גופו והוא ימשח את כתפייך בשמן מיוחד
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 51 | צ׳אנס חד ש דעופרים ח ס רי ה ש מו ר אחרי שנים של ׳מריבות. ושל אף־פילד. וברוגז, אני שמחה לבשר לכם שהם הש לימו, ואני ׳מתכוונת לאכי עופרים ש עשה ׳סולחה עם
העולם הזה - גליון 2070 - 4 במאי 1977 - עמוד 52 | ייי* 1 1 1 1 ל 7 > 1ר1 ה ש קל
חזרה לתחילת העמוד