גליון 2098

העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 1 | סלו תשד״ה16.11.77 , שנה 42 מינהל מקוקעי ׳שואל חוקו ^ופו שו־החקלאות את הסכמיו עם המינהל כוי להגויל את הוחיו הדהיר 12.00 :ל״י (כילל מ.ע.מ<. מסר 2098
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 2 | פורנוגרפי״ כעיתון צרפתי פד. מכובד. לה־מונד הגיב בביח, ופיידסם כעבור זמן־ מה סידרה נוספת של אבנרי. אם שני נציגים דיפלומטיים בכירים נוקטים אותה השיטה — שאין לה
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 3 | 4 - 270-0£גלים 2 ,רמקולים 4 ,וו א ט .זסיוזס״^׳00 :-470ז 4-0גלים 2 ,רמקולים 4 ,וו א ט 1ז03 =-480ו 3-0גלים 2 ,רמקולים-ח000נ 4וו אט, מ טרבלצליל,בורר קסטות :-900ז
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 4 | לוועדת העורכים כי בגץ מכקש לקיים את המיפגש כתאריך סמוך לתי 2בנובמבר ולציינו כתחילת חגיגות יוכל ה־ 30 של המדינה ולא בציץ להחלטת האו״ם. לבקשה זו התנגד עורך על
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 5 | שבע הפרות הטובות של עלית כל אם המבינה את ילדיה, ויודעת מה טוב,מבריא ומוץ בשביל גופם, מקפידה לתת להם כל יום בשבוע שוקולד חלב ״פרה״ של עלית וביחד,שבע הפרות
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 6 | העבודה בוערת, ויש אפילו תוצאות די מפתיעות ־ לעבודתך. אבל ההמולה שאתה ן ן 1ןןן * בר על העבודה מאשי יחידי שבולם ומרסן אותך היא בעצם שותפתו, המצביעה בפניך כל הזמן
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 7 | היום, זר, עלול לה׳יות מאוד מאוד לא נעים: אתה תשלם מחיר גבוה ותביא הביתה מחורה סוג ב׳ מאיכות ירודה. היום, אתה זקוק יותר מתמיד לעצה והדרכה ובעיקר בקניה רצינית.
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד 6׳ הגדול, חוסם את תיבות הדואר של !מעניו ומטיל שיעמיום קודר, מעיק ומעצבן על .הקוראים הנרגזים. •כדי לעודד את מצב רוחם של הישראלים בחו״ל, משופע
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 9 | וה היה הווו( :11:1שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור לפגי 25 שכיס כדיול״ הל,־ דיש כתבת־שער מהיפה לחייו ופעליו של ד״ר חיים וייצמן נשיאה הראשון של מדינת ישראל
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 10 | הפעל את ן ינזיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותר המתאימה, אשר תסביר מה אתהרואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת״ ,ת. ד ,136 .תל־אביב. בין מזוכים
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 11 | מה מסתתר 9אחו ביקורתו שד מנקז־חיר־האוויו רשעבו ער מיבנה ואיוגוו צה־־ר? ף( רישתו שד האלוף בני פלד מ- י* צח״ל, אחרי שסיים את שירותו במפקד חיל־האוויר, הייתה רחוקה
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 12 | אף אחד לא יבול לתופף במו אהרליה קמינסקי. חוץ מהסטריאו שלו. אהרל׳ה קמינסקי יודע מהו ביצוע מושלם. כמי שנמנה על צמרת נגני הג׳אז והפופ,יודעאהרל׳ה כמה נסיון, ידע
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 13 | התהפוך מדינח־היהוד• למדינה הוסניח* מדינה כולה על כישרון זה. קאריחנ 11ר ה ף* יום שבו חולל שימחה ארליך את ״המהפך״ הכלכלי -שלו, אמר הסופר עמוס עוז, איש
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 14 | הנדון נעוצה בכך שעתה נעשה הבל כגלוי, כפה מלא, כהכרה מלאה, בחדווה. (המשך מעמוד ) 13 דר גמור. מאידיאלים של המיפעל מציוני מכביד מעניינים יאותר בקלייפת־חשום. ואולי
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 15 | יי ה מ טכי׳ל נע 1ל י (המשך מעמוד )11 י בכל תחום ועניין מתנהל חיל־ד,אוויר באו[ פן עצמאי ונפרד, ויחסיו עם ״צה״ל״ הם ״פדרטיביים״ — או, לדברי אחרים, אפילו
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 16 | א סי דייןסירבלגלםאתא ביו בסרט לאנשים הנכונים! 7 7 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. ע ל חייו ־ והשרברבסירבלעבודבביתהשר שלוש מכוניות צבאיות מדגם דודג׳ דארט על
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 17 | אנשים 1בשבוע שעבר ילדה דוברת גלי-צה״ל בתיה שושני בת בסורה לד. ולבעלה הדייל מאיר אגסי. התינוקת, ש שמה !בישראל הילה, זכתה בכבוד שרק מעטים זוכים בו. דבר לידתה
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 18 | העו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 19 | המנהלים ביזבזו ־ מועצת ה לו ל עובר ת על החוק עיתון בווסה חדש הנושים ישנס עיון ב תי ק כונ ס הנ כ סי ם של חבר ת ה בניי ה ״י בנ ה ״ ה עלה נ תון מ ד הי ם: ב שנת
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 20 | זו עובדה. כשאוכלים בצל יש ריח לוואי מהפה. לתיא יש פתרון מצוין. שטיפת הפה עם 3-4טיפות מי־פה תיאדנט בחצי בוס מים. מי הפה עושים פעולה שמברשת שיניים אינה מסוגלת
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 21 | ס א דאת נועזת 1ו א ־ נ חו ת מהתקפת־המילחמה שלו ביום־ הביפוריס -והי אגורמת מיפנת מהפכני 1במצב המדיני. מה הם שיקוליוויעדיו? ^ תנוכה הראשונה בירושלים היתד.
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 22 | 1לסאדאח. הידד ! (המשך מעמוד )21 ״פלסטינים״ .בגין הסכים גם לכינון ועדודמישנד. שתדון בבעייות הנוגעות לפלסטינים, שגם בה ישתתפו פלסטינים. אל ארון, הוציא ממנו את
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 23 | במדינה הע ם ר שי מ ת הזוועות ,המוות בא בשעה — 7.40 בזי אזהחה, בזי סיבה ארוכה רשומת הזוועות של הסינסוך היישראלי־יפלסטי-ני: וחברון, דיר־יאסץ, הור־הצופייס,
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 24 | אר יק שרון לא דיווח לי מינהד הקרקעי ישראל על הגבלת שיטח׳ מיזהל מקרקעי ישראל הנפור לשר ההשק״ה בחוותו בדרום הארץ וכך הרוויח בינתיים מאות אלופי לירות ף*
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 25 | גי-בם משתלמים דמי־מחכירד״ לפי מחי דון שלחין וגידולי־פלהזדבעל. ,באופן יחי סי לשיעור השינוי.״ בדיקה שערכתי כנציכות-המים העלתה כי ״שקמים, חווה חקלאית״ קיבלה
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 26 | הופיע זה עתה ח דוו ת ה סין במדינה י (המשך מעמוד )23 יום־יום בכותרות העיתונים דאינו שש לצאת למאבקים ציבוריים חדשים. משום כך תופתעו הח״כים כאשר נשמע קולו של
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 27 | בכפר הגלילי מגיד־אדכרום נערך פוג רו ם שחור מוראות ״יום האדמה״ :קצינים פתחו באש על מפגינ ים שזרקו אבנים ה ה רו גאחמדאל ־ מסר מנ שקאת גו פ תו. ה מו נחתבא רון
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 28 | ..ה באו מוכני על־ ריסי כייוואן, שראתה בהריסת ביתה, ך 1ל 111 !״1^ ^ 1 11ו 11 |״ 1 מאשימה את השוטרים שנכנסו לבית לפני 1 11111 11 4 1 1 1 1 / 1 1 .1 הריסתו בגניבת
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 29 | :השתולל בחסות החוק!״ ביודחולים ;בחיפה ,׳עדיין הסר־הכרה !וסובל מזעזוע־סוח 4000 .הליחות ישחסכה רימי כיוואן, נעלמו. המישפחה נתמכת סעד מאז הפך האב משותק. !נשים,
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 30 | הפוגרו ם (המשך מעמוד )29 תה בו סביב. עכשיז עמד מחמוד עם נכדו בן השלוש והביט בשוטרים ובצעירים שהשליכו עליהם אבנים. לפתע נש מעו ירעה מניות השוטרים שעמדו מעבר
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 31 | ודרום־אפריקה. בסוף החודש שעבר הצ־טרפה מדינה נוספת למועדון הגרעיני של העולם החמישי: טייוואן, המוכרח כסין ״הלאומנית״. הידיעות שפורסמו בכותרות ראשיות ב־עתוני
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 32 | 1 1 7 1 1 1 1 8 1בעיקבות הסרט התהום המוקרן בימים אלה בבתי־הקולנוע ברחבי העולם, נערך מיבצע צלילה המוני בחוף־האלמוג באילת. תמונה זו יייי * י נ 1#י מתוך הסרט,
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 33 | פחתו לספורט הצלחלה. כל מיש&תתו צוללת עיע&ו, גם האשד. וגם והילדים. ממש היי־מישפחה !מתחת לפני המים! ,ושום תהום או מלתעה לא תפחידם. וכעבור שתר משעה, אחרי ישכל שאד
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 34 | במדינה (המשך מעמוד )31 חקידתם העלתה: את אנשי המחלק על עיקפות: רשת ההפצה. זאת !נוסף על מידע ברבר פעילותם של אנשי עולם תחתון ישראלים בחו״ל הגיאו בניראה את
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 35 | יוסף טוען כי דמויותיו הן פרי דמיונו בלבד, יש בהן כמה סימני זיהוי המאפשרים היקשים לגבי דמויות שחיו ופעלו במציאות הישראלית. יאשה גורן שלו הוא יליד אוקראינה,
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 36 | המישטרה טוענת: האמרגן מרקו שדה ערר נמ שו שנים אורגיות משולשות עם אשה ובתה, שהיתה בת תשע. מרקו טוען: זוהי 1סמה של הבת מכך. הנערה אמרה להם, לדבריה, כי היא אכן
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 37 | במדינה ״חמבון לפריון העבודה והיזנוו־ן (המשך מעמוד )35 אלא ׳שמלבד הנסיבות ד:.מיתמי״ד!,ווז ׳שבהן !ניחנה ההחלטה, עבר השופט עבירה גסה על החוק, הקובע שצו־ איפה יבול
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 38 | הקהל הומלא׳ יצא מגידה מ י לואוו1 או 1הזמות הנערצת עלי < ,1ובו טינה ז8הבינה היה זה בעת שמינה עוד האמינה כי הובאה ל״ליברפול הישראלית״ ,כדי לבלות שם ערב נעים
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 39 | המעריצים טינה צ׳ארלס היא הזמרת הנערצת ביותר על תושבי רמלה, הידועה בליברפול הישראלית בגלל ריבוי הדיסקוטקים בה ולהקות־הקצב הרבות שנולדו בה. הרמלאים אוכזבו קשות
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 40 | שיחר־צל׳ייג למיכאל (״מיקי״) קרפין, שליח רשות השידור לגרמניה, אשר נשלח לרומא לראיין את הארכי־בישוף הילאריץ קא״ פוצ׳י. בחוסר תרבות של ראיון, ובחוסר ידיעה
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 41 | רות גלויה של מציאת־חן בעיני השילטון החדש, ובעיקר בעיני ראש הממשלה, .מנחם בגין. בגלי צה״ל קיבלו עורכי התוכניות השונות הוראות בעל־פה, אשר משמעותן היא להלל ולשבח
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 42 | קולנוע זהעתה הופיע ״עתה־ביטאון שמאל עצמאי ימה הסיכוי לחזית בין רק״יח לשל״י וימפ״ם? שיחה עם חברי הכנסת מאיר וילנה מאיר פעיל ונפתלי פדר. איר לחלץ את המפד״ל
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 43 | הצילום עוד ׳במולדת! ,והשני ללואיזה ריייגר. אלא שזאת קיבלה את הפריס בדרכה האישית. לא זו בלבד שבימים שבהם היה הזוהר סימן־ההיכר של עולם הסרטים, היא התעקשה להסתובב
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 44 | קולנוע איזה גודל של טמפון הוא הנוח לן ביותרי טמפיו או־פה קטן משפתיו ולכו, קל ונוח לשאתו בארנק. טמפון 0 . 6 .נכנס לתור גופר בקלות תור שניות בעזרת אצבע הנשארת
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 45 | ויהי בהיותם ברחוב, ויקם אדמונר ער ארב וד אזזיו 1להרגו. ויאמר הי אל אדמונד: אי אלפרדאחיו? ו יאמר: לא ידעתי. השומר אזז אנוכי? ויא מר: מה עשית, קול דמ אזז וך
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 46 | קין והכלמ חוו תהמכולת (המשך מעמוד )45 את ׳הדיון בתביעתו לפירוק מהביורר לבית- המישפט, או שב״ת־המ״שפט ימיר. מנם־ ינכסים. איש אינו ייודע מה הוחלט בבית־המישפט,
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 47 | סים (כך שאי אפשר לקבוע כמה כסף בדיוק נכנס מן המובצע למען בית־החולים).״ בעיקבות מסקנתו היחידה של איתי דותן למול מסקנות שאר חברי הוועדה, נפתח במישטרת תל־אביב תיק
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 48 | משב ־ רו ח ר ענן בתיאט רו ן ״לגו״ ^ ע תי דלסרט הי שרא לי ״ פרס ־ בו ־ נז ־ טו טו 7 7 רעננות באווירה הקודרת והמדכאת של התי אטרון הישראלי, עוד יש שחקנים צעירים
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 49 | יהודי דרומית לירושלים העתיקה. לשונו של אבדליש אינה עיברית וגם לא ערבית, אלא עברבית. אבו־ליש נוטש את ביתו ויוצא להכשרה בקיבוץ, שם הוא ״משקה, עודר, מזבל, חורש
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 50 | קשר היהלומים לא יודעת אם כולכם מכירים את שמדליק יערי, אבל אלה מביניכם שעוסקים בעיתונות ודאי מכירים אוחו היטב. שמד- ליק, שהוא צלם עיתונות מהיותר טובים נתפס
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 51 | מלכת המים נהמת כפליים עם עכשיו, אחרי כל רגעי המתח וההתרגשות, מגיע תור הברכות, המתנות וההנאות... וזהו הרגע שלו1וזתצ. עכשיו אפשר להנות מהרגשת הנצחון־ ומן הנועם
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 52 | אולי בעתיד תנוע התחבורה הציבורית ב או ר היא תקועה בפקקי תנועה טל הכביש התחבורה הצבורית בעולם הגדול מתנהלת בנתיבים המיוחדים לה. אוטובוסים המובילים רבבות נוסעים
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 53 | פלאסו - השבוע האיש שהכי התפלא לקרוא בשבוע שעבר את הסיפור שפירסמתי כאן על ח״ב שמואל פלאטו־שרון, על איך שהוא התפאר בכד שהצליח לשכנע את הזמר אנו־יקו מאסיאם לגלם
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 54 | א מהפכה היא רבולוציה. מהפכה היא שינוי ככוח של משטר המדינה. מהפכה היא כיטול גמור של צורת השלטון הקיימת. מהפכה היא הקמת שלטון חדש. מהפך הוא כדיוק ההפך מכף — מהפך
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 55 | הכפוף, עקמומיות הנפש, תלישות המחשבה, חוסר האמונה והאנארכיה של סימני השאלה• שימו לב לזקיפות הקומה, לאיתנות הרוח, לנחישות ההחלטה, לשורשיות האמונה, לחוק ולסדר של
העולם הזה - גליון 2098 - 16 בנובמבר 1977 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד