גליון 2081

העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 1 | כמפר 2081 — 8 ז45י:ח יוי - ה׳ אב תשל״ז20.7.77 , די׳;:י; 7י י משיך א ת מדיניות
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 2 | ״העולם הזה׳ /שכועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה : תד־אכיב, רחוב גדדדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־רואר . 136 מען מברקי :״עולמפרס״ מודפס כ״הדפוס החדש״ בע״מ.
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 3 | חדש! למבק שים א ת הטוב ביותר 010 *1נזד;יד־/,רפאי העולם הזה
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 4 | בהופעותיו התמרמרות כדלית בקרב חברי השורה כמיפלגה. 30 עובדים של לישכת העבודה בתל־אביב חתמו על מיכתב־מחאה נגד שפייזר, ומזכירי סניפים רבים של המיפלגה פנו אל
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 5 | עלמה מבצע בר סי ס טנ ק מי קי ב ר קו בי\ טסמס טי ק ״מרגע שאני זוכר א ת עצמי, אני מ שחק כדורסל ולועס מ ס טי ק עלית. איכשהו שני הדברים ה אלה הולכי ם אצלי תמיד
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 6 | זו תקופה נה אתה יבול להסדיר את כל בעיותיך. ראשך צלול ואתה שוב מסוגל להתגבר על המיכשולים שעמדו והמחסומים בדרכך. אם תתאמץ אך מעט אתה יכול להפוך את הקערה על פיה.
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 7 | יש אנשים שאוהבים מתוק. תינוק מחייך, סוכריה על מקל, חתלתול מתפנק, נשיקה ראשונה, עוגת קצפת ,״שוופס תות שדה״ בטעם החלומות הורודים ו״שוופס וניל״ בטעם האגדות. ״שתפס
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 8 | מכתבים הקיץ הוא האויב הגדול ביותר של עורך. הגני עליו בעזרת ואזליין אינטנסיב קייר לושן, התחליב היעיל המחזיר לגופך את הלחות הטבעית ואת המזון אותו הוא מאבד בימי
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 9 | מכת 1ים מדגנים גרים בדירותיהם עשרות שנים. רובם אנשים זקנים, פנסידנריס דלי־אמצ־עים דמעוטי־הכנסות. לאן ילכו המישפחות הללו, אם לא יהיו מוגנות? בעלי־הבתים בוודאי
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 10 | לא הבנתי את ״העניך עד שניסיתי בעצמי טמפובי טמפקס הם היחידים בעלי מיכל החדרה פשוט ונוח. נכון, שמעתי את זה בעבה אבל זה לא אמר לי דבר. כך זה היה-עד שניסיתי בעצמי.
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 11 | _ד׳ע/כ 0הזה מ חנ ה של ־ שו ב ה בי ת ה בחבר מיפלגת העבודה שבאב את מפלתה בבחירות לכנסת, ובאוהד של מחנה של״י והרואה בו משב־רוח רענן בחיים הפוליטיים, אני קורא לבם
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )9 וויזיד ,״שא מולטיוויזיה, שאש נשים (״ונד. וולד, דליה הרץ ודליה רביקוביץ׳) ,אשר שירתן מדברת בזכות עצמה, ובכוח ניסה להוציא ל״אור״ את ענין
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 13 | י,בגין, בגין, בגין, בגין, בגין, בגין קח חח 10ס החופה ילד הייתי צייר־קאריקטורות, הייתי מצייר את \ 1הציור הבא : עסקני מיפלגודתעבודה, גדולים וקטנים, עומדים במעגל׳
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 14 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. שידור הסרט על קיוג־קונג בוטל מפני שקינג־קונג א״ם להתאבד בפעם הראשונה 0 שאורח במסיבה דיפלומטית נתקבל
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 15 | אנשים לשעבר, רענן לוו־־יא, שהוא כיזם מחשובי הקאריקטיוריס־טים בארצות-הברית, הגיע לפ ני שבוע לארץ יחד עם בנו בן ה־ 15 רו די. לוריא השאיר את בנו לחופשת־הקיץ
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 16 | תחרות חופשית מאז שהליכוד עלה ל שילטון נהיה פ ה. משק של תחרות חופ שית כל־ כ ך פרועה שאי־אפ שר ל ע מוד השבוע נ כנ ס תי גם אני ל תחרו ת אבוד ה כזאת. כי מה כבר
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 17 | אורל חי ד ה גיבורת תוכנית הטלוויזיה ..להיות מלכה״ התקדמה צעד חשוב מאור כשזכתה בתואר ]!נלכה ה מי 1976 מ ח הי ה מלכת המים 1977 ההרשמה לתחרות נפתחה בחסות: מנכ״ל
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 18 | * הקנאית שלא נדה והשלים עם החנוקות המחתות * אחת מעשרה רדו שר ח״ם תימני * הילדה אשד נקה תחושה שר התנשאות מן המדים החומים נל חתונות !!אנושית..חומו גס, כיעור,
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 19 | יוקדות. שערה השודד, שבכר בימים ההם לא סורק בצורה שיגרתית, היה עטרת נאותה לבניה השחומות, שבימי, ביצכץ כהן, וביחד שיוו לה צבע רענן. נתוניה הגופניים היו
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 20 | ב עו ד שנה תנשאי.. בנך יגיע למצוות״. תס עי לגויול לחדל... תכני ת ח״ן לא שה תפגו ש א1תן־ בחצי הדרך.״ אםאת עו מדתל הינ ש א, א בנך הלוו אה ב תנ אי ם שאין כדוג
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 21 | כתבת ״העולם הזה׳ התחזתה כחייבת גיוס המבקשת להשתמט משיוות צבאי האלה, ותגידי להם שאת לא מבינה שום דבר אבל את רוצה להשתחרר. את לא צריכה לדאוג, זה כבר יהיה בסדר.״
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 22 | במדינה העם ראש דכון מו להדגל הקצין נעצר; בגין המשיך ?צעוד, והאזרחים התגודדו סביב כאי-סדר מופתי מנחם בגין מחונן באינסטינקט בטוח — בכל הנוגע למחוות. נאשר יצא
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 23 | הפרשנים הערביים חוששים מפני 11111111 ה איווו! לפי אותו סהיגוון, יתפוס צד,״ל בתסריט זה את שדות־הנפט !הערביים, כדי לספק תירוץ לצבא האיראני להשתלם עליהם ״למען
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 24 | חוסו שך !ימדוד ך ן יתאדם היה הכל שחור, לא איתי כלום. לא יכול לזכור כלום. הרגשתי חבטה עזה, והכל התערפל.״ אלד, היו הדברים היחידים שזכר אמנון מן ה דקות הטראגיות
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 25 | לגבי ׳הקשור בפירסום אישי ויחסי־ציבור, השאירוהו, בקרב הציבור הרחב׳ בצילם של אמנים שמבחינת השפעתם על האצן- מנות בארץ אינם מגיעים לקרסוליו. ההערכה אליו בקרב אמנים
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 26 | מותו של וימרוד (המשך מעמוד )25 רה, אך לבסוף !נבחרה נערת אחרת, איי- רץ ברוזה, יפהפייה ממוצא, שהיתר, אף היא במשך שנים סמל ליופי ולנשיות ארצ ישראליים.״ הסרט,
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 27 | במדינה (המשך מעמוד )22 מועלם בהו, נפגשו עם מפקד!הכלא!והוחלט להחזיר את החיים ׳בכלא למסלולם הקודם. שעות אחדות אחרי הפגישה, לאחר שסמל בשם דבש התלונן שהוכה בראשו
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 28 | שמפניה לאווחת־ ס סו: במסיבת יו ם־ההולווו של הדיפלומטית הצעירה היה ידוע לרבים מהם, ואת כניסתה לדירה החדשה, שאליה עברה רק באחרונה. כמו בכל דבר שבו היא עוסקת, גם
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 29 | נה מלאכותית מזין צ׳יצ׳ את העיתונאית מיררו אברך, כשעוזר לידס השחקן אשר צרפתי (משמאל) .האורחים התכבדו בקאוויאר ושמפאניה חת־הבוקר. הישראלים שבחבורה נהנו מן החידוש
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 30 | קאוניאר (המשך מעמוד )29 אצל ברברה קיפלו חאורזזים לארוחת־הבוקר שמפאניד. וקאוויאר א־לד הארולד דובינס. השאמפניה אכן זרמי. במים, והקאוויאר השחור זכה בפופולריות
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 31 | במדינה דרבי חיי ם האל1ן זג ד ע יוסי מויגבוק בן ה•^, אחיה של דליה 7גיא ג 5טר משבץ־חלב כאורח פיתאומי שהינה את הפל בתדהמה וגאבל כבד הגבר החסון דפד,־התואר חזר
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 32 | סופדים ומשוררים התכנסו בבית־המישפט כדי נ־קחת חדק במחלוקת המישפחתית ביו 1חווקטוו והדוקטווית לסיפרות מוקד חסיפווח 107׳ השופט שונא נשים? או קורבן לעלילה? המבקר
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 33 | מזונות בסך 6800 לירות בחודש, לה ול שני ילדיהם הקטינים. אחרי שהוצגו בפני בית־המישפט תלו שי משכורותיהם של בני״הזיוג, והסתבר שטובה מוקד משתכרת יותר מבעלה. קי בל
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 34 | 1מ תנ ה ל מיליונריס1 שידור (המשך מעמוד )27 תצורף ד״ש לממשלה והחור הארוך של הניצבים כדרך לשרות ולסגנות־שרות יק בל את הכסאות הממתינים לו, יתנפחו המנגנונים
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 35 | יכול לקבוע את מי עליו לראיין ואת מי מסיפור נשמע חדש כשהוא סוקע מ- מיבצר ההסתדרות, אבל מתוכן מצלצל מוכר. משל מתקנא, כנראה, ב״סיגנון החדש״ של הממשלה, המדברת רק
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 36 | הבוהמה ה קו א ח * בב־ת־המ-עועט (המש! מעמוד )33 היינו! לקבוע עובדות, לסלקני מביתי ב־טענות-שווא, וללחוץ עלי למתן גט ול וויתור על הדירה. ״מתן צדהמניעה יגרום לכך,
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 37 | בעלת־מניותבחברת הסיגריות .״דובק״ גילתה במסו זה במיסדרוו ביתה מ כש ירציתות וטוענת שהוטמ1 על־ יד י יריביה ^ אשר חתם שופט בית־מישפט השלום בתל־אביב, יהושע גרום, על
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 38 | 1ריגול אללזטרעי 1 (המשך מעמוד )37 דוברובסקי, להצביע באסיפה נגד ד״הצ־עד ..אולם הוא נעדר מן הישיבה שפה אושרו שינויי התקנות, ועוד מסר לנהל ייפוי־כיוח להצביע בשמו
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 39 | אנוה והבירה צ פויוק 1התנגשות 111ה ביו בו־ נ; ל ש רי ה לי כו ד עמדתו החד״משמעית של היועץ־המיש- פטי־לממשלה, הפרופסור אהרון ברק, כי לא ייתכן שר בראש מישרד העוסק
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 40 | ה חידו ששל ״טרופית״ החידוש הבולט ביותר בענף המשקאות הקלים בישראל שייך, ללא ספק, ל״טרופית״. ״טרופית״ מביאה לישראל תפיסה אירופאית מהפכנית בתחום אריזת המשקאות
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 41 | !• כמד. מתלמידיו ראוהו חי אחרי הורדתו מן הצלב, ומכאן נולדה האגדה כאילו מת וקם לתחייה. • כל תנועתו של ישוע היתה חלק מן המרי הכללי נגד רומא. בגין יכול להסכים. מה
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 42 | סו מו?•- גג־*נ היכונו ! אירופה ן חוזר ליעיי*? ב 7באוגוסט י־ /זן־ *ממדראנו עד מדראנו לא קם כסדראנו אוהל הקרקס ימוקם בשדרות רוקח ליד גשר בר־יהודה בצפון ת־ א
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 43 | לפניו נערה בלונדית תמירה .״אני בחור שיטחי, פשוט וחסר־רעיונות,״ מודה גם הבחור החסון וגבה־הקומר, המחבק אותה. זהו הזיווג האידיאלי. סוד כמוס. במיקרה, או שלא
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 44 | מי סעדה תשחי עץ אפויים בי שו לי ם לוקחים: תפוחי־עץ מודל דלי׳ש־ס זהוב (אלד. הצהובים־מתוקים-מנוקדים) ,יוצרים בגוף התפוח חלל עגול׳ לא על־ידי המכשיר הגלילי הישר כי
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 45 | במדינה ד ר כי אדם מ עויכול לגולל זזקצץ שאיבד את שתי עיגיו, שתי רגליו וכושר• שמיעתו; עומד לסיים את המ.א. במישפטים כל דבר מיוחד לא ביכר, לכאורה, בק בוצת הצעירים
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 46 | האם ה א שה מק ופחת בציורהישראלי בתב־העת ״סימן־קריאה״ מכר יז מילחמה על ממשלת ברין תיאטרון ״יצר פעילות״ בנובמבר , 1976 פירסמו משרד החינוך והתרבות ביחד עם המועצה
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 47 | צלאן, הלמוט הייסנכוטל, עזרא פאונד ואחרים. באיכותה !משתווה והחוסרח לחמש החוברות שקדמו לה, תוך ׳שהיא מאכלסת סמדורים !הקטנים !סטה ״מיולחמות־סיפרות־וות
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 48 | הפסל הוסר בפקודת המושל־הצבאי. זהו הפסל -הפלסטיני היחיד שנתקלתי בו. אבל אם כבר מישהו -מפסל, הרי הוא מפסל אשד. וילד. ״ה על ט ה״ אם היית שואל אותי כמה הצגות
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 49 | במדינה חפפד את דימיונו ונסח דסצוא לציור שלססח כותרת מחאימוג אשר תסביר מת אתה רואת בו. חצעות לכותרות יש לשלוח לפי הנתובת : .קשקשת״ ,ת. ד , 156 .תל־אביג בין
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 50 | במדינה או־ב ה- הטמפון בעל כושר הספיגה הטוב בעולם לטמפון או־פה, העשוי צמר גפן כבוש, כושר ספיגה ענק שאין לאח טמפון אחר. לעומת טמפונים אחרים המתארכים עם הספיגה,
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 51 | גליוו ״העולם הזה׳׳ שיצא לאיר לפני 25 שגים כדיו? ,פירט כמדור ״?ודא י?ר״ את המגיעים שהכיאו את המערכון ליזום את ״חוגי הרעים״ ולערוד יום־עיון שעליו נכתכ :״אין זה
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 52 | במדינה (המשך מעמוד )50 הוזלפתי כבר סיגריות רבות־אך הפעם אני חותמת קבע ע ל סוו ח *. סוף סוף מצאתי סיגריה קלה שמאפשרת לי לוותר על הניקזטיו־ולהנות יותר מן הטעם.
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 53 | אהבה חדשה באילת אני מסכימה איתכם שהרבה אהבות גדולות מתחילות בזמן חופשה, כשהראש של הבן־אדם חופשי ממחשבות ופנוי להתרג שויות חדשות. לכן, היתרץ הוא של מי שנמצא כל
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 54 | 11 דייר פינחס לדמן ״כחמישה־ עשר אלף חולי אפילפסיה חיים בישראל הסבל ־ העיקרי שלהם אינו ממחלתם אלא מיחס הציבור אליהם חשיפת העובדה כי שר־הקליטה דויד לוי לא גוייס
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 55 | מסוכנים שיש להרחיקם ולהתרחק מהם. כל הריעות הקדומות באשר לחולי הכפיון הם תוצאה של בורות ופחד. במשך אלפי שנים האמינו1שזוהי ״מחלת שדים״׳ ׳שהחולים הם נפגעו בידי
העולם הזה - גליון 2081 - 20 ביולי 1977 - עמוד 56 | * :י 41 מב׳קר-הספרנת גבריאז* מ!71ד טוען בבית־המישפט: המרצהלספ רו ת טוב ה מו ק ד טו ענ
חזרה לתחילת העמוד