גליון 2079

העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 2 | שאגודתיישראל תתמוך בממשלה שתתן לאחד החלקים שבה חופש־הצבעה בענייני דת, כפי שהובטח לד״ש במגעים עימה לקראת חידוש המו״מ הקואליציוני;- לחברנו מדסד־ זו ה ד >זו1־ס<
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 4 | גליון ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים בדיוק, הכיא את הכתבה ״חזרה לימי הביניים מאת עורף־השבועוו, שתיאר בה את התהליד שבעזרתו השתלט המיעוט הדתי על מדינת ישראל
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 5 | ^ 1יי 1זןןייימ ^ ,קודלע ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 6 | פרסום פיד מעמ רנו רג ר ס ״ת ק הזה
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 7 | מכתבים ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה : תל־אכיב, רחוב גורמן ,3טלפון 24338)5־ .03 תא־דואר . 13)5 מען מברקי :״עולמפרס״ מודפס כ״הדפוס החדש״
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 8 | המרץ שיש לן יעזור לן לפתור כמת בעיות המטרידות אותך מזה זמן רג. למרות זאת הגיע הזמן להקדיש קצת זמן כדי לבחון דרכים להגברת יעילוייך. נדיבותך ויושרן יזכו השבוע
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 9 | חיסכון משד לסד אצל פרץ שקלים .בודים • בלפור 25 הנסיעה לבת-ים חוסכת לך עד א •40 לבחירתך קרוב ל 200-דוגמאות של שטיחים מקיד לקיר פתוחלנוחיותךב מו צ ״ ש 1100-730
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 10 | ליטר אחד של מאלט ל ע 1נ 1ת ליטר אחד של מ שקה קל אחר: • פחות כסף -ליטר אחד של מאלט עולה לו״/״ 10 פחות מריטר של המ שקה הקל האחר. • פחות קלוריות -בלי ט ר אחד של
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 11 | (המשך מעמוד )9 מוקלטים המקיפים עם אסירים למשוחררים, שעליהם מבוסס עיקר הדו״ח. תפקידי בחקירה היה לקיים את הקשר עם החוקרים, לספק חומר־דקע על הגדה המערבית ועזה,
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 12 | הטלוויזיה הישראלית הקדישה כשבוע ׳:ועפר את אחת מתוכניות היוקרה שלה, חיים שכאלה, לסופר ייגאל מוסינזון. לעיני דור שלם של אנשים שלא ידעו את ייגאל מוסינזון, נגולה
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 13 | לבדם, היה עלי להרים אותם, להעבירם מרחק־מה, לחזור אל העדר ולהעביר אותו את אותו המרחק, בינתיים ירד הלילה ואנ־שי־המשק יצאו לחפש אותי. ייתכן שדאגו לעדר יותר מאשר
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 14 | יס אלהה חיי ך *יי (המשך מעמוד )13 הרחוק בעורף, כדי להביא ציוד או לחטוף מקלחת חטופה׳ *סיפרו לחבריהם בשוחות סיפור מוזר: במחנה העזוב של הגדוד הרחק בעורף, נשאר
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 15 | אבן מאסו היוני -היתר. למהי אבןנ גו ל ה חד הסיפורים הידועים ביותר בספר האגדות \ 1הפוליטיות נוגע לשגריר אבא אבן, ראש מישלחת ישראל באו״ם, באמצע שנות ה־50׳.
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 16 | לאנשים הנמנים! 777 הלאומי שהוא בינלאומי. מזרחי כרמל )11 סי^ני סממן יצ׳ה יזט־יז י׳ועכ מה שדרשה הטוענת לשיוויזן האשה - ומדוע ימונה דויד לוי כשגריר ישראל בצאן־ 81
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 17 | אנשינו שלים, ואילו יונך, הבת־ימיח עבדה בימים אלד, ידושלימה ושכרה דירה בעיר. כשנשאל בגין מדוע שתי מזבירותיו רווקות, ד,ישיב :״נו, איזו אשה נשואה יכולה לעבוד 24
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 18 | כולנו יחד למכביה ה הארוע טכס הפתיחה 12.7.77 אן גטדי1ן רמת ג! יבי הגדול ביותר שנערך בישראל ת׳יא:יד אליהו 6.7.77ו ירוקולים: בניני האומה 17.7.77 חיפה: היכל הספורט
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 19 | סרב תאכל עד הסוף ותהיה חזק אבל אם תלך כפ וף אף אחד לא יתחתן אתך זה כת וב סחור על לבן רק סהסכנים לא יסמעו . .ואם ירצה הסם תהיה מיניסטר . .ותמיד תזכור סהכל למען
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 20 | 01615א* .י/שמ נוסע לחול בטיול מאותו? 1000 ל י הנחה למקדימיבו להרשם לטיולי אוגוסט עדלתאריד . 7.7.77 מהמ צי ע ה לך חברת קופל ב טיו לי ההמ או רגני ם. הי דו עי
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 21 | ו הגי ד ה שרשרת קושיים עיסקיים הריבית הגבוהה והקטנת הביקוש, גורמים להתמוטטות של עסקים. הקשיים יגברו עוד יותר, כיוון שהימנעות הציבור מרכישות גוברת נובח
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 22 | 1 1 4 3 1 1 1 1 111411111 צ בו תכולע־ו ך* אהד משעוריו באוניברסיטת חל- 4אביב ערך הד״ר דורג׳ טמרין ניסוי מאלף. טמרין הוא פסיכולוג, המתמחה בחקירת דיעות־קדומות.
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 23 | עוד כמה שנים של יצירה תרבותית משותפת, מאבקים משותפים, נישואים כין־עדתיים — ו• •טרידי ההבדלים העדתיים ייעלמו. כשנת 4 1ע 1היתה זאת האמונה הכללית. ואז אירע הדבר,
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 24 | שוטר שנמנם בניידת הקורטינה } 1בליל־שבת האחרון, ברחוב השומר בבני־ברק, היה משועמם למדי, וניסה לחטוף תנומה קלה על מישמרתו. בשעה אחת אחר־חצות שמע נהימת מנוע של
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 25 | * 1רצ1־ד גיד ברגל, והוא היה בגבם כחודשיים. הוא היה בחור בלי מזל, ולא רק בכדורגל.״ כשסיים את בית־הספר, החל הרצל עובד עם גיסו, צמח, בשיפוץ בניינים. ״הוא עבד תמיד
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 26 | המשך הסידרה על המתר חשב מי שטרה: *) יום ׳השבת, ה־ 30 לאוגוסט 4970 ^ התניע ראובן יונה את הטרקטור שלו, פרגוסדן מוגבה מדגם ,165 והחל נוסע לעבר חלקתו. לידו על
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 27 | בסכום של כ־ 100 אלף ליריות. התלונות טענו כי מזכיר הוועד קיבל מן הקבלן מתנות יקרות כמו טייפ־רקיורדר ,׳מכונת־תפירה ועוד. ריעיסקה השניה נוגעת לרכישת כבשים על־ידי
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 28 | הבמאית ׳פת־התואו במדינה (המשך מעמוד )27 ומכר יותר ממיספר פעמים מסויים בשנה. ברור, כי אם יעשו כך יקטינו את מיס־פר הספקולנטים העושים רווחים בבורסה כמיקצוע. אולם
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 29 | ניסתה דשסם את הזונה־דשעבו - תוניד, בסוגו שר ובו, וש־גויה נוראה שד נערה חסרט נפתח כאשר זהבה יושבת בבית״ קפה ומספרת איך ברחה אל חברה בחיפח. המשטרה עצרה אותה
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 30 | ששנ ו אזוז ו הוחזר לחיק הוריו 24 שעות אחו שנחסך - אלד האימה השתלטה עז מישנחהו רק הסיוט הסתיים דינה אזרזר, אמו של יששכר בן ה־ ,10 החטוף, מחבקת את בנה בפתח תחנת
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 31 | ה־ ,10 שחבריו קוראים לו, הגיבור׳ כיוון שלא יחס החוטפים אליו, שגבל בהתאכזרות ממש. י) ממעט בדיבור, אינו אוכל, וישן במיטת־אביו. א דבר או להירדם. הייתי רעב מאד.
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 32 | מו תהשדנערה (המשך מעמוד )29 על הקו, היא ביקשה ממני בקול לא-לה שאבוא. אמרתי לה שאני עם בחורה, שזה בלתי-אפשרי. היא אמרה לי שהיא עובדת במועדון הלילה קאראוואן,
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 33 | במדינה חינוך קורבן השיטה תזמיד השמיגית החייט רפי צז מצפונו, ותחת בחינת־בנרות במתימטיקה כתב מיבתב־מחאה רשר־החינוד ״גמרתי !״ המורדדלסתים טיקה זזנדהם פסע בצעדים
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 34 | במדינה ד ר כי חיים טריפ ש ל הרם עצמי כזכות כישרוגו הבולט מגכאים דו עתיד מזהיר — אך הוא מסתבר?יא־הרן? עם המישטדה, עם עצמו ועם בולם ״אני מעדיף שחקן אחד פרובלמטי
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 35 | מלכת־המים הגיעה לחוף מיבטחים נותחו! סינדוזה יי* אורות האדומים שקישטו את גן | 1הווילה בהרצליה לא הותירו כל מקום לספק. במקום זה עתיד היה להתקיים, כעבור דקות
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 36 | מי רצח את הרצל־ י (המשך מענו׳ )25 איך הוא הסתבך בתאונה. בצבא הוא היד. נהג של מפקד חטיבת שריון, ואף פעם לא היה מעורב בתאונה. הוא היה נהג זהיר מאד.״ ״רק יומיים
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 37 | יי בן־הדוזר החוטף (המשך מעמוד )31 אני חושב על הילדים בבית, אולי קורה להם משהו. אפילו ערבי לא יעשה לי ככה. במרוקו עבדתי עם ערבים, ולא עשו בעיות. אני באתי ממרוקו
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 38 | שיחר תעודה בלי תעוזה ביום החמישי שעבר קרה דבר מזעזע: נערה, שעמדה במרכז המישדר תעודה — התאבדה לפני השידוד. השידור בוטל (ראה עמודים )28—29 סירטה של ליהי חנוך עסק
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 39 | תארי לך כמה בלתי מוצלח זה יכול להיות רק תארי לעצמך כמה בלתי מוצלח זה יכול להיות -השימוש בטמפון. אולם אין הדבר \ . הכרחי שכן קיים טמפון עם מיכל החדרה ץ נוח
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 40 | בשפתיים זה רק מתחיל ...התענוג הפרטי שלך. כאן מתחיל המפג ש עם הטעם האמיתי: טעם הפרי המת מו ס ס על הלשון, טרי בל־כך, טעים כל־כך, מרווה ומענג — הטעם המקורי של
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 41 | קומוע אלטמן עצמו הספיק כבר, מאז באפלו־ביל והאינדיאנים לעשות סרט נוסף, שלוש נשים, לעורר סביבו פולמוס״רבתי, •ולהמשיך הלאה, בצילומי סרט •נוסף, החתונה הנמצאים עתה
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 42 | קולנוע סקרלט (המשך מעמוד )41 כשהיא מקשטת רצפות, קירות, בריכות- שחיית ולוחות־עץ, בפרסקות ענקיים של דמויות ארוטיות, מעונות או מענות ומד רות־אימים. הבעל נוטש את
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 43 | משרד החקל או ת להלן דוח המחירים המ1ס 3ם ל ש סוו דד - 8.7.דד.ד3. במסגרת ההוזלות בחנויות השרשרת של השופרסל והסופרמרקט וחנויות פרטיות שהצטרפו למיבצע. ירק ות כצרכן
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 44 | במדינה יהדות הוד הגיבורים סה עושה מי שרוצה לחיות כיבוד יהודי באמריקה? — שולה תרומה בטלפון אחרי מיצעד־האהדה השנתי לישראל, שערכו כשיבעים־וחמישה אלף ילדים יהודים,
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 45 | לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא להבדים! 110 פרנצ׳טוסט שלחנו את חברתנו ליאורה לחוץ־לארץ, דקה וחתיכה, וחזר לנו מין יצוד שמן ועגול, מבסוט עד הגג, הטוען לזהות
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 46 | אמא הטירה וטו ן קר ח מכאן ומכאן פיתגם ידוע אומר, שכשנופלות הצרות, אז הן נופלות בצרורות, ואין מה לעשות נגד. זה, כנראה, מה שקרה גם לעוזרו־לשעבר של
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 47 | — אלהה חיי ר £ (המשך מעמוד )14 את כל הנוכחים בתדהמה עמוקה. אחד הלוחמים חזר מן העיר, סיפד כי נכח בהצגת־בכזרה ישל מחזה מקורי חדש : בערבות הנגב, מאת ייגאל
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 48 | אלהה חייך (המשך מעמוד )47 רית נמחקת בערבות הנגב, מאת מוסינזון, עמוד .)48 חסמבה ברחובות תל־אביג וזה עוד רא הכיל... במלון ״מיראמר״ בחוף מכמורת ארוח ונופש בע׳־מ
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 49 | של המן הרשע והיטלר, כי סופך יהיה כסופם ...פרעה שעשה לנו קונצים קיבל 10 מכות, ואילו אתה תקבל תריסר !״ במקום אחר :״ירון וצוץ עמדו בפתח החדר וחיכו לאלמוני (מצרי)
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 50 | טפחות ח כפל1 !!לה בראש ! משק עד 5,760 ליי ה 1ב ה •ותר מ בו ל ! מעתה יהנו חו ס כינו מ מ ענ ק עד 6096 יו תר מב עבר: עד 1696ב מ קו ם . 1096ה מ ענ ק ה>נו מיידי
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 51 | אלההם חייר (חמשו מעמוד )49 ישראלי, חסתובבה בחוגי דדשראלים ב־גיז־יודק. באחת המסיבות בבית עודד בודלא, הוצג בפניה ייגאל מוסינזון, סופר דגול מישראל. תוך יזמן קצר
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 52 | דוגמנית הצמרת דקלין עושה זאת שוב על מבצעיה של ״גידי־גיא״ ״ שופבילוי״ — שיגעון או פנ תי חדש ב בו טי ק ניו לו ק ליד ת ״ אהק טנ ה מפה לאוזן משתוללות דד ריקה,
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 53 | אדההח ״ ר (המשך מעמוד )51 הכספיים טרם הובהרו לגמרי, קיבל אהרון מסקין, מועמד מפא״י לכנסת, את ההצגה תחת חסותו. החזרות החלו בקצב מזורז. ככל שהתקרב מועד הצגת
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 54 | אני שומעת כבר את קול מיצהלות־השימחה שלכם למראה הופעתו המחודשת של המדור הקטן הזה, ן זחרי תקופת היעדרות קצרה. גם תיבת הדואר שלי גדושה מכתבים שנערמו שם בזמן
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 55 | שיזוף 133׳ וטור רטנו נ1ם תכ שר השיזוף בטת השזוף שמלרליאל תרס״דלאל נזילת ״דלאל ולטור התיש **ל שמ ש 11611111 0161131 ץ636 <11 ורח רוט לאחר השמש קרם לפנים ׳ ל ק
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 56 | החלפתי כבר סיגריות רבות-אן־ הפעם אני חותמת קבע על!10 וחצ. סוף סוף מצאתי סיגריה קלה שמאפשרת לי לוותר על הניקוטין־ ולהנות יותר מן הטעם. 11 וחצ שונה מכל סיגריה
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 57 | מרדם, הורוביץ(בעלה של נעמי שמר) :לנש, אין רעיונות. לא הבנה לרעיונות ולא חפץ בהם. הן פוחדות מרעיונות. השדיים רועד, להן כשאנחנו. הגברים. מתחילים לה שתולל עם
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 58 | חמשת אלפים שנה ...השומרים, האכדים, המצרים הל,דמונים, הבבלים, האשורים, הפרסים, היוונים, הרומאים, הערכים, הטאטארים — בולם נירל,כו בינתיים. גם אירופה נירקכת לעיני
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 59 | ח*י לבינסין אילון עליז, מתוק ועסיסי כפרי בשל. חדש, חדש מלונדון .״שתפס וניל״ שניהם תוססים, שניהם מתים, עם הטעם המלבב והעדין של שניהם שונים מכל משקה שהכרת, קרם
העולם הזה - גליון 2079 - 6 ביולי 1977 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד