גליון 2097

העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 2 | הארון היה עטוף שחורים ומקושט שרשרת עלי גפן מוזהבים. מעל לארון התנשאה כיפה תכולה ענקית, שסרטים שחורים שזו רים בה, תלויה בשרשרות מתכת שהיו קשורות לארבעה עמודים
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 3 | ג די גי ס ס -ס׳י ״5 .נדוגיח^ססס״״^5 !,אז מיי׳ ,כי>נ1ר זו״? 00*?#0ע ^ ן ץ^00 | 1י £י5׳ פד 117ם מ /י ני ^ /ו פ אי
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 4 | ב מסי תוגונזיף קציני שפר שו חוזרי ם ד חי ל תז אוזי ר עם פרישתו של מפקד חיל־האוויר, האלוף בנימין פלד, מתפקידו, עומדים לחזור לשורות החיל קצינים רכים שפרשו
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 5 | \{יייו .ייי ! העולם הזה
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 6 | כדאי לך להגביר את שיתוף הפעולה בינך לביו שותפיך. בשורות טובות יגיעו אליך באמצעות אנשים זרים. בעיות שנראו לך כמ- חמולות יצופו ויעלו מרחש. תצטרך לתת את דעתך
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 7 | אכף 3״ בכי רי בי תכטגה, הצמדה, משתחררת מצהיל, ורמי כבר ה ח חיי ב... תהיה לוו תתווה בקרוב. ותהיה לנו דירה. מבנק דיסקונט קבלנו היום 60 אלף לירות הלוואה, ללא
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 שנייד. במיבצע גן השוק. קריאת סיפרו של רייאן וראיית הסרט על חמיבצע רק חיזקו את דעתי שפל הערותיו של עטי־דרור כנדון היו נכונות. איני מפיר את
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 9 | וה היה ו שוג חו ה שהיה /ס ע 25 ניליון ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים בדיוק, הניע׳ לקוראיו ״דו״ח־מייוחד״ תחת הכותרת ״מילחנות־העולם נדהתה - השלום הקר התחיל״
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 10 | מכתבים התל היפה 11111(11 ז*ו 0י=)1 •ותר־ אי כו ת ^ 1־ 1׳ ^ 1תדעצמה י 1תדצלילי ( 5חסנן - 1165ץ €ח 0סן €׳וז) פחות עיוותי ( ח-*10ו 310ו ם) ממטו נקטתם את עמדת
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 11 | בגין מויחמד סיד־אחמד הוא אחד מהוגי־יהדיעיות החשובים ביותיר בעיחלם !הערבי. אחרי מילחמת יום־הכייפורים פירסם ספר •שבו דגל בכריתת שלום עם ישראל• ,ותיאר את השינויים
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 12 | י בין בגין והסע1ד* (המשך מעמ1ד )11 כחילופים מוסכמים לאחר מו״מ בין דרישתה של ישראל לשלום ולביטחון לבין דרישת הערבים לפינוי השטחים שנכבשו ב״ 1967 ולהגדרה״עצמית
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 13 | ך* דאי להביט ארוכות בתצלום זה. ^ הוא אומר הרבה. הוא מראה את דב בן־מאיר, מזכיר מועצת פועלי תל אביב, נואם לפני רבבות העובדים שבאו להפגין בכיכר מלכי־ישר־אל בתל
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 14 | עשבי לבוץ. קרמבו למפגינים. לאנשים הנבונים! 7 7 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. תרומה לשיף. חנוביה למכבים. לבן לאבינרי סירובו של מנחם בגין לדאוג לבריאותו עדיין
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 15 | ״מה ש^זעיגים דעתם מסרבת עדיהם״ * ״ ב ו 1וםמק 1ב ת זוצדקהי * מעמד מיוחד ומשגשג של לקקנים א 1111 יבו מישפחה !המתנשא לגובה ישל 195ס״מ. ייום אחד נטל פינייה את
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 16 | מפה ומשם ־־,עו פכ! וכ־ נ ט בעולם הפקיד המת מיד הפקיד חזרתה א־סטיפו מסאן־פאולו שבבראזיל הוכיח׳ כי גס בספקולציה ההתמדה משתלמת. א־סטפו אגר במשך 40 שנות עבודתו
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 17 | גליון 1856 ב״ח חשוון תשל״ח נובמבר 1977 לעשיית־רווחים ה 3מן פכ!ווכנפ1 שלום ידדים, כל ילד נבון, שקרא א ת מדורנו במשך כל שנות קיומו, זכה עתה, עם הנ הג ת המדיניות
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 18 | חמשיו לווץ קדמה ! היו ם ת קנו זתו נסך ב ״ סנ חו ת נפדים ״ : מענק מייד עד -י 16־ 5,760 רחת! בנק ט פ חו תממ שי ך לרוץ ק די מ ה, ונו תן ל חו ס כיו ה ט בו תמפ לי
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 19 | אתה ו החנינה ה צ פוי ה מי הוורה לוזחזיד ה פי קדון בשקט־בשקט החזיר מישרד-המיסחר- והתעשייה לחברת הסרטים ״האחים וורנר״ את !הפיקדון שהפקידה בשעתו כהתחייבות שתפיק
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 20 | משרדי בנק לאומי עומדים לרשותך בארץ ובשלוחות בניו יורק,שיקגו,לוס אנגילס,פריס,לונדון,ציריהדנבה ובשאר המרכזיים הפיננסיים בעולם,סה״כ 36 משרדים ברחבי תבל. לתושבי
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 21 | במדינה ׳ העם ום־הולדדו לכלב בעיצומן של הפגנות־ המחאה נגד המהפף הפ?כ 7י נעדבה חכינה בלבית כירושלים בכיכרות הערים הפגינו פועלים זועמים נגד המהפך הכלכלי שאיים
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 22 | במדינה (החשך מעמוד )21 ולהחלטתה הנחושה של התנועה שלא לוותר גם על שטחים חשובים אלה. אנשי התנועה למען ארץ־ישראל השל מה, נכשלו אומנם בניסיונם לגרור את ראש הממשלה
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 23 | שכרם של בל אלה יקטן למעשה. כוח הקנייה שלהם יצטמצם ב־ ס 607 בשנה ה קרובה. האם מעלה מישהו על דעתו כי הם ישלימו עם כך, בעיקר כאשר הכנסת כל בעלי ההון והנכסים תגדל
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 24 | ״ז׳קלץ לגביר״ -לבוטיק ביורדי הסירה יש מה להציע בוטיק ״ניו לוק״ ביורדי הסירה שינה שמו ומינו כיום הינו ״בוטיק ז׳קליך לגבר האופנתי הסהסבים את הדוגמנית בוטיק־אית,
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 25 | במדינה (המשך מעמוד )22 תוני העולם, נשנתה ידיעה אחת בעקש נות: הפצצה הדרום־אפריקאית היא, בע צם, פצצה ישראלית, וקיים שיתוף־פעולה גרעיני הדוק בין שתי המדינות. אי
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 26 | צעקות נגד הנשיא בעוד אפריים קציר נושא את דברי־הברנה שלו מעל הדוכן, מתחת לרגליהן של 28 המדינות אשר נציגיהן יושבים על הבמה, משסעיס אנשי הליכוד את דבריו בקריאות
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 27 | אודו הביתה! בידי המוסדות והממשלה (ראה הנדון) .לה :״ב—גין ! ב—גין ! ב—גין בקצב כפיים סוערות של שלי, המערך וחד״ש ! שהזכיר זיכרונות עגומים ממישטרים מסו- קריאות
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 28 | בולשביזסר טסו בגין - ההסתוחת אנסה אותם להפגין!״ טסו הליכוד ״קיום כבוד לילדינו!ו// הס ואנסו? ״אתה בוגד!״ קראו המפגינים לעבר האיש שבא להפריע תמונת השבוע: מפגין
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 29 | נערות חינניות גוייסו פדי להשמיע סי ס מ או ת :יכר העירייה בתל־אביב צו-עק לשוטר :״הממשלה לקחה את הלחם מהילדים שלי
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 30 | במדינה • שר אלי ם בחז״ל אי מפר ״ חהא שר אי השימות החריגות שגקט המיליוגר הישראלי־אמריקאי ?התעשרותו עומדות להיבחן בחקירה יסודית המיליונר הישראלי־אמריקאי משולם
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 31 | שכירים בעלי עמדה. עבור הטבות אלה ,״שהיה מי שדאג ל־הסוותן היטב בספרים, לא שולם המס המגיע. כן היה ידוע לראשי האוצר, כי כפר המכביה לא שילם סכומי־עתק לשיל־טוגות
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 32 | השוטר׳ םגרה את מפקדיהם השיכורים ומכוניות והס יע ואותם הב יתה, אחר י מס יבה פרועה ך* יומגאי התורן במטה המישטרה של 1 1מרחב חיפה לא האמין למישמע אוז ניו. אחד
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 33 | מפקד המחוז דרש להביא לעיר מישהו מבחוץ 13 ,למנוע או 1מסירת הפיקו!ו לאוו[ שאינו 11 מאנשיו -והסגן א׳וגן לעצמו ..לובי׳ 111 ול עסקני!) (1קומיים שיתמנ 1:במינויו
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 34 | השבוע בבוו כוו־ 1 ׳070 4/2מיליון ל״י 1 למיליון ל״י מיגימוכו פרס ראשון סלל העברה. חמישה ימים מתוקים במאי״ (שפר המתח של ארנון הדר) הודות להתנפלות הלקוחות על
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 35 | .,כתבת חסו־וו ידע והשכלה ...בחבה ]?רוחה כרנת בו ה עי תונ אי תהאחתעלהאחרת - ודבריה עמדו במרכז ץ והי הפעם העני׳,ה שד 1נ ח 1הדה בושם / /י מתחמקת מלהופיע במישפט.
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 36 | ביבניאל וארבעה מנוסעיו נפצעו קשה. כך או כך, גורלי היה נחרץ. אילמלא הייתי מעורב בתאונת הדרכים, הייתי מעורב ב וודאי בתאונת המטוס.״ כמו למי שהו ף* צבם של שני
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 37 | אחת התקופות המעניינות ביותר בשלבי החלמתם של שני הפצועים היתה זו בה החלו לנסות לתפקד מחדש, התקופה בה ירדו לראשונה מהמיטה. אלישע גת :״התחלתי, בשלב ראשון, ללמוד
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 38 | מיכה ושוש נבון 1י—י ! -1 ווו 11—1.1זר )?ימצו עשוות דדים וידדות כדי לשקמם - ושנויה במושב עשו אחת בדי לסלקם מן המהום ן * ודייה ש: שישה שוטרים, מלווים 1
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 39 | משליכים ׳אבנים על מיכה יועיל סוסיו, מאיימים על הנערים ׳והנערות ששהו בביימו, מתירים את הסוסים ואחר־כד מא שימים אותו בחיוסר־אחרייות. הגיע המצב לידי כך שאחד
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 40 | שיחר דימוי ׳שהושג בעיקר ע׳ל־ידי מסע יחסי ציבור פנימי של עורך התוכנית ירון לונדון, אינו עומד במבחן המציאות על טלוויזי ה עו ועשיר סוף השבוע מסתיימת תקופה בחיי
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 41 | תוסר ההשכלה האקדמאית שילה. במצב ההשכלה של הטלוויזיה נימוק זה הוא יותר ממיוזר. קשה למצוא רבים בהנהלת הטלוויזיה ואפילו מבין ׳אלה העורכים תוכניות והמגישים אותם,
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 42 | קולנוע סרטים ק ומד״השלכאב קשה להאמין, אבל הסרט שעליו ניטשה באחרונה המילחמה הנחרצת ביותר בין מפיצי הסרטים בישראל, אינו הפקת־ענק מהוליווד, ואפילו לא סרט עמוס
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 43 | מאחרי החזית הנאד שורצים אותם פחדים חייתיים של כישלון מיני, של גיל ושל קמטים, של צורך מתמיד להוכיח משהו לעולם מבלי לדעת מה או איך. ברוס ברספורד, במאי הסרט, נהג
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 44 | צי בע\ ר הי טי םלהרכבהעצמית ת ע רו כ ת ר הי טי ם מתמדת רהיטים להרכבהעצ מי ת עדיין במחירים הישנים מזנון מודולרי גוגה 72ס״מ, אורך 243ס״מ מזנון מודולרי 8מגרות
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 45 | אהבת נצח יש כאלד. המאמיגות ע׳דיין ב־קיומד. של .,אהבת־נצח״ ()1/97 למשל. ״אתה היודע לאהוב לנצח, בלא הגבלה, האמיתי, הבן, המוכן להצטרף אלי לטיולים הנקמה ׳לאור
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 46 | של היהודים הקטנ ים ׳• בתיאטרוןהלא ! מג י הלשונות הארונות״ אצל תיאטרון אמנות הועחלויות־פלסטיק שעה שהבולטים והנמכרים בין אמני ישראל עסוקים בפיאור וברימום
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 47 | י בחלק השני של הספר, תחת הכותרת הפונדק מפתח קאלווינו מיון כימעט אנ ציקלופדי של תולדות־האנושות, שבמה לכו מרואיין מיכלול נושאים מתוך כלל התרבות המערבית. אחד
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 48 | ״רומן אינטימי שבין הקדוש־ברוד־הוא לבין עם ישר אל״.״ כאשר אלה שאינם הולכים בתלם תינוי האהבים המונותאיסטי הזה הם בבחינת כעל־בורחו הוא נימוק בבדידותו, פורש לכל
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 49 | במדינה ח 9ע ל אוז דיסיונך ונסח למצוא לציור שלמטה כותרת מתאימזז, אשר תסביר מה אתת רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת: ״קשקשת״ ,ת. ד ,136 .תל־אביב. בין
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 50 | מר צדס במלזום ת מונ ה אני לא דון־דואן כך מעיד על עצמו הדון־דואן בה״א הידיעה שמעון אדר, אחיה של עליזה אדר, שכידוע — לדבריו — היה מעורב בסיפורי־אהבה לוהטים עם
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 51 | חוג נוער שד״׳ 0.6 .הטמפון בעל כושר הספיגה הטוב בעולם גו ש דן מתכנס כל ..זום ראשון בשעה בסניף של״י ברח׳ בוגרשוב טלפון .280807 18.00 מול גל שטיפת המוח
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 52 | ה רזי ה אינה בבר בעיה טיפול נבון בשיער כיצד? פי תו חחזה ועיצובו ב שי טהטב עי ת מבון הבריאות בן• •הודה • 73ח״א • טל 238063 : התשובה במדריך לשמוש ובון בתכשירי
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 53 | וטלח תונו ת השימחה הגדולה של כל חובבי הספורט הישראלי תתרחש ב־ 27 בחודש זה, בעת שייערך הדרבי הגדול בכדורסל בין קבו צות מכבי והפועל תל־אביב. עד כמה שאני מבינה
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 54 | נישזא* בנו שר מבקו מישסות מחוז ודא כינסו יחד את בל זולל* הפושעים בארץ ניצב משה טיומקין, מפקד מישטרת מחוז תל אביב, עם בת זקוניו רוויטל 1 1 4 1 1 1 1בת החמש,
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 55 | אנין הטעם רב־פקד שבתאי לוי, קצין התחבורה של מישטרת מחוז תל־אביב, התגלה כאנין טעם, עבר משולחן לשולחן, בדק את המאכלים. לבסוף בחר לו מבחר סלטים ובשרים, התעסק
העולם הזה - גליון 2097 - 9 בנובמבר 1977 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד