גליון 2102

העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 2 | ״העולם חזה״ ,שבועון החדשות הישראלי י המערכת והמינהליח: תל1אביב, רחוב גורדון ,3טלפון .03*243386 תא־דואר • 136 מעד מברקי :״עולמפרס״ .מודפס ב״הדפום החדש״ כע״ט,
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 3 | ווו*1ן ןוו *351¥£ה *//טהסבקמ־ ,׳ ט 801ז * €0 ׳פ 7ק 4770״ ^ק 0ט
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 4 | !!ה היה 05111:1ר 1ה ש בליון ״העולם הזה״ שראה אור לפני 25 שנים כדיוק, הקדיש כתכה מפורטת שהשתרעה על 5עמודים, שתיארה את תהליד כחירתו של יצחק נן־צבי לנשיאה הישגי
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 5 | הטריקו של דלתא־יצואץ הטריקו הגדול ביותר בישראל (יצוא 8,000,000:1977 חגי ל בינ סזן אי ר 1ן • עיצ 1ב משה פרנ-צילום טיק׳ קורן עתההמבחרהע שי רוה מגוון של ל בני ם ו
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 6 | בבל יום שוי שליש רביע ושיש פר טים נו ספי ם בסניפי אולי מפיק: תל־אכיב — (מ שרד ראשי) רח׳ אידל סון 3ו טל .03-294386 , 294381 :חיפה — רח׳ העצמ או ת 62 טל
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 7 | גרעין הבעייה: הבע״ה הגרעינית אחד. מהישגיו המרשימים ביותר של הגשיא סאדאת — הישג אשר אולי לא נתפס עדיין בכל היקפו — היה מידת השפעתו על דרך החשיבה הפוליטית של
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 8 | בכלל לא יזיק לן, אם תתפנן בקפדנות את המשך פועלך ה• עיסקי — ותשמור את תוכניותיו לעצמך בלבד. אם אתה זקוק לכסף — קרוב-מישפחח או אפילו אשה מבוגרת עדיפים על ממון
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 9 | כדאי יותר תדיראן אלה מוצרי תדיראן המשתתפים במבצע: מקרר ההצלחה ־ תדיראן 400 מכונת כביסה סימנם ־ שיווק, אחריות ושרות תדיראן מזגן תדיראן טלוויזיה מקפיא ביתי מזגן
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 10 | מכתבים כמה פעמים נסית להפטר מהם ולא הצלחת?? אנחנו נחקל את הזרוקים! ״נסי פעם אחת את הדרך המודרנית והבטוחה להשמדת הז׳ו קי ם לאחר חיטוי שלנו(שעורך כ־ !/2שעה) את
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 11 | מכתבים נית בחו״ל, נמנה גם ״אייזיק שטרן — הפסנתרן.״ חובבי המוסיקה בכל העולם ודאי יתרגשו למיקרא הידיעה בי איזק (ולא איי- זיק) הפך לפסנתרן. אם תצליחו לארגן קונצרט
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 12 |
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 13 | י 113־91 (המשך מעמוד )7 אחרות, ובוודאי שלא יוכל לערוג בשמן לבטחון ישראל. בגין — בצדק — לא יהיה סוכן להתמקח עם סאדאת על ויתורים לסורים ולפלסטינים כל עוד הם
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 14 | אף אחד לא יכול לשיר כמו מיכל טל. חוץ מהסטריאו שלה. מיכל טל אוהבת מוסיקה טובה. קל לנחש זאת. קל גם לנחש שלגבי מיכל טל פירוש הדבר הנאה כפולה: כזמרת מצליחה בעלת
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 15 | והגידה עמוס ברגנר ינהל את ב ל״ ל האשמות וחמורות נגד מנהלי קונצרן הסיגריות ״דובק״ ,מר־טין גהל ובנו זורח, מואשמים בבית״ המשפט בתל-אביב בי הקימו חברה לייבוא
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 16 | לאנשים תכתים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. מיהם ..פופא ,״ ו.,סנש 1פנשוד בממשלה - ומהי דעתו של הפרופסור ליבוביץ על שר־החוץ 8הבדיחה האחרונה המהלכת בירושלים
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 17 | ! ספורט חדש הונהג במזנון הכנסת: ציד אוטוגרפים. ילדיהם של הברי־כנסת, עתמ״ אים, עסקנים !מפלגתיים וסו/ היכולים להיכנס למזנון, מסתובבים בו ומבקשים אוטוגרפים. אחד
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 18 | מער כוני ם -מהחיים פתיר( :קם. מחבר) ערב -טוב, נפתח א ת מסיבית העיתונאים, ברגיל, ביצירה בציבור( .מכוון אית ה אקורדיון) מי שלא מכיר את הטיולים ייבול להעזר
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 19 | ב מ צר״ ה שמ ש זו רחת ב בו ק ר ושוקעת בערב ליחנו קרבי ביב טלגרפית מ !אני נמצא !כאן סבר שלושה ימים רצופים, ואיני וכול לקבוע סמעגז ב־וודאות ׳עובדה תשובה — ותשמש
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 20 | ל ת1ות המהבן־ ודו!7א בגללו... ה1יידת עול 91111 היא הקניה הכדאית ביותר. תוכל ל שלם יותר. אבל איכות גבוהה מזו לא תשיג. טלויזיות יש הרבה. אבל ניידת של שרם יש רק
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 21 | ע שמעון בל ס עלחלקההמכריע של ה סי פ רו ת המצרית בקידוםהתהליך שהביא את נשיאמצ רי ם א נוו אראל ־ סאדאתלירושלים שמעון כלס ( )47 נולד ככגדד וכה סיים את לימודיו
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 22 | בעוד שנה תכני ת חץ לא שה תפגו ש אותך בחצי הדרך... אם את עומדת להינשא, א ם בנך הלוואה בתנאים שאין כדוגמתם. והנה יחגוג בשנה הבא האת בר המצווה, סכום גדול(עד
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 23 | ש לכם מומחים טובים לענייני ערביים,״ אמר לי אחד האישים הבכירים ביותר במצריים, איש שעבר לתפקידו המדיני ממעמד אקדאמי רם. ״הם קראו את כל הספרים ואת כל המאמרים׳
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 24 | במדינה הע ם ה ה צג ה ו! 11גנבה מה מסתתר מאחרי מסעו המפתיע ש? מנחס בגין לארצוחרהברית ץ הכל היה מוכן לרגע הגדול — הרגע בו יורם המסך מעל ועידת־השלום בקא- היר.
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 25 | ;ך* משך כל מהילד ג ץ קו רי בקאהיר עד כה, הכתבתי את רשמי לתוך רשם־קול קטנטן שאני נושא בכיסי. בכל רגע פנאי, ולפעמים אף תוך כדי מעשה, הכתבתי לרשם־הקול הנאמן את
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 26 | •!! 1111 אהיר שאלנו את נערת־הדלפק מח־ -לעשות. אמרנו שאנחנו ממשיכים לקאוזיר .״עוד היום?״ שאלה. ענינו בחיוב .״אם כן, אפשר לעשות למיזוודות צ׳ק־אין עכשיו,״ אמרה.
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 27 | שני שומות על רקע הבתים גבוהי־סקומה, החדישים והמפוארים שבמרכז קאהיר, נראים רבעי־העוני הדלים המקיפים כים את איי־הפאר. מרבית בתי העיר הם ישנים, מטיס ליפול ומהווים
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 28 | (המשך מעמוד )27 מידבר שומם. כל טיסות החברה מסומנות בקווים אדומים. אין קו אדום לישראל. החברה התאימה את עצמה לקהל־הנוסעים בקווים הערביים, והנפיקה להם מפה מיוחדת.
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 29 | 1וחי! נזאהיר ^ ״111111171 0 *1 7 1חברי ממכון לעיונים פוליטיים ואם־ * 1 111111 11 1#1טדטגייס, בפניהם הופיע אבנרי, נחשבים כאנשי הצמרת הפוליטית הבאה של מצריים.
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 30 | ג׳יהאן אדאת, רעייתו של נשיא מצר״, או ד בג ר ץ הנ א ^ בוקר (יום שני השבוע ),כאשר יי י נחת מטוסה של המישלחת הישראלית בקאהיר, ישבתי במישרד המרכז לשיקום החייל,
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 31 | בראיון מיוחד, שהעניקה לעורר סבורה שהדור החדש ודאי רואה זאת כך. א מרי: התשוקה לשלום בישראל חזקה בדיוק כסו ׳במצריים. הצרה היא שבישראל סיים פחד. ג ׳יד! אןנ בשאלת
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 32 | * 1111 טי ־ 62 מצוי שלד של טנק מצרי, שנפגע במיל־חמת יום־הכיפורים, לא הרחק מ־תעלת־סואץ. הטנק, שכיפתו מונחת על גבו הפוכה, נמצא בתוך (המשך מעמוד )29 קהל האזרחים
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 33 | שלי שתירגם. עיתונאית שואלת אותי על סאדאת. האם הישראלים תתפעלו ממנו ו (כן ).האם הישראלים יתנו משהו בתמורה? (אולי. אני מקווה. אינשאללה). באמצע ניגשת אלי עמווטף
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 34 | תי לו כי לדעתי צריך לשלוח מיליון בחורות ישראליות למצריים ומיליון צעירות מצריות לישראל. הוא שאל אותי למה. אמרתי לו: את הישראליות יש לש לוח למצריים כדי שילמדו
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 35 | ר איון עםג״ ה׳ אן 1 קאנזל בת ה־ , 18 פקידת־קבלה במלון מינה האוס, שבו נערכים דיוני ועידת קאהיר, הפכה להיות חביבת העיתונאים אשר במקום. הואזאסת בשכונות־העוני של
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 36 | ג בו לו ת׳ ו 1יוו חון ^ ״יוזמת השלום של סאדאת עלולה להיות תוכנית להשמדתישראל ״ ט 1ע[ןהפרשןהצבאי שדיעזתיו 1מ שקפות ק 1מח שבה מקובל בצ מרת ין ספק כי קלע אורי
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 37 | כאשר הכוונה, לפחות המוצהרת והמשתמעת מן ההצהרות היא: כל ״סידורי הביטחון״ המוכרים. ן* קורא המתמיד של סידרת ״גבולות וביטחון״ זו, לא י 1יופתע ואין לי בדברים האלה
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 38 | ה ס כנ ה שבתשלום ס אד א ת״ (המשך מעמוד )37 וההתנתקות מרוסיה, של שיפור המטוסים הרוסיים הקיימים, באמצעות השתלת מנועים, מערכות בקרה וחלקים אחרים; והתאמת כל מטוסי
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 39 | מ סוגר את בת הקודסע? ב־ 15 לחודש זה ייסגרו כל בתי־הקולנוע ברחבי הארץ. החל מה־ 15 לחודש זה לא תוכל ליהנות מבידור עממי זה. מפני שנטל המסים החל על כרטיס קולנוע
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 40 | ..ה ת בו ס ה איגה גרו ע ה מניצחון!״ 365 ומים חופשיים בשנה (המשך מעמוד )12 מחפוז עקף, בעצם, מבלי לומר מה שרצה להגיד, אבל אחרי התבוסה ב־ 1967 נוכחו הסופדים שצריך
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 41 | ספר זה מביא מחפוז נפשות פועלות משכבות שונות. אחת הנפשות החזקות בספר היא דמותו של עורך־הדין המביע דיעות ישירות נגד הסוציאליזם הנאצרי, בדית- המועצות וכבילת החופש
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 42 | הגיזוות צעק ו ודיאטה והאניס וניתוח פלסטי רעשו עקרות בית לחוש לערב אחד כי הן חהחת וני אחי ממארגני הערב, אנו נימי השחרחר והמתולתל׳ פלט בעצבנות אחת לכמה דקות׳
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 43 | סיבה טובה לראות את החידושים האחרונים בתיסרוקות ההווה והעתיד הקרוב. וכך הסתבר שכדי לא לפגר אחר האופנה צריך להסתובב עם שיער חופשי, טיבעי, עם הרבה סילסולים, ורצוי
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 44 | קו7נ מנ ש בי ת ה נג ד הביו רו ק ר טי ההא טו מ ה אם לא יקרד, דבר עד יום ד /,ה־ 15בדצמבר, עומדים בתי־הקולנוע לסגור את שעריהם, כמחאה נגד היטל-ד,עינוגים ש אינו
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 45 | בכל הזמנים, אינו זוכה בינתיים בהצלחה גדולה ביותר. התורים אינם מזדנבים לפני הקופות, והמבקרים מתחרים ביניהם בקטילתו. רק כתבי־הקולנוע מאושרים. הסרט סיפק להם כבר
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 46 | קולנוע (המשך מעמוד )45 הנוצץ והמזיע של דודי (נוראייב) כשהוא מביס את מעליבו. ואם ולנטינו סיפר ש הוא לימד את נידינסקי לרקוד טאנגו (הסיפור לא אומת מעולם) ,אין
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 47 | /חד שכך תנאים מהפכניים לזוגות צעירים משכנתא של 950/0מערך הדירה ולזכאי משרד השכון. בירושלים בשב׳ רמות, מול נוף מרהיב 2ח׳ +פנת אוכל — עד 64מ״ר. פרטים בבית בלל,
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 48 | ער שוק התנועה הואש במדינה ער גדת נחר וער נ׳ מננ״ו שונו הנפושמת בצמא הנחל. בתביעה שהגיש בשעתו מישרד־הבריאות נגד המפעל, זוכה המיפעל. ב־עירעור, שבא לאחר-מכן, זוכה
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 49 | יות ולמישרדי הממשלה השונים ואפילו עד שאילתה בכנסת הגיעו, נענו בני הכפר תמיד שהעניין בטיפול. אך כיוון שהיישוב מרוחק משאר יישובי האיזור, לא ניתן להתקין אליו צנרת
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 50 | סלון באלי שד׳ הנשיא 17 עפולה 23172־065 סלון כאלי שד׳ הנשיא 51 חדרה 24042־063 סלון כאלי הרצל 1חיפה 660275־04 סלון באלי בן־יהודה 6 ירושלים 222627־02 סלון ״השלום״
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 51 | הכברשמתבצמאי (המשך מעמוד )49 לראות בטלוויזיה את הטכס. כשחזר לביתו, שהוא הקיצוני בכפר ונמצא במרחק כמה מאות מטרים מגדר תחנת הכוח, ציפתה לו הפתעה. טרקטור שבא מן
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 52 | שפת דיבור מינית הצייר שמדמה את הרחם כמטחנת תרגום סיפרו ת מצרית לעברית ^ אגודת המומיות מבית בשד טשרניחנבסקי ^ נבואת בדנרד שא 1על הסיבסוך היהודי־עדבי תרגום שפ ה
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 53 | בהתקרבותו, וראו את החלטורה הגדולה של חייהם: להיפגש עם סופרים מצרים. להזמינם לישראל, להחליף מילים בין בניה של תרבות עתיקה שחם המומיות החניקו אותה למוות, לבין
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 54 | ב לי הבט חו ת נדמה לי שאני כבר מכירה את 1/2היא חתומה אצלי קבע בכל פעם שהחורף מתקרב. ואם לא התייאשה עדיין אולי זה מפני שהעניין הזר, נוסה בהצלחה. !תנסו להבין
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 55 | כדי לכוון פסנתר היטב צריך סבלנות.צעד אחר צעד. וצליל לצליל מצטרפים לסימפוניה גדולה. גם בחסכון. מדי חודש אני מפקיד סכום קטן בתכנית הרווחית ״כח ח״י כפליים״ בבנק
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 56 | 70 77( 070 (07מ 07/417 האהובה הסודית )מה שגלי לא גיל ת ה מאיר פניגשטיין אולי לא היה הזמר הכי מפורסם של להקת כוורת עליה ה* שלום, אך ללא ספק היה הטיפוס הכי
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 57 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 58 | של״סייקו״ כמנבן! שעון ־׳ סייקו קוארץ״ דיגיטלי זר. הזא ה פל א הטכנולוגי נזסידרת ה 8 -ז של ־־סייקי״ . א שר לדיוק ־ הרי ה מספרי ם מ דברי םבעד עצמם :״סייקו קוארץ׳
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 59 | רא שהמ של ח ת ה מ צרי ת ־ ש ר^ה חוץ הפא ההערכה הרווחת בקאהיר ביום היא ששר• החוץ הבא של מצריים יהיה איפמנט עבדול מג׳יד, שגריר מצריים כאו״ם, העומד בראש המשלחת
העולם הזה - גליון 2102 - 15 בדצמבר 1977 - עמוד 60 |
חזרה לתחילת העמוד