גליון 2085

העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 1 | ין
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 2 | לטענת דיין הוא לא ידע כי הטלוויזיה עומדת לערוך מעץ עימות כלתי־ישיר כינו לכין שר־החדץ לשעבר. יגאל אלץ. שדואיין כאולפן כתל-אביב, ושה תבקש להגיב בשידור חי על דסדי
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 3 | ע לי חי ן ף<*^ך יין ךייין ( 5למה -8>8 8י* 1 • 8ייי| * ממי לעיסד. ם פר]}׳ 1נ1 0 ( 1דיס • טדודימוי ) מבצע פרס ענק מי קי בר קובי\ ע מסטיק ה שתתט בהגרלה הגדולה
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 4 | ״הוא שב לארצו גיבור־נדלחמה — אף לארצו לא היה צורך, אותה שעה, בגיבורי־מילחמה. המנהיגים הפוליטיים, ומפקדי הצבא הגבוהים שעש? את רצונם, היו מעונייניס ר? בטישטוש
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 5 | נייררתערך. ״סופר־משי״ של ״הודאה״״ דרוש הדפסה על נייר ״סופר־נזשי״ של ״קודאק״ ללא תוספת במחיר. )06113 0010 1 )0 )1 3 1 1 דלתה קוביוו־ העולם הזה 2085 נייר ערך
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 6 | את הדיאו | ה ו חדש לאווים להיות יחד. ולי״ בניחוח האהוב על שניכם, ז בסבון ״לה*יי״ ־ תנו לגופכם ש .״לה ו ל| 1שמור על ר עננו ת ה נעים ואן|*ד בכל שעות היום. * ב כ|
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 7 | מכתבים איש השגה למרות שנותר יותר מחודש עד לראש השנה, ניתן כבר לומר בביטחון של 95 אחוזים, שאיש־השנה יהיה מנחם בגין. קשר, להעלות על הדעת שהשנה עוד יקרה מאורע
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 8 | (המשך מעמוד )7 קלות את הפרדוכס הכאוב הזה — שבני ארץ־ישראל, הצברים, המסוגלים למיב־צעים צבאיים, טכנולוגיים ומדעיים כה מבריקים, הינם כה סטריליים ואביונים מבחינה
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 9 | קול התרבות הכבושה ״האם במשך עשר שנות כיבוש ישראלי בגדה המע- רבית נוצרה תרבות פלסטינית ז״ על שאלה זו מנסה להשיב העיתונאי דני רובינשטיין במונולוג ארון שלו תחת
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 10 | הצעתך, שהועלמה נ־פורום מצומצם ונגחו נדחתה. הנימוקים לדחייה לא שיבנעו אותן, אן אין כל גרירה: החלטה היא החלטה, ועליך לכנד אותה. נסה למצוא דרך אחרת, או פיתרון
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 11 | הקיי-ן הרעוו ש ל ייקויק פרש ,,וייבידקסיי | | 8ז ק 13־ה!1מ1 * <)0 1 3 8 3 1 0 נ 0י מי יעיל ועדין שפותח ע״ טדיל״ץ־ ה שוויצרית. בשלשו י׳ ב אריזה לגנ ה ״ די סקרט
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 12 | נושאת־המטוסים האמריקאית יורק־טאון נפגעת על־ידי טורפדו יפאני בקרב מידוויי ()1942 ג בו לו ת׳ הערנבה הממ שית היחידה לח1זה־הו.נה אמריקאי־י שרא לי הי א נ 1ב ח 1ת פי
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 13 | אוויר הולמים. קשה לעשות חישובים מדוייקים, ולכן נאמץ את ההקצאה האמריקאית הסכמטית, של כנף (וינג) אחת לכל אוגדה; וסך־הכל, להק (גרום) לגייס — מאה־פלוס מטוסים,
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 14 | מכתבים (המשך מעמוד )10 ניב. דור שלם שיובא את התווית שהדביקו לו בארץ שבה מתדמית משחרר דק המוות. אם אתה, אני והשכן מרוויחים בערך אותו דבר, אז חלוקה מעמדית זה לא
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 15 | סאיוט מנחם בא במקום צחק הקדוש הסע הצלב י-י כר אחד ניתן ולאמו בזכותו.של: טסחם בגין: ד.וא \ !מעדיף את הגלוי על פני הנסתר. הוא עושה לאור היום ;את אשר ועשו קודמיו
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 16 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. מז ר כרמל זי> נז׳קני רא׳יח יזניח וזניח מנח בג־ן פוצץ שוית את מלון ״המלך דויד״ כדי לקבור אח סיירו ואנס שגריר
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 17 | ! איך נולד השיר חיילים אלמונים, שהיה הימנון אצ״ל, ולאחר מכן הימנון לח״יז השבוע סיפר זאת הילל קוק, שהיה בשנות ה־30׳ חבר מים־ קדת אצ׳׳׳ל. ב־ 1931 השתתף קוק, יחד
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 18 | ו^ .ו 0 0 הין? 00 ריאהיב 1יונ ה 0ג ו ענ1/ויו ללסעגב׳ ו ^ ה וליש ב ע 1ג ) נ1 מאפיה על באמת כר !סביר השואה לידר , כמיסגרת מדורנו החינוכי השבועי נביא הפעם עצות
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 19 | 0-קץ ו> $ש6£1*/ו1 ^€8171$110111570 ציו! ו7תון מצוי (הארץ־ישראלי המצויץ) מדור הזואולוגיה שלנו יעסוק הפעם בחיה נח- מדר, ומוזרה המקננת בחלקים שונים של ארצנו, הלא
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 20 | א ל ״ ף: אין תו ת חי שרון גולן שמחהלהודיע על פ תי חתה הר שמה ללמודי (הרשמה מגיל )7 קורסים מיוחדים ב רי קו די ם ס לוניי ם (צ׳ה־צ׳ה, טנגו, וו אלס, סמבה ופו׳ —
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 21 | מילצ׳ןמת כנן ס ר טי ם ב־$ו מיליון דולר ארנון מילצ׳ן, איש העסקים הבינלאומי בן ה־ ,33 והמפיק של הסרטים ״מגע המדוזה״ ו״שימחה שחורה״ ,מתכנן עתה סרטים נוספים ב־ 18
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 22 | היום יותר מת מיד סיטרואן היא הקניה הטובה ביו תר עכ שיז שחת בי דיי ם טו בו ת אספקה מיידית בששת החוד שים ה א חרוני ם הכ שירו מומחי סיטרואן מ צ רפ ת 17 מוסכי שרו
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 23 | ף• שבועיים האחרונים נערפה ב* מדינה הצגה מפחידה מאד. חבר־כנסת אחד, שני שדרני־טלוויזיה וקומץ עיתונאים זרקו את המדינה פולה • לתוך קלחת של היסטריה. מיפלצת ״הפשע
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 24 | ח״ ב או למרט: האית פו צץהבאלוולאשרלאתעמוד לו ה ח סי 1ו ת? אך תם תשיגו את מטרתם. כאשר הורכבה רשימת הליכוד לכנסת הנוכחית, תית ברור כי ח׳׳ב אולמרט הוא פרלמנטר
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 25 | התנגדתי להצעתו •שיל אולסרט בעניין איסור פירסום ׳שמותיהם של וחשודים, מכיוון ״שאני משוכנע ׳שאיסור בזה יפגע קודם כל בעצורים וובחשודים עצמם ,׳ויפקיר אותם
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 26 | מערכות המבוקשות ותנמכרות ביותר בארץ ״ א ם זה לא הי ה כך — לא היי תי או מרזאת או מ ר שלמה צפדיה, בעליה של חגית ״ א ל מו ר ״ הכותרת נשמעת יזמרנית ביותר, כדי
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 27 | קברן מתחיו מרעננה סבל מעיכוב תוננית־בנ״ה שלו -וגילח תכסיס מחובם שבעזרתו ניתן לשתק את הבנייה באוץ די בוקר רוכש אבנר פרידמן את כל העיתונות היומית המופיעה בישראל.
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 28 | הנ קמההמח1ד)ה במדינה (המשך מעמוד )27 נגדותי. נעניתי לכל הפניות, וביטלתי את התנגדותי.״ פירושים שוגים לחוק ף אופן תיאורטי,״ טוען אבני פרידמן,, ,הנזקים שנגרמו עד
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 29 | פצועה על הכפיש שילדת־הפלדה גררה הוזכר שימו של גלבים עד לאותו רגע. הפובליציסט ׳מאבסודום. אדיד, גלבלום, העומד כיום בראש מישדד ל־פירסום וליחסי-צקבור, ,סוכר לרבים
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 30 | וידויו של הצעיר מננ וו ־י ר וחם שהתנוסס כמאהב של שלי 1׳נטוס ^ וככת־הקולנוע האמריקאית שלי וינטרס מבהלת רומן עם הזמר הישראלי שימעון אדר!״ הידיעה שפורסמה
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 31 | לראות מי הי׳ו שאר האורחים. היו שם אלו דלון, אורסולה אנדרם, ג׳וליאנו ג׳מה, ג׳רי לואיס, שלי וינטרם, ז׳אן־פול בלמונדו, בקיצור, כל המי־ומי שנמצאו אז ברומא היו שם.
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 32 | 13 דו קרן־ בגלריה ״עמיחי׳ *1׳״1יז טזדן חסמנית 7 1ן ג בקנותך את הענק של טעמי אינך משלמת,,י עבור חלק זה ה ענ ק עו ל טעה חו סרלך *א!.ו 0א $ £ואתי אם יקרהו תברח
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 33 | במדינה ספרים ספרשלש 1ז קן מהסיפור ע 7הדודה מרסד והכלבים המחוברים — יצא ססר־ביכודים עד עכשיו והוא היה ידוע סתור יפר/ שהקן ׳ובעלה ;של הזמרת ירדנה ארזי. אלא שעמוס
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 34 | י ׳.שיחר׳ טלוויזיה פלאטו־־שדון - ת ר גי ל בי ח ס -צ ר בוו־ 7 אכן, שמואד פדאטו שרון באמת תגיע לטלוויזיה .׳בינתיים רק מאחרי־הקל־עים, בשיחות חצי־פרטיות וחצי
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 35 | עד שלבסוף בשבר והודה במתיחה. .או — עוזר המרכזן בבית כור בתל* אביב — ׳שטילפן !והודיע פי בזד. הרגע עומד אדם על גג הבניין ומפזר שטרות של 100 לירות. איך בודקים ו
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 36 | התניעה מבקשת מבית־המישנם רהחזיו את השקדים שנגנבו מחפירות הנותר רסוהו־העתיקות שאצלו הם נתנסו עובד בראוו זיאון ישראל, הקשור בקישרי־עבודה עם סוחר־העתיקות הפרטי
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 37 | אחד מגדולי העיחוגים באוצות־הבוית כרסם סידרו 1־ גירו יינ11 1ול 11 יסק* 1 העתיקות שןמשה וויין 6$פני זמן־־מה הופיע בהוצאת המיל /טס בלונדון ספר עב־כרס. הספר הוא
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 38 | כמויות שאייבי ציפה לד,ם. אבל גם אלד. שהגיעו להלוויה הספיקו כדי להפכה להטביע אמיתי. מלבד הילדים והסקרבים, היו שם גם !מספר לא מבוטל של מבד גרים שלקחו את הטכס בכל
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 39 | פסיכיאטר ישראלי מגיב על מיבצע קב ורת צעצועי־המילחמה: תחליד לגב ריו ת בעיקבות המבצע של אייכי נתן פנה ״העולם הזה״ אל הפסיכיאטר ד״ר ברל ליסטינגרט, עולה חדש
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 40 | אני נהנה כפליים 6 1/וורחנ זונת הסיס 77 סיג ריו ת 116 חזצ פחות ניקוטיו-יותר טעם! טקס בחירת ט קס בחירת נסיכת הי התיכון נסיכת י סוף ייערך במוצ׳׳ש , 27.8.77 בשעה
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 41 | במדינה (המשך מעמוד )37 תיקח ממאפשר ממשך עים קם חבלתי־חוקי שיל המצילים.״ לבד מחשיפת קישר משתיקת של עיסקי ההשכחה הבלתי־חיוקיים של ׳המצילים, ח־מתנחלים זח יותר
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 42 | מו ע מ דו ת ה סופיו ת * 711 בת ה * 77 71ה! יפה כהן: הסנדלר הולך יחף ^ יא אוהכת להתנסות בחוויוות ואף \ 1פעם אינה מצפה לשום דבר, לכן איננה מתאכזבת, יפה כהן: גוף
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 43 | !ועמ דו ת ה סופיו ת • מדב ת הוו • 77 הנו אילנה ורדי: מלכת השכונה בא אמר לה ״תעל! י חיים״ אז אילנה ורדי, בעלת רעמת השיער השטנית והעיניים הירוקות המשגעות, החליטה
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 44 | ?וו?נת1 סרטים הגבר שאהב נשי נדמה שפרנסואה טריפו, היה המטיב לדבר על קולנוע, ,מפל הבמאים האחרים, יותר סשהיטיב לעשות סרטים. בא סרטו הגבר שאהב נשים והוכיח למבקרי
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 45 | עם ההתרגשויות הקטטות שלו( ,למשל, ההיכרות הראשונה שלו עם המין, בחדרה ־של יצאנית, שיש לה !מדפים לספרייה אך אץ לה ספרים)! עם הזכויות הקטנות של הטבע האנושי
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 46 | אל ף: א׳ן תותחים 9 (המשך מעמוד )20 איש 16,500 :בדיביזיה עצמה, והשאר ״גייסות גיס וארמיה״ — המספקים לדיביזיה סיוע (ארטילריה, הנדסה יוכו ),ולו־גיסטי — יומאחרייהם,
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 47 | חקירה ו, 7וחדת ער הנעשה במושב הווום הנווע -ועד הננו משתק בכספי חסומות ומחפה ער עיסקות החנות־קוקע מפוקפקות שיל ובקשת ההקצבה שהוגשה לסויכנוח ה־יהודית. נוח ליברמן
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 48 | כבדשל שוט* (המשך מעמוד )47 כפרים שסתם הוא ימשמש כאחראי -מטעם חברת הספקה. ״נכון,״ איישר ייוסף שוורץ ,״חכרתי <אד־ימה בכפר חרי״ף. ,אבי זח היח כטובה עבור רחמים
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 49 | במדינה דרכי אדם ו1ויו ב ץ ה עו ל 2085 מלכי כ דגי במ׳ים בגיל 15 השתתפה באולימפיאדה, ומאוהר יותר התמנתה כמדריכת• השחייה של בית המלוכה הפעל את דימיונך ונסה למצוא
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 50 | במדינה 365 ימים חופשיים בשנה טמפון או־בה, הטמפון הקטן הנוח והבטוח ביותר בעולם נותן לו הרגשה משוחררת וחפשית, 365 ימים בשנה. תוכלי ללבוש מכנסונים קצרים והדוקים,
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 51 | לא יודעת מי המציא א ת האגדה הזו שעל בל גבר פנוי ב מדינ ה הזא ת נל ח מו תלפ חו ת שבע נקבות. אצלי המצב הוא הפוך. אני מ ת מונ ת ב מדור, ולאו דווקא אצלי ב בי ת. בז
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 52 | מ ז /מ7 שיא האופנה; מתחרז עם אש שוכ ושוב פרחים מלאכותיים, כמיוחד שזורים כצמות. מחרוזות פרחים, בגד ים מבד מוזהב, ארנקים גדולים מעור מוזהב, סנדלים מוזהבות
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 53 | חולצה לבעלות חזה גדול אין מרימים עוד ג בו ת כל החו שפ ת ת שוב ת שימלת ערב חשופו 1מקיץ חם ולח במייוחד. יודעי״דבר מספרים כי בכל קיץ מתלוננים על החום, ושוכחים את
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 54 | חמת קארטר הודעתו של הנשיא קארטר בדבר נכונו תו של אש״ףלק בל אתההחלטה , 242ה כו ללת הכרה בישראל כ מדינ העצמ אית וריבונית, היא התפת חו ת מעודדת ורבת־מ שמעות. אנו
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 55 | תערוכה ובה ספרים טבולים דם וב שתן ^ אובדן זהות ־ האדםבשיקולי ״ התיאטרון־ הלאוםי ״ ה ב ׳ טחון כחוו״ה אמנות ״דוקומנטה 6״ !מדי: ארבע ושנים ׳מתקיימת בעיר קאסל
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 56 | אדי ויזד איזור אפור של היסטוריה חח עם שימעון־פדס, שר־ד,ביטחון לשעבר ושאל אותו את השאלות המרטיטות : ״אחה, מצביא צבאות ישראל. האם בעיניו, להיות שר־הביטחון של
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 57 | בעצם, את כל רקעי התרבותי קיבלתי מסירטי־ילדים זולים. לכן נראה לי ט״בעי ביותר שתכנים סינמטיים, בצירוף הספרים שקראתי, תרמו לי הרבה !מאד לעיצוב סיגנוני. אני נוטה
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 58 | * טיב מעולה. * תעודת אחריות על בל קניה> * הובלה חינם לכל רחבי האר׳ן. *המבחר הגדול ביותר של שטיחי ברחל. בבל מקום המחירים אצל ״ ר או ב ן׳ המחירים יו ר ^1 ש טי חי
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 59 | או1ו1ו ביוגרפיה מה שקורה בעיר הזאת, ממש אינפלציה של יפות. מי אמר שמשעמם פה בקיץ, ושכל היפים פחיו״ל? יש עדיין כמה יפות ויפים המתעקשים לבלות בתל־אביב הלד הט׳ת את
העולם הזה - גליון 2085 - 17 באוגוסט 1977 - עמוד 60 | תוומאניס שרו עם שחקניות קשישות
חזרה לתחילת העמוד