גליון 2088

העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 2 | דגם סת״י כלי מיטה להשיג בחנויות מובחרות בתי כל־בו ור שתות
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 3 | : 20.12.76 בעיקבות גילויי ״העולם הזה״ נעצר אשר ידלין, מנכ״ל קופ״ח. : 22.12.76 רביו מפטר את שרי המפ־ד״ל, גורם לעריכת בחירות מוקדמות. : 5.1.77 שר-השיכון אברהם
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 4 | חידודים גדולים במכשירים קטנים 60ו-ז0 303־?0 למבקשים את הטוב ביותר. 470־?ס פרסום מ 7ניק /רפא 7טי ר
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 5 | מכחכים אי שהשכח אני יודע שכבר מאוחר מכדי להציע לכם את איש השנה לשנת תשל״ז. אבל דווקא עתה, ערב סתם שנת תשל״ח, הייתי רוצה להיות הראשון להציע את איש־השנה הבאה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 6 | הממולאים של * 72 ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 7 | מאת י אווי אמרי עם, וזיתה: מפת העולם פשוטה. כדור־הארץ היד. מחולק לע שו ת — אסיה, אמריקה (על שני חלקיה) ,אירופה, אפריקה, אוסטרליה. המאה ה־ 20 יצרה מפה חדשה,
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 8 | כמר. טעמים נסית להסטר מהם- ולא הצלחת?? ׳המ׳ש דימיץ דזה לא נשאר נחלת התיאוריה המופשטת. כמהלך תשד״ז הוא חיפש לעצמו כיטוי כשפת המעשים המדיניים. • ההולסת יחד!,
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 9 | אי ט ה טנ ה תסול״ז ידו געי״ד בא׳ בתשרי תשל״ז טוסו על השאלה \ . 1ט י יהיו־ ,איש־השנה של תשל׳׳ז ז״ היו הקולות מת- חלקים, מז הסתם, בץ כמה וכמה שמות. כל אחד ממש-
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 10 | איש ה שנה תטל ״ז (המשך מעמוד )9 בחודש !אפריל 1977 היתד. צריכה להתכנס, עיל־פי הזב־נית זו, זעידודדניבה. פתיחת הוועידה היתה אמורה להיות הצגת־ראווה מבריקה, המחשה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 11 | בעידן שד כלי־התיקשורת, הייה זה אך טיב עי שפליי־התיקשודת יפכרקו את המנהיג ה- מייוחל. כך נוצר הפלא הטלוויזיוני, הטדפלא שד תשל״ז: ייגאל ידין, גואל האומה. בראשית
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 12 | הים הגדול בארץ? סו דלן ות נסיעה ממרכז תל־אביב והגעת לים הגדול בארץ. ים השטיחים של פרץ שקלים בת־ים. בים השטיחים אינך צריך להתפשר עם טעמך. אתה מוצא בדיוק את
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 13 | ך• מהפכה הגדולה של תשל״ז התחוללה ביום השקט 1 1ביותר של השנה. הרחובות היו שוממים1 .בשקט, בשקידה בלתי-נלאית. , במיבצע שניראה כשיגרתי, הובילו מכוניות הליכוד את
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 14 | ההבדל ה!1נון ש -בי א או ת ! לקאפד ״ קאפרי — ניחוח עדין, קצף מרענן והרגשת ״חוצלארץ״ אמיתית. קאפרי — סבון האיכות החדש של עץ הזית המיוצר מחומרים טבעיים מעולים.
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 15 | איש ה שנה תטל ״ז (המשך מעמוד )13 הגנוז בעם ישראל יגבר על !סל !סרת אתיר, ובעזרת ההשגחה הלאומית העליונה, ושהיא ׳מיסטית, והעומדת ׳מעיל להוקי ההיגיזן הדגול.
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 16 | ^ 111^11ו1ו1ח ^1 (המשך מעמוד )15 בהסתדרות, והציג בראש החשימה איש עדות־המיזרח — גחל כקשלון. נראה כי רובם של בני ״עדות־המיזרח״ אינם רוצים בנציגים מבני עדותיהם,
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 17 | אי ט ה טנ ה ת של״ז ^ אגדה מספרת שכאשר שמע נשיא ארצות־הברית, 1 1ג׳ימי קארטר, כי אדם בשם מנחם בגין ניצח ב בחירות בישראל, הוא שאל :״מנחם מי?״ קארטר עצמו היה לפני
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 18 | והעסקנות הציבורית של האב לא הביאו פרנסה. האם נאלצה לחסוך, לקמץ, לטרוח. (המשך מעמוד ) 17 לגדולה כזולל־קומוניסטים, עשר. את הדטאנט עם ׳ברית־המועצות וקשר קשרים עם
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 19 | של ז׳בוטינסקי (ולאחר מכן כעורך היומון המשקיף ב ארץ) .רק לאחר מכן, באיחור רב, נממר התפקיד לבגין, האיש הפעיל ביותר בנציבות בית״ר מזה שבע שנים. פעילות זו היתה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 20 | אהבה פרושה להעניק-אומרת מיס תבל, רינה מסינגר(מור)-להעניק מעצמכם, להעניק את לבכם, להיות שבויים בקסם היופי, לשאוף! להעניק אושר לכן זוגכם, להתבשם כטוב כיותר,
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 21 | (המשך מעמוד ) 19 !למתווכת ;עם אנשים בישיבות, להקשוב באורך־רויח לדברי הזולת. אך אין הוא סובל ביקורת אמיתית מפי מקורביו. ׳שמואל מרלין, חברו מוורשה ;וחבר ׳סיעתו
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 22 | איש השנה תטל ״ז (המשך מעמוד )21 הנאום המפורסם ׳ביותר !מפל נאומי מניחם בגין. הוא נכנס להיסטוריה כ״נאום הבכי״. אלדד מתאר אותו בזעם : ״ובזאת הגענו לפשע הנוסף
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 23 | ׳פרדייז־ מזמינה זוגות צעירים להתאהב חדרי הסינ הפלה איכו ת לחדרי השינה של פרדייז איכות. אמינות ואחריות שהם מסורת של שנים רבות ואלפי לקוחות. מבחר את חדרי השינה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 24 | מבית״׳רים סרטיפיקאטים• והפלתה אותם לרעה בחלוקת מקומות-העבודה בארץ. כיום יש ׳משמעות מייוחדת למולים שכתב ז׳בוטינסקי (המשך מעמוד )22 ...והוא עונד ..וחפרוזד. שלו
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 25 | אלוהים ונשק 3 8־1 מאימרותיו של היושב״ ראש מנח ״שמש החופש מזרח שוב בשמי-חתכלת של יוון ושל ארץ־ישראל ושני העמים העתיקים, יוצרי התרבות האנושית, אשר כוננו ממלפוה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 26 | מה היית רוצה לראש השנה? מערכת כלי־אוכל חדשה? סכו״ם נאה? סירי בישול והגשה באיכות מעולה? כוסות בעיצוב סקנדינבי? ואולי מנורה מענינח? או אגרטל מיוחד? בדניש פלוס
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 27 | (המשך מעמוד )24 אושוויץ ומיידאנק. הוא קרא ל״אבאקואציה״ מפני שהאמין בהידרדרות מצב היהודים, עם התגברות הלאומנות ב אירופה כולה. ז׳כוטינסקי לא יבול היה להאמין
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 28 | ב מ7ן 1ם הרא שח נהריה (רמת־אניב) מול נווה״אגיבים דירות־יוקרה ( 4 ,3י״ 5חדרים (ליד תחנת ״אגד״) דירות״רווחה ; 3ו־ 4חדרים וחנויות ״נית־גדל״ וילות הניתנות להגדלה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 29 | איש ה שנה ת של״ז בבית, כי: אלדד ניצח סמיושחק השח־ימת !שלא נסתיים. ״מצב הסלים ישלו טוב !ממצב ׳היכלים שלי,״ (המשך מעמוד )27 כנין עצמו הציע, כתקופת שיתוף־הפעודה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 30 | איש השנה תטל ״ז (המשך מעמוד )29 הבריטית, שעינתה ושלחה אותם לכלא באפריקה. אם נמנע הדבר, יש לזקוף זאת •׳באופן בילעדי לזכותו של בגין. הדבר הצריך מוטיבציה גבוהה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 31 | פקודת הרופא, ביגלל סיבוך של דלקת־ריאות. הוא סיפר לאורחיו בגילוי־לב על ההתקף, אמר :״כפסע היה ביני ובין המוות.״״ והוסיף :״ברוד השם, התגברתי.״ הוא הא מין בעזרת
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 32 | * *קני־ אין ספק שמנחם בגין מגלם את השלב הנוכחי של התנועה — ושבל השלבים הקודמים הובילו לשלב הזה. א נקדוטה מפורסמת מספרת כי פרופסור ידוע \ 1באוניברסיטת וינה שמע,
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 33 | סטירח־לת לאחל, חנוק ה לעוזי: הזע!יאקארטרע ריבין ( מ אר ם) ,ע בגין (ביילי) לעיתים !אותך ! תוקפת שוכבות כזו של לץ, אז את ציפורני ידיך בגופי אתה נועץ. אך סוף־סוף
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 34 | הרבהדבחט יפים מתחילים עס״אדג׳יו״!.. קרם לחות, מי טואלט, תרסיס מי טואלט. מ.קליפר סלדק העולם הזה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 35 | אנ שים אל ה סי מלו בשנת תשל״זאת הישגיהם וכי שלונותיהם של ישראל וה עולם. הם נבחרו על־ידי ״העולם הז ה״ תוך ב חינ ת כל מ אור עו ת השנה. העולם ז!אוטו: וונה הפתווו
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 36 | משפס נוגן: איש ההחלטות בימי המנדאט הבריטי היד׳ ה״ועץ־המישפטי־לממשלה בעל מעמד של שר־המישפטים, בדומה לעמיתיו ׳בברי טניה ובארצות־הברית. למרות שבמדינת־יישראל קיים
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 37 | טלוויזיה שילון: הנועה אמיצה הרגע הגדול של הטלוויזיה הגיע שעה קלד. אחרי סגירת הקלפיות, ביום ה־ 17׳בטאי. על האקרן הופיעו פניו המוכרות של חיים יכין, בהבעה סתומה,
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 38 | הממשלה החליטה: הורים לא יתקצבו ילד ראשון ושני כמסנרת התוכנית החדשה לחיסכון לאומי, החליטה אמש הממשלה להורות להורים שלא לתקצב את ילדיהם הראשון והשני ככל צורה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 39 | 3מה מברך !אזרח אח הממשלה החדשה בפרוס השוה החדשה בשואה סובה וגוצרחח שלום ממשלה, בראשית מיבתבי אברככם בהצלחה בשנה החדשה, ואם תשאלו לשלומי, הרי הוא טוב, כשאתם
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 40 | החוקרים עד כיה, כי אין מקום להעמיד את פליאטו״שרון לדין. ח״כ צירל ביטון הוזמן למוסקבה איש הפנתרים השחורים, ח״כ חד״ש, צ׳רלי ביטון, עומד לצאת ביום ראשון הקרוב
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 41 | במדינה העם ת של״ז ד׳ ל השגה בימעט מתה משיעמרם 7 ,פ3י שהגיעה א? קו הסיום באווירה של שיעמום עמוק זחלה ת׳של״ז אל קז־הסיום. מעטות היז השנים בתולדות המדינה שהיו כה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 42 | אמו צילום תת־מימי ישראלי תציג את קיס0 במשך 45 ימים רצופים, לבדה בתוך ה מצולה, כשמסביבה שלושה גברים, צו ללנים ותיקים ומנוסים שסייעו לה לממש את אחד המבצעים
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 43 | ים־סוו בעזות חגס״וחויווס אוסטרלית רזי , 1 11ן| 11111141 *111 סמנטה ניצבת על קרקעית ים־סוף, בעומק של 30 11#1 # 1 1 1 1י 11 מטר, על רקע מניפת אלמוגים מרהיבה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 44 | דוגמנית המצולות (המשך מעמוד )43 גלויות-נוף ומי׳שרדי פירסום. פרנסה לא יצאה לו מזה. מתוסכל ומיואש החליט פילו ב־ 1971 לרדת מהארץ. נסע לארצות- הברית. כעבור חצי שנה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 45 | ה אנ שים ה מ צלי חי ם ו הר צפו ת אלוני!.. סבי1ן. כפר שמריה .1הרצליה פת1ח, רמת השרון. דניה בכרמל. גבעת המסזר ירנשלים. אפקה. צהלה. שכ 1ן דן כל שנה תפגוש ב 11י1תר
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 46 | ! נ קנו לצמרת מו צלחת ומסחררת בישראל. ובצדק 0ל067-41185/41669 / 41744 . משרדנו בתא: ככר אתרים, טל 288665 . נוה אסי״ב -נוסש על הגובה יסעל כרגיל בכל תקוסת ני ד
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 47 | וע״ת שו־האוצו שימחה אוו ו התנגדה להקמת ח1ות למניות גרידה מתחת רויותה ועיו״ת תדאביב גירתה וויזות מכתיעה בסגיות החנות חסות הו־יעהן - ואז הסתבו שגם רמינעל שר אשת
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 48 | הגלידה מפר׳עה לארליר (המשך מעמוד )47 נגד ׳העבריינים. ביקשתי ציו סגירד, אד מיניסטרטיבי נגד העסק, ואחרי שראש העיר חתם על הצו, סגרנו את החנות.״ אריה קרמר ידע לספר
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 49 | במדינה (המשך מעמוד )44 1מסתיר פרטים על הפריצה ליהלומי פוזיי־לוב ויודע מי ׳ביצע 1אותה כפועל. לגיא הסביר שמאחר ׳שמבצעי !הפריצה עדיין מסתובבים חופשים, והחשוד יודע
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 50 | שיחר המקום הרא שון של המקום ה ר בי עי האצנית מישראלית אסתר שחמורוט. רוט היא כנראה נכס לאומי יקר־מציאות. ולא משום ההשקעות תרתי־משמע שמש קיעים בה מזה שנים
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 51 | ע ל הג ל וה־דהג דו ל ה ל מי כרד הימיכרז שהוצא ברשות־השידור לבחי רת כתב הטלוויזיה בנידיורק, זוכר, להצ לחה רבה בקרב הכתבים המשתוקקים לק צת איוורור אמריקאי. עד כה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 52 | קולנוע סרטי ם מילחמתון או טי־ מ־לחמ תי למי שאת אוהבת, מה שהוא אוהב... מה שהוא אוהב זה מה שאח אזהבת. שהוא ידיף ניחוח גברי. שיהיה עטוף באוירח רעננות. שגם הוא
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 53 | הקרב בנימחן: מבית לבית ״בוא נשחק בנזילחמה 14 אלף דאונים. ריבוי הכוכביס הוא אחת הסיבות למחירו הגבוה של הסרט. כי לוין שילם בעין יפה מאד. דוברם רדפורד סיפר,
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 54 | קולנוע יעץ משהו ב שם בוגרט שנשים אינן יכולות לעמודבפניו!... אפטרשייב. מי קולון. דיאודורנט וטבון (המשך מעמוד )53 לו על הפלישה, אינו מוכן ׳להאמין אף לרגע
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 55 | סופר מיקסר אמקור אין גמללשכ לו ל. אמקור מציג בפניכם מיקסר חדש -סו פ ר מיקסר. מדוע קראנו לו כך? 5שנות תכנון. צוות מחקר גדול. ראיונות אין ספור עם עקרות בית.
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 56 | פרסום א. טל/סטודיו
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 57 | מרגש ינתר, מסעיר יותר, מנתח י 1תר מטוס גימבו 747 נחת מאונס בא״ ברמודה ונתקע במצולות י המסטיס טד״ן בחי• . במדינה נחל תעופה 77 עי תונו ת גלל קו צהשלודא המבקר
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 58 | ו הגיי ה הזהב הניגר אחד העסקים הפורחים בישראל הוא מוצרי החלב /ולא לחינם בחר שר־ה- מיסחר־והתעשייה יגאל הורביץ להתרכז בתחום זה. המוצר הריווחי ביותר בענף זה הוא
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 59 | או -ב ה- הט&פון בעל כושר הספיגה הטוב בעולם לטמפון או־בה, העשוי צמר גפן כבוש, כושר ספיגה ענק שאיו לאף טמפון אחר. לעומת טמפונים אחרים המתארכים עם הספיגה, טמפון.
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 60 | מדור למתרחש בשווקים כעריכת בני קארו, מ.ד29726 — . טל 241530 03 תל־אביב מיהו ומהו סלון פס״ החדש שבר מ ח־ אביב ז זוג אנגלי פתח סלון ל תסרוקו ת ותספורות גרמה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 61 | מי דן ־ ד הי -א די דן־ בו ד־וניו־ ץ ה לחגים! במחירי הנחה מדהימים! 60 90 150 300 250 975 1,800 5קסטות, שעה ,״סקורה״ זוג אוזניות סטריאו ״קאמל״ טרנזיסטור כיס
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 62 | בה כחן/1( ,שמאר, במרכז) בת הסנדלר מה ין: ה נבחרה בנשו המו נ י ננס י כת ינרשף ^ יזה יופי 1״ קריאת ההתפעלות ; /י י נפלטה מפיהם של עשרות האזר חים והחיילים שציפו
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 63 | ואש העיר 3 תה בתואר נסיכת יס־סוף. גדי חזר ונישק את הנסיכה לפי בקשת הצלמים, כשהוא אומר :״היא היתה הבחירה שלי.״ החדש של ארקיע הגיעו הבנות 1 1111 1 1ן | 1י ל 1 1
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 64 | חביבת הקהל מאירה זמר, שהיתמרה בעזרת סנדלי גלי לגובה של 1.73ם״מ, מוכתרת על־ידי מלך אילת, רפי נלסון. מאירה בת גיבעתיים היתה מאושרת בתואר שבו זכתה, פיזרה חיוכים
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 65 | 91 הינ*השלים־ סו ד וריב 0א חי ר (המשך מעמוד )63 עמדה כמעט לזכיות בתואר סגנית שניה לנסיכת ים־סוף. אולם: לבסוף הכריעה הכף לטובת רותי שיטרית המתולתלת !מהיפה,
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 66 | תהיה טילחטה 3־ ^ 1978 נפט בכמויות גדולות יתגלה בארץ ^ בגין גיוו לשיאו 3־ 1979 -קו 3עים ש1י אסטרולוגים אסטרולוגית תמיר ך• ין האחד לעשרים כחודש יוני , 1978 1צפוי
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 67 | אהבהאסורה במי שטרה אני בטוחה •שגם אתם שאלתם את עצמכם — ברגע בו שמעתם את הידיעה על מינויו של ניצב אהרון שלוש כראש אגף החקירות של המישטרה. במקומו של ניצב יעקכ
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 68 | 111 חז>ו11111ז 11ז1זו!ז>1זזזזזזזזזזזזזז>זזזזזזזזזזזזזזזזחזז?זזזז>זזזזזזז<זוזזזזזזזזזזזז השקעתך שווה כפל ״ ! בחצי שטיחי סוג ה ש טי ח גו ד ל ש טי ח דג• ס ט אווול
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 69 | תבשישפלאטיולחג. איומתנהאחרת! המבט האוהב שעל פניה יאמר הכל. זוהי המתנה שהיא ציפתה לה. תכשיט פלאטין. אם אתה אוהב אותה באמת. בחר למענה תליון. עגילים. טבעת או צמיד
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 70 | צ מר ת וכשבספרית צמרת עסקינן, מי אם לא ויו ל ט היא הרשאית להתגדר כממציאת התואר הזד, עוד מהימים שצמרת היתד, צמרת. ויולט הפתיעה בזמנו כשעשתה תפנית חדה ומוצלחת
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 71 | אני נהנה כפליי עם ממת המיס 77 חזנ 116 סיג ריו ת וחג פחות ניקוטין־יותר טעם! £לכת המים [977״עוו גיוס שלישי סקס בחיות 20.9.77ב״הינדהתובות ׳ בתדאביב ב־ 8.30 בחוב ב
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 72 | במדינה (המשך מעמוד )58 של מפקד התחנה וצעק אל הודביץ :״אני אפוצץ אותך! אתה עוד לא יודע איד הסתבכת!״ רב־פקד שטדנברג ניסה להר גיע את השוטרים שנכנסו לטראנס של
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 73 | ..אין לנ ם במה להתביי ש,־ הודיע הקניין מלונדון ענת גלייט -להיות דוגמנית טלי — התגלית הג׳ינג׳ית שבוע האופנה לקיץ 78 נערן הפעם במלון ״השרוו״ אשר בהרצליה, במיג-
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 74 | במרכז ח תן היופי — אבי טנצר, מפרק המפות העליזה והבלתי־פורמאלית שהישרו היצרנים, הקניינים והדוגמניות. שנת 78׳ עולה מן הי ס גולת הכותרת היתה תצוגת־אופנה מפוארת
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 75 | גיליון ״העולם וזזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים בדיו? הקדיש את מדורו ״קורא יקר״ לסיגנון העיתונאות ושיטות העבודה של ראש מערבת השבועון בירושלים, דויד רוכינגר, המשמש
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 76 | לא הבנתי את ״העניו עד שניסיתי בעצמי טמפובי טמפקסהם.היחידי םבע לי מי כלהחדרה פשוט ונוח. נכון, שמעתי את זה בעבהאבל זה ל א אמר לי דבר. כ ך זה היה -ע ד שניסיתי
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 77 | חברים מספרים על זיבוטינסק* ציאושסקו מכניס את הר 1זן דראקולח למיפלנה הקומוניסטית זנה׳ המנהינות הת ר ב ות ית ־ ערבית של המדינה המפר״ל והעם בעי ני תיאטרון תולעי
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 78 | האם ההיסטוריה היהודית חוזרת על עצמה? האם בסוף ימי בית שני היוו 1״הצדוקיב 1־ את מיפלגת־זזעמדה ־ ״הפרושים״ את הליכוד ו״הקנאיום״ את גוש־־אמונים שהביא לחורבן הבית?
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 79 | ישיגני שם חץ שלוח. הרביתי לדבר תחנונים אל בני העיר׳ שלא שעו. הזכרתי להם את דברי ימי אבותיהם ומפלותיהם, מטיף ״כי נאה ליושבי ארץ הקודש להפקיד את כל מישפטם בידי
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 80 | אריאל• בכל שפה. בנל לשון. בכל פה. ז שטוק 84׳• .הברנדי המשובח. עשיר בניחוח. מלא טעם. שטוק 84׳ .הברנדי של אוהבי הברנדי ב 127 -מדינות. שטוק 84׳ .הברנדי שלך. יותר
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 81 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. מה הם אמרו זה ד 1ה וזה על 1ה בשנה שעבר ה? תשרי 0דובר מ״שרד־הביטהון, נפתלי לביא, על עבודתו עם ׳שימעיץ פרס
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 82 | וווווםקופ א • 1111ם זעיצתון !של חליבה־ אחרי ה־בחירות :״לדפוק את ממדד ד>,זה קשר! כייטעט סטו לשכנע !את המטפ״ל ומאנחנו !מסוגלים לדפוק את זזיל־האוויר המצרי במילתטת
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 83 | שי לשנה החדשה :אולי לא 1שמתם לב ישו 0ת־קרבת שנה חדשה, אבל ()1/88 סבר הבחינה בכך. היא שיג רה !לי מראש פיסתב ליפירסום בסוף אוגוסט, או תחילת 0פ־טסבר׳ לקראת השנה
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 84 | אני הצפרדע איתרו ״תכלו״ בנעליים של נעלי הקו החדש של׳׳גלי״ לחורף 1977178 עם סמל הצפרדע והסוליה החדישה,המיוחדת המונעת החלקה עם ״הכפתור האדום״ ו 9ל41111 מן• ! 031
העולם הזה - גליון 2088 - 7 בספטמבר 1977 - עמוד 85 |
חזרה לתחילת העמוד