גליון 2096

העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 2 | הספר הביקורתי שכתב. במודעות־הפירסומת האמריקאיית לסינד רו ישל סבלה התפרסמה מה שאמורה להיות מובאה מכתבת העולם הזה על סבלה. נאמד סד, כאילו טען העולם הזה כי ״׳סבלה
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 3 | פרסום מדך
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 4 | מהכנסת את הסרת חסינותו של פלאטו, מתגבש בקרב חברי ועדת הכנסת רוב של מתנגדים להסרת החסינות, במקרה שהיועץ־המישפסי יבקש זאת. יוגדלו משכורותיהם בהשוואה לבעלי דרגות
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 6 | כסף ז ה דבר רציני מאד, ואת זה אפילו א ת יודעת. אלא מהז אינך יודעת ליישם א ת המישפט הזה בחייך. מגיפת חביזבוז שפקדה אותך ב א חרונה, תביא, בסופו־של־דבר, לתוצאו ת
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 7 | אף אחד לא יכול לשיר כמו מיכל טל. חוץ מהטטריאו שלוז. מיכל טל אוהבת מוסיקה טובה. קל לנחש זאת. קל גם לנחש שלגבי מיכל טל פירוש הדבר הנאה כפולה: כזמרת מצליחה בעלת
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 8 | מכתבים בגץ ואחרון פדו 05 במאמרו של מר אורי אבניי( ,העולם הזה .)2088 המוקדש לדרך חייו של ראש הממשלה מר מנחם ׳בגין, יש אי־דייוקים עובדתיים ׳ועיוותים אחרים. גלוי
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 9 | 1ה היה 031119 הז ה שהיה גיליון ״העולם הזה׳׳ שיצא לאוי לפני 25 שנים בדיוק, הקדיש כתכת־דו״ח תחת הכותרת ״האמריקאים״ שהלכו השפוע לפני 25 שנים לקלפי, וכחרו כגנרל (
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 10 | אפריק ה: תעלת ה מי םהמ תו קי ם ליד אי סמע אילי ה הפרשן הצבאי של ..העולם הזה ממשיך בניתוח השאלה: למה לא הופנתה המיתקפה נגד הארמיה השניה-ומשרטט תוכנית אלטרנטיבית
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 11 | גרידא, יש לחפש בעוברה, שצמרת צד,״ל לא ידעה ולא הבינה לאשורו, מה באמת קרה ב־ 8בחודש, ובמיקרים אחרים. נראה כי כך גבה בתודעת הפיקוד הגמד— . בעיקר מפקדת הזית הדרום
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 12 | בדיקת תצדוכת דלק בדיקת כיוון והצתה הרכבת חלפים כנדרש י 975-י מגור — חברת שרו תי דרך הג דו להוהפ עי ל ה ביו ת ר. שנב חר ה שלוש שנים ב ר צי פו ת, כחברהה טו ב ה
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 13 | אין מ 1וסמפילוגד׳׳ ש. ומההלאה? ^ מנון רובינשטיין עבר את המיבוזן העליון שפו־ליטיקאי ישראלי יכול לעמוד בו. זז היתה שעתו היפה. הוא היה יכול בנקל להיות עתה שר
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 14 | אזו מיבתב־הברבה הראשון לשמואל תמיר. על לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. התמנותו כשריהמישפטים. כתב שמואל פלאטוישרו! 8לפני שנכנס שר־האוצר
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 15 | אנשים גרב בפונדק מוצא, שבכניסה לירושלים. אלא שתושבי מוצא מתנגדים לכך בכל תוקף והנושא הגיע לערכאות. בינתיים החליפו יהורם ואשתו הצעירה אורנה דירה. הם עברו מדי-
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 16 | מי מייצא? מי מקבל שילומים? ל מי יש דוד ב א מריקה? ומי אכל אותה? לאט לאט, יכי אני די אטום, אבי מתחיל להבין שסער חברתי אצלנו זה כמו מזג אוויר אצל האנגלים. ״!מזג
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 17 | מ׳ מייצג את מי מייצג את מיי יכול מאד להיות שלמרות הפיתות ולמרות העלאת מס-ערך־מוסף ׳ולמרות הקיצוץ בסובסידיות, בכל זאת נאלץ ללכת לוועידת ז׳נווה, שאנו כה רוצים בה
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 18 | מבצע תדיראו שי א ב כל א חד זנכה ב הנ ח ה עול 5096 ממחיר ה טי ס ה ת״א־אילת־ת״א לאירופה טי ס ה ונופ ש ב אי ל ת לכד ד1בעו מקרר תדידאן -סקור ההצלחה הבונות בביסה
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 19 | ביתיהמישפט העילי!! הרשיע רואה־ח שסן שהעלים מידע מבעלי־מניות פסק־דין עקרוני חשוב נתן בית־׳המישפט העליון לפני זמן, ובו הרשיע א ת רואה־החשבון איטר הוברמן ממישרד
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 20 | מ דו ע הו פתע רנ ב רי ח בכל בו טלך כ׳ עם עובדות קשה להתחכח. ועתה הבה נבדוק את העובדות לאשורן: ״רב זרועות׳ מספק ללקוחותיו מנעול בטחון עם צילינדר מתוחכם ללא
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 21 | להמוני השכירים לא צולת הממון במדינה, פיר וש במד ינה, פירוש המהפך של ש ו שימחה ארליך האוצר(מימי!) הוא: המהפו ( משמאל ) הוא: התעשרות נוספת, פי חו ת מוסווה, לגי
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 22 | תינחן הסחת? סוב הנהנו, ניקו שימחה אודיו במס׳בזדקוקט״ר שד תשגויוות האוסטרית, השתעע ^ מילחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים,״ אמר הגנרל הגרמני. 1 1 / /על
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 23 | במדינה העם ה ת תז־ חהתמ1מש!ה הכוכבים ניבאו מראש את המהפך הכלכלי שהתחולל השבוע בשיחה, בגרמנית פחה, עס הנספחת ברברה מאופר נועד להביא להגברת הייצוא ,׳להקטנת
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 24 | יצחק שואל סוקר תקדים השסע: שגעון הדיסקו במדינה מדיניות מ מרזמה? משח דיין המציא שוב שעיר־לעזאזל, מדי לחפות?;? מחד 7חדש שלו נראה לי שמכל תקליטי הדיסקו המציפים את
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 25 | ההגבלות, לא מסירים אותן. עושים ד,כל כדי להבטיח חלוקה צודקת של ההכנסה להגברת הסולידריות של העם.״ כך פתח את דבריו דויד פינם, ראש החוג לכלכלה באוניברסיטת תל-אביב.
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )25 שהביקוש האמיתי שלא הגיע לבורסה היזו כפול לפחות. במשך שבוע ימים היה ביקוש למניות אלו בסכום של 30 עד 60 מיליון לירות ליום. חלק מכסף זה בא
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 27 | סנסויס הרוויחו מיליוני מהידיעה המוקדמת -נוסך ער המיליארדים שהרוויחו ספסרים א תו׳ שבוצע המה פו הדריו את הסוו? ך* עובדות הן חד־משמעיות: כמשך כל הימים 1 1שקדמו
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 28 | עמוס קדברה מדגים לפני האורחים שנכחו במקום כיצד אשתו, נורית, קושרת אותו בשלשלות עם מנעולים, כשידיו מאחרי גבו. נורית, הנמצאת בחודשי הריון מתקדמים, היתה שלווה
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 29 | עמוס קדברה, הנחשב אחד הקוסמים הטובים ביותר בארץ, מנסה לבצע את הקסם הידוע של הודיני הגדול: להיות כבול בתוך תיבה 1סגורה מתחת למים, ולהצליח להשתחרר ממנה חי.
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 30 | הוד ב קי ס ר׳ ה הכדורסלן הענק (המשך מעמוד )29 עמוס קדברה, אשתו הצעירה גורית, ש היא בחודשי הריון מתקדמים ואחותו, חסר לנצר, היו המארחים באירוע הבינלאומי. המטרה
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 31 | שצורך לקבוצת הכ ד ורסל של הפועל הצדיק את התיקוות שתלו בקומתו ען הד,צלחה .׳אני אימי כזר״״ מהופעותיו לפני ארבע שינים סהפועל תל־׳אביב זוכרים אותו כצימוזוני. אהוד
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 32 | כתבה שנייה ע ל ה מ תר ח ש סני שטרת נחו שלמה וויו, גנחו מישטות צפת ,״חקו נעיחבות תלונות של אזוחים ושומוים ער התעללות והוללות ^ ל מישרד המפקח הכללי של מישי טרת
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 33 | הקידמית של המכונית, וברח. פקד רויף ורס״ר בדתיים יצאו מן המועדון במהירות ותפסו את אחד הבחורים שעבר במקום, בדורה חדד. הם לקחו אותו לתחנת ד,מיש- טרה כחשוד ושם,
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 34 | — איש 111׳ ,איש ע שיר (המשך מעמוד )23 אותו הדבר נבון לגבי ההון השחור של הישראלים בחו״ל. אין שום סיבה שהון זה יחזור -עתה ארצה. לכל היותר ינצלו כמה ספסרים את
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 35 | במדינה (המשך מעמוד )27 הצליחו להתגבר עליו. הוא נכבל באזיקים׳ והחייל הפצוע הובל לבית־החולים במצב קשה. עד לאותו יום הרה־אסון היה יוסי גרינ ברג ( )40 סוחר־רהיטים
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 36 | במדינת לו •שזה, בערך, מה -שיק-ורר, לבחור •שיוצא עם ותשקה. הוא הוזהר שאם יעז להמשיך להתראות איחה, ירצחו אותו נפש. כאשר חילף זמן והאמרגן החל דואג, יצא לחפש את
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 37 | חוקרי המישטרה, במיקרה זה, לקבל את גירסת הפועל הערבי ושיחררו אותו כעבור יומיים מן המעצר שבו היה נתון. מה שעורר את חשדם של החוקרים בפרשה היה העובדה שרופא לא היה
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 38 | ״ אבירי ־ לבפ, משופרי׳ 565 (המשך מעמוד )12 לוח־הזמנים הריאלי) ללא כל !הפרעה, במרחב ׳שבין אבו־צוויר לפאיד. הסיבוי־לכאורה -היחידי למנוע ניתוק ארמיה 2מעורפה, טמון
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 39 | ה 1X1(11 כך כונה שריף שאנטי, סוחר־הקרקעות הערבי האמיד, שנרצח בחודש ינואר 1965 בתל־אביב, על ״ .4 11111 רקע עיסקות של העברת קרקעות שהיו שייכות לוואקף המוסלמי
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 40 | טווח ׳שואדי מקווי נחזוום תמנעורים : קו ד קו ד - 4001 צי לינ דרמ תו חכם המונע בלאפש רו ת פ רי צ ה ליביזו לנוכח גל הפריצות המתוחכמות לבתים פרטיים, פיתחה לאחרונה
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 41 | ל א לגבר•! ל א לגבר•! ל * לגבר•! ל א לגברים! ל א ב>שול>ם מקרוני רומוי הגשם החורפי תביא לי את טעם ר.מק־מנים. ואם מקרוני — אז רק בנוסח מ מגי. אלא מה. ביום חורף
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 42 | קולנוע ילדה ב מ צוק ה אודרי רוז (אורלי, תל־אביב, ארצות־הברית) — רב־המכר של פראנק דה״פליטה (שעליו מ גו ס ס הסר ט) ,מספר שנישמתה של ילדה בשם אודרי רוז, הנשרפת
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 43 | וצ׳רלס ברונסון (שזינק משם לתהילה הגדולה שלו ככוכב) ,ומייד לאחר־מכן נישאה לבמאי של סירטה הבא, ז׳אן־ פרנסואה אדם (הם התגרשו בינתיים, ובתם המשותפת חיה עם אמה).
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 44 | 2וומ 1ע יש חדש בהגרלת הלוסו של מפעל הפיס . בתכנית החדשה, החל מהשבוע,יהיו בין היתר: פרס ראשון מינימאלי ־ 750 אלף לירות . הצסברות בלתי מוגבלת של הפרס הראשון.
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 45 | במדינה ם יש פ ט דנשבץ דנוו לסומה ה צג ת־ ה קו לנז עהאח רונ ה בנ 150 77 זירות ישב !החשוד 60 יום במעצר כשיצא ג׳ורג׳ אטיאס לראות הצגת קולנוע בדרייב־אין, לא יכל
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 46 | טראגי־ קומדיה של קיש!! משנות ה־ 50 הופכת בסוף תיאטרון פחיצ׳קין חוזר לפני 24 שנים בדיוק העלה תיאטרון הבימה טראגי־קומדיה בשם שמו הולך לפניו, פרי-עטו של מחבר
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 47 | מולדת ולעם, תוך שהם מזריקים חיים מדומים והזיות כוזבות, ותועים במבוכי- מילים שלא הוכשרו כלל לפסיעות השירה של המאה ה־ .20 יחד עם זאת, התרבויות שבהן חיים ויוצרים
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 48 | גליונות הנייר לא היו רפים. פיום השני ל ח קיר ה הופהר לי פי ה מדוגר יותר במצור מאשר פ חקיר ה. הוא שב וחזר על התנגדותי הראשונית, כך שבעצם לא נותר לנו הרבה מה
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 49 | __ שידור רדיו החלטה בענ״־ןעל -כו תו ־ו ו לאן נ על הנ הג ץ׳ ישיבת מועצת ד״ש שבד. עמדה ליפול 1 ההכרעה אם להצטרף לקואליציה או לאו, :היתד, אמורה מראש להיות ישיבה
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 50 | א שוז 0 1 1 המבלי בעוד ההימורים החלטתי להביא לבם סיפור על ישראלים המבלים בעולם הגדיל, כל אלה ׳שתמיד בוכים פה בארץ שאין להם, וכמה שקשה להם, פורקים כל עול כשהם
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 51 | מלכת המים נהנית כפליים עם עכשיו, אחרי כל רגעי המתח וההתרגשות, מגיע תור הברכות, המתנות וההנאות... וזהו הרגע שלו!וחצ• עכשיו אפשר להנות מהרגשת הנצחון־ ומן
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 52 | דור חדש בארץ י מוסף־מיוחד ״ מאיר — מכונו ת תפירה״ ממד חדש בעיצוב ה אופנ ה. נמשך ב...1842... חידוש בענף מ בונו ת־ ה ת פי ר ה ו1850... ו1865... שלום ! שמי רונית
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 53 | רומן בהמ שכים זד, בדיוק מד, שקורה לאסתר עו פ רים ׳ולחברה ׳מזה זמן רב רוני גרגר. ככל שידענו עד לשובה שיל אסתר מגר־מניה, הרומן ביניהם נגמר לפני צאתה את הארץ בפעם
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 54 | דגם של בניין יוקרתי בשכונת אברמוביץ בראשון״לציון, דירות קוטג׳ ( 3מיפלסים) משותף יהיו ה מילה האחרונה ב תרבו ת הדיור בראשון־לציון. מלכת בבניין המים תלי ביינר
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 55 | תלי ביינר וסגני ת ה יפה כהן כ או ר חו ת חברת הבנייה של אבר ה ם גמדי, סיירו בבניינים, ניצלו אתה הור מנו ת וגלשו מ א חד מ מי ת קני ה מי שחקי ם דמוי פיל. יפה כהן
העולם הזה - גליון 2096 - 2 בנובמבר 1977 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד