גליון 2090

העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 2 | עבד תקופה מסויימת במצודת־זאב. רקע זה, אגב, סייע רפות לאבנרי בהכ נת כתבת־הענק על מנחם בגין. הוא מכיר את הבסיס האידיאולוגי של התנועה ואת התפתחותה מנסיונו האישי.
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 3 | טנבים חעוניי 1 7 - 14411£1 טלויזיה 1״דת 14
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 4 | כהסכם־התעלה, ולחזק מדיד זו את ׳מעמדו של קארטר, בייחוד כלפי הציבור היהודי. על־ידי קבלת ׳המדינאי, פועל מנחם בגין על כן נגד האינטרסים של מדיניותו. סהר סוד׳ תוג 1
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 5 | גם שלישית ״שוקולד מנטה מסטיק-אומרת פו&וס דיר >׳>קנסזן העולם וזזה
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 6 | אל תצפה שכל בעיותיך תיפתרנה בנת־אחת. תן לאדם הקרוב המסייע לך, זמן מספיק כדי להצליח במשימתו. מצבך הכספי ישתפר׳ אך תאלץ לפקוח עין על שותפיך. אתה רואה את עצמך
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 7 | כספומט עולם הסחר של שרות, הבנק-לרשותך בשוה החדשה אלו נפלאות צופן לנו המחר? ההתפתחות המדהימה בענף האלקטרוניקה והמחשבים מאפשרת לבצע, בבר היום, דברים שנחשבו עד
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 8 | המראה הגבר חלוקי הבית והפיז׳מות של ^ £10 הם בגדי־אירוח מושלמים. לבחירתך מבתר דגמים, לכל טעם ולכל גיל, מכותנה, פוליאמיד או צמר. להשיג בכל חנויות ההלבשה
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 9 | שנה טובה איציק, טוב שבאת לבקר . יהיה לך מה לספר לחברת בניו-יורק החבריה בניו־יורק אולי שד לא שמעו על ״התוכנית הדולארית־ של .בנק ״טפחות׳־ .תוכנית זו נהנית מסיוע
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 החנינה. הכיצד י האם אפשר לפסול את ניסיונו *של אדם לבק שן לבקש מותר לכולם. אך לרבים צריך לסרב• שר־המישטרה לשעבר, שלמה הילל, ביקש ממנחם
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 11 | ור? 1 *8״*8*1 למי מאותתת החעשוו 1-או חת מאימרות־השפר גלויות־׳הלב ביותד ׳בד,ים־ סוריה נאמרה על־ידי פדאנסואה גיזו, מי ושהיה נעהיג ״האמצע המדוייק״ בימי ׳שילטונו
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 12 | נשיוצל מוכרת יותר טלויזיות ניידות מכל המתחרות יחד מס קנ ה: נשיונל הקני ה הסוכ ה כיותר. מן ה מסקנה שבכותרת אתה יכול להסיק מסקנ ה נוספת: כדאי גם לך לרכוש טלויזיה
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 13 | אבא אב ן ה וא ה מ 1ע 111ש ד ממשרת בא י ! רחבקיד ש גוי ר ישראל בוושינגטון- וב י נת י ים הוא גובה סכום של 35 ,)(00ד י בתוספת הוצאות ל כ יר ו 1רצאה ^ כא אכן חרא
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 14 | לאנשים הבבונים! 777 ״אלטלנה״ היתה נושאת מטוסים ותעודח־חבר של אצ״ ל שווה זהב 8ליועץ המישפסי של הכנסת, עורדהדין גד קיט־רון, יש עבודה קלה בימים !אלה. הפרי המערך
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 15 | אנשים 0מנהלי מיזשרדו בדי לבקש׳ ממנו עצה :״ביקשתי מאחד תעהבדים לערוך ספירתהמלאי, והוא סירוב! .מה עדשים ד׳ ״,מדברים בשקט,״ השיב לו •מילוני ,״אחרת ישמעו על כך
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 16 | ״סמ״לינג גיר יתמנה כיועץ ואשי הממשלה ללוחמה בפשע המאורגן בישיבתה השבועית אישרה המשלה את מינויו של מר ״סמיילינג גד״ לתפקיד יועץ ראש־הממשלה למילחמה כפשע המאורגן.
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 17 | טוב לבו קלטתי שני דברים — על חטאי !אני מודה המם! .בתחילה, כששיחרת את בן־ציזן, לא !נדלקה אצילי •מום נורה אדומה ואף פעמון אזעקה ׳לא צילצל. ידעתי שהבן־אדם חולה,
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 18 | הוא משותם שר נר האדונים־ 3ר זמן שהם נמצאים בשילטון ך • צלחתו המיסחרית של סיפרו של 1 1העיתונאי אריה אבנרי, המפולת, יש בה להעיד על צימאון הציבור הרחב לדעת יותר
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 19 | מבונה הבנק של קורנפלד האוברס דוולופ־מנט בנק, במקום אוברסיז דוודופמנט בנק. אוי למיססריים! אריה אבנרי מעז לומר בפרק השביעי כי פרשת הליידי דייוויס מתפרסמת בכיפ ת
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 20 | האנשים המצליחים ומרצפות אלוני!.. סביון. כפר שמריהו. הרצליה פתוח. רמת השרון. דניה בכרמל. גבעת המבחר ירושלים. אפקה. צהלה. שכון דן כל שנה תפגוש בנו יותר ויותר.
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 21 | במדינה העם ההגדרה הזרע שורע קציף נשיא המדינה מתאים את עצמו דסיכבון תחדש — וייתכן 3י ייבחר זתקופה נוספת בבירכתו של נשיא המדינה, הפרופסור אפריים קציר, לשנה
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 22 | אנע1י ב גי ! אשו החברה נמלט מברא שר אצייר שואר וז״ו רוטן האיש שמצץ את התז! !,חניבשן ..המרו וויו״ רשוינת א״נמן בני ה שנ מעט הבויח נשק הפו ״ארוף י־ רטווו ״פרטי״
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 23 | הבריטים עומדים לעזוב את הארץ, לא היה עוד בנו ח האיצ״׳ל לעצור את תנופתו. עמיחי ׳פאגל׳יין החל מתכנן אז את פעולות־הראווה ׳שהיתר. עתידה להאפיל על פיצוץ !מליון המלך
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 24 | אבן מקיר יזעק אוחד׳ רחמו על הנגב ׳פרשת החנינה שהוענקה ע״י נשיא ה־ימדיגה, ים המל,צת ׳שר־המישפטים מנחם מין לגונב מאות המיליונים, הבנקאי ל שעבר יהושע בן־ציון,
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 25 | נו חו תצה״ ר עז ה רנו צוי ם רנ בו ש מוצב חיוו בחזית ־ 1בן־ לי לה נו צו ה אוויות משבר במרחב וברחבי העולם הקרב על 11 ך* הסתערות החלה כשעות המוק- 1 1דמות של
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 26 | הקרב על חיאם (המשך מעמוד )25 הלבנון היא מצומצמת ובעלת. מטרות מוגבלות בילבד, וכי גם אם היא מסתייעת בידי ישראל, אינה אלא יוזמה של הכו חות הנוצריים במובלעת שבדרום
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 27 | הקיוקס החשפף טג חטה דין ^ מודיע האלמוני טילפן למערכות־העיתונים וגילה להן סוד :״משה דיין ערך בי ! 1קור־פתע בארץ, כדי לקבל טיפול דחוף בפרוסטטה.״ בציבור התהלכה
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 28 | אשתו של קולונל האס־אס הנאצי מסכות שמירה ]אצית חברי אירגון נוער ניאו־נאצי, במגפיים, שומרים על פתח ביתה של אנאליזה קאפלר בעיירה זלטאו שבסכסוניה התחתית, כדי למנוע
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 29 | יצר הצליחה להבריחו אחרי שהוברח מהכלא: קולונל האם־אם הרברט קאפלר, בן ה־ ,70 חולה סרטן ש רופאים הגדירו את תוחלת החיים שלו כקצרה מאד. ב־ 1944 הביא קאפלר לרציחתם
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 30 | אולפן גרג (בר־קמא) למאיר ועדה דורון קצרנות ברכות עברית ד/או אנגלית. לנישואיכם קורס חדש 5־10.10.77 הצלחה מובטחת: הרשמה : ת ״ א: וייצמן ,22 טל.254826 . חיפה : ה
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 31 | קאפנר. :האמת עזות, אנאליזה?׳ מילמל. לחצתי את זרועו כדי לעודדו, .תן בי אמון,׳ אמרתי. אבל הרברט לא יכול להתרגל לרעיון שבקרוב, החופש שעליו חלם במשך שנים כה רבות,
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 32 | ...ללא !אב הייתי היום נכה אמרה הלקוחה כתבה זו אינה מיועדת לאותם המחפשים לתפוס ״טרמפ של הנאה״ במכון מסג׳ מפוקפק כלשהו. כתבה זו נועדה להצ ביע על מכון בשם
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 33 | מכולת הכזבים הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת: ״קשקשת״ ,ת. ד , 136 .תל־אביב.
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 34 | כאן השורשים •שלי. מאז נולדה קרן, שהיא היזום בת , 11 אני אומרת לחיים שאני רוצה שהילדה יתגדל בארץ ותהיה ישראלית לבל דבר. ״לפני חצי שנה החלטנו באופן סופי שאנחנו
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 35 | ״ידידי האהוב גידעור !לעצמם קומזיצים ההיא, שר,יתזז כל־כך פופולארית בניו־״ורק, נמצאת פה בתל* :אביבי מחוץ לתמונה. ״סל הזמן ניחמנו אותה! ,ואמרנו לה שכשיתחילו
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 36 | שיחר טלוו׳וייה חן. שמח לאשכנזים חאש-סשגה סאחתן חיה חג, אשכנזי למופת. ולא סתם אשכנזי! ,אלא מיזרח־אירופאי למהדרין. הטלוויזיה, שנניקשר, להביא קצת יהזוות
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 37 | מוטי פרידמן בחופ ש מוטי פרקליט המדינה וחקירת לפני כשלוש שנים פירסם ״העולם הזו!״ ( )1924 את אחת השערוריות הגדולות במדינה. היתה זו החשיפה של הסדרי מס- ההכנסה של
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 38 | ב התחתנת מדווח הזמר הודם גאון ומער צ במ לה אתת או מסרב נ ם הם את ך * ואאינו צדעד במיצעדי הפיזמוגים | 1חדשים לבקרים, גם בתואר זמר תשגר. לא זכה, תהא, אינו !מייצג
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 39 | |״ 1 [ 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 9 1 ^ 11 יהורם גאון בחדר ההלבשה שלו בחברת | הפסנתרן דני גוטפריד (באמצע) המלווה אותו 1י| 11 ואמרגנו האישי דני פלץ. הידידות בין יהורם
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 40 | רומאן מפחיד 11111 עו ל ב ״ נוס בו נ ד 1 (המשך בעמוד )39 ת׳א־שפד /טשהיא ושטפה !ממרץ הריצפה /קראתי לי על הספה /לה זה מכלול לא היה איכפת ! /אני הדגוש תי קצת נחנק
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 41 | במז־׳ינה (המשך מעמוד )35 בפני מרית הישראלית״ .מבקרי־המוסיקה היש ראליים יצאו מעורם. כתב יזהר ירון בעל המשמר 31.3.77״בערב זה ישב הקהל והקשיב לביצוע גדול, בעל
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 42 | נחיתה פומבית מוסיקה למסיבות ספרו המשגע של דני סנדרסון המשוגע בבתים ואולמות כולל תקליטים, תאורה ומערכות סטריאו .״קנווד״ (״ספורי פוגי״ ,״צפוף באוזן״) אבן־גבירול
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 43 | לה שלו עם מל ברוקס בהמפיקים, את דבר מצחיק קרה לי בדרך אל הפורום, ואת תפקידו האוטומזוגראפי־כימעט ב־החזית (״שם בהשאלה״) של מרטין ריט, שם גילם שחקן שהוחרם בתקופת
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 44 | קולנוע ל תסתפק ׳סתם קסן יזש קסטן זיא אינה (המשך מעמוד )43 אבי בינתיים, גולת הפותרת בקא־ריירה שלה היא עדיין רחוב המטר. מה לעשות ו כדבריה :״אין היום, תפקידי נשים
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 45 | בחזרה מן הדת אהבה אסורה וז^•יי^וווווווו דאגתי כבר, שמא בעיקבות המהפך שהתחולל במדיגד, וה חזרה הכללית למוטב ובתשובה, הפכו גם כל הבעלים הבוגד ניים ׳נאמנים
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 46 | / 49״ד• ^ משורר מודרני ללא דפוס א 1טעות רפדשאו־ ב,.ה ב ימה״ דיי קנו ת מו ד רני ת £־ ה ח קיין ש אונ ס את השפההעיברית נחום גוטמן מותו הטראגי של יצחק דנציגר
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 47 | תאור / .כזאת חיה /עשו החמניות 3600 סכיב להוגת נפשן ונפרדו...״ דודו בחק אינו חושש להתמודד ׳במילים עם צורת שירה קשות. ונוקשות, כאופן העלול לעורר את קינאת הזבובים
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 48 | המצורעים כליכם עד קצה גבול האפשר משום שהאמינו במשיחיותו של האדם המורד״.״ אחרי שכאן מאמץ גורי בתרגיל־גורי משמעות חברתית הגותית בעלת השלכות מאלבר קאמי, הוא מבצע
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 49 | א 1ש ד 13י ת חפעסעשית • שידיד 31לעצת שידוכי זימיל *1 י״ג י ד •ד13111111 ד,ייג: ז דד,י-נ׳-.זיי;;•. 4יל^5* : בת זרג י* מיג *גזי 5אכזכייכ !׳,גל>** 811*5ז־יו ז
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 50 | קרב הכוסיות מה כבר יבול להיות משותף בין בן המישפחה הלוחמת׳ ח״ב חרות גאה וזקוף־ קומה כמו דכ שילנסקי ובין עיתונאי שמאלני, עוכר־ישראל ואוהד ׳אש״ף כמו אהרון ככר ז
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 51 | את חושבת שזה ״הראש״? יש טמפונים בעלי ראש מעוגל, זאת כדי להקל על החדרתם, בהיותם נוקשים קמעה. אכן, זהו צעד בכיוון הנכון, אך יש רק טמפון אחד שעשה את כל הדרך כדי
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 52 | מהבדלה 8!1ון ש״ ב -א או תךלקאפד קאפרי . -ניחוח עדין, קצף מרענן והרגשת ״חוצלארץ״ אמיתית. קאפרי -סבון האיכות החדש של עץ הזית המיוצר מחומרים טבעיים מעולים. נסי
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 53 | עסקים תענוגות אם אתם: בין. אלה ששרופים על מיצעד הפזמונים בטח שהשם מוטי פליישר צריך להגיד לכם משהיו. הקיבוצניק לשעבר הזית- ,מקיבוץ גבעת־השלושה ,׳שהיה דוהר על
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 54 | איזה גודל של טמפון הוא הנוח לף ביותר? דע מכון ארצי להכרות בהנהלה צעירה ודינמית טמפון או־ בה קטן משפתוו ולכן, קל ונוח לשאתו בארנק. טמפון. נ! 0 .נכנס לתור גופר
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 55 | זה היה : 1 1 1 בליון ״העולם הזה״ שיצא לאור השבוע לפני 25 שנים בדיוק, הציג את ״איש השנה תשי״ב״ (השני למניין ״העולם הזה״). כבחירה זו ממחישה מערכת השבועון את
העולם הזה - גליון 2090 - 21 בספטמבר 1977 - עמוד 56 | ט׳ תשרי תשל״ח21.9.77 , שגה 42 ;מחיר 9.00 :ל״י (בולל מ.ע.מ<. מפפר הזמרה חוה אהרוו׳ חזרה דאריו ־ והקלה בביורוקרטיה, ומכריזה;
חזרה לתחילת העמוד