גליון 2087

העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 1 | סיהוו נדרי במישסות מחוו תל־אביב -או מסו־תשן לחיפוי תר שחיתות
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 2 | ה ע 1ל ס איש השנה תשי׳׳א העולה החדש איש השנה תשי״ב מבקר הסוכנות שמוראק איש השנה תשי״ג איש השנה תשי״ד יועץ טישפטי כהן עסקן שואה קסטנר לפני 6צ שנים כהר ״העולם
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 3 | איש השנה תשט״ז איש השנה תשי״ז נשיא מצריים עבד־אל־נאצר מצביא סיני דיין איש השנה תשב״א איש השנה תשכ״ב איש השנה תשכ״ג מודח לבון קורבן סובלן מתפטר בן־גוריון איש
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 4 | לכסוף חילץ הארכיבישוף עצמו את ישראל מהמבוכה, הודיע כי הוא חוזר בו מבקשת המיקלט המדיני. לזרע בין א ר לי ך ל הו ר בי ץ בין שירחהאוצר שימחה ארליך לשר
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 5 | ״ס 1בים הטתיים ״ 1 1441(£ 1 טלויזיה ניידת 14 ¥א50 לחבקשים את הטוב הערכת טריאו 50
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 6 | שבוע נפלא מחכה לך. בייחוד ביחסיך ההולכים ומשתפרים עם בת זוגתך שהחליטה לחיות בסדר איתך; קבל אותה בזרועות פתוחות. במישור הפיננסי הבל מתנהל בשורה. המשיך לבזבז 21
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 7 | הרכה פנים לאוזמז וכולן פכרגד! אפרודיז׳יה טיגריס פיראי ומעורר. המסתורין שבאהבה. וכשמגיע הערב ואת מתפנה היש עוד פיראי מן הנמר שבג׳ונגל? היש עוד פיראית מכל
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 בחירות חדשות בהן יביס בציורה קשה ביותר את המערך• תאם באמת קל הדבר לגרום לפירוק קואליציה כה הומוגנית כמו זו התומכת כיום בממשלה הנוכחית,
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 9 | י 9ך ״י 9ך ת עי רו 11ו 1רו ^ חדי מילחמת יום־הכיפורים הזמי- \ £׳גד, אותי אגודת-ד,עיתונאים מירושל מית להשתתף בסומפוזיון על הנו״שיא: תל קה של העיתונות במחדל.
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 10 | גבולו כדי להביא על ישראל. בגבולותיה משות .1949 את סופה -אין בל אוייב נדרש ליותר מאשר כיבוש ג ״ סחו קוביית־שטח אחת ויחידה בגודל של 10x15ק־־מ חישחה הקוביות *ץ
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 11 | החסד״ המחסלת, שתונחת אז באמצעות מהדד טקטי שני. כיותר, אם חפצי-חיים הם, כל עוד האיום הצבאי הערכי תלוי עדינו. אתת הגזרות האלו חיא זו, ושביו מטולד, לפגרת, סד,
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 12 | בכל שפה. בכל לשון. בכל פה. שטוק 84׳ .הברנדי המשובח. עשיר בניחוח. מלא טעם. שטוק 84׳ .הברנדי של אוהבי הברנדי ב ־ 127 מדינות. י שטוק 84׳ .הברנדי שלך. יותר ויותר
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 13 | והלידה ש חי תו ת מוונעת ייצו א דוי״ו מגדלי דגי הכסיף סובלים מרבית השנה מעודפי דגים ומהורדת מחירים בשוק המקומי, דבר המביא להם הכנסה קטנה ביותר של 5.5לירות
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 14 | ..חבויה, אל תיוו בחפיס־מפשע״ -ביקש שו־המישסוה בסיורו בנשע הגאווגן שדיהמישטרה כיקר הבוקר, במפתיע, במוקדי הפשע המאורגן. השר שוחח עם פושעים וגנבים ו עמד מקרוב על
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 15 | תקעתי יום רביעי כל היום אני עוסק בעבודה מפרכת, ב חריש. אני בוצע את האדמה הנפלאה ה זאת ולא יכול להימנע מן המחשבה על ההמשכיות היהודית, בחומר כמו ברוח. אני חורש
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 16 | לאנשים הנבונום! 777 הבו־מ־י הלאומי שהוא במלאומי. ׳ונתק שדה ביבש דהרי בוסית ויגאל אלון רץ מייד לרפת ! ראש עיריית ירושלים טדי קולל! נשאל על יחסה של !חטמשולר,
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 17 | א1111 ים המרצה סנל א ועונש !מאסר ן אליבא האחד האסירים •שהש- תהדר באח חוסה הם ניזנשים אל יהלין ,׳ומקניטים אותו: ״תגיד, ונגיד,״״ ! קשה לומר כי ידידות רבה שוחרת
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 18 | 0 6 9 /0 1 בספטמבר ובאוקטובר, במזג אויר ״ נעים ונח, קח את משפחתך לחופשה חלומית־ במסגרת ההקצבה שלך. לפחות אחד מתוך ם םם1 א״ יוון ידבר אל לי בו ! לדוגמה: מוקד
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 19 | אומד־ ..העם ס ס, נלי־התיקשוות, רשויות החוק ומוסדות המימשל אינם נוציו 1וזועקים חמס לנופו 1מחזה שבו עקרונות הדמוקרטי ה נרמסים בנוהס׳ה ובו אע 1חוצות...״ מק־קרתיזם
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 20 | זונת המיס 77 סיגריות 116 חזצ פחות ניקוטין־יותר טטם! אני נהנה כפליים ׳!16 1חזצ טקס בחיות נסיכת כנר־ת ייערך במוצ״ש 3.9.77 בשעה 9.00 בערב, ער גג ..החוו השקט״
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 21 | המנקהארנוטאלקוט (מימין במישקפי־שמש) ,קצין החבלה של מישטות מרחב היוקון, היוו את נפשו בעשרות פיגועים ומיקוי־חבלה -השבוע הוא נימנה עם 14 השוטרים שנעצה כחשודים
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 22 | מפכ״ל ת מרי האס הימישטרה מתפוררת? (המשך מעמוד )21 זה הייה פייתרון קל עבורם. ״יחד אתי עצרו גם את שותפי בעיסקי שעוינים, ובמשך חודש וחצי חקרו אותנו יום־יום, כשהם
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 23 | באומרו :״מד, זד: .מסוכן? כל עבודיה מיש- טרתית מסוכנת. סייר זה מסוכן, קצין זה מסוכן. אבל עובדה שיותר שוטרים נפצעו ברדיפות אחרי כנופיות מזזיינות, אחרי הפגנות
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 24 | הצעה סודית הוצעה ואגש׳ ו 3״ ושענוב מינ רג ת העבודה: ובח ש ממיברגתם, והקים סיעה עצמאית ודהצטוו וממשות הרימו ^ אם תקום רפ״י ההיסטורית מחדש, 1 1תפרוש ממיפלגת
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 25 | צוות מ חוללי ה פל אי -של סלון ״סי1רס״ הצוות כולל א ת מעצב השיער ל חובר ת באווירה שקטה ;ונעימה, ללא ברק חיצוני ישבתי -במספרה היוניסקם של סלוז ״סיזרס״ ;ושוחחתי
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 26 | יום־־כיפוו־ ש ל המישטר־ה יי (המשך מעמוד )23 לומים והמתאות-כסף. בכל יום שבו התנהלה החקירה סביב פרשת השוטרים הגנבים צצו חשודים חדשים. מיספר העצורים הגיע כבר ל־14
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 27 | הודעותיו הרצופות כי אין מקום לשתף את אש״ף בדיוני השלום גם אם יקבל את החלטה .242 הקשר הסוציאליסטי. ספק אם מי- ישהו ממארחיו הרוטנים של 1בגין הישלה את עצמו כי
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 28 | ^ יא עשתה זאת. ,מלכת היופי ד ! 1ישראלית החאשונה ימזה אלפיים ישנה שזכתה בתואר מיס תפל הזרה ארצה אח רי שנת מלכותה יפה שהיתר״ מעודנת, ובעלת ׳גינונים חוצלארציים
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 29 | גיס חבר רינה מור ברגע הגדול ביותר ב־ 21 שנוח חייה הקצרים. מוכתרת כמלכת־היופי של התבל כולה בהונג־קונג. מאותו רגע החלו עבור רינה חיים חדשים. שחוץ מהכבוד שנפל
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 30 | י 11 */ו#־ע י ון ו ו /־ ך ! ח י (המשך מעמוד )29 •שלם פדי לה טיס סו ואת סל הרגדרובה שלי. אמי תצטרך ל מו ת לעצומה שיליזשה חדרי ארונות.ברור שזה נורא קל שדברים
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 31 | שיהיו במרכז המיפלגה חבים את ׳מתחריו, חברי־הכנסת מיכאל דייקסל !ואיתן ׳לימני. איותו מרכז ׳שסילק את שכטרימן מרשימת המיפלגה לכנסת, העניק לו את תפקיד הייו״ר.
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 32 | חדי ב״נו, תרמיוה 8ו8ת־השוון הים ־ התינ 11״ 1ן , 0 !1ד 1ן תלי ^ 1 1 1 1 1ייי ידי זכו בחבילת שי מתנת ביינר, נסיכת הים־התיכון, מוכתרת על־ תלי. ואמרו כי הן מצפות
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 33 | נת שבע־עשוה נבחוה כ״נסינת בתחרות מלכת־המיס ניים, מטר כזה של יפהפיות לא יורד עליו בכל יום. היה זר. מיגוון מקסים של נערות שחורות ובלונדיות, גבוהות־קוסה ובעלות
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 34 | תה לעשות 3ח״כ שחשתגנו? ( המשךמע מו ד ) 19 החל מהשבוע מחיר הטור 1.50ל״י ט/׳*ה לף ינונהיג /־!דוני־ ,זלא?*וג1וגבל ר.מ1עצר. להסדר הודמורם נ ס*0,ו*3 וחיפיס חותמו
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 35 | ׳השדים, מהיכות נסוגה בעולם, עומדת לנתוח קסמ יה למבקרים מערת נטיפים וזקיפים מרהיבה, המש תרעת על־פני שטח ענק בעומק של 50 מטרים מתחת לפני הקרקע. לאחר שנרגעו
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 36 | שיחר לקראת שידור הטלחיזיה במזגן בימים לוהטים, שביהם מתגנב לו מזג האוויר לעמודים הראשונים בעיתונים והראש: מתערסל ומתמלא ׳בארבעים מעלות של חום לח — יקש להודות
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 37 | ההשראה דנסד הכנעני נאה מנ ה - ו 80ל הישואר חיבה ₪־ אבמו ״זה היה המאורע התרבותי החשוב ביותר בארץ בשנים האחרונות,״ קבע עמוס קינן. וכדרבו, סיפק מייד הסבר משלו
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 38 | ח ב רי מסבר ע ד (י מרוד את הפנינה היסה ...ובלילה היסה נעדר לו הירח ...יצחק היה נכון לשרוף את עצמו על־מנת שהאחרים יראו את האור...״ #אורי אכנרי :״העיקר ו היה לא
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 39 | אבי /ישם היא סיגל את אידיאל הצבר היסה. איני יודע אם היא היד׳ ישרקו סוב, אבל הוא היה פוסוגני״.״ 1x13 צועד סדימה במחשבות כל נער ותלמיד, עתידו צופה : • הפרופסור
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 40 | מישחק הקוביות פ חנץ מ*ק )אחווססח הםופד -מ י 1ןםד -ארי 1ח ד 1ז מיד, ם ד,יותדמגלגדדו נז מ נו חנת גגסדי•! כזג ׳ יבזיחסי ־ פלאהטכ ני קההמושלמתלמטגחך ] מכשיר עזר
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 41 | הוא ירק עלי והרביץ לי ר טוענת עוץ ות־הבית של הניספח הפיליפיני המחפשת מיקלט בבית ישראלי והונהגה הפרסית ש( הוההה הצבאי עוזרת־כית אכרינה דודאדו הדוד הרע ניספח
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 42 | הצנזורה) ,החליט: המפיק, בגילגול השלישי של סיסור אבירת הארוטיקה במיזרח־הרחוק, להפוך את שארלוט למאה בתה יחידה של מי שה״ה בעלה של עימנואל, ואילו זו האחרונה הופכת
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 43 | תמונה מהסרט הסורי ״מר קידמה״ במישטרה הכל בסדר עורך: מצטער, אבל זזדעתה 1ודע לי כי האיש שהכל משוכנעים כבר בנבזיותו עומד להיות דמות המפתח בקואליציה שהוקם לאחר
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 44 | לא לגבר•! לא לגבר•! לא לגברים! לא לגבר•! ל) !230220 אופנה השארואויס באים ראיתם פעם אחד מבני־דודנו הלבוש ״שאלואר״ז אלה המיכנסיים שלובשים ה מוסלמים הדתיים, ואשר
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 45 | במדינה זנ שנ ץ הווו!! פשעים דם בחת1נה האם נרצח האורח ־ג בשוגג או מיריות שימחה? החתונה שהייתה בעיצומה ,׳בכפר בקד. אל־גרבייה שבמשדלש, נקטעה לפתע. ה יריות
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 46 | האם כלב משת י ן הנו פעיל ! ת אמנזתת דיר גיקיל ומ יסטר היידבמועצה ־ לתרבוח ־ ולאמנות חושבים אלט־נוי־שטיין ממוזיאון הבריטי בלונדון מצוייד, סידחד, של טבלות־חימר
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 47 | ״כי האדם מוצג כמתכוון כאגטיתיזה לבל מה שמייצגים הכלכים, מין דחליל אגדתי, בדייה סוציולוגית נושא החוזר ונשנה במהלך הסיפור הינו סיפורו של ״ג׳וויין, הפילוסוף של
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 48 | (,תשחר), .בראשית דרכי הסיסדותית עבדתי ממערכת אל פג׳ר. ערכתי אויתו יתד עם ממשזדר המנוח׳ ראשיוד חיוסיין. ראשיד דרת עבורי מעין אח מבוגר. הווא היה אדם מאד דגיוש!
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 49 | את,ההורים,התכונט וו3ו!רו!1שחרון־. בנכם או בתכם שמדים להתגייס לצה״ל. הם יזדקקו לעזרתכם במשך שנות השירות הצבאי, ובמיוחד לאחר מכן. עת יפשטו מדיהם. כדי לעזור להם
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 50 | ע ת אמריקאי כשם ג׳ודג׳ שהוא בעל מיסעדה בגריניץ ויליג׳ ,והספיקה לעשות חברים על סטייל, כמו טלי סאכאלאס. שהוא ממש ״ידיד אינטימי.״ לחתונת בתו של הארי כלפונטה היא
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 51 | קשר פרסו מ אים מי אמר ט״הלאס׳ חייב להיות יקד? אפשר לחשוב(ובצדק) שרעיונות עם קלאס, באיכות קלאס, מוכרחים להיות יקרים. אנחנו חושבים שאפשר לעצב, לייצר ולייבא
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 52 | $*.ו ל־י בלבדבמבצע היכרות מיוחד 1ל א בו ללסע -מן 21 4קראט 0אוז 14ק 0010 4אנו חן א מי תי ת 4מ שוב צ ת ברא שהעט 4מילוי מפלד ת :4וסוע 4א ח ריו ת ל שנה להשיג
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 53 | עבודה בעיניים ׳סט־ שאני !מכירה יאת הקרושלמים, תא־ומיניו ולי שיעד הרגע הזה ומש הם ל!א מאמינים שעבדו עליהם ׳בעיניים ,׳עבודה אש!קרה ושאפילו עלתה להם בסף ועוד הם
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 54 | צי פעץ כמה טעמי נסית להסטר מהם- ולא הצלחת?? רה להרכבה !! 11x11 אנחנו נחסל את הדוקים! וקום קומפוט וזיו ה וק 1 3 .2 3 2 .-ר נסי פעם אחת את הדרך המודרנית והבטוחה
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 55 | גיליון ״העולם הזה׳׳ שיצא לאור לפני 25 שנים בדיוק דק־דיש כתבת־שער וסקירה ביוגרפית פוליטית מר!יפה תחת הפו תרת ״בן־אדם״ לאלוף יצחק שדה, מייסד ומפקד הפלמ״ה, שנפנזר
העולם הזה - גליון 2087 - 31 באוגוסט 1977 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד