גליון 2074

העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 2 | מנו, שיש לנקוט יד חזקה כלפי פלוני ואלמוני, עוכרי-ישראל. דידה ארור יורד על המדינה, ואני חושש מאד כי העולם הזה יהיה — שוב — המיגדלור היחידי בחשיבה, הקול החופשי
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 3 | גבר 70 וואט הספק פטיפון חצי אוטומטי טם ראש מגנטי טיונר אבו 511/1/^ 11/1/סטריאו ט״פ קסטות ״׳00181׳ זוג רמקולים 40,58-1250 וואט נ ר שי ם מתיק/ר3אל טיואו העולם
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 4 | ארנם יהיה שר לכינוי, מים ואיכות־חיים, בעוד •טמיר יהיה שר־בדי־תיק. הבר־הכנסת חיים קורפו פועל למען נתינת תיק הבינוי לשמיר, בתיקווה שיוכל לשמש סגן שר לענייני
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 5 | תכשירי אקסקחסיב״ם עם 1 0 0ה 0 1 1 0 9 6ב^ לסיפול אינסנסיב• ולאיפור אופגתי איכוו־טיבולי-ץ וופות, ובלעו: , * שפתון ־ פלוס 0 1 0 9 8 -קו.ו 7 061ו 0חו €1ז ס 3ז 1א
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 6 | לבני מזל טלה — צפוי שבוע פורה ביותר. ה בוס יציע לנס הצעה מעניינת מאד, אל תדחו או ת ה. קבלו או ת ה והשתדלו למלא א ת דרישותיו על הצד ה טוב. זה ישתלם לכם ויש לכם
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 7 | חדש ! פרמה שרם 11 המלה האחרונה בסכיני גילוח כפולים ! ,פרמה שרפ 11 הופך את מלאכת הגילוח לחלקה יותר, נעימה יותר והרבה יותר מהנה, פרמהשרפ 11 לא משאיר שום סיכוי
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 8 | חדש בומת־אביב *חנגש ה שמ שה! סלטים • ממולאים • תבשילים גריל• צל׳ על הא ש •דגים מאכלים מזרח״ם וארופא״ם אוירה מיוחדת• ; בדודצקי ,43 בפם ג טל.פ57ם! 4רמת אביב
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 9 | מכתבים השיטות ש? 7ביב ברצוני להתריע על שיטות עבודתו של יגאל לביב, באמצעות מיקרה פרטי שאירע בהסתמכו על ידיעה אנונימית בלתי- מוסמכת, שהופצה במיסגרת פעילותן
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 10 | 1/11 1ו 11׳ .: סטודנט ! באיסתא חושבים ר ק עליך. כל מה שמציעים מתאים לחלזמותיך, לגילה ובעיקר לכיסך. לבחירתכם איסתא־אופירטורס באירופה. טיסות סיורים חלומיים
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 11 | בזכו ת התגובה השקטה התגובה שהגיב השמאל, לצערי, כולל מ חנ ה של״י שאני חבר בו, לחילופי-השילטון — הי ת ה, לטעמי, נרגשת מדי ו ח סר ת שיקול־דעת. אין צורך ל הסביר את
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 12 | ה־ 8.)( 548 של נשיונל אינו יודע חוכמות. אם לא תכוון את כפתור העוצמה שלו לדרגה מתקבלת על הדעת, הוא ירעיש את אוזניך בעוצמה אדירה של 3.5וח (18ע]!)11 -וזה עלול
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 13 | שרי הליכוד והאתיקה הציבורית פנייתו של המייועד ל תפקיד שר״הבי- טחון, עזר וייצמן, אל היועץ־המיש־פטי״לממשלה אהרון ברק, צריכה לשמש דוגמה לשאר המועמדים של מפלגתו.
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 14 | 1111111ך1ן 1י! 1ין מלח של חיד־הים הקיסרי מניף את הדגל האדום ברחובות • 1 #11111111 ברלין, ב־ ,1918 בימי המהפכה הסוציאליסטית שהקימה את הרפובליקה הוויימארית.
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 15 | צועיות נעו ימינה כמו בני־הנפרים, הזקנים כמו הנוער. ראשי מיפלגת־ד,עבודה חששו לקרוא לשביתה, כי לא היו עוד בטוחים אם הפועלים יצייתו לפקודה. אנשי השילטון חששו
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 16 | הנס פון־אותתנבוג אציל שאיכפת לו לשעבר בעל שפם נאה ״בבחירות לרייכסטאג, שנערכו ב־6 בנובמבר , 1933 הצבעתי עבור המיפלגה חנאציונלית. המצב בגרמניה קטסט רופאלי• ה קו
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 17 | אני לא גבר. אני אולי זכר, אבל אני לא גבר. אני לא גבר, כי גבר הוא חזק ושרירי, ואילו אני די חלש והשרירים שלי הם כמו חמאה. אני לא גבר, כי גבר לא מפחד משום דבר,
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 18 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי שדיה מימנה ראיון טלווידה ע מנח בגין ושריד 1כה בארוחה בגלל הפסד המערך 01 כתב הטלוויזיה האמריקאית איי־בי־סי כיל
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 19 | אנ שי ם המיועד לתפקיד שר־המיסחר־והתעשייה כממשלת הליכוד, מתערב תמיד על מוצרי ביוד החרושת למוצרי־חלב שבבעלותו. מייד אחרי הבחירות הפסיד הורביץ שלושה גביעי
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 20 | ״מה בע׳צם אני מחפ ש בסיגריה? קוד כ 7־טעם. ׳ 71 הסט אני 7א מוותר. אב 71/ 7הניקוטין אני מוכן בהח 7ט 7וותר7 ...כן ניסיתי א ת 1ווזזצ. היא תפ ס ה אותי ...גם ק
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 21 | שר־החוץ האידיאל ליממגשדוו הדיכוד המיהצוע: דמאי א היה איש שגינה את המחדל של יום־הכיפורים /בחריפות רבה יותר מאשר מנחם בגין. עוד מצלצלים באוזניים נאומיו
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 22 | ! *1111ץ ״ צועק שוטר מעוצבן לעבר מפגין, איש הלי״ • 1111 כוד׳ שניסה לחדור לתוך שורות המפגינים נגד משה דיין ולעורר שם תיגרה. בעד דיין הפגינו כ־ 150 אנשים שניצבו
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 23 | ,ווי. אם הבנים פנינה מרנין, אם שכנלה מטיבעון, שאיבדה את שני בניה במילחמת יום הכיפורים, הציגה בהפגנה הסוערת מול ביתו של בגין את תמונותיהם .״איבדתי שני בנים !״
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 24 | ציוד לכיבוי-אש ציוד נוסף המסופק על־ידינו: מטס׳ סחמן דו חמצני מטס׳ הלון ( 1211ד.)80 יחידות כיבו׳ אוטומטיות־מערכות כיבוי אוטומטיות. גלגלוני קיר וגלגלונים ניידים.
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 25 | הרופאים אמה ף* מיועד לראשות ממשלת־ישראל, 1 1מנחם בגין, אושפז בבית־החולים בשל עודף בריאות. זה היה הרושם שאזרחי ישראל יכלו לקבל השבוע מן הדיווחים הרפואיים
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 26 | אירוע של לקראת הבחירות להסתדרות ביו ם ה׳ 2.6.77 דמה ־ א פי ס -ב״בית־ד,הסתד רות י ב־0־ ,8.ה״ב דאי־ פעיל, ד ה הי פ ה — במטה של• ,רה־ הרצל ,59ב־ ,8.00 כנס פעילים.
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 27 | גם אלה שעמדו מאחרי שיבעת התנאים המפורסמים להצטרפות לקואליציה כלשהי. ״אם המועצה מצביעה נגדם, נקבע בדרך- כלל דיון חוזר. מה שקורה אחר־נך הוא, שנעשים
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 28 | אח וי הצגת הבכורה ש ד ״אילוף הסוררת־ב״קאמרי״ חגגו השחק! ,נמו בימים ה ט ובים תו של שחקן הקאמרי מיקי ורשביאק. דינה מיהרה להזמין את בעלה, וזד, מיהר לצרף אל מעגל
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 29 | 1\ 1ן 1השחקן עודד (״דדי״) תאומי, המגלם בהצגה את דמותו של פטרוקיו, בא למסיבה י / 1ן בחברת אשתו המורה חווה והצטלם עם הבמאי יוסף מילוא ועם פרדריקה סגל, דונה
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 30 | ביזי ו!כאל זלפוין, מצוי מידע שבא מפי הגה מפיו. כשסיים את הקריאה שאל מספר שאלות הבהרה וראה גם חומר לוואי אחר שהבאתי לו. אחר כך הודיע לי שאילו היה החומר שבידי
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 31 | שהכריז מילחמה על סמי פלאטדשהן, בלאט! עצמו, על הזוך בה נבחו לכנסת נתקתי עצמי מהבלי העולם הזה. את כל עסקי ההכרתי ומכרתי ואני יושב ולומד. חצי מזמני אני מקדיש
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 32 | דן פ״נרו מסכם את רשמיו מפס טי ב ל־ הסרט77 ,׳ פיטר יוסטינוב וידידה (מיכל כת־אדם) אורגיה בלתי־פוסקת? יום סגריר בפארק או חזיונות) ,וניסיונו הפעם לעקוב אחר
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 33 | ;׳ינס רול השותקת שדי דדכל המתכנדרת שלוש — — של אלנומן על חיי הזמר־מלחין ׳האמריקאי וודי גאת־רי, בסרט בשם נועד לתהילה, נאלץ להודות שבנו שיל מדי, ארלו, צדק כאשר
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 34 | מממון השקדים נגנב מחביוות הנותר, דין ועמיתיו ידעו ער כן־ ודא מסוו מידע חשוב רמישסוה, המבני ד התערב בפתיחת החקירה 1שרהחי1וך הורה לסיימה ן ן רשת ווטרגייט לא
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 35 | מתנהלות חקירות שד המישטרה. נראה כי תוכן שיהה זו הגיע לידיעת ששון וכראון, שהחליטו ל־ ^ הודות כחלק מן האמת. אולם העדויות הללו מעלות שאלה נו־ספת: ידיו, אבירם. וכן
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 36 | •שואל צווו! >מש3אל) ח״ס־צמות ת דאב׳בי ח־ה גם אחד ׳ממלכי חיי־הליילה ן* ,וא לא היה שחקן, גם לא אמן, אבל ! 1בכל־זאת קשה לתאר את חיי הלילה של תל־אביב בעשרים השנים
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 37 | *¥4110 0*1 1* 15**61 12345־ 4203 י נ 77 1 50105-123456 ע ברט דים קונט או דיינרם קלוב כל הקויות-בל• מזומן כ מה מהן־חיגם! כשאתה ונשא איחך את כרטיס דיסקונט -ה
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 38 | •מ• וי־מאר האוזרו!׳ (המשך מעמוד )15 היה משוכנע ני העניין כולו אינו נוגע לו. עברו שנים עד שנוכח לדעת שזה נגע לו מאד־מאד. אותה התגובה היתד, גם בעולם. מי שמעיין
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 39 | חומותינו ...הוד־מעלתו הקיסר נסצא ב- פונטנבלו !״ כך מגיבים העיתונים הרגילים בכל מקום, נאשר מישטר אחד מתמוטט וחבורה של מנצחים תופסת את מקומו. מצבם של העיתונאים
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 40 | במדינה איו יגן המעוו ער הנועדים אהד׳ שהרינוד ערה רשרסוו? מישפט ש חי קהשדאס הו דאה האם חייב נאשם לסייע לתביעה לשכנע את כית־המישפט באשמתו זהיר, זה ליל־שבת קר.
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 41 | קבלה, כאמור, על דעת השופט המחוזי בייסקי, שלא ראה יסוד להרשיע את אלמליח חרף סירובו של זה להעיד. לעומתו סברה השופטת ולגשטיין, ואליה ! הצטרף הנשיא, זאב צלטנר, כי
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 42 | ספורט הדרךשל ״ואריג״ ואריג, נתיבי אוויר ברזיל, היא מחברות התעופה והראשונה אשר טסה בברזיל. הוו תי קו ת בעולם. דרך ארוכה עברה החברה מ מ טו ס ה הראשון ״ א טלנ
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 43 | הצעירים שצבא עליו .״תנו לי ללכת להתלבש,״ ביקש .״מחכים לי בחדר־ה־הלבשה.״ הפתעה עצמית. מיקי ברקוביץ הפך 4גיבור הטורניר הבין־יבשתי שבו נטלה ישראל חלק. מישחקי
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 44 | הצאנס מ ! 7ע/ג 0של ד>>ן /77 זנ 77 ?/7777/ל הפירס1מת מובילה לחופה כמה פעמים קורה לכם שאתם רואים בחורה יפה במודעת־פירסומת בעיתון ו) אתם אומרים לעצמכם :״או, את
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 45 | במדינה קשקשת 2074 הפסד את דינזיונד ונסח דחצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואת בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : *קשקשת״ ,ת. ד ,136
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 46 | בחשת !!וי 0ון1 ..בנייני משה יגאל גינדי־ראשון־לציו! שלם הקיגנוע המתחרה שתיזכה בתואר ״נעות היופי של ישראל״ : 1977 * תייצג א ת •שראוי * תו ס ס לביקור בהוליווד
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 47 | ף* משך 16 שני ם רצופות כיהן פיני ^ חס רשיש כראש העיר פתח־תיקווה. וחברת שיכון־עובדיס בעירו לא שכחה לו חסד נעוריו. תמורת סכום סימלי של 6320ל״י זעומות ניתן לפינחס
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 48 | צעירים וצעירות עתרו נשסו ער נוא״נה, ומושכים במערומיהם שואלים ובדואים בשמן־שיזוף ריחני ,״נהוג שיש חופים נפרדים למתפשטים ולמתפשטות. חם לא חייבים להיות נודיסטים.
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 49 | מטרים מרובעים, אפשר בכל־זאת לגלות ישראליות אחדות, שברחו מתל־אביב הרועשת והמזוהמת אל האוויר הנקי והבריא שלחוף נואייבה. לדבר הן אינן מוכנות, ואף לא להציג את
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 50 | מר־כז צלילה נביעות 75ק״ מ דרו מי ת ל אי ל ת על חוף ים סוף מודיע על תאריכי פתיחה .7.8 ,17.7 ,3.7 ,19.6 ספארי צלילה ליאס־אבו־גלום עם אחריות לשנה .11.9 ,14.8
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 51 | לזלול אצל מרקו זוג חברים חנוטים ומרוטים מכסף, סיפרו לנו על הטראומה הפיננסית שעברה עליהם, בעוד המיסכנים בסך־הכל תיכננו לעצמם בילוי קולינרי. הם נכנסו, ארבעה איש,
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 52 | 1ה היה ה ש( םוחה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים כדיוק, הל,ריש כתכת־תחקיר כסידרה ״נוער מחפש את המחד״ לאורח־חייו של הסטודנט הישראלי. עורכי־הכתכה
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 53 | מבצע חולצות טר ו!1לת 9 8קק• מסומנים במילה ״ מבצע״ ו־ 20ל״ שמונה (פקקים של קוקה־קולה שלח אבל בזמן׳ עשרים לירות ישראליות אך לא במזומן מלא בתלוש את הפרטים < ואחרי
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 54 | ס. יזהר :״כל היודעים להסתדר יישארו-השאר ׳סופו. תארו לעצמכם איזה פרצוף י היה לדור שייטו־אד חי בל מיני אינטליגנטים רקובים. 1מבוכה וקוצרים השתמטות... כל מיני
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 55 | 9ההייב׳ .לעזאזל, מה פלא שיש לנו פרצוף •מכזה? נפשותיו הפועלות של יזהר, במונחים של ימינו, ד,ן ,קוטרים /הם מקטרים על דור־האבות ואינם מתקוממים י בערכיהם, .הם
העולם הזה - גליון 2074 - 1 ביוני 1977 - עמוד 56 | כנלתך
חזרה לתחילת העמוד