גליון 2075

העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 1 | המחיר
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 2 | לתגובתם על עליית הליכוד לשילטון. דבריו פורסמו בעל־הנזישמר. בין השאר אמר גרוסמן, בן ה־ ,40 את הדברים הבאים, שכבר עוררו הדים רבים בייחוד בין אנשי הליכוד :״אולי
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 3 | חדש! ( 1 14* 119ז 19 למבקשים את הטוב ביותר העולם הזה ז׳לוול 8״ 1
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 4 | זה היה 09011:1גו ה שהיה נליון ״העולם רזה״ ,שייצא לאיר לפני 25 שנים, הכיא לראשן; -כעיתונות העיכרית כתכת־ענל! מצולמת על כעיית בתי״ היתומים בכותרת ״מי ידאג לשאול
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 5 | *וי־נג ,קווינ ע הוא הגיע. הוא כאן, אצלנו, בישראל. הלהיט המרענן מאירופה — קווינ׳ס. המשקה לאנשים של היום. המשקה של דור הג׳ינס. הקצב של אירופה. קווינ׳ס. טעם צעיר,
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 6 | חדש ! פרמה שרם 11 המלה האחרונה בסכיני גילוח כפולים ! :פר מהשרפ11 הופך את מלאכת הגילוח לחלקה יותר, נעימה יותר והרבה יותר מהנה, פרמהשרפ11 לא משאיר שום סיכוי
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 7 | מכתבים אין לימוד לאהבה ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה : תל־אביב, רחוב גורדון ,3טלפון (243381־ .03 תא־דואר . 130 מען מברקי :״עולמפרס״ מודפס
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 8 | יזגזבה ניפרת תגרום לן ידידות עם אדם סהיכרת מזמן. גלה את סוף השבוע גחוג המשפחה. רסן את יצוין, והפנה את מיר־צך לשיגרות גונות ו־גרוכות• ההשפעות המרגיזות, אשר
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 9 | לשלם קצתיותר(22 אגס, לקבל ההבהיותר. רק 22 אגורות יותר לתמונה, ואיזה הבדל בתוצאה. בישראל, כמו בארצות אחרות בעולם, אתה משלם קצת יותר כדי ״להחזיק את קודאק בתמונה״
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 פעם ולא פעמיים: יותר מזל משכל. שהרי באמת ובתמים הם עשו כמיטב יכולתם להוסיף ולהישאר ליד ההגה הסדוק. ואם בכל־זאת הצליחו להיפטר ולהשתחרר
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 11 | קנה כחת־-לבן קנית מוצרי*.כחול־לבך חוסכת למדינה מטבע חוץ. אולם, בקניית רהיטים, אין אנו מצפים מכם כי תשקלו את הקניה מנקודת מבט של שר האוצר. אתם מבקשים לרכוש את
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 12 | ע פרופי ישעיהו ליבוביץ ..תבןשאנחנוניאלץלשמועי 1ם ־ וםאתדבריהשל . ו. אולהכהןכשר ־ חינוך. נו. אפשרלחיותו.ם עםזה המהפכה הפוליטית שאירעה ב־ 17 במאי. ,עם עליית
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 13 | החודשים האחרונים הוא התנהג כמוקיון, ואיבד את חינו אפילו בין קהל מעריציו הטיפשים. • חסנין הייבל אמר, בראיון, שהעם כישראל החליט לבחור כבריחה מהמציאות. אתה מקבל
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 14 | מכתבים בל הכבוד לסמי מה שראינו בטלוויזיה לא היה מפתיע. אלוף העולם בבוקס ובהאבקות ובמה לא, מישתפך כמו ילד כשהוא צריך להגיד מה שיש לו באמת בלב על סמי הקטן. זה רק
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 15 | ?!מ! 1 1 1 1 1 אח הסוף יכול כל אחד לתאר לעצמו תסוינוי ׳פוליטיקה איגה דומה לקו ישר. היא דומה יותר 1 1לנהר. ברור היכן תהליך מסויים מתחיל, והיכן הוא צריך להיגמר.
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 16 | לאנשים מדוע התאונה בגישת מישרחת המעוך עם הנשיא, והדבו השנוא ער 1דנ אמנון וובינשמ״ן הנבונים! ׳ 9כשיצאה משלחת נציגי סיעת המערך מההתייעצות אצל הפרופסור המדינה,
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 17 | אנשים חמויניוח הפומית של משה ד״ן * מונוווג שי זונה: סשה? מה ניתאום בושה? שיתביישו להם כל אלה שצריכים אותי ! ביומון הארץ) .יבי לא נשאר חייב, השיב לבכר כהנה
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 18 | המשך עלילותיו תגונואות של האניו בן־דמווו־היגוו האביר זיק מוכה שנית יום־הסטודנט, שחל באמצע מאי, היה חמיפגש הראשון עם הקוראים האלמוניים. ימים אחדים קודם־ לבן
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 19 | א;י לא יודע מה יקרה. אין לי מושג מה יהיה. אכל דכר אהד כטדח — יהיה שיגוי כסיגנון. כד מכטיחה ד״ש, כך מכטיה הליכוד, כך מכטיחה המפד״ל — ואני מאמין להם. זה אומר
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 20 | עלשר ־ הביטחוןהמי 1ע ד. עזרו ״ צמן, לחסלאתהירושה האומללה של קודמיו. מבן־גוריו! ולבון ועד דיין ופרס שוהביטחוו צריו לשלוט על צה ל אז ומתמיד יהיה מוסכם, על דעת כל
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 21 | אכן לא היה מימיו ואיננו, ידתד מאיטר פקיד מסור ונאמן לתפקידו, שהתחום הצכאי סתום לגמרי כפניו ואין בידיו הברירה, אלא לתת לאנשי־הצכא לפעול, ככל עניין ודכר מיקצו
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 22 | ב אי סתא ב אי סתא ח ושבים עליך. רק אחד מבני הזוג :צריך לה יות ה ס טודנ ט. סטודנט. כ ל מה שמציעים כדי ששני הם ן טוס ו ביחד, ובמחירי סטודנטים. מו תא םלגילך
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 23 | ו 1ג ׳ דזז קרן תל־וז׳ מכרה מיגרש לב תו של מרד כי ציפורי ״קרן ונל־חי״ מחזיקה בנכסים מיספר, הצריכים לממן תשלום חובות. אחד הנכסים הללו היה מיגרש בעל שטח של שני
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 24 | במדינה העם גוסחוז דכד דור ש איך?קגות זמן ממטבעות שד בידים ריקות מנחם בגין עומד בים הפוליטי כמו ציוק גיברלטאר. אין הוא יכול לזוז ימינה או שמאלה. אד כמו כל מנהיג
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 25 | טרור״ .מבקש בגין להסיר מעל עצמו את העימס העצים של נושאים אלה. המוטל כיום על כתפי ראש־הממשלה. ולהתפנות יותר לעניינים מדיניים. קשה לומר ששני הצדדים, אריק ועזר
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 26 | הדמוקרטיה האיטלקית לא נוצחה ־ היא התאבדה מ ה סב ה בקרו! טינה האיטלקי, וגרם לתבוסה איטלקית חסרת־תקדים. במשך ימים אחדים נידמה כאילו כל איטליה הצפונית חשופה
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 27 | הזרימו אליו סכומי-כסף עצומים, כדי ש יוכל להקים צבא פרטי של פאשיסטים, לובשי חולצות שחורות, שהציפו את איטליה במעשי־אלימות, שברו שביתות, הרסו ושרפו את מישרדי
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 28 | במדינה ש ע רו ריו ת ב־דעס והחמור מה מאחרי פרשת ־ בי7עם החדשה שהציג המתאפק רפא? ה?פרין בטלוויזיה? מחזה האבסורד הגיע לשיאו. אחרי הכנה של שבוע ימים, כשהוא מכניס
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 29 | להרשות לעצמו לחיות ולפרנס את מיש־פחתו ברווחה גם מבלי שיעבוד, אינו רו־דף־בצע. לעומת זאת הוא רודף כבוד ופירסומת. לא מן הנמנע שהוא בישל את כל הפרשה במודע רק כדי
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 30 | 711111 מחוללות בנות הלהקה משך כל ההופעה. הן אינן מבינות 11 ויו 1על מה ולמה הרעש סביב הופעתן בלבוש מינימלי. כולן בנות־כפר משבט הזולו, וזהו לבושן היומיומי
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 31 | 11ד׳ כך מתחיל ריקוד־האהבה של בני/שבט הזולו. כשהם עירומים־למחצח סובבים הגברים החמושים סביב בנות תכפר. זהו מעין ריקוד־חיזור, שאחריו מניחים הגברים את כלי־הנשק
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 32 | כיום שישי — 10.6 כשעה ע כערב כאולם התיאטרון הקאמרי בת״א עצרת ע על הנושא : לעצור את הימין בשערי ההסתדרות ! בזדטתתפות : לובה אליאב יהושוע סובול אורי אבנר׳ אסר
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 33 | **ן דוע עבדת את הגבול לירח 1״ כי משה אמר לי שנברח.״ ״אתה חבר של משה?״ ״אני אוהב אותו!״ דו־שיח (משוחזר) זה התנהל בערב יום ה־ 20 במארס השנה, באחד מבתי־הכלא
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 34 | שר־הב־טחון (המשך מעמוד )21 עד למידת המעורבות הנכונה והרגילה של שר־הביטחון בענייני הצבא ; וזו תהיה, מאז ולהבא, הנורמה. תבסיו רצמן יך ייעשה הדבר? ההתחלה המהי-
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 35 | * *8לושה דברים בלתי־אפשריים הוד רחשו בחודש האחרון: הליכוד עלה לשילטון, משה דיין הוצא מהמקרר וההתרחשות השלישית, המפתיעה ביותר — וזה הרגע לעצור את הנשימה — מייק
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 36 | החתונה המהירה י מ מ של ת הג ב הי שר מול המתקפ לי ם שמואל כץ עובד קשה בארצות־הברית. לא קל למכור שם, ביזם, את חזון נחלת־האבות. מאמצי ההסברה שלו נתקלים בקשיים
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 37 | הל ם וארוחת־בו מי שחזר מפסטיבל־קאן כשהוא המום ל חלוטין, היה במאי־הקולנוע ויקטור נורד, שהוא עולה־חדש מברית־המועצות. כי מה שעבר עליו בקאן, עובר בעצם על כל מי
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 38 | עבודתה במיפלגה הליברלית, והוא נבחר כראש־העירייה. מלכה הרצברג שימשה חוליה מקשרת אידיאלית בין רכטמן לידלין ולערבליך. אולם, משניסו החוקרים לגבות ממנה עדויות
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 39 | נופש אמיתי אי אפשר להבנ כפר המפוט טה א טי ם חיי ם יפים, אהבה, אביב בלב, אויר פסגות, מנו ח ה, בילוי ובידור מ ס סי מי ם• * הנוף היפה בארץ * אויר פ סגו ת צלול
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 40 | לעצור אח הימין רבים רוצים לעצור את הימין, למנוע את המלחמה הבאה, למנוע את הרס ההסתדרות, למנוע אבטלה המונית וחוקים אנטי־דמוק־רטיים נגד פועלים, אנשי רוח והמוני
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 41 | עוו״יהב־טחון י״ ״ קשקשת 2075 (המשך מעמוד )34 אהת מרכזת את כד העניינים, איטר לפי טיכס ומהותם צריך שייצאו מאותו מקום. ש ¥ 1ה 41ולס הו ה 2075 והחשוב ביותר
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 42 | ספורט הסיטו שלא 1310 ער מה שהתרחשבתום המשחס שבו זכתה מכבי ת־־א בגביע המדינה כ דו רג ל הכסף עגה אתה גו ל השיא האמיתי של מכבי תל-אביב נשבר מאחרי־הקלעים, ויש בשיא
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 43 | הקוב האמיתי סחו חושים מאות מאוהדיה של. מכבי תל־אביב יצאו מכליהם דקות אחדות אחרי וכייתה של הקבוצה בגביע המדינה בפעם ה־5ו. מאוחר יותר, כשיצאו כדורגלני מכבי
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 44 | איד תבדיל ביו טיול ש״מישהו מארגן לטיול מאורגן באמת? פשוט, שאל א ת עצמך א ת 10ה שאלות הבאות: ה אם אכן תטייל ב חבר ת בני גילך? ה אם אתה יודע מיהו מלווה־הקבוצה
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 45 | קולנוע במאי מ, די׳ר. רוסל־נ•* במאי־הקולנויע המפורסם רוברטו רוסליני נפטר ביום השישי האחרון ברומא. שבוע אחרי ששימש כיושב־ראש חבר־השופ־טים בפסטיבל־הסרטים בקאן. לא
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 46 | (המשך מעמוד )13 יביא אותם לידי כך שהם יסכימו להסדר׳ לפי אותו הקו. כלפי האנשים האלה, שישלטו עכשיו, אני מניח שקארטר מבין שהוא יצטרך לדפוק באגרוף על השולחן. •
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 47 | ת דיו ־ א ן וני 7 7 כל הקונה במשך חודש יוני ש.ז. אחד מארבעת מוצרי תדיראן המופיעים להלן. יקבל לביתו יחד עם המוצר או עם תעודת האחריות שובר המזכה בהנחה של ^ 50
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 48 | סיפור אהבה התחלתי איתה לפני שבוע;״ יו ם יום ד׳: י׳היא משאירה טעם טוב בפה לא חזקה מדי אך גם לא חלשה... משהו באמצע״, ״בעצם, תמיד חיפשתי ו סיגריה < מענק איך הטע
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 49 | אביב נשבעצם וא היה ארא משוד רמתן הלוואות מבוקבקות וימדוו* 0 שהתחזו לבנק • 6פ;י שהעככיש מתחיל לטוות את /קוריו הוא מחפש לו פינה שבח יוכל לארוב באין־מפריע
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 50 | המלוו־םשהת חזו דבוק (המשך מעמוד )49 הופיעו ברשימת בעלי-המניות חליפקו — להלוואות והשקעות ( 75,000ל״י); החברה הישראלית לקרדיט והשקעות ( 450,000ל״י וכמחצית ממיספר
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 51 | 1־11־ נציג תעודת זהות שם משפחה: לוי השם הפרטי: דוד תאריך הלידה 1937 : מקום הלידה: מרוקו הלאום: יהודי הכתובת: בית שאן המקצוע: פועל בניו, חבר כנסת מצב משפחתי: נ
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 52 | ו-ל או? החלטת לצאת לנופש? בבקשה! עליך רק להכנס ׳ לסניף הקרוב של אחת החברות המתמחות בננשא: ״קל״-שחח׳ נופש בע״נז ו״און״-איחח ונופש בע״מ. ׳ 1 -לרחור לבחור אח
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 53 | 1811 1ו 1יי אוחזות בלבנה כבדה. כיסו לנו את. הפנים בשק שחור, והנשימה היתד. כבדה. ״זה היה עינוי מחריד• ללא אוכל, ללא מים. הרגשה איומה. אבל זה עוד היה כלום לעומת
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 54 | זווז׳ גר מניה מאת מאת מ. פורטוגלי י משה שלו /מנחם פורטוגלי הפצה בל ע די ת הפצה בל ע די ת ס טי מ צ קי ס טי מ צ קי זה עתה הגיע למביא 10 מודעות של גבור, מעתונים
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 55 | המוני צעירי מחוסרי־עבודה מדאיגים את אירופה. אל תיתן ל״ליכוד״ ולד״ש ליצור אבטלה ג בישראל רק הסתדרות עצמאית וחזקה, בהנהגת המערך, היא ערובה לתעסוקה מלאה. אנו נאבק
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 56 | כאשר אתה מצטרף לתוכנית החיסכון •עתיר ח־י אלפים־ של בנק הדואר הבנק הבטוח, אתה נהנה מהטבות רבות: * מענק מיידי עד 10 * הצמדה מלאה למדד! * ריבית מצטברת! * פטורממם!
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 57 | ב רי ס טי אן רז ש פו ר.. :הא שה אינ ה מ*ע 1טבת 1ך מי לחמת ־ המעמד 1ת. אלאמעמד ...הילדיםכמעמדמ 1רגליםלניצול הםלומד , בבי ת־ ה ספ רלאבהתאםלצר כי הםאלאבהתאםלד רי
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 58 | 1מר ש ל נייר (המשך מעמוד )57 שלי. אבי עם ראיתי את הכל. ראיתי את החזות העומדת לבוא לעולם. כלובי-אדריכלות המונעים את האנשים מלחשוב ומלהיות, והמעצבים עבורם את
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 59 | חולצותט רי ק ול ^ #י ׳ מבצע ו!4לח 0 8קקים מסומנים במילה״מבצע״ ו״ 2 0ל״י שמונה פ^קים של קוקה-קולה עשרים לירות ישראליות אך לא במזומן מלא בתלוש את הפרטים ואחרי
העולם הזה - גליון 2075 - 8 ביוני 1977 - עמוד 60 | כ׳׳ג שיץ תשל״ז8.6.77 , המחיר 9.00 :ד׳׳י (גולל ).04.0 8פפד
חזרה לתחילת העמוד