גליון 2089

העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 2 | ראשון באירופה, נסללה הדרך להזמנתו גם על־ידי מדיניות מערב אירופה.״ כעבור שבוע נתן בגין יעצמו אישור לתחזית זיו. על פי אותם מקורות צפויה לבנין בקרוב ה מנה נוספת
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 3 | בי ת י עז
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 4 | כ חב־ מ דיו ב ש רו ת משרד -ה חו ץ וגוונ!! ף א רי ק שרו! עשו להתפטר איומו של אריק שרון, שיתפטר אם יכפו עליו את מסקנות ועדת־אשר, אינו איום סרק. ייתכן מאד כי
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 5 | הכוונה אליך. למענך פתחנו ברחוב אלנבי 31 בת״א בית אופנה גדול לגבר, ובו מבחר עשיר ומגוון ביותר של לבוש גברי, צעיר ואופנתי, מתוצרת חוץ ומתוצרת מקומית מעולה.
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 6 | אתם מחפשים אתגר שיתן לכם את ההזדמנות להוכיח את עליונותכם. התלהבותכם תשרה השבוע אווירה של התלהבות על אלה הסובבים אותכם. כדאי להזכיר שהשנה היא שנה טובה לבני מזל
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 7 | מכוזבים שים מחודדים, פוליטיים ׳ואחרים, ושלחם־ תם במקום חנכת. שלום חלמיש, ירושלים צאת עקד, שהתמחתה בגביית ׳תשלומים ממשורריס, הספר מומן בידי הציבור וכתוב בתוכו
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 8 | מכתבים ליהודים בלבד בסוצאי־שבת ב־ 20 באוגוסט׳ קיבלתי שעוד מנהג אגד בנושא :״כיצד לטפל באוכלוסיה הערבית שבשטחים המשוח ררים,״ או ״איך לבצע השוואת שירותים הלכה
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 9 | ז ה היה 03111:1הזה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שיצא לאוד לפני 25 שנים בדיוק, הקדיש כמיסגרת הפידרה ״נוער מחפש מחר״ ,כתכת־שער מצולמת למיקצוע האחות, תחת הכותרת ״רבקה
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 10 | נשיונל מוכרת יותר טלויזיות ניידות מכל המתחרות יחד. מ טקנה: נשיונל הקני ה הטובה ביותר. מן המסקנה שבכותרת אתה יכול להסיק מסקנה נוספה: כדאי גס לך לרכוש • יזיה
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 11 | זיזה זיוה במושב שו אבה, במבואות ׳חשרים1 ,מוכר־נ 1שטחים לווילות ללא מיכן־ז ב־ 40א לו ד ׳ לדונ ם וב־פקד מושקט! ף מבואות ירושלים, ליד מושב 4שורש הידוע׳ שוכז
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 12 | ^ 1ויוה ויל ה (המשך מעמוד )11 סוכנותית רובם אנשים בעלי דירות ומבוססים. ,בעלי קשרים וקישורים׳ ביניהם זוהר נאור, היועץ המישפטי של הסוכנות היהודית ! אמנת חנוכה
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 13 | דללדלל 0 9 9 §1 0 9 הדייר הדרנמי ל אקרן הטלוויזיה הופיעו דמויות, שהעלו זיב־ ^ תנות מחרידים. קבוצת ילדים בלונדיים, במדים שהזכירו את הנועד ההיטלראי, תקעו
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 14 | מדוע מתנכלים השרים לעמיהם יצחק מ 1דעי ולמה ירה ח־־ב זורע לתוך מחסן ריק במיזנון הכנסת סיפרו השבוע ני ׳מתנכלים לשר האנרגיה והתשתית, יצחק מו ד עי, במתכוון. עובדה
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 15 | א 1שים ישל שר־ד.פנימ והמישטרה יו סף בורג, שהוחנתה ימול מלת דן!עם מיספר אזרחי ׳ולא מיספר של מכונית־שדד, הניתז להחלפה. השוטרת מיהרה ל גרור את המסונית חזרה למלון
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 16 | ואש הממשלה קוץ פעמיים סוף־סוף סוף־סוף העז מישהו להגיד את האמת. סוף־סוף אמר ח״כ אולמרט את מה שהיה צריך לומר ככר מזמן. סוף־סוף נודע לעם שחכרי הכנסת של רק״ח הינם
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 17 | ישראל תגיש תוכנית מפורטת לנוסח מלא של חוזה שלום ישראל תהיה צד א׳ וכל מדינה ערבית שתחתום י— צד ב׳ לכתכנו המדיני נודע כי לקראת שיחות־הקירבה, שייערכו בקרוב
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 18 | המבט האנהב שעל פניה יאמר הכל. זוהי המחנה שהיא ציפתה לה. תכשיט פלאטין. אם אחה אנהב אנחה באמת. בחר למענה תליון. עגילים. טבעת או צמיד מאוסף הדגמים החדשים של
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 19 | אתהג )£2£והגידה תשל.׳; ז העשירי מתעשרים הבורסה הישראלית שבויה בידי הבנקים הגדולים ויקיריהם, העושים בה כ- חפצם. תרגילים המזכירים את ימי הבורסה האמריקאית לפני
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 20 | פ ד סו םפלדמ שה טמר. נורברנו . 1ותו ויותר מנ1נית,פחות ופחותה1צא1ת ״יותר מכונית״— זאת אומרת שאתה מקבל יותר מן המכונית. ״פחות הוצאות״ זאת אומרת: חסכון משמעותי
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 21 | ך* שאלה האחת, הקובעת, לגבי פרו 1שת יהושע בן־צייון היא זו: האם היה האסיר זוכה לחנינה זו, באותן נסיבות עצמן, אילו היה שמו סעדיה אבוטבול, ואילו ׳נדון למאסר בעוון
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 22 | (המשך מעמוד )21 אם התעורר החוש ההומאני הצרוף כדיכו •מד מנחם כנין — ודא איכפת די אם הדכר בא כיגלל מיק רהו שד כן־ציון דווקא, והתעניינותו האישית־הפוליטית כמיקרה
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 23 | 1114 1114 הבל 1ח1 ך | ת ך 1ך ף 1ה | 1ך על רקע תמונות של אירועים ספורטאיים מכינוסי 111 11111 11 11 ^ 1111׳ המכביה, יושבים חברי הנשיאות של ״במה לבירורים מדיניים
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 24 | בעוד הארטילריה מניחה מסך כבד, יוצא הטור המשוריין של כוחות־׳הקרקע על הכביש היחידי אילו הצליחו הכוחות המוטסים לכבוש את גשר אדנהיים. ייתכן בי היו ניצלים חייהם של
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 25 | אחר לא היה מסוגל לבצע את המשימה הנדרשת. יעיל הכרחיות ״גן״ ,בניגוד למיבצעים אחרים, לא יהיו הדעות חלוקות. ד,יו, כאמור, שעירעת על עצם איינדהובן לנימיכן הוקצה
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 26 | ^ — גשראחדוחד מדי * (הימשך מעמוד )25 :אפיין ניהול הלחימה הבריטי — בבל הדרגים, אבל במידה גדלה והולכת, ככל שהדרג היה גמוך יותר — בזזששט׳ת ובז הירות יחסיות, מתוך
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 27 | במדינה מיפלגרת פענלדו בסדר. ברגע האחרון חילץ האב את סו הות׳ מההנאה בחדר המו זים חהסכגה חראשוגה מד7 ביתו ש 7בגין היתה ; 8התח 7ה חדשה הצעירים טזשן אי־הסרזות!
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 28 | בוכבוית לשכינה ראש־הממשלה לשעבר, * יצחק רבין, את אלה שעזבו את ישראל הקטנטונת ונסעו לנסות מזלם בניכר בשם ״נפולת של״.״ זכו /הוא לבטח ראה לנגד עיניו את דמותה של
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 29 | !1וני ר! בגיל 25 שנית כתר עם השחקן אריאל פורמן, שאיתו היא משחקת בהצגה החדשה כולם הם כולם שמבייס הבמאי יואל זילברג. החגיגית עם החוקית שלו.׳בי-ניתיים הוא שולח לה
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 30 | * ודל ! 6ך 11119171״ אמר אלתרמן לבתו בשירו ״סיום״. בתמונה: תרצה אתר עם השחקן מישה 1111 #111 י 1י׳ 1 אשרוב בתמונה מתוך ״העלמה יוליה״ שאותו תרגמה ושבו גילמה את
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 31 | ריחפה אל קיברה מוקדם כדרכה, ילדיה ובעלה היו בחדר- המגורים. מבעל הלך להכין קפה. הוא קרא לתרצה, אולם לא נענה• כשנכנס לחדר היה החלון פתוח. גופתה של יתרצה היתד.
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 32 | הקברן?וחמן (מין) נסש את אשתו(שמאל נדי לגור עם אהובת! הנשואה(למטה) ואשתו הגישו! את תביעת המזונות הגדולה ביותו שהוגשה אי־פעס במדינה זה למרות שהיתר, לו אפשרות
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 33 | המצב, אבל בדור שידעו ׳שמשהו לא בסדר. בכל פעם שהוא בא לביקור — ביקשו שיישאר. פעם אחת הבן אפילו נעל את הדלת !והסתיר את המפתח — ,כדי שאבא יישאר ולא יברח׳ .עזרא
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 34 | קץ הבת (המשך מעמוד )31 רון ונתן אלתרמן, קיבלו את הצעיר שנחשב אז כתיקוות התיאטרון העברי בזרועות פתוחות, תרצה ועודד נישאו זמן קצר אחרי שהכידו. הם רכשו דירת־גג
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 35 | שיחר טלזזיזיה האי שבעלהגבהרחב !חלומו של כל אדם הוא שעם פרישתו מתפקידו יתברר כי אין לו מחליף. חלום זד. מתגשם עתה אצל מנחל חטיבת החדשות בטלוויזיה, דן שילון.
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 36 | גשראחד יותר מדי* (המשך מעמוד )26 שנית, הצבא הגרמני הוא אשר היה — ולו בעקיפין — המכשיר שבכוחו כבש היטדר את אירופה ויכול היה לנהל את מעשיה רצח ההמוניים. הדבר
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 37 | אנו כבר בשנת תשל״ח ובנקיטפחות״ממשיך להעניק עד 5,760 לירות(לעומת 3,600ל״י בבנקים אחרים) ,בתוכנית החסכון הפופולרית מכולן ־״טפחות ח,/י כפליים,׳. 2,000 הלירות
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 38 | מד. ה פ קו ת-דגי פ לץ מציגי ם: ו־נ־ ם ג א 1ן 77 פ11 רבבה וטנגו•! רהיטי 17 בתכמת ידדד חדשה בלוויות תזמורת ולהקה קולית בניצוחו של עיבודי ם מוזי ק ליי ם * :צ ד
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 39 | ויות נווו נו ה ם הפרוע רענו חבו מושב שנחשד נ׳ חשו את מעדרי חבוי המושב וחסו אותם לפידסום ב העולס חיה רפו הריף הוא נפו וווי! ** ¥תי יריות החרידו את שלוות ה•
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 40 | קולנוע סרטים הבל עו מז דקן ימתרענן מעקב של חצות אינו שם מוצלח ביותר לסרט. הוא מזכיר יותר מדי מעקבים שנערכו לסירוגין בחושך, באפלה, בלילה, בערפל וכיוצא בזר .,אבל
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 41 | תמונה שלמה. אין ספק שבכך מעיד בבטון על השפעתו העקיפה, אולם הברורה מאד, של האיש שהפיק את הסרט, הלא הוא הבמאי רוברט אלטמן. אלטמן הוא איש המפורסם בציורה החופשית
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 42 | כפר הרי׳׳ד לצעירים בגיל וברוח! ימים עד ! 1״1רוקים״ בטיול אילת -שארם! מ חיי ס מ לי — 3 8 9 .ל ״ י, כולל מ.ע.מ. מועדי יציאה: ערב סוכות 30.9.77 ; 26.9.77 הדרכה
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 43 | /ל א לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא בריאות .מ וס סו עור ד ממרר .ואת ׳הטום הזד. יש להכין משמנת מתוקה דייה לתלוטץ, ללא טיפת יטעם ״המוץ״. !לוקחים
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 44 | בשדות פלשת קריאה נע־מה בכר יכה קלה ספטמבר השחור ת ומאס ווו אודי אבנרי 1 האריס ווו 1 בטסי 1ווו סטילטו הפירט הפילגש 1הרולד רנבינס הרולד רובינס הרולד רובינס הרולד
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 45 | המכנה המשותף ה תי א טר תי להרצל. קאפקא בדיסנילוד תיאטרון זה מסובב טרי סאותרן הוא סופר, מחזאי ודתסדי- טאי אמריקאי נודע בארצו. סאותרן אינו מפורסם מחוץ
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 46 | יודעים לספר שהוא הושפע מתורתו המיסטית של לאו־טסה ודיבר כנגד תורתו החברתית של קונפוציוס. כיום 2263 ,שנה אחרי מותו, ראתה אור מהדורה עיברית של מיבחר כתביו *
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 47 | לוחמת ׳נוספת, המתנובאת ב׳סיגנון יאתר, היתד. העי־תונאית־מחברת שולמית הר־אבן, ברשימתה ״סופר סתם, מהו >אומר״ שאותה פירסמה בעל המשמר מיום ,22.9.67 שם היא תימרנה את
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 48 | הורים לילדים נפגע מוח טנדו את כל רכושם נדי לממן טיפול לילדיהן ב״שימת נלאים״ שנטעה בליבותיהם תיסווה חדשה ך* ייחי מוכן למכור הכל ! לשלם / /י י כל סכום שבעולם,״
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 49 | לים כבר גרפו בארץ מיליוני 1לירות. לעזרתם של אנשי קבוצת פילדלפיד. באה הגברת טובה אדיב מקיבוץ גן־ שמואל, שהיא אם לילדה מפגרת. גם אמי הורוויץ, פסיכולוגית הממונה
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 50 | 365 ימים חופשיים בשנה טמפון או־בה, הטמפון הקטן הנוח והבטוח כיותר בעולם נותן לו הרגשה משוחררת וחפשית, 365 ימים בשנה. תוכלי ללבוש מכנסונים קצרים והדוקים, חצאית
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 51 | אני נהנה כפליים ס ם 116 חזצ סיגריות 1 1 6חווצ פ חו ת ניקוטץ־יותר טעם! טתס בחיות £לכת המים י 977״עור ביום שלישי 20.9.77ב״הינל־התובות״ בחדאביב ב־ 8.30 בערב בחסות
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 52 | להשתמש בטמפון, הכוונה. חשבת שזה יהיה מסובך לשים אותו בתנוחה הנכונה? אולי גם את חשבת שאין דרך פשוטה וטובה באמת? אם כך הרי שלא ניסית עדיין את טמפוני טמפקס. כל
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 53 | דוג מנ י ת בבו ץ ,אתם כוודאי זוכרים ׳את הדוגמנית דורין, האמריקאית !וחיננית ושעליה סיפרתי לבם ׳לפני !כמד. ושמועות וניטים !ונפלאות וסטר. !שטוב, לד, מארץ, סטה היא
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 54 | אלימוו!ילברמן, תלמידת תיכון מת־ א, זנתו השופטים מימין לשמאל: התכשיטנית רחל גרא, יז״ר התאחדות־בתי־המלון בטבריה ישראל קוגל, יוסף אייזן, בעל חוף־האילנות, משה
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 55 | זואו״נסיכת הכינרת* הגיקינים וביגדי־החוף !של גוסקס !ויפחת יותר בזכות תפשירי השיער ישל וולה, הוא סיפר יפי ׳הזיופה המאושרת בתואר מלכת המיס תזכה לטוס ליוון בכרטיס
העולם הזה - גליון 2089 - 15 בספטמבר 1977 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד