גליון 2083

העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 1 | של המיסמך הסוד• שהגיש בגין לקאדטד 17־ ? 0 1ח ! ע 1ד נאדצ /ת -הנ
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 2 | יחיד, כשם ׳ששולט בד. ,מנחם בגין עתה. במו לבנין, ילא היתד. לבן־גוריון גישה פלתי־אמצעית כלשהי ׳לעולם הערבי. הוא לא הבין!את הלך־הרוחות בקרב עמי ערב, וגם לא
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 3 | :פרסום מ 7ך7ן/ופאד טיראן העולם הזה
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 4 | ה תנ ג דו ת תוגיוז ץ ויד בייגו ש א פוני ם ״ יוז פ ״ ם ה תנ ח לויו ת כל,דפ אנשי גוש-אמונים מתארגנת הפוצה המכנה את עצמה כשלב זה כשם ״שזמרי אמונים״ ,העתידה להפוך
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 5 | העולם הז ה
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 6 | גיליון ״העולם הזה״ ,שיצא לאור לפני 25 שנים בדיוק, ה?!דיש רתכה מצולמת לכינום־היסוד של ״חוגי־הרעים״ ,שהיה נסיון של ״העולם הזה״ להקים אירגון־נדער לא־מיפלנתי,
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 7 | אנו שמתי להודיט כי החלטנו להעניק א ת ההטבות הכיל גם לכל החוסכים שהצטרפו לתוכנית החל מ־. 17.6.77 ברסיס גס בסניפי בוק אגוד ובוק ערבי־יעוראל ח סו רבכח חיכבד !!
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 8 | יום השבת יביא לך את הכוח להגשים את תוכניתך הישנה ורבת ההיקף. לעומת זאת, התעלם מן התככים הבזויים והקטנוניים של כמה מן הסובבים אותך: הם לא שוחרים את טובתך. אל
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 9 | מכתבים במדור הספורט כתבה תחת מכותרת ״לימי איכפת״ .אבקשכם לפרסם ׳תשובתי לרשי מה זו, כי אכן׳ לי ׳איכפת: קודם כל, מוזר שפירסמ׳תם דברים בשם אומרם, מבלי שתטרחו
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 10 | אוננת צמרת ודוגמנית צמות מלונדון ב״לאק• { מקס מ״לאקי־יבואנים״ ערך תצוגת אפנה מפוארת בנוכחות ג׳ון מרקס מלונדון היבואן ;והאופנאי גן ד,־28 מר,ם מלכה, יצרן האופנה
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 11 | הו, איז ה קונצנזוס נ ח מד! כל״אימת שראשי המערך ועסקניו שומעים את בשורתו של ראש״חממשלה, בדבר קיומו של ״קונסנזוס לאומי״ בכל הנוגע לסוגיות השטחים המוחזקים >״בשום
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 12 | מכתבים יש או אץ פרוטר!שן? אני בבר מבולבל לגמרי. כבר שנים אחדות מלאים העיתונים כתבות וידיעות על קיומו של פשע מאורגן בארץ. היקף הפשיעה המאורגנת תואר כ״מיפלצתי,
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 13 | דלל! 1־ 1ונור״ 1 1 חתור יעבבר ף * זמן הוא יחסי. תאם לא אמר זאת מקומם של בר־כוכבא והמכבי, כגואל ת א מר, בדור הזה. זוהי הסחורה האמיתית. האיש• האופנתי, כעל
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 14 | לאנשים הנבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. שמואל תמיר יהיה שר המישפטים הפליליים. ואמנון רובינשטיין יהיה שר המישפטים האזרחיים 0משהו מצחיק קרד. ל-
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 15 | אנ שי ם מבצע סיאנס• ,ובמהלכו נתבקש על־ידי שילון לברר אם רעיי תו, דיילת אל־על זהבה, הביאה לו סיגרים מתו״ל. סואן התרכז בשאלה, ולאתר שיחה קצרה השיב שהסיגרים אבן
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 16 | אורל חידה גיבורת סירות הטלוויזיה להיות מלכה התקומה צעד חשוב וקיבלה מתנות רבות באשו זנתה בתואר ההרשמה לתחרות מלכ ת המי 77׳ מלכת המי 76׳ מטעם 9 1 3 061113 נמשכת.
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 17 | שי נאה עצמית שוב היי תי!ב מילו אי ם. ושוחב פג ש תי ואת העם. שחב אני מדווח. אני מסתכל במה שכתב תי אחרי המילואים הקוד מים ל ח או ת מה ני שתנה, שהדי עבת שיבער,
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 18 | כ ל אנ שי ב גי! הוא השתתף ח״ 3ד 3שד! סקי בפיצוץ 45 0301ו*קו 0 השגרירות לפו* שעמדה הבדיסית ברומא להתפוצץ הפצצה במישרד־וזחוץ חיילי צה״ל ירו בו בשירו- הוא אירגן
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 19 | את ילדיחן. שישובים כורדים מחכים לו. שירושלים המורעבת והבדפגזת מחכה לו. וכד אכי מתקרב למולדת זו, על אוכיה זו, עם אנשים כאלה שהעולם לא ראה עוד רבים כמותם
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 20 | גם את חשבת שזה יהיה קשה/ להשתמש בטמפון, הכוונה. חשבת שזה יהיה מסובך לשים אותו בתנוחה הנכונה? אולי גם את חשבת שאין דרך פשוטה וטובה באמת? אם כך הרי שלא ניסית
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 21 | ל בגין 1הכדא אךבליכוד יש ה 71ת 1ג די לכך השבוע חימר ההכרעה ד* ריין הטלוויזיה העביר יאת הבשורה: מנחם בגין ה| תומך ׳מהחזרת העקורים לכפרים בירעם ואיקרית. על האקרן
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 22 | במדינה נמצא המדליף! העם ה מיצ עד צעד הוא לא יהיה רק מוקד משיכה לתיירים — א 7א גס בימוי?סיגגון החדש העניין הוא חסר־חשיבות, כשלעצמו : קיום מיצעד־דאווה של צד,״ל
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 23 | ניתנה לו כל גישה אל הומר הראיות. המקשטרה באילו אמרה :״!לשם פ ה לך לראות את הסוטר ו קרא אוהו בעיתונים.״ רום התרעם גפני השופט על התנהגותן של !מפקד מישטירת ומחוז
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 24 | הממשלה החדשה לא חיסלה את המילבוד המדיני־נ בולות ^ ביטחנני המסנבן שיצרה הממשלה הקודמת - ביסהון ^ ונדמהשהיא אף גורמת את הגברתן ^ כר לאחר ניתוח ראשוני ושיסחי,
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 25 | וגם הדעת נותנת ! :דבר רגיל הוא בעת החדשו־ ,.שמיל חמות פורצות ב ק !מדינות יאשר ישורר ביניהם שלום - ועוד עמוק וממושך יותר מזה שאפשרי בינינו ובי\ הערבים, אפילו
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 26 | נידוו אנטיביטחון (המשך מעמוד )25 איה, אשר יעלה עד דעתו קיום דבר, במו ״התראה איסטרטגית ודאית״ — או שיוכד להראות > ה אחד ויחידי שבו אכן התקיימה (משמע: ,יתנה
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 27 | לחנותו עוב הטיסה הגורלית ך ה נוכמכר 1976 ינ:פל ׳לים מטוס דד 2צ׳ירוקו אוו שהטיס אפריים בר־אדז ומלונדון לתל-אביב. יתד עם בריארז במטוס היו שלושה ־אנשים נ!ו0פים,
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 28 | חבטות בגלל מחבטים על ידי צלם העולם הזה שנקלע למקום בשבת האחרונה, הוא אחד מני רבים הנגרמים בגלל מיפגעים, צפיפות ומחסור בשירותים הולמים ף כר צעיר זינק אל מי הים.
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 29 | ־ת החסקות של המצילים וצי הגרש!׳ של ובסי המורד חברה1 ,שהחליט כי מותו של האיש נגרם מאחר שלא נמצאו ׳מצילים בתחנה באותה שעת בוקר של יום ישיבת. הוא גם דאג שדעתו
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 30 | מ׳ השריף ;המשך מעמוד )29 :מיבחן־כוח. ימה פיתאוס אסור לאיש־ועד לשמוע ימה שנאמר לעובד ז זוזו ס הל אלמנטרי. ואנחנו לא בצבא. הנוהל הזה היה קייס החסה לפני שיעקב הדר
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 31 | יסור עדות בתחנת, מ״שטרת כפר־סיבא. יפשיחזר הסושי באותו ערב !סהעבודד״ הבחין סמיספר !ניידות שחנו ליד ביתו. הוא עילה לדירתו, שם היו!אסורים לחמת ליו פסה ׳מפועליו
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 32 | במדינה ה שבוע מעותק׳ הליגות האוסטרליות מינימום הנדס הראשון 2 0 0 .0 0 0 יום ח׳— המועד האחרון דמסירת הטפסים ה 0ז 5יר. להסדר ר,ר,ימו ח ס בססורט ״הקומדיה המצחיקה
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 33 | לקוח, אני שואלת את עצמי אם הייתי יוצאת איתו... ה שדכנית את גיל השלושים מוצאים עצמם לבדם במיטה כיוון שלא מצאו להם בני־זוג. מילחמות ישראל הותירו אלמנות רבות,
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 34 | (המשך מעמוד )33 המזל כי המרחק בין ירושלים ותל-אביב יפריע לה ומשום כך לא יכולה לקבלה. הצעירה מבקשת, מפצירה, דבר לא עוזר. הלנה משלחת יאותה חזרה כלעומת שבאה. ״איך
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 35 | שיחר ;חוזרים אד המסך השדרן יאיר אלוני, שבמשך שלוש השנים האחרונות נעדרו פניו מעל מסך הטלוויזיה, עשוי לחזור אליו. אלוני חזר השבוע ׳לישראל אחרי שכיהן שלוש שנים
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 36 | סידורי א נטי ״ביט חון (המשך מעמוד )26 אם ירצה, לשיפור סיכוייו ליצור הפתעה תרשה, על־ידי ניצולן כאמצעי להזנת י׳שראל ׳בנתונים ׳מטעים, שייראו מדוייקים ואמינים.
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 37 | במדינה הוועדה המרכזת שר מחנה העבודה חשו בנצח! עיוורים העינ״סשד העיוור כזב־הגחיייה חיוגי לעיוור — אך רכישתו היא מותרות למי שאינו גפה צה״ל גוער, צעירים,
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 38 | — האיש עם הכצצה (המשך מעמוד )19 •טל פעוט פן שנה, מאותם הפעוטות. גופיה עם טלאי צהוב — שנמצאה אז בגיטו. האם כדתה לצרף גם אותה כמוצג לתי־קי? ...כמה, ככור השופט,
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 39 | ישים. עשרה ימים אחרי שנפטרה נמצא סוף־סוף מקום קבורה לפעוטה, שגופתה היתה מונחת עד אז במקרר שבחדתהמ- תים בביית־חולים חיפאי. לריטה, בתו השלישית של ימאי חברת צי״ס
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 40 | במדינה את כל צרכיו.״ לדבריו, דרוש תקציב־עתק לקיום תנאים אלה. הבלג — ׳מותרות. הוא אומר :״.מי ערב לכך !שמבין אותו טיספר כלבים מצומצם ניתן יהיה למצוא כלב המתאים
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 41 | .*.ליבה על -מים לזקנים.״ והמוצג !מורכב סמקל-סבא הנעוץ בבסיס רבוע. מקל־קד. קסם החובכנים. זקנה עם !מקל יש־ < התבקשה להצטלם עם המקל סידבה ב עקשנות אופיינית לזקנים
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 42 | איזה גודל של טמפון הוא הנוח לך ביותרי טמפון או־בח קטן משפתון ולכן, קל ונוח לשאתו בארנק. טמפון 0.15.נכנס לתוך גופר בקלות תור שניות בעזרת אצבע הנשארת נקיה ! ללא
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 43 | בחלקו, אבל בעצם חוצה קצת יותר, אולי כדאי להוכיח לעצמו שהוא מסוגל. למשל אטין, זח שהצופה מגלה אותו בצילום הראשון של הסרט כשהוא גיצב על בלימה, מעל לקומה השישית של
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 44 | ב רי או ת בישולים מוס שוקולד צ״ק ציק כוחותיה ישל ח^רתי אורנה, מוגבלים. מה לעשות. הבחורה המוכשרת לא רק רוקדת, כותבת שירים לילדים מסוגרים ומלמדת באלט, היא גם אמא
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 45 | במדינה (המשך מעמוד )41 במכונית, ומשלא מצאו דבר הורו לארבעה לחזור למכוניתם ולהסתלק .״הם אפילו לא אמרו מילת התנצלות אחת על כך שפגעו במכונית וסיכנו אותנו,״ מתמרמר
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 46 | במדינה כל מה שצלם מקצועי עושה בעמל רב- מצלמת אגפא אופטימה החדשה עושה בשבילך אוטומטית! (המשך מעמוד )45 בטלוויזיית יותר מ־ 50 שיחות טלפון. אני ר״יאינפורמאטודי של
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 47 | ה מז ע מ דו ת ה סו פיו תבתח רו ת ממה המיס 1977 תזכנ ה בשי מ תנ ת חב ר ת דירות חן ־ אברהם גיורי משרדי מכירות בלעדיים של אברהם גינדי : הנדר מסביב לשכונת אפקה
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 48 | המורד שסטאלין טילפן אל במה תורם יוסל בדגנר ובמה תורם זלמן שובל? בדלגאקוב שעד, שר,סופר הדוסי הגולה אלכסנדר סולז׳ניצין צובר הון מביקורת חד־צדדית של המ״שטר
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 49 | יצירות חסרות־רחמים עי !ויאצ׳סלב סו- לוטוב (שר־החוץ הסובייטי לשעבר) וצ׳ר, גווארה. בקובץ המסות תקיפות ושיחזורים מקו בצות מסות ה״סטור״ות עי הדיקטטורד, שי טרוחי׳לו
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 50 | של אלד. אשר לא וביקשו ממגי!שום דבד — לא ביקשו שאוהב אותם — ביקשו !שאני אספר את סיפורם. ד.ם לא היו טובים. הם לא היו. רעים. הם ביקשו שאספר את סיפורם. אתה חושב
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 51 | במדינה הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת״ ,ת. ד ,136 .תל־אביב. בין
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 52 | שיזוף ט ב עי ועור רענן ע ם תכ שירי ה שיזוף יידליאלי׳ בעת ה שיזוף ש מ־ ד לי א ל מרם״דליאל מילק״דליאל לתימתות,לילדים ולעור הרמ ש רז * לשמש ץ כ 31כ1 <! 1ווזזוזו$1
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 53 | בירה ומצב רוח !מאז ומתמיד טענתי, שהבחורות טובות אין צורך לדאוג. במוקדם. או !במאוחד הן תמיד מסתדחות, ומוצאות את אושרן. אחת סחתיסות 1חטבוקשוות !של !העיר היא
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 54 | כיוון מצלמה משוכללת בעלת מכשיר הק לטה צמוד, וצילם את כל באי הטכס. הכלה בוששה לבוא, והתת הירושלמית העיפה את הכיפות מעל ראשי הגברים ובידרה את -שמלות הנשים. יהורם
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 55 | ](חדק את הנו יהורם גאון מחזיק את הנר ל: רב עובדיה יוסף, שערו את הטכס, והבודק את הכתובה על סך 55 אלף לירות שרשם לאורנה. מעניק יהורם עם תום טכס הנישואין. יהורם
העולם הזה - גליון 2083 - 3 באוגוסט 1977 - עמוד 56 | המחיר 9.00 : ל״י (כילל מ.ע.ני). מספר 2083 י״ט אב תשד״ז3.8.77 , גליהש7י
חזרה לתחילת העמוד