גליון 2072

העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 2 | אירופה המערבית, שבהן נמצאות מיפלגות סוציאליסטיות בשילטון. לא מעט מהיחסים ההדוקים ששררו בין מדינות אלה לישראל נבעו מהיחסים האישיים והמיפלגתיים של מנהיגי מיפלגות
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 3 | 200ו סססו 530 $00 100000 איא וז* *0/8מ * ך,קלטר, עי -כפתור למבקשים ס?7.1ן/רגאד(!•ואו ¥א^
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 4 | ז ה מי ה ה עו ( 0 אנו מנתקים את הר,׳מר,׳ אמר כנץ לאנשים שליוו אותנו כמכונית עד החורכה ואשיר עמדו לחזור צפונה, לכאר־שכע, .אנו רה מהווים ימלא תפפירו אותנו
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 5 | הםב אי ם, הםבאים ! כל הגיבורים שאתם אוהבים מיקי מאוס,פלוטו, דונאלד דאק,פיטר פאן, קפטן הוק,פיבוקיו, סינדרלה וכל האחרים... טוב לי ע ם שוקולד׳..ריסנו ס פדפופ דיר
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 6 |
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 7 | ^ 1111111^11 ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהדה : תל־אכיב, רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקי :״עולמפרם״ * מודפס כ״הדפוס
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 8 | הידידות החדשה שגילית תלן ותפרח למשהו נפלא. אף אם תרצי, לא תוכלי לקלקל אותה. אתה, בן טלה, התכונן לנסיעה ארוכה. היא תוסיף ל־אישיותך. ואם תרצה/ גם לכיסך. קינאה של
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 9 | מכתבים האם הכרזתו האחרונה של מועמדך פרס, ש״אם מלטפים נמר — הוא לא יהפוך לחתול,״ בהתכוונו לשאלת ההכרה באש״ף, אינה צביעותו האם אין עקרונות אלה מובילים אותנו
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 10 | הרזיה אינה כבר בעיה בשיטת הרזיה אישית המשלבת תרגילי גוף, עיסוי ודיאטה את מורידה יותר משקל בפחות מאמץ ומוסיפה בריאות, חן ובטחון עצמי תוך 60 יום גם משקלו:ראה 5ו
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 11 | מכתבים לא היה ולא ;כדא על הקרקע שהבעייד, קיימת, ואם לא, אז בוודאי תגיע — יחד עם כל שאר החיקויים שאנו מחקים את החברה האמריקאית. בעייה זו היתד, ידועה במלוא היקפה
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 12 | למה לר להתרוצץ בכל העיר כאשר כל הדוגמאות תחת גג אחד ומצאוה אריחי ח ר סינ ה וקר מיק ה, תו צר ת איטליה, גר מני ה, צרפת וישראל כלים סניטריים: אמבטיות, קערות,
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 13 | הסדר של אונס יביא ל ה חז רתה שטחים בד שלום א] אנ 11 חיה ס ( א1ו 0 ך* תנועה לשיחרור האשה הפכה את המילחמה | ן באונס לאחד מיעדיה העיקריים. בעולמם של גברים,
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 14 | איד תרגיש בעוד 1חדשים... אם לא תצטרף היום לתכנית החסכון ;ימי א ח מו ד? לו היי תמצ טר ף בינו אר ל ת כני תהחס כון של א מ קו ר, היית חו ס ך עד היו ם יותר מ־
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 15 | בעקבות דו״ח תבקר-חמדינה על ;נח יל ך* בר שמאריכים ומתעמקים בדו״ח האחרון של *־• מבקר־המדינה על צה״ל גדלה והולכת הפליאה: על מה התנפל הרמטכ״ל בשצף־קצף שכזה? דומה
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 16 | לאנשים הנבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. כ ר פוצץ הירח שורוו ב סי ר טי־ התע מו ל ה של הליכו דלקראת הב חירו תלכנסת 8מה שהתרחש מאחרי־הקלעים של צילומי
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 17 | נשימה ׳שואלית ער מ 011ה קורו * מה ההנור נין חרוץ רטריטיקאיי * ומה מוחו רנעוה דתיה? 1 0אחרי ששוטט בשווקים ובעיירות הפיתוח כדי לעשות נפשות וקולות לתנועתו, הגיע
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 18 | ימים אחדים לפני חגיגות העשור לירושלים שחוברה לה יחדיו, ישבו אחדים בייגלאך בלי זעתר, וגזענים ביישנים נחפזו לשמן את עוזיהם׳ וערבים עייפים ג:רעיו של הכותב —
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 19 | מיכלית -ילדה אמיתית בגני־הילדים הנוצצים, נוטפי הזוהר הסינתטי, סירבו לקבל את מיכלית. בגנונים האכסלוסיביים, עם בובות. הפלסטיק, שנאו אותה ממבט ראשון. ב״מבט שני״
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 20 | ך* כית־העלמין הצבאי ברחובות ^ נפלה דממה כבדה. עשרות חיילים חובשי כומתות אדומות, מיוזעים, לא- מגולחים, יגעי־עיניים, ניצבו דום. נשים כלאו דימעותיהן לרגע. גברים
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 21 | בזות מ שנחה כונני, מנקד הפלוגה שחייליה !הוגו באסון המסוק רב״טים וסמלים והיד. שם גם דודו, בדר- גות־סרן קרביות. ״היינו בטוחים שאת המנה שלגו נקבל נבר באותו היום.
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 22 | אריאל׳ לנוער. בריטניקה האנציקלופדיה הטובה בעולם במהדורה עברית. מעתה יכולי ם גם ילדיך לקבל ת שובה מ הי מנ ה ה טו ב ה בעול ם מ בי א ה לילדך א ת פרי־עבודתו לכל
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 23 | * היחידה שג מ חק ח * * (המשך מעמוד )21 תרגיל גדול׳ ונסע. אפילו בלי להגיד שלום ללוקי וליואב.״ ביום החמישי השבוע היו צריכים להיפגש• דודו עמד לצנוח בראש פלוגתו,
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 24 | בקרבות מילחמת יוס־הכיפורים איבדה יחידת מכל הלב, זה כשאתה תהיה גדול כבר לא יהיה צבא, ולא תצטרך לעבור את מה שאני עובר עכשיו.״ לאמו כתב, בגלויה :״לא צריך לבכות,
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 25 | הצנחנים מיסנו לוחמים נמו באסון המסוק 1 11ן מוטה גור, הרמטכ״ל, ניראה 11141/1תשוש אחרי מסיבת־העיתו־נאים שערך ביוסיהרביעי שעבר, בה הודיע על האסון, שהתרחש בשבוע
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 26 | לקראת האסון ^ רגשת-החרדה אחזה בי ביום! 1הבחירות, בשעות שלאחר הצהריים. הרגשה סתומה, אך חזקה ומוחשית. לפתע ידעתי. ידעתי בוודאות גמורה. נסעתי ברחוב בצפון תל־אביב,
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 27 | הפרופסורים, אילי־ההון והפירסומאים של ד״ש יבלו להגיש לציבור מוצר סינתטי, שהיה נוח לעיכול בשכונות האמידות. בגין הציע להמוני ישראל השניה את הסחורה האמיתית:
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 28 | ה אי סטרא טגי השלמ שווק׳ ה ס חו רההמיפלגתית אחרי סור החיהץ ך* ומה שעכשיו, אולי, יבוא קצת שקט, אף שיש 1אומרים כי רק היום מתחילה הסערה האמיתית. כך או אחרת,
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 29 | את ה״רזרבות״ (עמודים שלמים במוספי־השבת האחרונה), וכימעט כולם עברו לסיסמות נואשות שניסו להציג את הברירה העומדת בפני הבוחר באורח חד־משמעי, בציבעי שחור־לבן (מודעת
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 30 | י* יתה זד המהפכה השקטה ביותר | | שבוצעה אי־פעם. יום זד 17 במאי 1977 ייזכר לא דק כיום בו הסך הליכוד לראשונה למפלגה הגדילה בישראל, אלא גם לבחירות בהן בוצעה מהפכה
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 31 | שלנו תן לנו לסדר לבד,״ אומר מרציאנו לברעם הצעיר, והוויכוח מסתיים כשסעדיה יוצא לכיוון המטה שבמוסררה. שם, בחנות קטנה מלאה גרוטאות, ממוקם המטה האיזורי. את האב,
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 32 | העיר אחד העיתונאים ,״לפי הסקרים האחרונים זה מיותר לגמרי מבחינתכם.״ אנשי המערך, ובתוכם ראש מטה־ההסברה יוסי שריד. לא ניראו בחוץ .״כל העסק הזה הוא תיאטרון,״ העיר
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 33 | המאפרת יהודית אוסובסקי מעניקה עיצוב אחרון לפניו של שימעון פרס. כל אחד מהמועמדים הביא עימו מאפרת אישית, ולא נתן אימון במאפרות האולפן. על פניו של פרס ההבעה
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 34 | (המשך נזטמוד )31 ניגש אל לילי ואומר :״אני מרגיש שאה הכוח המניע מאחורי אריק.״ לילי :״לא יוד ע ת. א ^ אני הכוח המניע, אבל הוא יכול להישען, אני שם.״ פוסעים לאורך
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 35 | שהו אי־פעם קומוניסט. אחר־כך, סידרד. של קללות נגד ״הדתיים האלה. הורסים לנו את המדינה. רקובים. כמו הליכוד.״ עזר 19.00 וייצמן. חוזר רענן, מגולח ונודף ניחוח
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 36 | מדוע מחנים ״ז;אל ידיו, משה דיין, טדי ז!ולק ואחרים זה על וה, וכיצד השתלט ״גאל ידיו על ע נף הארכיאולוגיה תיצלו להתע שרות איש׳ ת * ראשי מוזיאון ישראל סו חוי ם
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 37 | השתררה כיגדל עצימת העין נוכח העכירות עד החוק מצד משה ריין וייגאל ידין, היא מכירת מטבע כר-כוככא. מטבע זו, הקרויה טטרדרכמה, עשויה כסף. מישקלה כ־ 15 גרם והיא משנת
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 38 | ואחרי סוף המירוץ (המשך מעמוד )29 כי הנושא חביב עליו בהחלט. מי שהפך את הליכוד לקוקה־קולה — רואה בכך כנראה ספורט נוסף. לבריאות שיהיה לו. מערכת־הבחירות המסובכת,
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 39 | משה ו תנה גרים בארצות הברית כולנו רוצים שמשה ורינה יבנו כאן את ביתם או את בית ילדיהם. בינתיים הם לומדים ועובדים קשה, אך רוצים לבנות בית בישראל. להם, לישראלים
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 40 | ״מה בעצם אני מחפש בסיגריה? קודם כל-טעם. על הטעם אני לא מוותר. אבל על הניקוטין אני מוכו בהחלט לוותר ...לכן ניסיתי את 1וחזצ. היא תפסה אותי ...גם קלה-וגם מלאה
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 41 | והדירה הבורסה ״אוניקו׳ נמכר משות ״ אדעד המחבל בתיירות לחברת ״אל״על״ יש משרת נרצע באגף לתעופה אזרחית, העושה כל שביכולתו להגן על ״אל־על״ למרות שמתוקף תפקידו עליו
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 42 | החל מ־ 20.5.77 3.6.77 @ ספארי דרום־אפריקאי ! 88 שלום בכלבו ובדרגסטור שלו ם כצי מ צו פי םכסך : סטים לקפה לחלב,לסוכר, לגבינות,מגשים ועוד. קפטן הדפסת יד בשכל
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 43 | וכבר מההתחלה התיידדנו. קודם כל הוא נורא שמח שהוא יכול לדבר אתי אנגלית, כי כל שאר חברי הצוות הם צרפתים ש אינם מבינים שום שפה אחרת. גץ הוא אמריקאי, ומובן שהשפה
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 44 | קולנוע פסטיבלים ..הגן״ -מכ אן לקא> ב־ 21 בחודש זה, היום העשירי של פסטיבל הסרטים בקאן, יעלה הסרט הישראלי הגן על בד אחד מבתי־הקולנוע שלאורך החוף המפורסם ביותר
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 45 | ישראל מר?רד ר,.דודה 13 דרה״? יש בארץ במאי־קולנוע אחד שאין צורך להתבייש בסרטיו, ודווקא לו — אין מזל. שמו אברהם הפנה הוא עקשן כפרד, עושה רק מה שהוא רוצה לעשות
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 46 | קולנוע (המשך.מעמוד )45 איש הזה לעולם לא יהיה במאי,״ אמר עליו אחד המפיקים המעוצבנים .״הוא פרפקציוניסט מדי. הוא צריך ללמוד לוותר.״ עד כמה ויתר הפנר, קשה לקבוע.
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 47 | במדינה איבות הסביבה תשבץ הו1ול 0הזה 2072 חר!נ>ה דו ח ה מדמגע תושבי חיפה ובאר־שבע אוכלים עשן — ומלר״ז מקבלת תרומות מן המי;9ן לים האחראימ לזיהום האוויר המועצה
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 48 | 5בר האולם במה מבקרי־התיאטרון היללו ושיבחו את המחזת..קסט־׳ נ,.תיאטרון מצוייר !.חוויה משגעת״ ואילו נקירי־התדבות של ־ ..אמנות לעם־־ מצאו את המחזה בבלתי־ראוי־להצגה
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 49 | ן <-מחזאי יום ן 5מונדי מטיל, מדי תקו חברות קפיטליסטיות מתקדמות יכולות ו 1פה, לחללה התרבותי של המדינה, להרשות לעצמן להרוויח ...העלייה היא פצצת־זמן תיאטרונית,
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 50 | אתה מוזמן ד ה כנ ס אלינו... אנחנו מחכות לך בחנויות האופנה ובבוטיקים של **ע. אנחנו כחולות,ירוקות,צהובות, אדומות,מפוספסות ומשובצות. אנחנו לבחירתך ב־ 50 דגמים
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 51 | ספורט עסקנים 3דדח ו^אחורידו בתדהמה קיבלה צמרת עסקנות הספורט את מינויו של מיכה שמבן — עם תחילת העונה הנוכחית — כיושב־ראש הוועדות המיקצועיות במרכז הפועל. שכן, עם
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 52 | במדינה (המשך מעמוד )47 מישרדי־הממשלד, הללו דבר המיכתבים ׳שנשלחו. מי אמראמת? בדו״ח המייוחד על פעולות מלר״ז בשנים 1976־ 1975 לא נזכר אף במילה אחת דבר המיפגעים
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 53 | עסקים ק צרי ם ח״ התס׳ פעם כשנה מושמדים מוצרי־יופי מיושנים — ורוגזי אשדוד נחפזים אל הש 77 שנה שלמד. ממתינים רוכלי אשדוד להזדמנות חד־פעמית, הנקרית על דרכם פעם
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 54 | מכי רו ת !0ן י העונה י טאטום הווניל וולטר מטאו בסרטו של מייקל ריצ׳י בכורה ארצי ת — שבוע — 2בעת ובעונה א חוז 13991 ייגת״ תל־אביב ״ארמון״ רכות־גו ש.גולדשנ1״ן
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 55 | תוספת יוקר, הפרשי שכר, אל תתן לכסף זה ־־לחמוק לאומי גדול ומגוון ביותר *:תוכניות החסכון: לך בין האצבעות״ :חשוב על המחר. בסניף הקרוב ״כת ח״י אלפים״,״ כת לדירה ״*
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 56 | ״הנער ש ה חזי ק בי דן ט רנזי ס טו ראמרמש הו ע ל פיז־מה ! עי ד קי ס ותח תוני ם. עלה בני ם של קוק! בקל אוו ה. עלתח תוני םועל חל 1ן• ראווה ופיגור ...ונר ם עת 1ק
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 57 | ואני מפחד. עכורה אין לי כארץ. קשרי עם הכרים ניתקו מככר. דירה איו לי. אי פדר והיעדר יושר ציכורי ופרוטקציוניזם וגסות ויומרות צרות מוחין ושחצנות וכל ראלים־גכר
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 58 | ־ מ שבת במוצאי פתוח ז1ו111ז111ז1ז1זז1זוז1וו!זזזוזזזזזזזזוזזו1זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזוזזזזזזזזז1זזזזזז>1זזז?זזן ׳׳ראובן׳ חמש הדהים אותי ! שילמתי טבוד שטיח אחד
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 59 | החוזה תחדש מיס מוכרחה לומר לכם, שאחרי התחרות האחרונה של מלכת־היופי, הגיעו אלי בלי סוף תלונות, מכל מיני משתתפות ואמהות, עד שהרגשתי כמעט נמו נציג־קבי- ליות
העולם הזה - גליון 2072 - 19 במאי 1977 - עמוד 60 | ש׳ שיוון תשל״ז19.5.77 , שנה 41 60 עמודיו! ה מ חי ר ( כו ללמ. ע .מ). מספד
חזרה לתחילת העמוד