גליון 2071

העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 2 | תי צונן י ך הפתעת הב חירו ת; פל אטו־ שרון אהת ההפתעות הגדולות כיותר של הבחירות שייערכו כשכוע הבא עלולה להיות כחירתו של המולטי־מיליונר המבוקש על־ידי מישטרת
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 4 | לא הוב א ת השמש ללא־חשש של פגיעה מ ק רני ה. רק תכשירי ״ ב ר מז־לאסטר ״ המדעיים מ עניקים שיזוף מוגן, מ הי ר ו מל א. ר ק בסידרת ״ברונז־־לאסטר״ רו מי תהל חו ת,
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 5 | ב־ 17 במאי יוכרע א תפרוץ עוד מילדומה די לבבות? יני בטוח אם איש יהסי-ד,ציבור, שהמציא הסיסמה, עמד על מלוא תוכנה. לכאורה זוהי סיסמה שיטחית :״די לכבות כארץ הזאת 1״
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 6 | עשית הכל כדי שהתמונה תצליח. צלמת בסרט של ״קודאק״ ,הקדשת זמן וכשרון. מה יקרה לתמונה עכשיו, כשאתה יוצא מן התמונה. גם זה תלוי בך. כדי להבטיח את האיכות המושלמת של
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 7 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהדה : תל־אביב, רהוב גורדון ,3טלפון ()24338־ .03 תא־דואר >) 13 מען מברקי :״עולמפרס מודפס כ״הדפום החרש״ כע״מ, תל
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 8 | נקירת תורפה בלתי צפוייה עלולה להתגלות במצב בריאותך, מאחר שהמתח הנפשי בו אתה שרוי משפיעה לרעה על מצבך הגופני. השתדל לא להרהר יותר מדי בבעיות מעורפלות. אל תפסח
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 9 | מכ ת בי ם מפ״ס והא;דרוגיגוסים סבורני שבמפ״ם מצויים אנדרוגינוסים — דדמיניים — בשפע המספיק כדי להציגם כפירסומת פוליטית. מדוע, אם כך, מרשה המערך לעצמו להשתמש
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 10 | בעדמ׳ ת צ בי עו? זוהי המסה הפוליטית האמיתית אלה העמדות לממשה מכתבים (המשך מעמוד )9 ציפור נפשו נפגעה כאשר שמע את הזמרת עליזה קאשי מתבטאת בגסות כלפי הערבים לפני
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 11 | נתאים לך תוכנית קניה עלפ׳ אפשרויותיו 0 8ה 6ר!ת ר,א3וין /€ !]610ת• *.חריות! *לבחירתך 4גדלים 22.19,17.16 :קוב ובמבחר צבעים *עכשיו במחירים הזדמנותיים! * אספקה
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 12 | בעק בו ת דו ״ו מנק - 1ו ! ח 1יוו עלצה ך• תקופה של אחרי יום־הכיפורים, לאור 1המתרחש בשאר גופייהשילטון — ובעיקר בממשלה — נראית תגובת צח״ל על דו״ח מבקר־המדינה
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 13 | טון) ,כמעצביה, במידה מסויימת, וכמבט- איה החשובים ביותר. ^ טאה הכבד של העיתונות מתבטא 1 1בנך שבסקירת המלחמה, ניתוחה, ביקורתה, איתור הסיבות לסיומה הלא-מספק,
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 14 | 8| | 1מוטר. משטח הע־ת!ן!דו ד״רהנרי , קיסינגד על שמעון פרס פרס -ה אי ש שיידע להתגבר על קשיים אנחנו הכתוב (המשך מעמוד )13 הפכו ״סופרנו״ או ״פרשננו הצבאי״ —
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 15 | שלהם, קמה סערה ציבורית נגד הוועדה ומסקנותיה אלו — למרות שאפשר וצריך היד. לקבלן, גם כאשר סברו שהקלה מדי עם הדרג המדיני. גונן, מפקדו הגרוע ורד לא־יוצלח של פיקוד
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 16 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. מדוע חושש ה שר מ שה בר עלצאת להת אוו ר ר לחומו על מי רפסת דירתו?* ! ממלא־מקום ראש־הממ־ שלה, שר-הביטחון שימעון
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 17 | א 1שינו בעבר נדי לראיין את האלוף (מיל ).אריאל שרון, אלא שהראיון לא יצא אל הפועל כי אריק היה בחופשה. כאשר סיפרה על כך הנסיכה לדן פתיר, יועצו לענייני עיתונות של
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 18 | אחד במא 1977 לטלפלא, ביטאון העם, היו חודשים קשים ועמו סים. קודם ט״ו־בשבט וי״א באדר, ואחר־כך פורים ופסח ראשון ופסח שני ופסח שלישי ויום־הגבורה ויום־העצמאות ול״ג
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 19 | סיפו רו שלנער ־ מעברההמוכיחש מי שרוצה ־ י בו ל ומי שמשתדל -מצליח פ נו רמהמרהיבההפורשתי רי ע ת־ חיי םרחבהבדראמההישראליתהמלהיבה אל ת הי ה פ דיי ה קובי ניב אבו
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 20 | 11 11י ב אי סתא! רק אחד מבני הזנו. צריך להיות סטודנט, באוירה הנכונה ובחברה המת אי מ ה, להתחלה של חופשה נהדרת. כדי ששניהם י טו סו יחד, ובמחירי ס טו דנ טי ם.
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 21 | מה שהמ ערך אינו מפרס ראשי ״סק־ישראל״ מרמים אות קרן וזמטובע הבינלאזמי לפני שבועות אחדים יצאו נגיד ״בנק ישראל״ ,ארנון גפני, ומנכ״ל הבנק אליעזר שפר, לכנס של קרן
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 22 | החלפתי כבר סיגריות רבות־אך הפעם אני חותמת קבע על 11 וזתצ. סוף סוף מצאתי סיגריה קלה שמאפשרת לי לוותר על הניקוטין־ ולהנות יותר מן הטעם. 11 וזתצ.שונה מכל סיגריה
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 23 | נעו בן 16 ואשה בת 55נ חוגו-וד א בשגגה -כתוצאה מנ ח בוק צ יה שר חוב כהנא מק 01 הפיגוע חברו של בלאל חסן אבו־רוב, שהי-ה עד ראיה להריגתו, מדגים כיצד נורה בלאל
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 24 | מ 1ות בקבא טי הי ״אחד הכדורים פגע בראשו של בלאל שנפל מייד על הארץ. הייתי במרחק של כחמישים מטר ממנו. ראיתי איך לפת את ראשו בידיו ונפל. החייל שירה בו עמד למטה,
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 25 | השבוע כבד החד בצמדות המעדן והליכוד המשא־והמתן הסודי: ץ* די יום הם תוקפים זה את זד, בחריפות במודעות־ענק במאות אלפי לירות בעיתונות. מדי ערב הם מתנצחים ומתנגחים
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 26 | הגוה פירסם התובע פירסומים פופולאריים כרכר החפירות, אשר מומנו בכספי הציבור והוא מרוויח מפיר סומים פרטיים אלה כסף שד כ־ 400.000ל ״י לשנה. השבוע הגישו עורכי־הדין
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 27 | הת 1ב ע. ה שיי ך אמת היא ש ה תו בעעשהעס קי ם בל תי־ח 1קיי ם •#ר ל תנו עהה קו ראתלהע מי דלדץ מפירי־חוק, הפר את הח 1קבעצ מו ^ר הסכ 1םשל 5מיליון לי ״
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 28 | י — פרשת *דין (המשך מעמוד )27 ומצא בגב הצ׳ק את חתימת התובע. (ג) הנתבע 1בדק במיסמכי החברה, אשר רכשה את העתיקות אשר מדובר בהם בפירסומים, מצא ביו רישומיה כי
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 29 | למכור את הדולרים לפי השער השחור, שעמד אז על 4.85 לירות לדולר. הסוחר בדולרים נתן לקרן תל־חי את הלירות כמוסכם, קיבל קבלות חתומות על־ידי נעמי שקל, מזכירת הקרן,
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 30 | :עייה: כל הזמן מבלבלים ביניהן. לא :ל־כך בגלל שהן דומות כמו שאפשר לרוות מהתמונות, אלא מפני שמותיהן הפמוט זהים. לא אחת קורה שמטלפנים אל ולי גולדברג ומתכוונים
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 31 | ובלתי ניתנת להשגה היא טלי ג 1 > 1111 גולדברג שאינה יושבת במקום ונוהגת לשוטט בין תל־אביב, ראש־פינה וירושלים. צוא לו שתי יפות לפירסום סיגריה, יקי בחר כחלי
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 32 | במדינה אירועי של אסיבות וחוגים מטות של לישכות מודיעין לאיתור קלפיות — אם אינך יודע היבן אתה מצביע, פנה עוד היום לטל׳ 8־290477־ ,03 או גמטות המקומיים. דרושים
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 33 | ״נינו דיזנגוו החדשה היא שואה אקולוגית!• מאשים אדריכל תדאביבי ד £1גוו י 1אח בהליקופטרים. דרשתי פעמים רבות שיופץ צילום שיתן לאזרחים את המראה שישקף לעיניהם במצב
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 34 | במדינה פרשות החטיפה -ס 1ר י ״חוטפי הידד״ יצאו זכאים בתום שגה ש? דיונים רובקס המתנה היפה ביותר מ 1רלה הטפטים המעוצבים כיצירת או מנות ״שנה שלמה סבלתי ! חברתי
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 35 | לאפס — ואופקים תעיד על כך. מעיירד. עלובה וכושלת׳ אכולת תככים ואלימות, מקום שאנשים בורחים ממנו. בתקופת שלטונו של משה מייבסקי, הפכה אופקים לגן פורח ולמקום שנעים
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 36 | י ו״ונגו ף (המשך מעמוד )33 תנועתם של זקנים, נשים עם עגלות־ילדים, ילדים ונכים .״גם הפיתרונות לבעיות אלה לא הוצגו לפני הציבור,״ טוען אלישע. מינהרות התנועה,
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 37 | ך* יום״ השנה השני למותו של מייק 1בראנט נכח בבית־הקברות רק קופץ קטן של אנשים, ובהם אמא אחת ואח אחד ׳שעדיין חיים את זכר התהילה הגדולה, ויודעים לספר על מיכתבי
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 38 | בח״רות אנו מתקרבים אל סוף הדרן. היתה זאת מערכת״בחירות רבת־תה־פוכות למדינה בכלל, ולנו בפרט. לפני ארבעה חודשים חוללנו דבר שנראה לרבים ננס. אחרי כישלוננו בבחירות
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 39 | זכינו כבר בבחירות 77 אנו מתכוננים לבחירות 78 כ־ס /ס 50 מחאוכלוסיה בוחרת בגלידות שטראוס 8שנים ברציפות. כמוצר הנבחר עשו לכם שמחה עם הגלידות הנפלאות של שטראוס:
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 40 | 1מ : 1ש (המשך מעמוד )37 כבתי בארץ, נשלל ממני דרכוני, הושמד, עלי תווית של טיפוס מפוקפק, תווית שאינה יורדת בקלות.״ השבוע עוזב רוני את הארץ, ממורמר, פחות נאיבי
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 41 | המנצח רפי פסחזון, ומפיקת־הטלוויזיה אהרונה, אשתו של אסי דיין. הארבע צעדו בסנדלים החדשים, ובכל מקום שאליו הגיעו שאלו אותן מניין הסנדלים והיכן אפשר לרכוש אותם,
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 42 | יצא המצע מן השק אנשי של״י, ״הישגים אלקטוראליים של רק״ח המושגים בשם המאבק על זכויות ערביי ישראל גורמים לא פעם להרעת מצבם״. מי אמר את הדברים האלה? טולדאנו? קניג?
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 43 | ספורט שיוט 3רס -גס לאחרון רוח נגדית של 10 קמ״ש בלמה את התקדמותם של 31 שייטים שהיו בדרכם לספינת־השלום, אשר נראתה — מנקד־דת־הזינוק בחוף המרינה — בקצר, קוד,אופק.
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 44 | אחו 3שיים 8 ,מיליון ווד או 1־ 60 תיפאוווח, יוצא קזנובה שלפליני למסך רדפורד יופיע בתפקיד ראשי. אבל לכך כבר לא היה פליני מוכן להסכים בשום אופן. די לו במיתוס אחד,
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 45 | הזה״ שזיכרונותיו הכעיסוהו עד־כדי־כך שהשתעשע, תוך כדי קריאתם, במריטה עצבנית של אלפי העמודים. ״רציתי לחשוף את השקר ולזהות את הזיוף,״ הדגיש פליני באחד הראיונות
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 46 | יוי ב ר טו ר ושמו קזנו סז 9 (המשך מעמוד )45 ויברטור בשר־ודם. מבעד להרפתקותיו של קזנובה משתקף פחדו הנורא של פליני מפני המין הנגדי, פחד המגיע לממדים מונומנטליים
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 47 | אלת תן למערך ״לעבוד עליך בעי!׳ קצת סבלנות והנה זה בא: המערך כבש את צה״ל באמצעות הטלוויזיה, וסיפח אליו את מבצע אנטבה. הכל כשר לעת בחירות, גם השתלטות של מפלגת
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 48 | במדינה הסוד הטמון במכונות כ בי ס ה ״קריסטל״ בקרב ציבור הצר כני ם ו אצל חוגי ם מו בעתפ לי א ה, ה כי צדזה קו ר ה? מו שבים מנשלים באסחרים יעקוב אדיר ייסד את מושב
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 49 | צע־ו שואדי ני תח תווה חד שה: חתימתו שר אדס היא התמונה המשקפת את הווייתו התת״הכותית ואת דחפיו את האדם לפי הנגטיב שלו,״ הוא טוען. צידוק נוסף להנחתו זו מצא רביב
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 50 | מי ר ד שי ף :״באווירה כז אתשבה שו מ ר, את הפירורים ל מי ס בני ם ש צ ריכי םלהא כי ל אותם. אי־אפ שר ל ע שו ת סיפרות ...בל חראבארץ הזאת י נ:ול לשבתולא כו ל חזיר
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 51 | עיברי — מפני שאין יודעים עיברית. יכולים לעשות שם פנטומימה. יכולים לעשות שם קירקס. יכולים לעשות שם איזה צחוק — אבל אי־אפשר לעשות שם נוסח. אי־אפשר לעשות תיאטרון
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 52 | (המשך מעמוד )13 לא טרח ללמוד את החומר רס״ן המועבר בקורסים השונים של מדורו, הידע הטכני שלו היה אפסי, והתמצאותו בכלי- השיריון שתחת פיקודו הייתה פחותה מזו של חניך
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 53 | ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 54 | נפרדו עוד. העובדה שמרלן היתה תיירת בריטית לא-יהודיה, לא הפריעה להם להחליט תוך ימים אחדים על רצונם להינשא. מרלן החלה לומדת את דיני היהדות וביקשה להתגייר,
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 55 | אריאל׳ לנוער. בריטניקה האנציקלופדיה הטובה בעולם במהדורה עברית. ה טו ב ה בעולם מ בי א ה לילדך א ת פרי־עבודתו מעתה יכולי ם גם ילדיך לקבלת שובה מ הי מנ ה של צוות
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 56 | הרזיה אינ הבברב עי ה זכעת בבריכה קלה (ובון ה ב רי או ת ב - 1י ר. ודוז • 7 3ת ״ א • ט ל 2 3 8 0 6 3 : בו עו ת ההרוטסר1 0 .0 0 • 1 8 .0 0 : . להשיג בבל דוכני
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 57 | 1ה היה 09111:1גוה שחיח גיליון ,,העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים בדיוק, הוקדש לכיסוי אירועי יום־העצמאות ברחבי הארץ. הכתבה ״כרעש, באש ובקול דממה דקה״ פירטה
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 58 |
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 59 | ה ת חנ ה ה סופי ת ש ל פיל ץ אחד האלמניס המבוקשים ביותר של תל־אביב, הקבלן אריה פילץ, נשא לאישה לפני שבועיים את אחת האלמנות המבוקשות ביותר של בוגוטה, בירת
העולם הזה - גליון 2071 - 11 במאי 1977 - עמוד 60 | ״ :אייר תשל״ז11.5.77 , ה עו ד ה ! ה ה גי ש כחב ־ ה גנ ה וקובע יגאל •ד המחיר 8.00 :ל״י >נולל מ.ל.מ). מספר
חזרה לתחילת העמוד