גליון 2093

העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 2 | מרכזי ביום־ד,פתיחה הסיכוי להקמת מדי נה פלסטינית ולהשתתפות פלסטינית בתה ( ליך השלום. אלוף־המילואים הישראלי, הד״ר מתת יהו פלד, הדגיש כי הנוקשות הישראלית אינה
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 3 | חידושים גדולים במכשירים קט]ים - 160ז ס 0^-303 למבקשים א ת הטוב ביותר. - 470ז ס פרסום םתי 7ן /רפא 7טי ר
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 4 | במסקנות ועדת אשר, בכך שארליך, יושב־ראש תוועדה, נמצא בחוץ־ילארץ. עתה משחזר ארליך, הוא החלייט שלא להחליט, ועל ראש־המסשלה עצמו יהיה לקכוע האם ובאיזו מידה ואופן
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 5 | ניירות ערן. ״סופר־משי״ של״קודאק״ דרוש הדפסה על נייר ״סופר־ משי״ של״קודאק״ ללא תוספת במחיר נייר ערך לדורות. כך קוראים ב״קודאק״ לנייר ״סופר־משי״. ויש לכך סיבה
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 6 | השגוע ונזדקק לכל חוש הביקורת שלך. כדי שתדע לסנן את המסעירות הידיעות שתגענה אליך, ולהגיע לגרעין האמיתי. צפו־ייה לך הצלחה גדולה בעבודה, שתגדל בעתיד עוד יותר, א ם
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 7 | 700 חוווושו עלכל שני ח ד רי ם -חדר ש לי שי חינ ם!! ב מל אתח״י שנים לפ רץש קלי ם בת־ים מעניק לך ה מ רכז הבינלאומי ל שטיחים ־ שטיח ב ר מל -מ קי ר-ל קי ר חינם. על
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 כלחץ אמריקאי מטעמי נוחיות בלבד, כדי שאיש מהצדדים לא יואשם בבגידה בעיני בני עמו. אדיה וכברויט, תל־אביב שכיתת קונים היום יותר מתמיד, אינך
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 9 | זה חיה £113 031113 שהן ה 3 גיליון ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים בדיוק הביא תחת הכותרת ״23—1\/—46״ שיחזור־מצולם של צוות־המערכת להתקפת האירגון־הצכאי־הלאומי
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 10 | שרב : איכות מעולה ההנאה בכל מקום הניידת של שרפ היא טלויזיה מעולה אמינה ונוחה לתפעול. אפילו הילדינה יוכלו להפעילה בקלות ולהגות מתמונה חדה להפליא ומצליל ברור
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 11 | ה ו קונצרן ״נילית׳ המדינהדורשתהחזרתרכוש בקשיים כספיים אחד ההסכמים המוזרים ביותר בתולדות פרקליטות המדינה נחשף במהלך דיון בבית־המישפט המחוזי בירושלים לפני השופט
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )8 אינו חלק מהמאבק לשלום ממש כמו פירסום מאמרים הקוראים ממש לשלום ז אם ניתן היה למצוא מקום למאמרים כאלה ב־ 16 עמודי העיתון שלפני 25 שנה,
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 13 | הא יש שיטה בשיגעון הזה י 1 0 1 1 1ו 1 1י 111111ן ^ כל דומה למין ריקוד מטורף, חסד י 1הגיית. משה דיין וסיירוס ואנס, ג׳ימי ויאסר עראפאת, חאפז אל־אסד בגין,
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 14 | רוצים לנסוע ל ס־יוו־ ה מו ע צו רו? אפ שר להירש א צל ח״כ צ׳רלי ביטון לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. 8בראיון שהעניק ח״כ צ׳רלי ביטון לשבועון
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 15 | נ1ין, יתום תשואה, מקנר חנתיג אזזויק*׳ בגין :״הנהג לוקח אותי ל- תחנה המרכזית, ומשם אני נוסעת באוטובוס לתל־אביב. כך אני רגילה.״ 0באותה הזדמנות התלו ננה עליזה
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 16 | ד ב ריו ש ל אור אבנר בכנס לונדון באח 1האו״ב כשבוע שעבר דיווחתי על הסמינר הבינלאומי שנערך בלונדון, עד הנושא ״השלום והפלסטינים״ .כעמודים אדה מתפרסמים כמה מן
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 17 | בשינה שעברה ובראשית שנה זו, קיימנו מגעים גם עם ראש־ד,ממשלה ׳שלנו ועם ישרים של ממשלתו. סיפרנו ליצחק רבין על ׳תוכן שיחותינו. התווכחנו עיסו. ניסינו לשכנע אותו
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 18 | אף אחד לא יכול לתופף כמו אהרליה קמינסקי. חוץ מהסטריאו שלו. א ה רל׳ ה ק מינ ס קי יודע מ הו ביצוע מושלם. כ מי שנ מנה על צמרת נגני הגיאז והפופ,יודעאהרל׳ה כמה
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 19 | העיתונות הזוה טוענת בעקשנות: באתיופיה לוחמים מומחים ׳שואלייס לצד יועצים סובייטים, סובא* לובים ותימנים החזית הדרומית: אנשי נוחות־הגוילה השמאליים המנצחיס •
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 20 | יעילותו שר תכשיר השיער החוש שי/ט ־ 7איזה מוטדת עוד בספק מערבות ל ה רכב ה עצמית ו מ ערכו ת מו של מות ל עו ס קי ם ב מו סי ק ה התכ שיר החדש שפותח ע״י זוג נ טו רו
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 21 | 1ונובר ברעמי1,וואיש שד!גג רשיחווו •וווושע 1כן־ציון, גונה עדיך מ בקו המרינה ער כי הציע בצודה בסורה רזות רפקיד׳מס־ההכנסה־אחוי ששירטונות המס שנו רו מתנה שר עשרות
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 22 | חקירתו של אזרח (המשך מעמוד )21 לפני שאתאר את מימצאי מבקר־המדינה, חיסוב לדעת כי הכתבה ב־העולם הזה חשפה אז לראשונה כי בן־ עמי אישית וחברותיו היו ביעלי ס/ס 10
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 23 | אין סיכוחו צאה של ״כיבוש שטחים״ אלא של סירובם של הערבים להכיר בזכותנו כעם למולדתו. .4מסיבה זו רצוי להקפיד על תיקון סמאנטי נוסף. אין להשתמש במונח ״שט חים
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 24 | י שר אלים בחבש? (המשך מעמוד )19 מפירטת על מעירבותה של ישראל במיל־חמד. החבשית. ״יועצים צבאיים ישראליים אימנו את כוחות צבא אתיופיה החל מ שנת ,1975״ טען הקצין
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 25 | בכוונה כבלתי אפשרית. הם הסתובבו תחילה כזוג מודרני לכל דבר. אחרי חצי שנה נעתר אביו של גאזי לנישואי בנו וביקש את פאטמה מבני מישפחתה. גאזי החל לעבוד
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 26 | באוזני חאוייב (חסשך מעמוד ) 15 למילים, לרעיונות• ,לסמלים יכול ׳להיות מובן שונה לגמרי משני עברי המיתוס. מה שנראה לחמאמי כחזון יפה וחיובי, עלול להיראות לישראלים
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 27 | שהגיש חשבונות הוצאות בסדר גודל של 20 אלף לירות לחודש בתקופה שלאחר הבחירות. שני *שמות נוספים המוזכרים על ידי המשטרה הם של גדעון קוטלד, מי ׳שהיה עד לבחירות
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 28 | בגיל 43 מוסיפה דויג״ם בארד המאה — פלא ושמו בריג׳יט ביארדו. אחת לשנה, כשהיא חוגגת את יום- הולדתה, מסתערות עליה המצלמות בתאווה פראית לחפש את הקמטים, את המבט
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 29 | להוכיח כי לומן אין שליבוה עליה להישאר?״ ״בין 25ל־ 35 שנה,״ השיבה ב״ב. ״ולא יותר צעירה?״ הוסיף המראיין ושאל באי־אמון. ״לא !״ פסקה הבארדו החלטית ,״לבני 25 יש
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 30 | סתיו ש ד 66 במדינה י קורים, זה לא רק מפני שאין לה עדיין מה להסתיר ובמה להתבייש, אלא גם משום שהיא הפירסומת החיה הטובה ביותר למוצרי הגילגול השני שלה: יצירות
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 31 | ..אחו׳ הנר הוא חנו ההנהלה!״ אמו מננ״ר החנוה הסוננותית והווה לשפץ את דיות! של חסנ״ן נמחיו אפסי ני ט ה ך* אשר, מונה, לפני מיספר שנים, יוסף אלמוגי כיושב־ראש
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 32 | במשך 4שבושת ישבה עדית נאנק 7ששה בנל יום 1נאחר׳ הקלעים של הקיוקס, נדי דחיות את ח !,,ורצ״רס ה קיד ק ס הפרטי שד עדית ו11נ ^י^י<י !-8יי<י נ ^ו1וייי1ו*יו >!!ו ;
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 33 | הקור מושיט1את העיפרון ״ י? 5־״דג,?,,א בן שלוש שנים בילבד, וכבר מאומן בכל תרגילי הקירקם. מאמנו, וילו ניקוליני, הוא אחד מארבעת אחים קירקסנים. אהבתה הגדולה
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 34 | הקיר ק ם הפרט תעלודפיוסומת או הוראת בימוי? נוה שו ס סי סנו (המשך טעמוד )33 בינה ילבין הצורך להרוס יאו לפגוע בתוצ אות היצירה מטושטש למדי. הדייבורים ישל האנשים
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 35 | האיש שזכ ה עתה בחנינה מטעמים של ר ח מי ס -ה תנג ד למתן חנינת־רחמים ל הו רג אביו, ותבע להוציאו ל הו רג יאר\זם\ שפוט בן־ציון וי 6מעלה מעשרים שנה חלפו מאז אותו
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 36 | היריות אשר הפילו את שמואל כן־ציון כשדירחרהתרזות, אשר כקרית־משה ירושלים ופצעו את חתנו, גדעון ריינר, הוסיפו להסעיר את דעת־הקהל. אחדים ראו כזה רק פשע נוסה. אחרים
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 37 | ואגמור את החיים שיל בן־צוון! .טעיתי לירושלים לפי ההבטחה וניסיתי להתנקש בבן-ציון ע״י האקדח שדדה ברשותי(ע״י מוסד חינוך עוורים) ,אולם !כשלתי והחטאתי את !המטרה.
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 38 | $ 3 0ק> !07( 7חרוע7 ת צ פיו תלעברהס תיו והחורף הנ ד הנו הווו ! מחא! , סודר גדול מעל חותלות בילבו, לנועזות אפשר להסתובב עם חצאיות ארוסות, ובמשך.היום משתנים
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 39 | חובב ומיקצועית: דביר והדוגמנית ברעמי האם ממודיס תצ א המודה לפני שבועות ׳מספר נערך מיפגש־אופנד. נוסף ׳במלון רמאדה תחת משם מודים. רבים האנשים הקשורים לעולם
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 40 | שיחר ה ט לוויזי ה ה מי ס ח רי ת 5 :מו ע מ די טלוויזיה אין צורר מ כ רז עוד לפני המירכז -לתפקיד מנהל מח לקת החדשות בטלוויזיה כבר ברור לגמרי מר. יהיו ׳תוצאותיו.
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 41 | יו לי הבלירומי או ״היות שסומיאו מת ואין מה לחפש אותו,״ משלימה (,)1/93 החושבת את עצמה ליוליה, עם המציאות. היא מוכנה להסתפק גם בבחור נאה ונחמד, שרצוי שיהיה חיפאי
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 42 | קולנוע כמה פעמים נסית להסטר מהם־ ולא הצלחת?? כוכבים כי שרון עם רגד ״ ס א ^וסת אנחנו נחסל את הז׳ולוים! נ סי פעםאחתאתהדרךה מו ד רני תוהב טו ח ה להשמדתה דו קי ם
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 43 | להופיע מחוץ למישפחת אלטמן, אותה מישפחח מפורסמת ישל שחקנים המאמינים בבמאי בלב ונפש, ומוכנים להופיע תמיד בסרטיו אפילו ללא תמורה, ובתפקידים הקטנים ביותר. הרחבת
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 44 | קולנוע (המשך מעמוד )43 הולם בי בחזה, המוסיקה..הולמת בי בהזיה,״ הוא אומר למשמע. נגינתו פסנתרן עיוור .״מדוע הכל בא לי בך בקושי י מדוע איני יכול לנגן שאני נושם?״
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 45 | במדינה צהי־ל ¥ 1 1 *111 העול חוה 2093 הסו־ןהא די ם החובש רצה לקנות בשק״ם ובתגובה שפר הקצין את קרסולו והסד אותו 7גכה הפעל את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 46 | האמן הי שרא לי שהש פי עעל לי אוו ר דו ד ה־וינ צי ה מ שו ררשבא מן ה כ פו ר־ ה ל שוני ^ האם יפ סי ק זבולון המראת לי מו ד קו פ רני קו ס ו צי ארלסדאדו וי ןבב תי ־
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 47 | היטב מי אנו ומהי מטרת היותנו פאן הנחותיו של שר־החינוך הביאו את פרו פסור הרסגור, לנפץ את אגדת החינוך־ הדתי הטהור, וקביעה שמקור ושורש כל רע, מצוי במערכת החינוך
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 48 | אומר ולנטין פונט: בזכות מה מצדיק ׳המופת את עצמו? מצדיק הוא את עצמו בהעלותו מיגרעות אל התודעה ובספקו אימרת־כנף. על פי מופת שכזה אפשר ללמוד שאסור לו לאדם לעשות
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 49 | במדינה י קבעת מודעות יובע העיתונים במחירי המערכת (המשך מעמוד )45 בני־אדם ולא אל טירונים במחנה טירו נות׳״ מספר אצילי .״׳כך אביו אותך יותר טוב,׳ אמרתי לו. גם אם
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 50 | ההריון הנוגתהד ח תונ ה לא מ תו כננ ת נו, סוף סוף הם הגיעו למסקנה שזה כדאי, והם יעשו זאת בקרוב. הכוונה שלי הפעם לזמר גידי גדג ולחברתו מזה שבע שנים און־אנד־אוף,
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 51 | ש י > :1 1 1אווו ב חו דשהחס בון בסבךח 1חויחטבותווח 3ו ת : .1ה מו ד ה למדד עול ויודעו קוו־ם (האטרר באוקטובר ומהום ממדד סבטמבר) האמדה מלאם בבד לאחד 3טווים במו בן
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 52 | משהו חדש לאוהבים להיות יחד. דיאודורנט ״לה ולי״ בניחוח האהוב על שניכם. לאחד הרחצה בסבון ״לה ולי״ ־ תנו לגופכם את הדיאודורנט החדש .״לה ולי* ישמור על רעננות * ועל
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 53 | (עוד| ה תנ צ חו ת בפני עו״ד לוין בשבוע ישעבד חיכיתי על חטא וביקשתי סלוחה ומחילה מעו״ד אביתר לוין על שירבהב שמו בסיפור על מירי שומרון. בראה, שבקשה זו לא סיפקה
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 54 | ף י> תי אופנה רבים קמים ונופלים, אופנה משתנה חדשות לבקרים, ורק שמות 4בודדים זוכים להיחרט בג׳ונגל אכזרי זה כמי שעיצבו קו אופנה מיוחד־במינו, שכשרונם ומקוריותם
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 55 | הפעם בשימלה מדגם סבא וסבתא אלימור זילברמן, סנגית שניה של מלכת המים, ליד רותי שיטרית. סגנית ראשונה למלכת המים יפה כהן (מימין) ,בכניסה לבוטיק יחד עם רחלי חייימן,
העולם הזה - גליון 2093 - 12 באוקטובר 1977 - עמוד 56 | המה הבנייה
חזרה לתחילת העמוד