גליון 2094

העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 1 | 0 .*(0נ ל כולל מסמר
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 2 | החדשות הישראלי. חמערכת וחסינחלה ״חעדלם חזחח״ ,שבוסון ח: תל־אכיב, רחוב גורמן * ,3לפון 243386־ .03 תא־דואר 136 מטן מכרהי :״עולספרס״ י. מודפס כ״הדפום החדש״ בט״ם,
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 3 | חידושים גדולים במכשירים קטנים -160 קס׳ ססס־קס למבקשים א ת הטוב ביותר £זנ 3 ^ 8 0ד מ ״ -470 זס פרסום מ7ני 7ן/רם א
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 4 | תו גוו יזין ף ד ״ ש תוותרי ע ל שינו שי טתהבחירות המיכשול העיקרי בדרך להצטרפותה של ד״ש לקואליציה עשוי ליפול עם חידוש המשא־ומתן בין מנהיג ד״ש, הפרופסור ייגאל
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 5 | £88888* #88 888$ £8( *5 על מה מי קי ב ר קו בי ץ: ״כיל מ ס טי קסלד ״מסטיק עלית מלווה אותי לאורך כל הדרך״ אומר מיקי ברקוביץ שחזר מבלגיה, עם הנבחרת עטורת ההישגים
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 6 | אתה בטוח שאתה מסוגל לעמוד לבדך בלחץ: אין זו אלא אשלייה. אריה או שור עשוי לעזור לך — אבל אם תסרב להראות לו את המצב לאמיתו, זה אבוד. יום א׳ ו־ב׳ בתחילת השבוע,
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 7 | מסגרות גויה חודרות לשוק העולמי ״מ2£ו*1ס £0״ -מוסיקה במימד חדש גיוטון מציגה מכשיר חדיש ו מ הפכני לסטריאו טמנם ישל הופכי מוסיקה איכותית ,׳לעקוב אחר י0ל התפתחות
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 8 | מכתבים אץ ::פי! 8 אסור לבוא בטענות ל״גוש אמונים״. תגידו מה שתגידו, אבל הם הצליחוליצור סיגנון חדש בציבור, שדבק בכל בלי־התיקשורת. כל מעשיהם הבלתי חו־ .קיים
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 9 | מכתבים חוסנה בפרישה לפנסיה אחרי תקופת שירות מוגדרת. משמע ׳שם כומים אלה לא יופרו כהכנסה (הן לצרכי מס־הפנסח וחוקי מטבע־חוץ) עד להעברתם פיסית לידי מודעי. אין
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 10 | מה קורה ב תו ר אש״ף? פ׳ חומר ב הנ הגה 711 מ תנג ד דה? 71 דוע פועל עו־אפאת כפי שהוא פו עלי אילו לחצים מופעלים על הארגון מבחוץ ו מבפני ם? ^ אשר השיגו האמריקאים
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 11 | נסעו הביתה לאיזורי־חבחירה שלהם? אילו לחצים פנימיים פעלו עליהם? זה נכון לגבי כל ממשלה, בכל תקופה, וביכלל זה גם ממשלת מנחם בגין. למדיניות־הפנים יש השפעה מכרעת על
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 12 | אף אחד לא יכול לשיר כמו מיכל טל. חוץ מהסטריאו שלה. מיכל טל אוהבת מוסיקה טובה. קל לנחש זאת. קל גם לנחש שלגבי מיכל טל פירוש הדבר הנאה כפולה: כזמרת מצליחה בעלת
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 13 | חוד11 האיש המסובן ביחזר בממשלה הוא זבולון המר מי תקפ הנ ג די ח ך י סכנה החמורה כיותר העומדת י 1לפני מדעת ישראל אינה מיילחימה חדשה. האיש המסוכן ׳ביותר
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 14 | מה שאוכלים במיונו} הטלחיזיר בירושלים ואיך תתאפ שר ישיבה משזתפת עם אש״ ף בז נבה לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי • שהוא בינלאומי. חסיה מילוא בתו הנשואה של
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 15 | אנ שים ליצני תל״אביב טוענים כי מישרה הפנים ביקש את הרשימה כדי לחסוך לו מיפקד תושבים. עיתונאי־עמית פגש ב־ 1 מיזנון בית סוקולוב בעיתונאי הוותיק כרו;ים לכ דב לוין
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 16 | לפני איזה שבוע־ושבועיים פתחתי את העיתונים ובמשך איזה שבוע־שבויעיים מצאתי בהם כל מיני ידיעות כגון זאת שהופיעה בעמוד דיראישון: ראש הממשלה לבש פיג׳מה ולמחרת שוב
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 17 | פרר, נוסף 2ו 3לילו/ 1 גיג/ר סיד רתה^ /מי^ ס 76 אחוז תומכים בהחלטת הממשלה 68 אחוז סבורים כי הממשלה תצדק אם תשנה החלטתה רוב גדול של האובלוסיה הבוגרת 76.30/0 סכור
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 18 | לכל רו כ ש מ !ן ר רי תי ־י ר אן -ס קוו ההצלחה מ כ תו ת כ בי סהסימוסד ^ ד ־ מ 1נן ת ד ״ ר אן ההס כן מהלםטלו * , מ ק פי א ת די ר אן הסשונמ הנענו לשיא במכירות !
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 19 | • ח עונ ס ד ״ז ק י שר אל י שר אל כשהחלו ימי הביניים, ב״ 17 במאי׳ היה ישראל ישראלי׳ מאזוכיסט ידוע, עסוק באחד מתרגיליו המופלאים, שבהם שימש הוא עצמו מענה ומעונה —
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 20 | בתקופה בה אנו חיים הצטמצמו עד מאוד אפשרויות ההכרות ביו גברים ונשים. בני אדם מר בים להסתגר בחוגים מצומצמים שלהם, המושתתים רובם ככולם על מכנה משותף מקצועי, או
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 21 | אנשי חדות והמעדר מאשימים: ד ״ן ה כניס את המדינות למלכודת. או* אלה וגם אלו לא תבינומה 11יאוומלכודת חחונודח חאחיחיח * 6פתע מצא משה דיין את עצמו חשוף /בצריח. מנחם
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 22 | יי המלכוד ת האמיתית (המשך מעמוד )21 ביותר של מושלים קולוניאליים בארצות אחרות בימים עברו. אם יהיה נציג פלסטיני כז׳נכה, הוא יהיה נציג שד אש ״ף — כצורה זו או
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 23 | בגין, השיב :״׳לא יכול להיות דבר כזה. בשום אופן לא יכול להיות שהרופאים יגידו לבגיו לא להיות ראש־ממשלה.״ שר המיסחר, התעשייה ׳והתיירות יגאל והוחביץ סירב להציע את
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 24 | מ יש נחח ו ש 7וסו סיפור עדייו ת יו ישי ל־שנסק תובעת 11 מחם ה א יש שהפך אח ד בגין ו ה עני 3יו משני עור׳ ה גרד ום קנו ג ; 11ו ם הראשונים שר היישוב מדוע היה זינו
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 25 | יוסף ושרה אהרונסון, והפליגו בה למצ ריים׳ כדי לקבל במשל כמה שבועות שי עורים מעשיים באירגון פעולות־ריגול. בקאהיר פגשה ישחה: בסגן־האלוף האגדי לורנס ״איש־ערב״
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 26 | ה אי ששנרדףל מוו ת (המשך מעמוד )25 (האב פעל עם ;אהרון אדיתנסון בקהיר) רחצו אותו, הלבישוהו בגדים אחרים, האכילוהו והוליכוהו למחסן שבחצר. ׳שלושה ימים הסתתר במחסן!
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 27 | הח״ב לשעבר הנם קלינגהופר, אך זה קבע, כי יש לקבל את עמדת שיפמן. להפתעת הכל החליט דולצ׳ין להתעלם גם מהחלטתו של קלינגהופר. במהירות רבה חידש פסח גרופר את ההסכם שלו
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 28 | האם חוג נתנאל קרסויצקי את אשתו התשובה תלויה בעדויותיהן שר שתי 1 מתי שיקו־ה ד 1 \ 1¥1מספרת בתה היפה של הנרצחת .״ידעתי \ 1 1\ #18\ 1 1 111 1\>>11 שלאמא יש מאהב
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 29 | *ת המאהב שרה? ויוות -בתו וכלתו שניות מעטות אחרי שנורו היראות הקטלניות. סיפרה טלי כי נסעה עס חתנה נתנאל לירושלים !ולה וגס (!)מעה את היריות שנורו לעברה. *לוו.
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 30 | 5מ תי שי קרהתכלה * (המשך מעמוד )29 ספסל הנאשמים, אביה. כל זאת׳ לעומת תשומת־הלב שהקדיש אחיה לאביהם. אך כל הנוכחים בבית־המישפט הבחיני שהמפתח לפתרון הבעייה נמצא
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 31 | רכש טרקטור ,׳והעסיק אותו בעביודיות־עפר שוניות. למישפחת סולמי יש ייצוג מתמיד במועדון הכדורגל ישל קבוצת בגי-יהודה. האח הגידול יעקוב סולמי ( )28 הוא ימאי מזה 14
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 32 | ב תוככי אש״ף (המשך מעמוד )11 נכונותו להכיר בהחלטה 242 ובעקיפין בקיום ישראל) תמורת הזמנת אנשי אש״ף לדנבה. היתד, זאת התקדמות איטית, הדרגתית, אך מתמדת ועיקבית.
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 33 | ..אני אנטישמי הפוך!״ א מ יד מנהל -בנק בואש ־ פי נ ה, פוגרום הצדיק דתי שנועד לק״ם ״ 1תשבה מי ח ד מין על פי דרכו, בתור כותלי ביתו שלו. אני בעד שמירת חופש הביטוי
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 34 | פו ג רו םבראש ־ פינה (המשך מעמוד )33 המיקדש הוא המקום הסודי של אנשי הכת. איש אינו יודע את מיקומו, זר מעולם לא נכנס אליו. לשם הועברו שרידי כלי הקודש שניצלו
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 35 | כרקריטות הצבא נחוקת־השינום הגישה נתנאישום הצבאי אין סעיו האוסו מגע מיני ;גד שני ח״רים ושת ח״ד1ת החשודיס נ׳ ביצעו ](שחקי־אהבה ברביעייה ^ צינ הבצבא ארצוית־הבריית
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 36 | ווווו חוווחש1 על כל שני חדרים ־ חדר שלישי חינם!! במלאת ח״י שנים לפרץ שקלים בת־ים מעניק לך המרכז הבינלאומי לשטיחים ־ שטיח כרמל־מקיר־לקיר חינם. על כל רכישה של
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 37 | ר ; א סי רלקהבמחלת :ל יו תבהיותובכלא וו נגזר עליו ל הי ש אר כ לו א *: 7מרות מחלתובמשך שני נוספו ת, כ ש הו א תלוי בכל״יה המלא בו תי ת ף* עוד ימים ספורים יעמדו
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 38 | כ לי אהצ מו ד ה צ״פע ץ רה ל הרכב ה עונ תי ת תערוכת מתמדת עשה זאת בעצמו וחיטים להרכבה עצמית שולחן עגול מעץ אורן 4 +כסאות מגולפים 1335.ל״ימזנון מודולרי גובה
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 39 | ס כו עוגת גבינה גובה מטר הסיפור דלהלן ואופן הכנתו מוקדש באהבה ואחוות אמת לגזע המטורף אחר מורטים גבוהים מגבינה — כאלה שכל ביס מפוצץ בהם אלפי בועות אוויר.
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 40 | ף* ק אד תכתבו שאני יכול להוד ליף את ירון לונדון, כי אני לא יכול! למד,ו כי לדעתי אני לא מתאים להנחות תוכנית כמו עלי כותרת. אין לי אופי של מראיין, אני מאבד עניין
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 41 | שידור ט לוויזי ה צו קרמו רוצה דהיוח מנכ״ל מנוזל הטלוויזיה ארנון צוקדמן״סיפר באחרונה לידידיו כי הוא עומד להתחרות על תפקיד מנכ״ל רשות השידור, עם פרי שתו הקרובה —
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 42 | יחמם אותך בח 1רף נ שי ם הא שה של הנלתר ״׳אני בטוחה שהייתם ממלאים את האולם גם אילו הוצג ביו סרט יאחר. אפל איני חייבת ליהודיות שזיו הנאה גדולה ליראות אולם מלא
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 43 | ׳בהחלט לראות את עצמה כ ״א שח של מחר״ ,המקדימה את דוהה. כשהיא החלה לעסוק בביטוי סרטים ׳נחשב הדבר עדיין תופעה חריגה. סירסה העלילתי הראשון, קליאו מ־ 5עד ,7היה כבר
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 44 | קולנוע הפעל את דימיונו ונסה למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר תסביר מה אתה רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ,קשקשת* ,ת. ד ,136 .תל־אביב. בין
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 45 | ו הבי ר ה התע שייה ה אווירי ת כמי שרד נ סי עו ת תביעה למתן פיצוי על חפרת חוזה נגד ראשי התעשיה־האווירית הגיש אליהו בן שמואל, מי שהיה ראש האופוזיציה
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 46 | כמה פאראזיטים מועסקים בתיאטרונים המסובסדים? ^ הצייר המבקש בי יקפצו על עבודותיו ^ המו״דשורר המנציח את עצמו }$ר הצביעו תוהפח דנו ת של מ עני קי ״ פרס נובל״ אמנות
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 47 | בידי קלגסיו של פראנקו במהלך מלח־מת־האזרחים, בשנת .1936 הענקת פרס נובל למשורר ספרדי, חברו של לורקה 41 ,שנים לאחר הירצחו, מעידה על הלך המחשבה המכתיב את 1הענקת
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 48 | סילסולים מיזרחיים. אבל חלק מהמלחינים האלה המירו את דתם במחציול שנות ה־60׳ ,והתחילו לייבא תחת שמם טכניקות חדשות של מוסיקה. את השפה המוסיקאלית של כריסטוף
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 49 | במדינה (המשך מעמוד )37 את מנוחתו של אותו בעל אולם עד שהחליט לגשת אל קרובי בני הזוג ולתבוע את כספו. הוא אף איים שאם לא יקבל את יתרת החוב מיד יורה למלצרים להפסיק
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 50 | 011111117 ( 4 / 7 ( 0 7 0 7 | ה צל ח ה 311 היו כבר חכמים גדולים סמני שאמרו כי אין דבר מצליח יותר מאשר ההצלחה. ומי מאי תנו לא אוהב לשמוע על סיפורי הצלחה? ובכן,
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 51 | מלכת המים נהנית כפליים ע ם וזוצ עכשיו, אחרי כל רגעי המתח וההתרגשות, מגיע תור הברכות, המתנות וההנאות... וזהו הרגע שלו!וחצ• עכשיו אפשר להנות מהרגשת הנצחון־ ומן
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 52 | את חושבת שזה ״הראש״? יש טמפונים בעלי ראש מעוגל, זאת כדי להקל על החדרתם, בהיותם נוקשים קמעה. אכן, זהו צעד בכיוון הנכון,אך יש רק טמפון אחד שעשה את כל הדרך כדי
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 53 | המוחנופן המצייר אכי פא רץ הוא דמות ידועה בחוגי המוסיקאים בעולם. הוא המתופף הקבוע של ארים סאן מזה זמן רב, ובכל פעם שהוא מגיע ארצה לסיבוב הופעות, יש לו הצלחה
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 54 | אוצר הסליס עול האמריקאי ההחסנע מבוסס על 900 משפטים סודיים גס אתה מדע אוגלית סהר,בקלות ובבטחון בעויסת 111011511900 השיטה המדעית הסובה וה1ן לה בעולס בית הספר
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 55 | זה היה 00111:1גוה שהיה כליון ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים כדיוק, הביא כתבה מפורטת, המתארת את מאסת של דוב שילנסקי, שהואשם כנסיון לפוצץ את מישרד־החוץ,
העולם הזה - גליון 2094 - 19 באוקטובר 1977 - עמוד 56 | ד, מ די ר יד 9.10.77 ,ג ! 0.00ל״י (כולל
חזרה לתחילת העמוד