גליון 2078

העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 2 | תחליט הוועדה להשאיר את מינהל־מקרקעי־ישראל ואת נציבות־המים בסמכות מישרד־החקלאות, יודיע מודעי על התפטרזתו. בינתיים עומד מודעי לצאת בסוף השבוע לחו״ל, כדי להודיע
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 4 | 1ה היה 0ש 09 הז ה שהיה ניליוו ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים בדיוק הגיא כתבת־תחקירה מצולמת תחת הכותרת ״מי נכנס לבית־משותף״. הכתבה מתארת את סיפורו של בית
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 5 | דור הג׳ינסשותה קווינ׳ס מדור הג׳ינס באירופה-לדור הג׳ינס של ישראל.קווינ׳ם.באורנג /לימון, וגעוד חמישה טעמים מרעננים. 11 € 0 1 1 8 מיוצר בי שראל ע ״י תשלובת מפעלי
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 6 | היפה שבעיר במחיר הכי סביר נבון, אנחנו מציעים רק דברים יחודיים ויפים במיוחד — דגמים בלעדיים ל״דיר ך: לכן, הבל נראה אצלנו יקר במיוחד, אבל ...שימו לב גם למחירים
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 7 | מכתבים ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערבת וחמינחדה : תל־אכיב, רחוב גורדון ,3טלפון 43386צ־ .03 תא־דואר 136 מען מברקי :״עולמפרס״ מודפס כ״הדפום החדש״
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 8 | הקסם חאישי שלך יסייע לך להיחלץ מ מצג מביך. הדימיון ה׳פורה בו חנן אותך מזלך עלול להיראות השבוע בעיני אנשים מסויימים בהפרזה בתפיסת המציאות. עליך להישמר מלהיות אכ
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 9 | המשרנמט הלאומני מליון העולם הזה הופתעתי לגלות ( )2077 בסדור ״אנשים״ ,את העובדה ש- צביקה פיק הוא בעל דיעות ימניות קיצו ניות• הכוכב בעל הקול הכמו לקוח מ- ״פירקי
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 10 | אחד של מאלט לעומת ליטר אחד של משקה קל אחר• פ1זות כס ף -ליטר אחד של מאלט עולה לך \ 10 פחות מליטר של המשקה הקל האחר. • פחות קלוריות ־ בליטר אחד של מאלט יש ^ 20
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 11 | * /נעו׳ ב גי ! *י יהפלמ־זח נבל את תבין למיטתו בשלשדות־בחל *י הוא תקו את שגרירות ברי טני ה ברו מאופ קד לצייר צלבים בקיו נסו ליות *י ח!א תיכנו אח תטיפו ז (!ונ
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 12 | •113191 בגי! נ חב ד הוועד המנהל שיד ארי תבין גורש מצינת מסיבות בלתי בדורות רשות השידור התנגד לתוכנית ניקוי־דאש והצר את צעדי מחלקת החדשות (המשך מעמוד ) 11 צבאי
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 13 | למרות שב״קודאק״(דלתה) מפתחים תוך 12 שעות אנחנולאממהרים. אנחנו לא ממהרים למרות שאנחנו יודעים שאתה ״מת״ כבר לראות את התמונות. אנחנו לא ממהרים כי כדאי לחכות עוד
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 14 | נשיונל מוכרת יותר טלויזיו ת ניידו ת מכל המתחרות י חד מסקנ ה: נ שיונל הקניה הטובה ביותה מן המסקנה שבכותרת אתה יכול להסיק מסקנה נוספת: כדאי גם לך לרכוש טלויזיה
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 15 | ״חימר״ השתלטה תר..גוום״ חברת ״ חימר׳ /השייכת לקונצרן ״סו- לל־בונה״ ,השתלטה על יבואני־הקופות הרושמות ״גרוס״ ,שבהן היתה שותפת בחלקים שווים עם יעקב רוטמן. ״ חי
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 16 | לאנשים תכתים! 777 הבהנדי הלאומי שהוא בעלאומי. מדוע חור ׳*וקב חון לכוות את מוח בגין שוב ..פאשיסט!״ ״לפני שניט ביקש ממני מנחם הכין להימנע מלקרוא לו פאשסט,״ גילה
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 17 | אנשים משיבה נמשכה עד השעה אד* בע לסנות־בוקר, והמשקאות זרמו כמים, למרות שהובאו על־ידי המשתתפים עצמם. אחד המשתתפים במסיבה, הטייס דדי בורוכיץ׳ ,מבעלי חברת כנף,
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 18 | מ דו ר האחרון מדור זה מכריז על סתימת־פה עד להודעה חד שה. מאחר שמדובר בסתימת־פה עצמית — דהיינו, תחיבת כפות־ידיו של כותב העמוד אל פיו, מתוך צלילות־הדעת ובכוונה
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 19 | בטלוויזיה, בכנסת ובכל מקום פומבי כולם רבים ביניהם. אומנם באחריות־קונסטרוקטיבית, אומנם ב- התנהגות־תרבותית, אומנם בנימוס״אירופאי — אבל בכל זאת רבים.
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 20 | גיתווו צבאי אינו זהה דחיוחודמירחמה * קו הגבול עם לבנון ^ הוא החזית הוביעית * הען מק־דננים צ ריו. בו־גע ש תפרוץ תידחמה, להיות תפוס ע די די נו * הד ס או׳ קווב
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 21 | חודדם אל כיקעת־הלכנון ובהגיעם עד חוה־הים, חוללו הסורים ככת־אחת מיקדמה טריטו ריאלית עצומה לטובתם: הם סגרו, או לפחות הכבידו וייקרו כל ״אופציה לבנונית״ של הת קפה
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 22 | היסיתי מועדו! מד צרינחדלק מהפכנים?) חדש בארץ במה דברים ,ש אי פ תנו ל חנך מ ק סי מו ם צו ל לי םברמהמק צו עי תוב טי חו תי ת גבו ההולש מי ר ת הנוף התת ־ מיי מי ״.
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 23 | 1 1 0 *1 1 דוני היו״ר, \ 8אני משגר לך את מיכתבי בדרך פומבית זו, ביגלל .שתי סיבות: • זוהי הדרך המהירה והישירה ביותר, שבה יגיעו הדברים אליך. המהירות נראית לי
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 24 | מה יקרה נ א שו ״פגשו גיימי קאוטר ומלתם בגין נניס אל בגיס? כשבוע שעבר הוזמן אורי אכנרי להרצות לפני ״מבון קארל רנר״ ,המוסד העיוני החשוב כיותר של מיפלגת- השילטון
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 25 | 1116 כיתר קלות מאשר יצחק רבץ.״ לשווא ניסיתי להסביר כי מנחם בגין אינו שארל דה־גול, ובוודאי לא ריצ׳ארד ניכסון. בגין הוא בגין, אדם שלם עם עצמו, שקורץ מחומר אחר,
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 26 | מסחריות פיא׳ו ׳77 החזקות והחסכוניות לכל מטר ת הובלה. משאית 37 מסחרית 138.200י 111.950 2דלתות אחוריות ודלת הזזה צדדית. משטח גדול ונוח להעמסה. כושר טעינה
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 27 | *וידעחעל ההגנה ועד הקיבוץ * ?;ואת את 1אנ 0וווס״ ג!ן ןיאט־נאמית * א בו תא ז בואם שר הקומוניסטים הבסקת לשמ וע יעל מדינת ישראל אפסנד־נס ׳77 סימום האישי של טון
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 28 | — אכסודוס ׳ 77 (המשך מעמוד ) 27 הי* מספרת בצער :״היינו מוכרחים לב רוח משם. לא היה ברירה. הקומוניסטים הרסו את ויאט־נאם. לא היה טעם לחיינו.׳׳ נו הפסיקה את דיבורה
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 29 | ךמשא ־ ומתן בין הליכוד לבין ה ) 1תנועה־הדמוקרטית־לשינוי, על הקמת קואליציה ממשלתית ביניהן התפוצץ לפני שלושה שבועות סביב הפירוש שיש לתת להחלטה 242 ישל
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 30 | אנור ושתה. נ מחר 31ה? זוהי החונכים את וי ש תו ת המיסעדות׳ רשת1 | דני ל דו ר ורוחל׳ה ב.,הפי ק טרול״ | שאול 1ע ״ צי ב ״ ח ל ־ א בי ב הקטנה״ ן * אםהמיסעדות עדיין
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 31 | סמת ההווים עסס ם גדווים יבה הטון תאורה ותפאורה כ מיז דלת ״ תל־אביב תקטנה״ קטנה שפתחה לפני זמן מה בשדרות־חן, ומתרכזת עתה רק במיסעדות דראגסטור והפי קסרול.
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 32 | המשר הסידרה על המתרחש במגישטרה: מארב המישטרה תפס את ידידו של המפכ״יל בנהיגה במהירות מופרזת אך התיק נסגר ^ אחיו של שר־החקלאות אוזן זוכה מדריסה קטלנית של
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 33 | ליד האופניים פבס־כיס קטן דולק, כיבה אותו וזרקו לחורשה, באומרו לנאשם כי זה יקל עליו במישטרה. עדותו של אל־עטאונה נגדה את עדותו •של אליהו אוזן. אוזן אישר כי אינו
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 34 | ו לי די עתך -ט מ פוני טמפקס להשתמשבטמ פון, ה כוונ ה. מתרחביםגםלאורכםכךש אינ ך ח שב ת שזה י הי המסובךל שי ם או תו ח שה בהםכלל . בתנוחה הנ כונ ה? מיכלההחדרה אינו
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 35 | מינהד שוא׳ד דויד מוסק! טוען שהוא אגן־הקיעקוע הטוב ביותר בארץ־ והראשון מו סקב נו דויד מוסקה שהפך לינואי בחיפושיו אחרי אמני־הקיעקוע, היה | 1ו 171ן 0 לישראלי
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 36 | —י מקעקע׳ ישראל - (המשך מעמוד )35 צאו מעוטרות בכתובות־קעקע. גם באיזור האירופי של רוסיה נמצאו גוויות מקועק עות, .״הציורים על הגוף היו מעין סימן שיבטי,״ מסביר
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 37 | בערך, כפי שמסביר המנהל. לצורך הקמ תה. נשכרו שירותיה של חברה בשם איוגונית, שאנשיה אינם מופנים לנקוב מיספרים .״זה סוד של העסק שלנו,״ אומר זאב הלפרין, המגדיר את
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 38 | שיחר על הגל תפריט עם קתארזיס שבוע שלם של חגיגות יומולדת זה אולי שמכסה את לא יותר מדי לרשת־רדיו תקציבה. רשת ג׳ חגגה בשבוע החולף את יום־ הולדתה הראשון, בשבוע שלם
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 39 | לשכת הפרסים הממשלתית /משה פרג-ציליס איתמר פעם . ^ לא יכולת להתקשר עם השכן ללא תיווך הטלפונאית מאוחר יותר נזקקת לה לכל שיחה עם עיר אחרת. כיום אתה כבר יכול לחייג
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 40 | כאשר את הופכת את אריזת הדיאודזרגט של דייל את מגלה על גב האריזה סיפור ארוך ומפורט... האם חשבת פעם כמה חברות מסוגלות באמת להתפארבגתוגים שכאלו? מי כמוך יודעת.
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 41 | לאיש, עבור שלושת ימי השהייה במחנה. מאז אותו מחנה־אימון עלוב לא קרה דבר. הנבחרת שנועדה לייצג את ישראל ב״מכביה לא כונסה אף לא פעם אחת מאז. שום מחנה-אימון לא
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 42 | דיילת ״אל־על ־ תובעת מכיתיהמישפט להכריז על קברניט בכיר בוובר הבא בי יל־דתה. ו תוך כ די כך הסתבר כי בתחזם אחד. אי ן עיצומי! :ושביוו1ות בחברת־התעופה הלאומית של
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 43 | את עניין האבהות מחוץ לכותלי בית- המישפט, נתקלו בסירוב, והוא מתכחש ל- אבהותו. בשיחה שקיים עם אחי, שבה הודה באבהותו, הודיע שאם העניין יגיע לבית־המישפט, יתכחש
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 44 | בשפתיים זה רק מתחיל ...התענוג הפרטי שלך. כאן מתחיל המפגש עם הטעם האמיתי: טעם הפ 1י המתמוסס על הלשון, טרי כל־כך, טעים כל־כך, מרווה ומענג — הטעם המקורי של
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 45 | שלנוע סרטים מ׳דחסגזז המכניס הקולנוע האמריקאי היה פעם תעשייד. מסודרת. הוא יצר הרבה מוצרים אחי דים, והגיש אותם לקהל אחיד פחות או יותר. השנים האחרונות הכניסו אותו
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 46 | קולנוע (המשך מעמוד )45 החלק הראשון -מל סידטו, במשך •כעש רים יום, עבר לאולפני אלסטרי בלונדון (היחידים בעולם -מהיו מוכנים להעמיד לרשותו בעת־ובעונה־אחת תישעד,
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 47 | מכיל: אלומיניום, כלורהידרול ו־1ת 3ז1ק8ז£ק11ת\ ./מוגש ב 3-ריחות: כחול, ורוד וירוק. מתאים במיוחד לאנשים בעלי רגישות־יתר למוצרי ארוסול. הידוע בכינויו ״המבוקש׳
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 48 | מינק ומישקפיים לבשה מירי כשהצטלמה במקומה של ליז טיילור בסצינות הטיול בשלג והנהיגה במכונית. לדבריה היו תילבושותיה של ליז בסרט בעלות טעם גרוע. היא הורשתה לקחת את
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 49 | | 11¥ךיי ^ ליז טיילור בעת בי קור ה׳ בירו ש לי ם ומירי שפיר בעת ^ 1י 1 ביקורה בטולדו. מי משתיהן היא הכוכבת הגדולה? קשה \1 #1 11 להבדיל, אך ליז היא הגברת שמשמאל
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 50 | סרט נח מציגים לי מרוין פר ס לראשונה בישראל סר ט הענקים החדש דינו דה לורנטיס ״9ח9 ^0ח״)<1 קי׳ לנץ שהופק בתקציב 24 מליון דולר או סקר? (׳העני והעשיר׳) ׳•/ס ת^י6י׳
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 51 | המנהלת השניוה ומוסד את וות ה, ושילשלה לכיסה הפרטי 11 אלף לירות הוו הצב בנית-צב **ווס <1* 1 דריסת ״ הסס בי רי ס״ והסכמת ה סוכרים לחסלום ס ל 3עני ם מראס ע י זו
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 52 | קרן הצב־ בב־ח־צ׳ מרכז צלילה נביעות ^ 75ק ״ מדרו מי ת ל אי ל ת על חו ףים סו ף מודיע על תאריכי פתיחה ן־קורסים לצלילה 1 .4.9 ,21.8 ,7.8 ,17.7 ן ספארי צלילה
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 53 | והכפילה הישו־אר־ח של ליו טיילורו (המשך מעמוד ) 49 היא בשום פנים ואופן לא הסכימה להיראות כך. היא פחדה פהד־ימוות: מהאיפור, טענה שזה יזיק לעור שלה, אחר־כך
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 54 | חפ ע ד את וי סיו נו וננזח דסצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אחה רואה בו, הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובה : תל־אביב. .קשקשת*. 7נשבץ הווונ!ם הוג
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 55 | ד*מ*ס נלעצמנו ח1י1£0תה מחצה חתחצית השנון שי׳ שהתה החנו ששח שוו? סמן ב־ xכאשר התשובה חיובית: האם חמצית החשבון מסבירה בבירן ר ובעברית את כל הפעולות שעשית
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 56 | מלחבי־פינבה סיסרות״ם חרשים מתדפקים על ש ערי החרבות־הישראלית. זאינס בוחל, בס*גנון על־מנת לבסס לעצמם עמדה. ת 1ך שהם מטפחים ז־אנר סיפרזתי חדש שניתן לכנותו
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 57 | ריאליזם לפני זמן לא רב — הדבר היה ב״— 1948 הסריטו בהרי־טירול סרט־היסטורי על רד רייך־השלישי. נזקקו בסרט לניצבים שיו פיעו בו כאנשי אס.א .0מעולים. כיוון ש אין עוד
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 58 | פתוח במוצאי שבת מ ־ 7עד ו1 זוו 1111ו 11 ווווזו 1זוזווו 1זוזזזזזזזזזזז 1זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז זזזזזזוזזזזזזזזזזזן מה שהאחרים מציעים לד ראובן מציע י ד
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 59 | בים באהבה 11ד ־ י לכל מי שמחכות לפגוש את התקליטן הבריטי הפופולארי דון סטיפנס, בודק־אגד המשגע בנווה־אטיב שבחרמון, עצתי להפסיק לחכות• כי סטיבנס כנראה לא יבוא.
העולם הזה - גליון 2078 - 29 ביוני 1977 - עמוד 60 | 6 0ע!ווו ׳11 בעיקבות תוכנית הטלוויזיה על נולנת-המים 76 < טפסר #78 ממחיר 9.00 :ל״י>כולל מ.ע.ם. ד״דת
חזרה לתחילת העמוד