גליון 2099

העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 2 | מכירה, כבר היה ברור שביקורו של סאדאת בישראל עומד להיערך תוך כמה ימים. אבל הקוראים לא היו מודעים לכך שעוד באותו בוקר, בעת הדפסת העיתון, עמד הביקור בספק ורק
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 3 | טובים הסוניים 77-1441* 7 טלויזיה ניידת 14 ¥א50 למבקשים את הטוב מערכ ת טריאו 50 ואט
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 4 | פני סאדאת בנמל־התעופה בן־גוריון. אולם רופאיו, שאיבחנו לחץ על ריאותיו ׳וחששו משטף־דם בריאות, אסרו עליו לקום ממיטתו. ביום הראשון שיכנע דיצמן את רופאיו להתיר לו
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 5 | אריאלי היום, כשהבן מתכונן לגיוסו אתם,ההורים, התכוננו לשחרורו. מרגע שהבן נפרד מכם בדרכו לבסיס הקליטה -הכינו עבורו את מתנת השחרור, לכשישוב הביתה, לחיים האזרחיים.
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 6 | הגורל שלח לך השבוע בחורה זרה, כפרי בשל 1דע לנצל זאת עד תוס. בת טלה: גס לך צפוייה הפתעה הקשורה באנשים שלא היכרת. ויכוחים סוערים בינך לבין מעבידך ירתיחו אותך
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 7 | נעלי אלכסנדר -יוקרה אמיתית לרגלייך ״אני מתחרה רק בנעלי יבוא״ — מודה מר׳אלכם פרידמן, כמו בתחומים רבים, גם תעשיית הנעליים עוברת התפתחות מואצת עם הזמן. ואכן,
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )7 בדמוקרטיה על־ידי חוסר סבלנותם ותו?* פגותם -המופגנת, אם כי ניתן -להבין את תחושת העלבון שלהם.שלום זמיר, אמירים קוד-דוח מישכודתי סליחה, מעות
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 9 | מכתבים מכתבים שישה ספרים מפרי עטי יצאו סבר לאור (והתקבלו בביקורות חיוביות מאוד) והשביעי עומד לצאת לאור בקרוב. אני מבינה שאין זה מוסיף לי כבוד בעיניכם, אבל ספרי
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 10 | קו רתגגבש בי ל ך - בשרת החסכון ב ״טפחות 90.000־ תגיע גם אתה לקזרת גג משלך, .טפחות 90,000״מאפשרת לך חשואה סירבית ובטוחה, בנוסף להסדר בלעדי ויחידי בארץ: הנחה
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 11 | 1ההיוי 0 3 1 1 1 :1 גיליון ״העולם הזה״ שראה אור לפני 25 שנים כדיוק, הקדיש כתבת־ענק תחת הכותרת ״חלוצים 1952״ לפוללי הכביש לסדום, שהוגדרו כפי אחד מהסוללים :״כביש
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )9 גם המונח ,,עץ או פלסטין?״ המקובל עדיין אפילו בין ילדי הארץ שלא הזדמן להם מעולם לראות או ׳להטיל את המטבעות ה׳מנדטוריות! ,מהווה הוכחה לכך
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 13 | 0ם חו!ו
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 14 | חאיש שבא וחתוך ן* י־אפשר להבין את האיש ואת ׳ * ארצו, מבלי לזכור את היום השחור, שהטיל את צילו על דור שלם. התאריך 4 :בפברואר.1942 , מילחמת־העולם השנייה הגיעה
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 15 | קצין צעיר אחר היה אכוואר אד־פאדאת*. אחד כמו עבד־אל־נאצר, היה קשור כבר קודם לכן לפעולות מחתרתיות של הקבוצות הלאומניות, שהיו ברובן ימניות־דתיות קי צוניות, כמו
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 16 | שבא לחתוך (המשך מעמוד )15 שנייה פנתה מיזרחה, דרך בית־גוברין ל־בית־לחם, כדי למנוע כיבוש דרום הארץ בידי הצבא הירדני. פיצול זה תרם תרומה מכרעת להצלת המדינה
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 17 | בשת על הבעייה הישראלית כאשר הגיעו לשילסון. בכלל לא היתה להם אידיאולוגיה או תוכנית. לעבד־אל־נאצר היה ידיד ישראלי — ירוחם כהן, שלישו של יגאל אלון, שעיסו ניהל
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 18 | 921 מצילומי פסל מצולמים בסרטי״ ולא רק פסל החרות. 8מכל 10 צלמים חובבים בעולם המערבי משתמשים בסרטי ״קודאק״ .כמו הצלמים המקצועיים, צלמי אופנה, פרסומת, עיתונות
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 19 | האי ש שבא לחתוך (המשך מעמוד )17 היו תוכניות אחדות. התוכנית הצרפתית- ישראלית להתקפה על מצריים כבר התגבשה. על רקע מילחמת־השיחרור האל־ג׳ירית, אשר יצרה אינטרס
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 20 | :7אי ש שבא לחתוך (המשך מעמוד )19 לא מכבר היתד. לי ההזדמנות לדבר עם אחד האישים החשובים ביותר בעולם הערבי, שנכח בפגישות נאצר—בורגיבה. הוא גילה לי שבאותה שיחה היה
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 21 | האדם, ד״ר גונאר יארינג. המתווך הציע למצריים להתחייב מראש על נכונותה לכרות שלום עם ישראל, והציע לישראל להתחייב מראש על נכונותה להחזיר את השטחים הכבושים למצריים.
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 22 | במדינה העם רוח ה ־ 29 סוכמבר הפגגת־חשימחה חספוגמגית הוכיחה: השלומ גשאר החלום הלאומי העליון רוח ה־ 29 בנובמבר 1947 שררה בארץ. אז, לפני 30 שנה ותישעה ימים, יצא
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 23 | 1ו 1ד11 יכול היה סאדאת להזמין את בגין לקאהיר. כל המעשים הגדולים, שהיו אפשריים עכשיו, מייד, לאלתר — נעצרו. הקיפאון בעניינים המהותיים נשאר בעינו. בוודאי יהיו
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 24 | את קבלת־הפנים למחזה פרוע של השתוללות וביזיון. מטוסו של סאדאת נחת על המסלול בדיוק בשעה 19.59 במוצאי־השבת. כעבור שלוש דקות ניצב נשיא מצריים מול השורה הארוכה של
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 25 | צחוק, צחוק, אבל... די שירד ממטוסו בלוד. צועד על־גבי השטיח האדום שנפרש לכבודו, כשמשמאלו הנשיא אפרים קציר ומימינו ראש־המסשלה מנחם בגין. למטה •מימין: סאדאת מחייך
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 26 | שנת הידיים: בגין לופת את אגוונו של ביעות קיץ כל השנה קורסי צלילה • ספארי צלילה • שיט • סיורי מדבר • חדרים ממוזגים • בר • מסעדה פרטים והזמנות ׳במשרדנו בת״א,
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 27 | סאדאת בעוב הראשון, רוחץ את ידו ביום העתי, מרטו את ידו ב ץ השריש׳ ייזרק לחלל האוויר, שבו תצביע ישראל על נכונותה לוויתורים. דווקא אריק שרון היד, הקיצוני מכולם.
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 28 | דבקות בתפילה סאדאת, אשר חייך לקהל שהמתין לו ליד מיסגז אל־אקצח, הפך איש אחר סייד עם תחילת התפי לה. לגבי סאדאת הדתי היחה התפילה במסגד אחד משיאי ביקורו בירושלים,
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 29 | מתחת למוזלמאנים הנשיא סאדאת וראש־הממשלוו מנחם בגין, מלווים באישים מצרים ושמזוי־ראש ישראלים ומצרים מתחת לתמונה המפורסמת התופסת קיר שלם ביד־ושם, של יהודים
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 30 | בים ביותר. המושבים של הזז״כים־בהווד. נותרו בינתיים ריקים .״איו להם מה למהר. הכסאות שלהם בטוחים,״ אמר אחד הסדרנים, והוסיף מייד :״עד לבחירות.״ לנתן יליו־מור, חבר
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 31 | מייי • * 11ס) ד י ^ 8ן1 בגין נואם, סאואת מקשיב, בשעת העימות נכנסת -סאדאת במסיבת־ה עיתונאים הצפייה גברה כאשר קם בגין לדבר. הדקות הראשונות נשמעו כהכנה, נוסחות
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 32 | תידווו עשרות עיתונאים ממלאים את אולם תיאטרון ירושלים כדי לקבל תידרוך מפיו של ממלא־מקום מנהל לישכת העיתונות זאב חפץ שהיה אחראי יחד עם מנהל תיאטרון ירושלים,
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 33 | של תיאטרון ירושלים נהנו מההצגה הגדולה ביותר שהתקיימה בין כותלי התיאטרון שבו הן עובדות. לבושות בשמלות של שחור וירוק וחובשות כיפות ירוקות, הסתובבו הדיילות בין
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 34 | הפסטיבב במו בכל אירוע היסטורי, גם כיקורו שד ;שיא מצריים כישראל ,היה, מטבע הדברים, מלא קוריוזים, פכים קטנים וסיפורים אנושיים שמאחרי הנאומים, הטכסים והפגישות,
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 35 | המעיל הוציאה אשת הנשיא מארנקה משקפי־שמש כהים והחלה להתבונן דרכם בעניין רב בנשיא מצריים. .כאשר נאמו ראש־הממשלה מנחם כגץ וראש המערך ח״כ שמעון פרם בשפה העברית,
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 36 | שדור צל״ג הפאשלה הגרולה צל״ג ראשון למהנדס הטלוויזיה אורי לעדן. צריך היה לראות ביום החמישי האחרון, כאשר הגיעה המשלחת המצ רית הראשונה, את כתב הטלוויזיה דן רכיב
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 37 | מכב ס אגד לנהיגה טובה הסול ם הז ה 2099 הקפד על תנאי ראות טובים (שמשות נקיות ומגבים תקינים) וודא שמצב צמיגיך תקין, כך שאחיזתם בכביש תהא טובה. דאג לכך שהבלמים
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 38 | התזמורת הפילהרמונית תנגן את ..אאידה״ בקהיר לאנשים הנכונים! וויקטור נחמיאס יהיה שם כתב הטלוויזיה הישראלית 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי נשיא מדינת־ישראל נאלץ
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 39 | בגלל ביקור סאדאת בישראל היה מנהל לשכת העיתונות לשעבר, מירון מדזיני, שפוטר מתפקידו עם עלות הליכוד לשילטון. כיוון שאיש הליכוד שמונה במקומו, מנהל לשכת העיתונת
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 40 | 365 ימים חופשיים בשנה טמפון או־בה, הטמפון הקטן הנוח והבטוח ביותר בעולם נותן לר הרגשה משוחררת וחפשית, 3*5ימים בשנה. תוכלי ללבוש מכנסונים קצרים והדוקים, חצאית
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 41 | סרטים א לי ס לא גוה גנ>ו־> 1ד ק - ברגמן הוא ברגמן כשאינגמר ברגמן עושה סרט, אין טעם להתווכח אם הוא טוב או רע. האיש כבר הוכיח את מעלותיו מעבר לכל ספק. הוא יודע
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 42 | יה פ על את דימיונך ונסה למצוא לציור שלמטה כותר תמתאימה, אשר תסביר מה אתהרואה בו. הצעות לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת : ״קשקשת״ ,ת. ד ,136 .תל־אביב. בין הזוכים
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 43 | העיקרית לעניין האפשרי של הקהל בו. דינמיקה מיבצעית. בינתיים, כפי שנוהגים לומר בשפה הפוליטית, קיבל המיבצע דינמיקה משלו. מסרט צנוע ש צריך היה לעלות שני מיליון
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 44 | ע 13־31׳ גרשון דגו מיגהגים. ב פי שאתה מעשן מתוך הרגל. זה מעשן ומרגילבזךלעשן -מ זה לא פרופסור גרשון ויילר (צ ,)5יליד הונגריה, מוסמר האוניברסיטה העברית כירושלים
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 45 | .אם יש לגוש־אמוניס סמכות עליונה, אין מה לבור איתו, יש רבעו אותו!״ פתוחות, אז באים ׳ואומרים ׳שהאפשרויות מדאיגות את עם ישראל, ואז אתה איוימר :׳נניח לזה. • דומה
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 46 | כיצד נראה בקיא בכיתבי שלום־עליכם מיש פחה ע יבר בת־שבע בתבנית נוף לאומיותה * ותם ראזבנינ גד יורםב 1111 בס ק י תרגום הגלולה הכחולה המסורת התרבותית של
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 47 | מישורים של לקיחה, והפעם זה ספר שהוא ויכוח בין יהודים לנוצרים על דת. הוא קשור בהרבה מאד להט, להט של אהבה לאלוהים. הוצאתי את כל מה שקשור בדת והשארתי את סיפור
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 48 | חן•הססודין(אניזי)•צי>ום נוונוס ראיון מיוחד (המשך מעמוד )45 אם אתה לא מקיים את פסקי ההלכה ואם אתה חולק עליהם — הרי שאתה מוצא מן הכלל. איני מתייחס ברצינות
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 49 | ד ־ ברב ־ ירקות הילד הראשי בסידרה (זה הבעל) ׳תפס סטוץ על ׳מעדן הירקות הצרפתי ישל כותבת שורות אלו, וכבר שבועיים הוא מסרב בתוקף אפילו לשימוע על תחליפים כלשהם.
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 50 | 7/(7 (41770777 (07״ע 0 (/הצלחה 1פלאטו שוטר טינה לטינה לאן? אני יודעת שתיאשימו אותי, שיאני כל שבוע כותבית על מי פלאטו־יטרון, אבל !תאמינו לי שזיה לא בגליל שאיי
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 51 | • קרא הכל על מלחמתו של האיש הבודד במימסד הצרפתי, האיש שבגיל 25 כבר היה מליונר, בגיל — 35 מולטי־מליונר! • האיש שהמאורעות בחייו מתרחשים כמו בסרטי קולנוע מרתק,
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 52 | ״ררת> ״כי סו פ רווי ט של עץ־הזי ת, מ אבקתכ בי סהש הי אבאמת סו פ ר: סופ ר נקיון, סו פרחס כון ב שימו ש סופר הגנ ה על ה א ריגי ם ו סופ ר רעננו ת לצבעי ם. סו פ
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 53 | ס מנטה של פילו מי שראה את גיליון ראש השנה של העולם הזה, לא ישבה במהרה את תמונת השער הציבעונ״ת, שמראה אשה ערומה מתחת למים, בולם יודעים שזוהי סמנטה, ושהבחורה היא
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 54 | לכתו ב הקדמה מתנצלת אני מוכרח להודות שאני בבעיה. סאדאת בא במוצאי־שבת, ומוצאי־ישבת זה המועד הקבוע ישבו עלי ״להוריד״ את ׳מדורי לדפוס. כך שאני בבעיה. אני הולך
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 55 | מחדל חסובורתי אני לא מבין איך זה לא מנצלים את ההזדמנות ההיסטורית של ביקור סאדאת למטרות !ההסברה הישראלית. איך זד< שלא לוקחים את סאדאח לביקור !בשארם ־א ־שייך,
העולם הזה - גליון 2099 - 23 בנובמבר 1977 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד