גליון 2086

העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 1 | המחיר 9.00 :ל״י (כולל מ.ע.מ<. מספור 2086 י׳ אלול תשל״ז24.8.77 . שנה 41 העימות הראשון בין היועץ המישפטי וממשלת ישראל השר יגאד
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 2 | 981 נגד האיש הועלו חשדות כי הוא עומד מאחרי כל ׳ההדלפות לעיתונות וכי הוא מנהל ׳ביוזמתו מערכת פירסומים באמצעי־התיקשורת המזיקה לממשלה. אנ טי ־ בו ב ר הפרופסור
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 3 | ״ ס 1בים ה עזניי ם
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 4 | וה היה הונוגס מזה שהיה כליון ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים כדיוק, פירסם כתכת־שער תחת הכותרת ״דו״ח על שיתול,־ילדים״ ,הדו״ח, שנעיד על־ידי המערכת כסיוע
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 5 | נישואין שמחזקים מעמד 30 שנה ביחד והם עדיין נראים טוב...באלבום המשפחתי. כך בדיוק נראה אותו רגע, בצבע, אז וגם היום. אותה חדות, אותם גוונים המנציחים את החוויה.
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 6 | פרדייז׳ מזמינה זוגות צעירים להתאהב חדרי הסינה סל ה איכות לחדרי השינה של פרדייז איכות. אסינות ואחריות שהם ססורת של שנים רבות ואלפי לקוחות. מבחר את חדדי השינה של
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 7 | תפק בהסבר פשוט ונבון זה. הוא היפש מודיע זדוני, שיכול היד, למסור לנו את הפרטים. והוא החליט ׳ני מודיע זה אינו אלא הקצין אליהו לביא. מדוע ו קשה לעקוב אחרי מוח
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 8 | מכתבים איש השנה כרטיסים ב״הדרך, אבן גבירול ,90 טל׳ 248787 . ובכל יתר המשרדים בת״א רבתי לקבוצות מאורגנות טל.248844 . לפני ההצגות בקופות הקרקס. מועדי ההצגות :־
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 9 | קונסנסוס של הקלושמרל התרבות במאמר ששמו ״הבידור המסובסד״ שפרסמתי בדף הספרות של הארץ חלו כמה אי הבנות, ומכיוון שאינני מוצא טעם להמשיך להתווכח על דפי אותו מוסף
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 10 | צפוי לך שבוע סוער מבחינה רגשית. מוטב שתהיה ער, יותר מתמיד, כדי לא לטעות ברגשותיך האמיתיים כלפי האנשים הקרובים אליך. אם תשלוט ברגשותיך, תזכה להצלחה חברתית
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 11 | אמר כבר מישהו, כי חלומה של כל אם יהודיה הוא להשיא את בתה לרופא, עורר דיו, או לפחות למהנדס ...ולא רק ה״יידשע מאמעס״ חולמות על חתו שיביא קצת נחת ...גם בנות ישראל
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 12 | מכת בי ם הפעל אח דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה -אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת׳׳ ,ת. ד ,136 .תל־אביב. בין
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 13 | מכתבים הדגזל יגאל תומרקין לטפטף את טיפות הארס שלו, שסוסוו כדימעות־אבל, על קיברו הרענן של יצחק דנציגר. לא פולני חייבים לחשוב ולהגיד שכל מי שנפטר חיה ״בחור טוב,״
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 14 | נשיונל מוכרת יותר טלויזיות ניידות מכל המתחרות יחד. מ ס קנ ה: נשיונל הקני ה הטובה ביותר. מן המסקנה שבכותרת אתה יכיל להסיק מסקנה נוספת: כדאי ג לך לרכוש טלויזיה
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 15 | די כמנה זעירה שד אד-אפ-די, למשל, כדי לשנות לזמן־מה את אופיו של אדם. גורמים כימיים רכים יכולים להביא לתופעות הפוגעות ככושר־ההחלטה וכמהות־ההחלטות שד אדם. 89: 8
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 16 | לאנשים הנבונים! מיד!! ב על העבר הפלילי הטרי בי 1תדב כנ ס ת? מהם המחזות המעניינים את ה שד זבולון ה מד? פצצה למישרד־החוץ, על רקע חשת השילומים גם לי יש ניסיון של
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 17 | בור ! עם היוודע דבר מותו שיל הזמר: אלפים פרפרי החלו !אנושים ושראו אותו לה- עלות זבחוגות. ישי הזמר יגאל כשן ני נכח !בהופעתו ושל אליל-זסר אהד, תום ג ׳ונס
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 18 | חי ל חו הצרפתים, כידוע, מדברים צרפתית. ישבנו ערב אחד, בשדרות שאנז־אליזיה־אווניו שברובע הלאטיני, הידוע גם ב שמו ״קארטייה־ילאטן״, והסתכלנו על חתיסות. 1לפתע,
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 19 | בינת השואה הקטנה את קטע תשואה השבועי תרמה הפעם הקוראת א. ג .מתל־אביב, שביקשה לשמור על עילום־שמה מסיבות היסטוריות עמוקות. זהו קטע ממיפתבה של ספירה קאופ־מן
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 20 | 11־>1 הוא היה אלוף האלופים, מפקז לדוגמה, סופו ומחזן של דוו ־ אולם מסל לכל היה יצחק(״הזקן״) שזה עוד נשוב, נשוב אחיס־לנשק, הזקן רק יתן פקודה.., ך• זקן קיבל את
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 21 | קיד זה ראה את !־,התמוטטות והמהפכה. כסוציאליסט ותיק קיבל את המהפכה כדבר מובן מאליו. אולם הוא היה איש בל־תי־מפלגתי מטבעו, נמנע מלהתערב במל- חמת־האחים בין המפלגות
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 22 | ו הגי ד ה קנה..המזרחי״!..הכשות היישוב ׳ הירידה שחלה בשערי המניות בגלל בהלת השווא שעוררו אמצעי התיקשורת והממשלה איפשרה לבמה אנשי־מעשה לנצל את הירידות לקניות
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 23 | ה סנ הלב טי חו ת! אתה לאט חייך, להגן אד ם ש קו ל ומחו שב. לאט אתה בונה את את ר כו ש ך, ומש תד ל עליהם. אבל ב רג ע שאינך מוגן... בוא נד ב ר על איך להיות מוגן,
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 24 | במדינה דהס גי ך אוו הפוש;! עקרון!ההסגרה, כמו הפורנוגרפיה; הוא עגיין •טל גיאוגרפיה קאפלר הוא פושע״מילחמה הרברט אותנטי. כאשר נהרגו 32 חיילים גרמניים בהתנקשות של
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 25 | ח־ נ אהוד אורמום(מימין) ננל במוטות שטמנו דו..הבנתו השחורים״ ,חשו את כוצוכו חמוסו כסחטן משפטי דברים שניתן לפרש אותם כאיום בטבח הסוני, שיבוצע באמצעות סרופוקציד.
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 26 | בגין רוצה לארח את המוני ישראל בביתו בשבת -אבר העצובה צעירה דתית שבאה לתפילת הבדלה לבית ראש־הממשלה ונאלצה לעבור טכס משפיל בשער הבית, שולחת מבט עצוב פנימה. מאות
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 27 | הגורילות שלו קובעים מי כן וגי רא ואש הגורילות מבט לעגני נסוך על פניו של יחזקאל אלישיב, אחד מהאחראים על שומרי־ראשו של בגין, שעה שהוא מציץ מבעד לחלון מיגדל
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 28 | מדור למתרחש בשווקים בעריפת בני קארו, ת.ד29716 — . טל 241530 03 תל־אביב בעק בו ת שת תאונות היגעה ל״פרוייקט״ אינני מתיימר להציג את עצמי כנהג זהיר ואולם אינני
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 29 | השד הווביץ יא ״קו את מחיו• אבקת־החרב, ומישנחתו עשו״ה והווויח חשו שוון עשוי להיקרע לדילמה בהעלאת מחיר החנות הקרקעות מיליונים הטו־יס המתעטוים * ־ 17 בחודש יולי
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 30 | *** יידו! הרוככיס הצתה ממהירות , \1/את בביש החוף לביות הים. הנהגים שעצרו ואת רכבם כדי לאפשר ומעבר לסו־ים הדוהרים, התקשו להאמין למראה עיניהם. בראש השיירה דהרה
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 31 | נטה. מנחות מועדון וניבה סגור וכנסיוו וסוסים חדשות לבקרים .״הרצליה לא ׳תהפוך לחוות בוקרים,״ הודיעוה. !אולם לא אשודסיזל• ׳פסרפרה תנטוזש ׳את וסדדיחידד. בגלל
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 32 | האשהעדה סו ס (המשך מעמוד )31 מסות וברגליים, אבל מהר מאד מם ׳לומדים להבין שסוס זז! לא !מסוגיות ושלוחצים על הגז והוא ומגביר מהירות.״ ״כשאתה עולה על הסום, אתה
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 33 | ד ע תו ש ל יג אללביבעד ״ הפשעהמ או רגן״ הסמוי ויאמי^ח: ״ 11111311 המוגו 0ף 80 מערבה כד,לוויה בריבית של לערך. הוא מוציא שוב ואת החבילה כנגד פתק !וחוזר על
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 34 | י —ייי בן־־אדם • מרכז ללימודי נהיגה בהנהלת אמנון רחביה ת״א, בית־כלל, רה׳ דרויאנוב ( 5מאחורי קולנוע תל־אביב), טל 261 .־295 מעניק פוס למלכת המים 1977 רש יון
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 35 | ך * ו הו של ״ הז קן ״ שרתח בחלל 1והביאה עיטר. מין אווירי. שחרד. של נוסטאלגיה. כך, על בל פנים. זזישו ידי־י״ו ,׳ותיקי הפלמ״ח, שהתכנסו בבית שבו !בילה את ׳שנותיו
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 36 | השר* המתעשרים פשע מו גן (המשך ממעה־ )33 סימלי. אינני ביעל ייהוס כמשה דיין, שמנטש עושה סל זאת עמודו — דבר שמשיופ-מה שכחה העיתונות לכתוב, כאשר סיפרה כי גנדי
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 37 | שיחר לתלמידותי ט לוויזי ה רבקה סגל נל־שחג־ן ים מסוכוים ביום ד׳ ה־ 17 באוגוסט, הפילה הטלוויזיה את הבורסה. כך, לפחות, האמין אותו המון תמים שתקף את אניצי צוות מבט
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 38 | שיחר מ י זמן הממשלה ו מזכי ר ה נשמראיינים !מישהו — יוצאים ׳מתוך הנחה שלאיש יש !מה לוטי וגם יתרצה לומר זאת! .אחרת — היה !מסרב להתראיין. זאת1 ,כנראה, היתר. גם
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 39 | הטלוויזיה הערבית עומדת נקרב נטל: נגד מזינות ערב תגד מנהלי הטלוויזיה ך י טלוויזיה ;הישראלית נולדה. בשן 1גת — 1968 כדי לשדר בערבית. דובר אז יעל !שילוב ודדקיוס
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 40 | ארי#לי בכל שפה. בכל לשון. בכל פה. שטוק 84׳ .הברנדי המשובח. עשיר בניחוח. מלא טעם. שטוק 84׳ .הברנדי של אוהבי הברנדי ב 127-מדינות. שטוק 84׳ .הברנדי שלך. יותר
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 41 | ׳המשך מעמוד )34 .את הדבר בשמחה לידידיו, שליבם כמעט נישבר בקיחבם. מדי יום היד. שדד. עובד ׳בבוקר׳ מכתיב !לרות ליבני, הסתבנית, את הפרקים החא- שוונים ישל ׳סיפרו
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 42 | מועמדות הסופיות *מדכת המים • 7 7י מאירה זמר: החתיכה של הטייסת פני שב תיי ם נשלסד! .מאיתז זמר ! בית ח־• 18 וחצי על־ידי סוריה לטוול בן: שלושה חודשים
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 43 | ועמדות הסופ-ות• 1 1 3 7 0המ״ס •7 7המו יהודית כהן: העתיד בכף היד ך• שיהודית קליין־כהן פוגשת אדם ^ חדש היא אינה מביטה אל תוך עיניו כי אם בוחנת את כף ידו, כי
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 44 | ט לוויזי הבשטח עו ״ן — 6י (המשך מעמוד )39 רב יותר !מן הדרוש בשידורים בעברית. ׳מסקנתה ושל גושה זו היא פמובן הפרדה, !אופי מושדרים שונה! ,תפיסה תוכניתית ישונה,
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 45 | בהוליווד מפיקים כמו בימים הטובים, היו דואגים שבובי(תפרט דה־נירו) ואני נופיע בשרשרת של סרטים, שכל אחד מהם יעלה . 8מיליון דולר אפל ייהנה מן המיזוג המופלא של
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 46 | קולנוע וזאת משום שהפסטיבל, אחד הוותיקים ביותר באירופה (הוא נחנך שנתיים לפני קאן. בעיירה שכנה ללזקרנו, לוגאנו, וחנך השנה את הפעם ה־ 30 לעריכתו) ,שים לעצמו כמטרה
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 47 | מדנה המיס 77 אני נהנה כפדיים סםו1חזי סיגריות 1ווזוצ פחות ניקוטיו-יותר טעם טקסב חי ר ת טקסב חיר ת נסיכת הים התיכון י׳§;1111 1ן ן ייערך ביו ם שלישי , 30.8.77
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 48 | ממפיס, טנסי, ה־ 5ביולי .1956 חודשים ספורים בלבד אחרי שאלביס פרסלי החל בסיבובי ההופעות החיות כבר החלו מחזות־הטירוף שהפכו סימן־תיכר שלו: מאזינות היסטריות
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 49 | בני הטיפש־עשרה שבפעם הראשונה מצאו אליל !משל עצמם. המיקצבים והמנגינות שהשמיע אל־ביס שיקפו את הכמיהה של בני־הנעורים בארצות־הברית של אמצע ישנות החמושים למרד נגד
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 50 | א ל בי ם (המשך מעמוד )44 ׳רבבות דולאריים על תלסוושות, ומאות אלפי דולארים על צי מל: מסונפות, וש׳חלק ומהן חילק במתנה. !מסע ההצלחה המסחרר ,׳שלא היד. ממותו
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 51 | עם המדריך יגאל בשן עם אבי עופרים, שהפך המדריך האמנזתי שלו ומפיק תקליטיר בחברת־התקלטה הגדולה במינכן. כאן נראים שניהם בעת ביצוע הקלטה. אבי הוא שלקח את בשן
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 52 | האם פנה בדטולט ברכט לד־־ר פאול יוסף ג בל ס וביקשו ׳ הונח ! ב פן אינו רו צ ה לטהראתה תי א ט רו ןהלאו מי? העיברית 1של יגאל ידין1 לשכבעם אבותיו תיאטרון מונדיבוק
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 53 | ;פלה כיצת כר יוכני וטיבעה שישים כרכים ושיכרה שלוש מאות ארזים״ (ככורות החרים יוכני 60000 כרכים בימים אלד! .הגיעו לארץ •עותקים !של סתב-יהעת הס״פחותי ביצרו!
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 54 | רציתי שהחיה שלי תיצלה קצת עם התרגלות הילד־המספר לאובדן האב, קצב החיים מביא עליו סערות וריגשות. יום, אחד לוקחת האם את הילד לסוסשה על חוף־הים, ־הילד־המספר ההלך
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 55 | הסדרות החינוכיות לילד ספריית הם וסכצות בישראל. מדע לילד ,ספריית מדע לילד״ נערכה על־ידי צוות מחקר ופתוח של פרויקט נ.י.ל.י. בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 56 | קירקוע מרצון הדיילת דפנה כנר, אשתו היפהפייה של קריין הטלוויזיה דן כנר, יצאה לחצי שנה חופשה ללא תשלום מאל־על, ישם היא שוברת כדיילת זה יותר משבע שנים. 1לשון הרע
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 57 | קשר פרסומאים מי אמר עוקלאס״ חייב להיות יקרי אפשר לחשוב(ובצדק) שרעיונות עם קלאס, באיכות קלאס, מוכרחים להיות יקרים. אנחנו חושבים שאפשר לעצב, לייצר ולייבא רעיונות
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 58 | תארי לך כמה בלתי מוצלח זה יכול להיות רק תארי לעצמך כמה בלתי מוצלח זה יכול להיות -השימוש בטמפון. אולם אין הדבר הכרחי שכן קיים טמפון עם מיכל החדרה ץ נוח במיוחד.
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 59 | חגיג ה על הבוקר מ;7ע(/ע ₪ו1ו ביום השישי האחרון, בשעה שש וחצי בבוקר, דהרו ׳כמד! ,מאנשי החברה התל- אביבית במורד רהוב דיזינגוף בואכה מיג- רשי התערוכה. כדרך-יפלל
העולם הזה - גליון 2086 - 24 באוגוסט 1977 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד